Styret for Politiskolen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Politiskolen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Politiskolen
Utvalgsnummer: 4045000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1937
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Hjemmel:
Opprettet 04.10.1937 av Justisdepartementet og 01.06.1992.
Mandat:
Fastsatt av Justis- og politidepartementet i medhold av forskrifter om Politihøgskolens oppgaver, virksomhet og organisering gitt ved kgl.res. av 2. august 1991.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 9 0 8 7000 Vedkommende departement
1981 Justis- og politidepartementet 9 9 5 10625 Vedkommende departement
1982 Justis- og politidepartementet 9 9 10 14371 Vedkommende departement
1983 Justis- og politidepartementet 9 9 2 12000 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 9 9 7 15000 Annen instans
1985 Justis- og politidepartementet 9 9 6 10000 Annen instans
1986 Justis- og politidepartementet 9 9 11 10000 Annen instans
1987 Justis- og politidepartementet 9 9 11 10000
1988 Justis- og politidepartementet 9 9 9 20000
1989 Justis- og politidepartementet 9 9 8 3000
1990 Justis- og politidepartementet 9 8 7 0
1991 Justis- og politidepartementet 9 8 7 36000
1992 Justis- og politidepartementet 9 8 0 0
1993 Justis- og politidepartementet 9 8 7 151070
1994 Justis- og politidepartementet 9 8 6 164013
1995 Justis- og politidepartementet 9 8 3 97220
1996 Justis- og politidepartementet 9 8 4 109428
1997 Justis- og politidepartementet 9 8 5 174166
2002 Justis- og politidepartementet 4 155705
2003 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Odd Eide 1 301 Sjef For Politiskolen Av departement 1966 1981
1980 Vanlig medlem Kåre Gunnar Kristiansen 1 301 Politiaspirant Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Sigvald Johan Valvik 1 1201 Lensmann Av departement 1975 1981
1980 Vanlig varamedlem Birger Tvete-Berger 1 135 Lensmann Av departement
1980 Vanlig varamedlem Roald Tønnes 1 215 Forbundsformann Av departement 1977
1980 Vanlig varamedlem Jon Wahl 1 231 Politimester Av departement
1980 Vanlig varamedlem Kjell Bergsjø 1 301 Konsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Nils-Henrik Hay 1 301 Lektor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Sigurd Bjerkeland 1 301 Politiaspirant Av departement
1980 Vanlig varamedlem Stein Schjølberg 1 301 Politiinspektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Rolf B. Wegner 1 301 Politiinspektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Rolf H. Olsen 1 602 Politioverbetjent Av departement
1981 Leder Rolf Solem 1 301 Politimester Av departement 1981 1981
1981 Nestleder Bjarne Lilaas 1 717 Forbundsformann Av departement 1981 1981
1981 Sekretær, ikke medlem Per Sønstelid 1 213 Politiinspektør Av departement 1981 1981
1981 Sekretær, ikke medlem Per Aavatsmark 1 301 Politiinspektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ann-Kristin Olsen 2 214 Politiinspektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Roald Tønnes 1 215 Forbundsformann Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Sigbjørn Wathne 1 220 Politiførstebetjent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Hallgerd Ødegård 2 301 Kjøkkenassistent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Odd Eide 1 301 Sjef For Politiskolen Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Sverre Kjell Berge 1 827 Politiaspirant Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Sigvald Johan Valvik 1 1201 Lensmann Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ragnar Line Auglend 1 211 Politiinspektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Eystein Eriksen 1 213 Politiadjutant Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Rolf Vik 1 231 Lensmann Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Gerd Fliflet 2 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Astrid Ulfsby 2 301 Kontorassistent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anne Schei Nyheim 2 605 Politiadjutant Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Vilmar Langeland 1 1201 Lensmannsbetjent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Torgeir Selboe 1 1804 Politiaspirant Av departement 1981 1981
1982 Vanlig medlem Bjørn Skuggevik 1 301 Politaspirant Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Ole Valen 1 301 Politiaspirant Av departement 1982 1982
1983 Leder Rolf Solem 1 301 Politimester Av departement 1981
1983 Nestleder Bjarne Lilaas 1 717 Forbundsformann Av departement 1981
