Sivilforsvarsrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Sivilforsvarsrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Sivilforsvarsrådet
Utvalgsnummer: 4049000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1964
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Hjemmel:
Opprettet 12.08.1964 ved kongelig resolusjon i henhold til kgl. res. av 30. april 1964. Den kgl. res. ble gitt med hjemmel i lov om sivilforsvaret av 17. juli 1953, paragraf 6.
Mandat:
Sivilforsvarsrådet er et rådgivende organ for Direktoratet for sivilt beredskap i sivilforsvarsspørsmål.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 30 0 1 88000 Vedkommende departement
1981 Justis- og politidepartementet 30 30 1 87919 Vedkommende departement
1982 Justis- og politidepartementet 30 30 1 108496 Vedkommende departement
1983 Justis- og politidepartementet 31 31 1 67590 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 31 31 4 136391 Vedkommende departement
1985 Justis- og politidepartementet 31 31 5 86284 Vedkommende departement
1986 Justis- og politidepartementet 32 32 6 94102 Vedkommende departement
1987 Justis- og politidepartementet 31 31 5 67114
1988 Justis- og politidepartementet 31 31 0 0
1989 Justis- og politidepartementet 31 31 3 90312
1990 Justis- og politidepartementet 31 31 4 141093
1991 Justis- og politidepartementet 31 31 5 113000
1992 Justis- og politidepartementet 31 31 0 0
1993 Justis- og politidepartementet 31 31 5 171300
1994 Justis- og politidepartementet 31 31 7 125000
1995 Justis- og politidepartementet 31 31 0 0
1996 Justis- og politidepartementet 31 31 0 0
1997 Justis- og politidepartementet 31 31 0 0
2002 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Nestleder Turi Hæger 2 301 Kontordame Av departement
1980 Vanlig medlem Hans Johnny Nielsen 1 301 Sosionom Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Solveig Seem 2 301 Student Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Jon S. Nisja 1 528 Direktør Av departement
1980 Vanlig medlem Otto B. Karlsen 1 1201 Overbrannmester Av departement 1974 1980
1980 Vanlig varamedlem Eivind Mjåland 1 0 Bonde Av departement
1980 Vanlig varamedlem Lillian Malenschek 2 104 Sanitetsinstruktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Svein Antonsen 1 113 Fylkessekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ruth Bay 2 217 Opplysningssekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Arne Kalstadstuen 1 230 Sekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Margaret Hannevik 2 301 Frelsesoffiser Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem John Nordby 1 301 Kontorsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Lasse Hermansen 1 301 Sanitetssjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Bodil Signe Nilsen 2 301 Sekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ørnulf Toverud 1 401 Underfogd Av departement
1980 Vanlig varamedlem Anne Myhre 2 417 Kulturkonsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Dag Skurdal 1 516 Selvstendig Næringsdriven Av departement
1980 Vanlig varamedlem John Buer 1 602 Konsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Olav Gunnerud 1 621 Bonde Av departement
1980 Vanlig varamedlem Else Marie Larsen 2 717 Kroppsøvingslærer Av departement
1980 Vanlig varamedlem Yngvar Høgeli 1 1001 Brannmester Av departement
1980 Vanlig varamedlem Odd Arnøy 1 1102 Disponent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Anna Lena Thelander 2 1201 Adjunkt Av departement
1980 Vanlig varamedlem Sissel Hamre Dagsland 2 1201 Journalist Av departement
1980 Vanlig varamedlem Kari Hovland Furnes 2 1504 Tannlegeassistent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ragnhild Bruenech 2 1601 Revisjonsfullmektig Av departement
1980 Vanlig varamedlem Kirsti Evjen 2 1804 Kontorfullmektig Av departement
1980 Vanlig varamedlem O. Arthur Berge 1 2012 Bestyrer Av departement
1981 Leder Odd Hopp 1 301 Generalsekretær Av departement 1981 1981
1981 Nestleder Herluf Nygaard 1 219 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Gunnar H. Svenson 1 0 Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Astri Valle 2 0 Skolestyrer 1981 1981
1981 Vanlig medlem Brit Hoelstad 2 214 Bonde Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Roald Tønnes 1 215 Forbundsformann Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Anne-Mette Thunem 2 219 Student Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kåre Ottersen 1 220 Avdelingssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ola Berg 1 220 Generalmajor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kåre B. Werner 1 230 Sjefsekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Astri Sverdrup Rynning 2 301 Førstelagmann Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Randi Aspesæter 2 301 Husmor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Else Bjørge 2 301 Husmor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Turi Hæger 2 301 Kontorfullmektig Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ole Bjune 1 301 Malermester Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Gunhild Bergsaker 2 301 Sykepleierstudent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Inger-Berit Andersen 2 602 Kontorsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Astrid Ellingsgard 2 624 Hjelpepleier Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ragnar