1983 Sekretær, ikke medlem Per Sønstelid 1 213 Politiinspektør Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Ann-Kristin Olsen 2 214 Politiinspektør Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Roald Tønnes 1 215 Lensmann Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Nils-Henrik Hay 1 219 Lektor Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Hallgerd Ødegård 2 301 Kjøkkenassistent Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Odd Eide 1 301 Politiinspektør Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Bjørn Skuggevik 1 301 Politaspirant Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Rune Anderson 1 301 Politiaspirant Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Sigvald Johan Valvik 1 1201 Lensmann Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Vilmar Langeland 1 213 Lensmannsbetjent Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Rolf Vik 1 230 Lensmann Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Kjell Bjerke 1 235 Lærer Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Gerd Fliflet 2 301 Konsulent Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Astrid Ulfsby 2 301 Kontorfullmektig Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Per Aavatsmark 1 301 Politiinspektør Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Ole Valen 1 301 Politiaspirant Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Arne Bjørkås 1 301 Politiførstebetje Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Anne Schei Nyheim 2 1432 Advokat Av departement 1981
1984 Leder Rolf Solem 1 301 Politimester Av departement 1981
1984 Nestleder Bjarne Lilaas 1 717 Forbundsformann Av departement 1981
1984 Sekretær, ikke medlem Per Sønstelid 1 213 Politiinspektør Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Ann-Kristin Olsen 2 101 Politimester Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Roald Tønnes 1 215 Lensmann Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Nils-Henrik Hay 1 219 Lektor Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Hallgerd Ødegård 2 301 Kjøkkenassistent Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Odd Eide 1 301 Skolesjef Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Rune Anderson 1 301 Politiaspirant Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Sigvald Johan Valvik 1 1201 Lensmann Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Rolf Vik 1 230 Lensmann Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Kjell Bjerke 1 235 Lærer Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Gerd Fliflet 2 301 Konsulent Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Astrid Ulfsby 2 301 Kontorfullmektig Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Per Aavatsmark 1 301 Politiinspektør Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Arne Bjørkås 1 301 Politiførstebetje Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Vilmar Langeland 1 1201 Lensmannsbetjent Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Anne Schei Nyheim 2 1432 Advokat Av departement 1981
1985 Leder Rolf Solem 1 301 Politimester Av departement 1981 1985
1985 Nestleder Arnold Nilsen 1 1201 Forbundsformann Av departement 1985
1985 Sekretær, ikke medlem Kittil Flaaterud 1 626 Politiadjutant Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Ann-Kristin Olsen 2 101 Politimester Av departement 1981 1985
1985 Vanlig medlem Rolf Vik 1 230 Lensmann Av departement 1981 1985
1985 Vanlig medlem Anne Grethe Salberg 2 301 Kjøkkenassistent Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Pål Eggum 1 301 Politikonstabel Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Bjarne Lilaas 1 717 Skolesjef Av departement 1981 1985
1985 Vanlig medlem Vilmar Langeland 1 1201 Lensmannsførstebe Av departement 1981 1985
1985 Vanlig medlem Marit Lien 2 2101 Lærer Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Karl Isaksen 1 213 Lærer Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Olsen 1 219 Politiinspektør Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Astrid Margrete Olsen 2 301 Administrasjonsse Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Arne Huuse 1 301 Kriminalsjef Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Jon T. Kvikne 1 301 Nestformann Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Einar Holte 1 622 Lensmannsbetjent Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Johan Trondsen 1 830 Lensmann Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Ansten Klev 1 1001 Politiinspektør Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Toril Margrethe Næss 2 1663 Lensmannsbetjent Av departement 1985
1986 Leder Willy Haugli 1 301 Politimester Av departement 1986
1986 Nestleder Arnold Nilsen 1 1201 Forbundsformann Av departement 1985