Solbraa Bay 1 626 Sjefslege Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Turid Gro Åberg 2 706 Sekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Erling Levang 1 805 Frelsesoffiser Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Eivind Mjåland 1 929 Gårdbruker Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Nils Thomas Finstad 1 1018 Brannmester Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arthur Henriksen 1 1102 Verksmester Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Olav Landsnes 1 1103 Sekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Otto B. Karlsen 1 1201 Brannkonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Sigbjørn Hessen 1 1519 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Oddny Anita Selnes 2 1601 Regnskapssekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Atle Magnar Bjørkli 1 1638 Spesialpedagog Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Sigrun Helene Bakken 2 1702 Journalist Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kirsti Evjen 2 1804 Kontorfullmektig Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anne Lise Lund 2 0 Personalsekretær 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Lillian Malenschek 2 137 Sanitetsinstruktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ivar August Nielsen 1 215 Kommandør I Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Lars Erik Nordgård 1 219 Student Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Esther Løken 2 220 Salgsfunksjonær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Lars Martin Skipevåg 1 220 Student Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Unni Ravn Frogner 2 226 Kontorsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Arne Kalstadstuen 1 230 Hjelpekorpssekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Bodil Signe Nilsen 2 301 Adm. Sekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Margaret Hannevik 2 301 Frelsesoffiser Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem John Nordby 1 301 Kontorsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Berit Bredesen 2 301 Organisasjonssekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Lasse Hermansen 1 301 Sanitetssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ørnulf Toverud 1 401 Underfogd Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kjell Pedersen 1 414 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ina Taug 2 602 Student Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ranveig Borgen 2 605 Husmor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ingeborg Nærva 2 703 Frisørmester 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Gunvor Aakre 2 918 Sekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Yngvar Høgeli 1 1001 Brannmester Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Odd Arnøy 1 1102 Disponent 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Sissel Hamre Dagsland 2 1201 Journalist Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Reidun Vadseth 2 1504 Portierassistent 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Reidar Laulo 1 1640 Urmaker Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Mossa Hansen 2 1804 Kontordame 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Roar H. Endresen 1 1833 Feiermester Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Svein Antonsen 1 1859 Fylkessekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Torill Bille 2 1901 Bankfullmektig Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Willy G. Johansen 1 1902 Overingeniør Av departement 1981 1981
1983 Leder Unni Ravn Frogner 2 301 Kontorsjef Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Svein Antonsen 1 113 Fylkessekretær Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Brit Hoelstad 2 214 Bonde Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Ola Berg 1 220 Generalmajor Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Lars Martin Skipevåg 1 220 Student Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Kåre B. Werner 1 230 Sjefssekretær Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Odd Hopp 1 301 Generalsekretær Av departement 1961 1983
1983 Vanlig medlem Herluf Nygaard 1 301 Adm. Direktør Av departement 1977 1983
1983 Vanlig medlem Else Bjørge 2 301 Husmor Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Turi Hæger 2 301 Kontorfullmektig Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem John Bjartveit 1 301 Frelsesoffiser Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Lovise Skaug 2 412 Adjunkt Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Kjell Pedersen 1 414 Konsulent Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Jon S. Nisja 1 528 Direktør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Inger-Berit Andersen 2 602 Kontorsjef Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Ina Taug 2 602 Student Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Astrid Ellingsgard 2 624 Hjelpepleier Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Ragnar Solbraa Bay 1 626 Sjefslege Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Aud Henningsen 2 702 Husmor Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Turid Gro Åberg 2 706 Sekretær Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Arthur Henriksen 1 1102 Driftsteknisk Sje Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Geirmund Ihle 1 1106 Rektor Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Karin Rønning 2 1201 Ekspeditrise Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Roald Sæterdal 1 1201 Politibetjent Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Per Kristian Lange 1 1502 Kontorsjef Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Sigbjørn Hessen 1 1519 Teknisk Sjef Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Elsa Rigmor Skjerven 2 1601 Kommunalråd Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Atle Magnar Bjørkli 1 1638 Spesialpedagog Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Sivert Sjøflot 1 1640 Lektor Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Reidulf Arnt Mathisen 1 1805 Personalsjef Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Arna Kvalsvik 2 2001 Sentralbordoperat Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Tor Haug 1 101 Sivilforsvarsadju Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Lillian Malenschek 2 137 Sivilforsvarsinst Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Sverre Engemar Simonsen 1 219 Oberst I Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Kåre Ottersen 1 220 Beredskapssjef Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Esther Løken 2 220 Husmor Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem John Nordby 1 301 Kontorsjef Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Einar Høyland 1 301 Frelsesoffiser Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Karl Hogseth 1 301 Sanitetssekretær Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Kari Arneberg 2 301 Sekretær Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Jahn Arne Olsen 1 301 Sekretær Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Grethe K. Værnø 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Per Olav Vangen 1 301 Student Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Torbjørg Søyland 2 402 Spesialsykepleier Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Anne-Lise Mellbye 2 412 Bonde Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Marie Brenden 2 501 Rektor Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Ranveig Borgen 2 605 Husmor Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Ingeborg Nævra 2 703 Damefrisørmester Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Arne Eriksen 1 705 Drosjeeier Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Karin Rui Eriksen 2 805 Undervisningsinsp Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Gunvor Aakre 2 918 Sekretær Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Eivind Mjåland 1 929 Småbruker Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Sissel Hamre Dagsland 2 1201 Journalist Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Per Hamnaberg 1 1439 Sekretær Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Kjell Pettersen 1 1569 Verksmester Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Oddny Anita Selnes 2 1601 Regnskapssekretær Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Per Aage Estenstad 1 1657 Adjunkt Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Petra Fuglår 2 1703 Førstekontorfullm Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Willy G. Johansen 1 1902 Overingeniør Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Tove Steinland 2 1931 Sykepleier Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Karl Eirik Schj Pedersen 1 2002 Student Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Hans-Jacob Kåberg-Nilsen 1 2012 Studieinspektør Av departement 1983
1984 Vanlig medlem John Bjartveit 1 301 Frelsesoffiser Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Karl Hogseth 1 301 Sanitetssekretær Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Lovise Skaug 2 412 Adjunkt Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Jon S. Nisja 1 528 Direktør Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Aud Henningsen 2 702 Husmor Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Geirmund Ihle 1 1106 Rektor Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Karin Rønning 2 1201 Ekspeditrise Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Roald Sæterdal 1 1201 Politibetjent Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Per Kristian Lange 1 1502 Kontorsjef Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Elsa Rigmor Skjerven 2 1601 Fhv. Kommunalråd Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Sivert Sjøflot 1 1640 Lektor Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Reidulf Arnt Mathisen 1 1805 Personalsjef Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Arna Kvalsvik 2 2001 Sentralbordoperat Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Tor Haug 1 101 Sivilforsvarsadju Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Willy Skogstad 1 217 Sekretær Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Sverre Engemar Simonsen 1 219 Oberst I Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Einar Høyland 1 301 Frelsesoffiser Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Kari Arneberg 2 301 Sekretær Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Jahn Arne Olsen 1 301 Sekretær Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Grethe K. Værnø 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Per Olav Vangen 1 301 Student Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Torbjørg Søyland 2 402 