1986 Sekretær, ikke medlem Kittil Flaaterud 1 626 Politiadjutant Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Karl Isaksen 1 213 Lærer Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Ole Martin Berg 1 220 Politikonstabel Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Anne Grethe Salberg 2 301 Kjøkkenassistent Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Olsen 1 219 Politiinspektør Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Astrid Margrete Olsen 2 301 Administrasjonsse Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Arne Huuse 1 301 Kriminalsjef Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Jon T. Kvikne 1 301 Nestformann Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Einar Holte 1 622 Lensmannsbetjent Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Johan Trondsen 1 830 Lensmann Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Ansten Klev 1 1001 Politiinspektør Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Håkon Skulstad 1 1003 Lensmannsbetjent Av departement 1986
1987 Leder Willy Haugli 1 301 Politimester Av departement 1986 1987
1987 Nestleder Arnold Nilsen 1 1201 Politiinspektør Av departement 1985 1987
1987 Sekretær, ikke medlem Kittil Flaaterud 1 626 Politiadjutant Av departement 1985 1987
1987 Vanlig medlem Ann-Kristin Olsen 2 101 Politimester Av departement 1981 1987
1987 Vanlig medlem Rolf Vik 1 230 Lensmann Av departement 1981 1987
1987 Vanlig medlem Kari Kjellstad 2 301 Elev Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Vidar Refvik 1 301 Lærer Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Rolf Tårnes 1 301 Sjåfør Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Bjarne Lilaas 1 717 Skolesjef Av departement 1981 1987
1987 Vanlig medlem Vilmar Langeland 1 1201 Lensmannsførste Av departement 1981 1987
1987 Vanlig varamedlem Asmund Seiersten 1 138 Lærer Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Olsen 1 219 Politiinspektør Av departement 1985 1987
1987 Vanlig varamedlem Geir Norman Halvorsen 1 227 Politiførstebet Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Arne Huuse 1 301 Kriminalsjef Av departement 1985 1987
1987 Vanlig varamedlem Jon T. Kvikne 1 301 Nestformann Av departement 1985 1987
1987 Vanlig varamedlem Finn Skårsmoen 1 301 Elev Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Einar Holte 1 622 Forbundsformann Av departement 1985 1987
1987 Vanlig varamedlem Johan Trondsen 1 830 Lensmann Av departement 1985 1987
1987 Vanlig varamedlem Ansten Klev 1 1001 Politiinspektør Av departement 1985 1987
1988 Vanlig medlem Kari Kjellstad 2 301 Elev Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Vidar Refvik 1 301 Lærer Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Rolf Tårnes 1 301 Sjåfør Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Asmund Seiersten 1 138 Lærer Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Geir Norman Halvorsen 1 227 Politiførstebet Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Finn Skårsmoen 1 301 Elev Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Asmund Seiersten 1 138 Lærer Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Rolf Tårnes 1 301 Sjåfør Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Bjørn Danielsen 1 301 Elev Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Terje Ødegård 1 301 Forbundsformann Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Arne Botten 1 301 Forbundsleder Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Egil Svartbekk 1 1566 Lensmannsbetjen Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Geir Norman Halvorsen 1 227 Politiførstebet Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Vidar Refvik 1 301 Lærer Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Ida Husfloen 2 301 Elev Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Georg Vetti 1 301 Lærer Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Asmund Seiersten 1 138 Lærer Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Rolf Tårnes 1 301 Sjåfør Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Bjørn Danielsen 1 301 Elev Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Terje Ødegård 1 301 Forbundsformann Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Arne Johannessen 1 1426 Forbundsleder Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Egil Svartbekk 1 1566 Lensmannsbetjen Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Geir Norman Halvorsen 1 227 Politiførstebet Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Ida Husfloen 2 301 Elev Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Ståle Hovden 1 501 Politiinspektør Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Asmund Seiersten 1 138 Lærer Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Rolf Tårnes 1 301 Sjåfør Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Terje Ødegård 1 301 Forbundsformann Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Jens Berget 1 301 Politiaspi Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Arne Johannessen 1 1426 Forbundsleder Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Steinar Ravlo 1 1721 Lensmann Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Ulf Elstad 1 0 Lensmannsb Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Geir Norman Halvorsen 1 227 Politiførstebet Av departement 1987