Spesialsykepleier Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Anne-Lise Mellbye 2 412 Bonde Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Marie Brenden 2 501 Rektor Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Arne Eriksen 1 705 Drosjeeier Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Karin Rui Eriksen 2 805 Undervisningsinsp Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Per Hamnaberg 1 1439 Sekretær Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Kjell Pettersen 1 1569 Verksmester Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Per Aage Estenstad 1 1657 Adjunkt Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Petra Fuglår 2 1703 Førstekontorfullm Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Tove Steinland 2 1931 Sykepleier Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Karl Eirik Schj Pedersen 1 2002 Student Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Hans-Jacob Kåberg-Nilsen 1 2012 Studieinspektør Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Astrid Aakervik 2 217 Sekretær Av departement 1985
1985 Vanlig medlem John Bjartveit 1 301 Frelsesoffiser Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Karl Hogseth 1 301 Sekretær Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Lovise Skaug 2 412 Adjunkt Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Roar Eide 1 427 Sivilforsvarsadju Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Jon S. Nisja 1 528 Direktør Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Aud Henningsen 2 702 Husmor Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Geirmund Ihle 1 1106 Rektor Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Karin Rønning 2 1201 Ekspeditrise Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Per Kristian Lange 1 1502 Kontorsjef Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Elsa Rigmor Skjerven 2 1601 Fhv. Kommunalråd Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Sivert Sjøflot 1 1640 Lektor Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Reidulf Arnt Mathisen 1 1805 Direktør Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Arna Kvalsvik 2 2001 Sentralbordoperat Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Tor Haug 1 101 Sivilforsvarsadju Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Willy Skogstad 1 217 Sekretær Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Sverre Engemar Simonsen 1 219 Oberst I Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Einar Høyland 1 301 Frelsesoffiser Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Kari Arneberg 2 301 Sekretær Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Jahn Arne Olsen 1 301 Sekretær Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Grethe K. Værnø 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Per Olav Vangen 1 301 Student Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Torbjørg Søyland 2 402 Spesialsykepleier Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Anne-Lise Mellbye 2 412 Bonde Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Marie Brenden 2 501 Rektor Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Gudny Turrhaug 2 703 Helsesøster Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Arne Eriksen 1 705 Drosjeeier Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Karin Rui Eriksen 2 805 Undervisningsinsp Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Per Hamnaberg 1 1439 Sekretær Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Kjell Pettersen 1 1569 Verksmester Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Per Aage Estenstad 1 1657 Adjunkt Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Petra Fuglår 2 1703 Førstekontorfullm Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Tove Steinland 2 1931 Sykepleier Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Karl Eirik Schj Pedersen 1 2002 Stortingsrepresentant Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Hans-Jacob Kåberg-Nilsen 1 2012 Studieinspektør Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Astrid Aakervik 2 217 Sekretær Av departement 1985
1986 Vanlig medlem John Bjartveit 1 301 Frelsesoffiser Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Karl Hogseth 1 301 Avdelingsleder Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Konrad B. Berthelsen 1 301 Forbundsformann Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Per Otto Hallan 1 301 Ingeniør Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Lovise Skaug 2 412 Adjunkt Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Roar Eide 1 427 Sivilforsvarsadju Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Jon S. Nisja 1 528 Direktør Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Kirsti Dahn 2 626 Lærer Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Aud Henningsen 2 702 Husmor Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Geirmund Ihle 1 1106 Rektor Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Karin Rønning 2 1201 Ekspeditrise Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Per Kristian Lange 1 1502 Kontorsjef Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Elsa Rigmor Skjerven 2 1601 Fhv. Kommunalråd Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Sivert Sjøflot 1 1640 Lektor Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Reidulf Arnt Mathisen 1 1805 Direktør Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Arna Kvalsvik 2 2001 Sentralbordoperat Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Willy Skogstad 1 217 Sekretær Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Sverre Engemar Simonsen 1 219 Oberst I Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Johannes Lunder 1 235 Stabssjef Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Einar Høyland 1 301 Frelsesoffiser Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Kari Arneberg 2 301 Sekretær Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Jahn Arne Olsen 1 301 Sekretær Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Grethe K. Værnø 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Per Olav Vangen 1 301 Student Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Torbjørg Søyland 2 402 Spesialsykepleier Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Anne-Lise Mellbye 2 412 Bonde Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Marie Brenden 2 501 Rektor Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Gudny Turrhaug 2 703 Helsesøster Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Arne Eriksen 1 705 Drosjeeier Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Per Hamnaberg 1 1439 Sekretær Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Kjell Pettersen 1 1569 Verksmester Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Per Aage Estenstad 1 1657 Adjunkt Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Petra Fuglår 2 1703 Førstekontorfullm Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Per Vestvik 1 1853 Trafikkontrollør Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Tove Steinland 2 1931 Sykepleier Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Karl Eirik Schj Pedersen 1 2002 Stortingsrepresentant Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Hans-Jacob Kåberg-Nilsen 1 2012 Studieinspektør Av departement 1983
1987 Leder Tor E. Henriksen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1987
1987 Sekretær, ikke medlem Erik Tranberg 1 219 Konsulent Av andre 1987
1987 Vanlig medlem Svein Antonsen 1 113 Fylkessekretær Av departement 1981 1987
1987 Vanlig medlem Sigurd Wefald 1 219 Organisasjonssj Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Direktør Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Brita Voldnes 2 231 Sekretær Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Else Bjørge 2 301 Husmor Av departement 1981 1987
1987 Vanlig medlem Karl Hogseth 1 301 Avdelingsleder Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Per Otto Hallan 1 301 Ingeniør Av departement 1986 1987
1987 Vanlig medlem Charles Norum 1 301 Frelsesoffiser Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Frode Forfang 1 301 Gruppesekretær Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Else Berit Eikeland 2 301 Organisasjonsko Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Ola Berg 1 401 Generalmajor Av departement 1981 1987
1987 Vanlig medlem Lovise Skaug 2 412 Adjunkt Av departement 1983 1987
1987 Vanlig medlem Anne-Lise Mellbye 2 412 Lærer Av departement 1983 1987
1987 Vanlig medlem Roar Eide 1 427 Sivilforsvarsad Av departement 1985 1987
1987 Vanlig medlem Jon S. Nisja 1 528 Direktør Av departement 1983 1987
1987 Vanlig medlem Agnes Aasen 2 616 Lærer Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Trond Helland 1 619 Formann Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Kirsti Dahn 2 626 Lærer Av departement 1986 1987
1987 Vanlig medlem Kari Mazarino 2 627 Førstekontorful Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Turid Gro Åberg 2 706 Sekretær Av departement 1981 1987
1987 Vanlig medlem Yngvar Høgeli 1 1001 Brannmester Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Jan Trygve Tellefsen 1 1001 Ingeniør Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Sissel Hamre Dagsland 2 1201 Journalist Av departement 1981 1987
1987 Vanlig medlem Per Kristian Lange 1 1502 Disponent Av departement 1983 1987
1987 Vanlig medlem Sivert Sjøflot 1 1640 Lektor Av departement 1983 1987
1987 Vanlig medlem Reidulf Arnt Mathisen 1 1805 Adm. Direktør Av departement 1983 1987
1987 Vanlig medlem Bjarne Johnsen 1 1805 Pensjonist Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Berit Ellen Lyngmo 2 1940 Gårdbruker Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Arna Kvalsvik 2 2001 Husmor Av departement 1983 1987
1987 Vanlig medlem Arne Myklevoll 1 2012 Kommuneingeniør Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Brit Hoelstad 2 214 Bonde Av departement 1981 1987
1987 Vanlig varamedlem Geir Andreassen 1 215 Konsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Tor Walther Normann 1 230 Lærer Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Mari Bjørke 2 233 Konsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Johannes Lunder 1 235 Stabssjef Av departement 1986 1987
1987 Vanlig varamedlem John Nordby 1 301 Kontorsjef Av departement 1981 1987
1987 Vanlig varamedlem Kari Arneberg 2 301 Sekretær Av departement 1983 1987
1987 Vanlig varamedlem Grethe K. Værnø 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1983 1987
1987 Vanlig varamedlem Odd Hjertås 1 301 Frelsesoffiser Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Erik Anthonisen 1 301 Generalsekretær Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Randi Behn jensen 2 301 Informasjonssek Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Randi Synnøve Enge 2 301 Sekretær Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Harald J. Aandstad 1 425 Skogbruker Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Knut Gjønnes 1 427 Teknisk Sjef Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Marie Brenden 2 501 Stortingsrepresentant Av departement 1983 1987