1991 Vanlig varamedlem Georg Vetti 1 301 Lærer Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Ståle Hovden 1 501 Politiinspektør Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Per Foss 1 625 Lensmann Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Egil Svartbekk 1 1566 Lensmannsbetjen Av departement 1989
1992 Leder Gjermund Tveito 1 217 Sjefpsykolog Av departement 1992
1992 Nestleder Gerd Hagen 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Stig Magne Øie 1 0 Av andre 1992
1992 Vanlig medlem Livar Salte 1 0 Av andre 1992
1992 Vanlig medlem Valter Andersen 1 0 Spesiallærer Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Ann-Kristin Olsen 2 101 Politimester Av departement 1981 1992
1992 Vanlig medlem Asmund Seiersten 1 138 Lærer Av departement 1987
1992 Vanlig medlem Sigurd Skirbekk 1 219 Professor Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Bjørn Gade 1 227 Politibetjent Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Rolf Tårnes 1 301 Sjåfør Av departement 1987
1992 Vanlig medlem Terje Ødegård 1 301 Forbundsformann Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Jens Berget 1 301 Politiaspirant Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Liv Finstad 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Kari Kvakkestad 2 301 Rektor Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Mona Hamborg Simensen 2 707 Lensmannsbetjen Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Karl Peder Nymoen 1 711 Førstekokk Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Arne Johannessen 1 1426 Forbundsleder Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Steinar Ravlo 1 1721 Lensmann Av departement 1991
1992 Vanlig medlem John Sverre Tetlie 1 1902 Politibetjent Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Ulf Elstad 1 0 Lensmannsbetjen Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Gunnar Ølberg 1 0 Av andre 1992
1992 Vanlig varamedlem Tor-Erik Heggøy 1 0 Av andre 1992
1992 Vanlig varamedlem Ragnhild Eik Løvland 2 0 Høgskolelærer Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Per Sefland 1 0 Politimester Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Martin Høiby 1 219 Kontorsjef Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Geir Norman Halvorsen 1 227 Politiførstebet Av departement 1987
1992 Vanlig varamedlem Georg Vetti 1 301 Lærer Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Per Sætness 1 301 Avdelingsoverle Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Erling Dale 1 301 Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Knut Fredriksen 1 301 Politiavdelings Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Nils Christie 1 301 Professor Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Frode Børresen 1 427 Lensmannsbetjen Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Ståle Hovden 1 501 Politiinspektør Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Per Foss 1 625 Lensmann Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Kai Andre Frebergsvik 1 717 Politibetjent Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Robert Emil Monsen 1 914 Politikonstabel Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Egil Svartbekk 1 1566 Lensmannsførste Av departement 1989
1993 Leder Gjermund Tveito 1 217 Sjefpsykolog Av departement 1992
1993 Nestleder Gerd Hagen 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Ragnhild Eik Løvland 2 0 Høgskolelærer Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Knut Lutro 1 0 Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Lars Tore Ruud 1 0 Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Sigurd Skirbekk 1 219 Professor Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Liv Finstad 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Knut Fredriksen 1 301 Politiavdelings Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Mona Hamborg Simensen 2 707 Lensmannsbetjen Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Per Sefland 1 0 Politimester Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Jon Reidar Magnussen 1 0 Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Jan Øverli 1 0 Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Martin Høiby 1 219 Kontorsjef Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Per Sætness 1 301 Avdelingsoverle Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Erling Dale 1 301 Direktør Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Nils Christie 1 301 Professor Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Rolf Tårnes 1 301 Fagarbeider Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Frode Børresen 1 427 Lensmann Av departement 1992