1987 Vanlig varamedlem Marit Hellum 2 605 Kontorsjef Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Gudrun Jess 2 703 Hjelpepleier Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Thormod S.h. Aulebo 1 806 Skoleinspektør Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Gunvor Aakre 2 918 Sekretær Av departement 1981 1987
1987 Vanlig varamedlem Finn S. Nitter 1 1221 Disponent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Per Hamnaberg 1 1439 Sekretær Av departement 1983 1987
1987 Vanlig varamedlem Kjell Pettersen 1 1569 Vedlikeholdssje Av departement 1983 1987
1987 Vanlig varamedlem Eva Hafsten 2 1601 Inspektør Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Victoria Sandov 2 1601 Undervisningsin Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Mikal Brækken 1 1653 Gårdbruker Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Petra Fuglår 2 1703 Kontorfullmekti Av departement 1983 1987
1987 Vanlig varamedlem Ludvig Stugstad 1 1719 Lensmannsbetjen Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Aud Hildring 2 1841 Adjunkt Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Per Vestvik 1 1853 Trafikkontrollø Av departement 1986 1987
1987 Vanlig varamedlem Øyvind Frihetslie 1 1924 Gårdbruker Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Hans-Jacob Kåberg-Nilsen 1 2012 Studieinspektør Av departement 1983 1987
1988 Leder Tor E. Henriksen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1987
1988 Sekretær, ikke medlem Erik Tranberg 1 219 Konsulent Av andre 1987
1988 Vanlig medlem Sigurd Wefald 1 219 Organisasjonssj Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Tormod Sleppen 1 219 Generalmajor Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Direktør Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Brita Voldnes 2 231 Sekretær Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Else Berit Eikeland 2 301 Aspirant Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Charles Norum 1 301 Frelsesoffiser Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Frode Forfang 1 301 Gruppesekretær Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Agnes Aasen 2 616 Lærer Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Trond Helland 1 619 Formann Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Kari Mazarino 2 627 Førstekontorful Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Yngvar Høgeli 1 1001 Brannmester Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Jan Trygve Tellefsen 1 1001 Ingeniør Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Roald Sæterdal 1 1201 Politiavdelings Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Bjarne Johnsen 1 1805 Pensjonist Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Berit Ellen Lyngmo 2 1940 Gårdbruker Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Arne Myklevoll 1 2012 Kommuneingeniør Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Odd Enge 1 219 Beredskapskonsu Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Tor Walther Normann 1 230 Undervisningsin Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Mari Bjørke 2 233 Konsulent Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Odd Hjertås 1 301 Frelsesoffiser Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Erik Anthonisen 1 301 Generalsekretær Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Randi Behn jensen 2 301 Informasjonssek Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Randi Synnøve Enge 2 301 Sekretær Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Harald J. Aandstad 1 425 Skogbruker Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Knut Gjønnes 1 427 Teknisk Sjef Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Marit Hellum 2 605 Kontorsjef Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Gudrun Jess 2 703 Hjelpepleier Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Thormod S.h. Aulebo 1 806 Skoleinspektør Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Finn S. Nitter 1 1221 Disponent Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Eva Hafsten 2 1601 Inspektør Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Victoria Sandov 2 1601 Undervisningsin Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Mikal Brækken 1 1653 Gårdbruker Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Ludvig Stugstad 1 1719 Lensmannsbetjen Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Aud Hildring 2 1841 Adjunkt Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Øyvind Frihetslie 1 1924 Gårdbruker Av departement 1987
1989 Leder Tor E. Henriksen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1987