1994 Leder Gjermund Tveito 1 217 Sjefpsykolog Av departement 1992
1994 Nestleder Gerd Hagen 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Sigurd Skirbekk 1 219 Professor Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Liv Finstad 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Ragnhild Eik Løvland 2 301 Høgskolelárer Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Knut Fredriksen 1 301 Politiavdelings Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Knut Lutro 1 301 Student Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Mona Hamborg Simensen 2 707 Lensmannsbetjen Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Stein N Wilhelmsen 1 1867 Student Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Jon Reidar Magnussen 1 Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Jan Øverli 1 Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Lars Tore Ruud 1 Student Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Trond Jensen 1 Student Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Martin Høiby 1 219 Kontorsjef Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Per Sætness 1 301 Avdelingsoverle Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Erling Dale 1 301 Direktør Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Nils Christie 1 301 Professor Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Rolf Tårnes 1 301 Fagarbeider Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Frode Børresen 1 427 Lensmann Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Tor Inderaak 1 705 Høgskolelærer Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Per Sefland 1 1556 Politimester Av departement 1992
1995 Leder Gjermund Tveito 1 217 Sjefpsykolog Av departement 1992
1995 Leder Tom Veierød 1 301 Adm. Direktør Av departement 1995
1995 Nestleder Gerd Hagen 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1992 1995
1995 Vanlig medlem Per Olav Hagen 1 Husforvalter Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Ole Rune Røkenes 1 Student Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Sigurd Skirbekk 1 219 Professor Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Knut Fredriksen 1 301 Politiavdelings Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Liv Finstad 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1992 1995
1995 Vanlig medlem Ragnhild Eik Løvland 2 301 Høgskolelærer Av departement 1992 1995
1995 Vanlig medlem Knut Lutro 1 301 Student Av departement 1993 1995
1995 Vanlig medlem Kari Kvakkestad 2 301 Rektor Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Inger Linde 2 402 Lensmann Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Brian Jacobsen 1 706 Politiavdelings Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Mona Hamborg Simensen 2 707 Lensmannsbetjen Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Per Sefland 1 1556 Politimester Av departement 1992 1995
1995 Vanlig medlem Stein N Wilhelmsen 1 1867 Student Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Lars Tore Ruud 1 Student Av departement 1993 1995
1995 Vanlig varamedlem Trond Jensen 1 Student Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Kjetil Myklebust 1 Førstekonsulent Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Kjetil Rekdal 1 Student Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Martin Høiby 1 219 Kontorsjef Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Kari Sannerholt Melbostad 2 219 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Wenche Fliflet Gjelsten 2 219 Statsadvokat Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Per Sætness 1 301 Avdelingsoverle Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Erling Dale 1 301 Direktør Av departement 1992 1995
1995 Vanlig varamedlem Nils Christie 1 301 Professor Av departement 1992 1995
1995 Vanlig varamedlem Rolf Tårnes 1 301 Fagarbeider Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Frode Børresen 1 427 Lensmann Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Alf Kolbu 1 544 Lensmann Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Tor Inderaak 1 705 Høgskolelærer Av departement 1994 1995
1995 Vanlig varamedlem Bjørn Enge 1 1601 Politibetjent Av departement 1995
1996 Leder Tom Veierød 1 301 Adm. Direktør Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Ole Rune Røkenes 1 Student Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Per Olav Hagen 1 301 Driftsleder Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Kari Kvakkestad 2 301 Rektor Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Harald Olsen 1 301 Student Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Jørgen Steen 1 301 Student Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Inger Linde 2 402 Lensmann Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Brian Jacobsen 1 706 Politiavdelings Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Kjetil Myklebust 1 Førstekonsulent Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Kjetil Rekdal 1 Student Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Kari Sannerholt Melbostad 2 219 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Wenche Fliflet Gjelsten 2 219 Statsadvokat Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Oddvar Solheim 1 301 Student Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Øyvind Haagaas Walding 1 301 Student Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Alf Kolbu 1 544 Politiførstebet Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Bjørn Enge 1 1648 Politibetjent Av departement 1995
1997 Leder Tom Veierød 1 301 Adm. Direktør Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Terje Garnås Kristiansen 1 Høgskolelærer Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Kjetil Rekdal 1 Student Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Frank Barmen 1 Student Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Per Olav Hagen 1 301 Rådgiver Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Kari Kvakkestad 2 301 Rektor Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Harald Olsen 1 301 Student Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Jørgen Steen 1 301 Student Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Inger Linde 2 402 Lensmann Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Brian Jacobsen 1 706 Politiavdelings Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Hans Boger 1 Høgskolelektor Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Erik Skjerdal 1 Student Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Audun Gulhaugen 1 Student Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Kari Sannerholt Melbostad 2 219 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Wenche Fliflet Gjelsten 2 219 Byrettsdommer Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Oddvar Solheim 1 301 Student Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Øyvind Haagaas Walding 1 301 Student Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Kjetil Myklebust 1 301 Førstekonsulent Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Ingelin Killengreen 2 301 Politimester Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Alf Kolbu 1 544 Politiførstebet Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Bjørn Enge 1 1648 Politibetjent Av departement 1995
2002 Ragnar Line Auglend 105 Rektor
2002 Hans-Petter Horne 138 Politiavdelingssjef
2002 Kari Sannerholt Melbostad 219 Avdelingsdirektør
2002 Anne Solvang Hoff 301 Direktør
2002 Åsulv Frøysnes 301 Direktør
2002 Arne Johannessen 301 Forbundsleder
2002 Ole Thomas Bjerknes 301 Høgskolelærer
2002 Pål Frogner 301 Høgskolelektor
2002 Grete Skjåstad 301 Hovedbibliotekar
2002 Henning Bang 301 Psykolog
2002 Stig Arne Moen 301 Student
2002 Rune Skjold 301 Student
2002 Einar Henriksen 501 Politimester
2002 Christine Fossen 602 Politimester
2002 Kittil Flaaterud 626 Politiinspektør
2002 Bjørg Wallevik 1001 Ordfører
2002 Einar Vatne 1201 Lensmann
2002 Kari Annethe Lynne 1601 Lagdommer
2002 Ingunn Bjørnsen 1804 Student
2002 Yngve Isaksen Wiik 1804 Student
2002 Leder Marit Wiig 301 Direktør
2002 Nestleder Odd Erik Johansen 807 Direktør
2003 Kari Sannerholt Melbostad Avdelingsdirektør
2003 Anne Solvang Hoff Direktør
2003 Åsulv Frøysnes Direktør
2003 Arne Johannessen Forbundsleder
2003 Ole Thomas Bjerknes Høgskolelærer
2003 Pål Frogner Høgskolelektor
2003 Grete Skjåstad Hovedbibliotekar
2003 Kari Annethe Lynne Lagdommer
2003 Einar Vatne Lensmann
2003 Bjørg Wallevik Ordfører
2003 Hans-Petter Horne Politiavdelingssjef
2003 Kittil Flaaterud Politiinspektør
2003 Christine Fossen Politimester
2003 Einar Henriksen Politimester
2003 Henning Bang Psykolog
2003 Ragnar Line Auglend Rektor
2003 Ingunn Bjørnsen Student
2003 Stig Arne Moen Student
2003 Rune Skjold Student
2003 Yngve Isaksen Wiik Student
2003 Leder Marit Wiig Direktør
2003 Nestleder Odd Erik Johansen Direktør