1989 Sekretær, ikke medlem Harald Ekornås 1 217 Konsulent Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Sigurd Wefald 1 219 Organisasjonssj Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Tormod Sleppen 1 219 Generalmajor Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Direktør Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Brita Voldnes 2 231 Sekretær Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Else Berit Eikeland 2 301 Aspirant Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Charles Norum 1 301 Frelsesoffiser Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Frode Forfang 1 301 Gruppesekretær Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Elsa Marie Lunde 2 441 Gartnerieier Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Agnes Aasen 2 616 Lærer Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Trond Helland 1 619 Formann Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Kari Mazarino 2 627 Førstekontorful Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Yngvar Høgeli 1 1001 Brannmester Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Jan Trygve Tellefsen 1 1001 Ingeniør Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Roald Sæterdal 1 1201 Politiavdelings Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Bjarne Johnsen 1 1805 Pensjonist Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Berit Ellen Lyngmo 2 1940 Gårdbruker Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Arne Myklevoll 1 2012 Kommuneingeniør Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Odd Enge 1 219 Beredskapskonsu Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Tor Walther Normann 1 230 Undervisningsin Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Mari Bjørke 2 233 Konsulent Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Odd Hjertås 1 301 Frelsesoffiser Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Erik Anthonisen 1 301 Generalsekretær Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Randi Behn jensen 2 301 Informasjonssek Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Randi Synnøve Enge 2 301 Sekretær Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Harald J. Aandstad 1 425 Skogbruker Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Knut Gjønnes 1 427 Teknisk Sjef Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Marit Hellum 2 605 Kontorsjef Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Gudrun Jess 2 703 Hjelpepleier Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Thormod S.h. Aulebo 1 806 Skoleinspektør Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Finn S. Nitter 1 1221 Disponent Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Eva Hafsten 2 1601 Inspektør Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Victoria Sandov 2 1601 Undervisningsin Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Mikal Brækken 1 1653 Gårdbruker Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Ludvig Stugstad 1 1719 Lensmannsbetjen Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Randi Aasenhus 2 1719 Tannlege Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Aud Hildring 2 1841 Adjunkt Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Øyvind Frihetslie 1 1924 Gårdbruker Av departement 1987
1990 Leder Tor E. Henriksen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1987
1990 Sekretær, ikke medlem Harald Ekornås 1 217 Konsulent Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Sigurd Wefald 1 219 Organisasjonssj Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Tormod Sleppen 1 219 Generalmajor Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Direktør Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Brita Voldnes 2 231 Sekretær Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Else Berit Eikeland 2 301 Aspirant Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Charles Norum 1 301 Frelsesoffiser Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Frode Forfang 1 301 Gruppesekretær Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Agnes Aasen 2 616 Lærer Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Trond Helland 1 619 Formann Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Kari Mazarino 2 627 Førstekontorful Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Yngvar Høgeli 1 1001 Brannmester Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Jan Trygve Tellefsen 1 1001 Ingeniør Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Roald Sæterdal 1 1201 Politiavdelings Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Elsa Marie Lunde 2 1243 Gartnerieier Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Bjarne Johnsen 1 1805 Pensjonist Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Berit Ellen Lyngmo 2 1940 Gårdbruker Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Arne Myklevoll 1 2012 Kommuneingeniør Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Odd Enge 1 219 Beredskapskonsu Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Tor Walther Normann 1 230 Undervisningsin Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Mari Bjørke 2 233 Konsulent Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Odd Hjertås 1 301 Frelsesoffiser Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Erik Anthonisen 1 301 Generalsekretær Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Randi Behn jensen 2 301 Informasjonssek Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Randi Synnøve Enge 2 301 Sekretær Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Harald J. Aandstad 1 425 Skogbruker Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Knut Gjønnes 1 427 Teknisk Sjef Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Marit Hellum 2 605 Kontorsjef Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Gudrun Jess 2 703 Hjelpepleier Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Thormod S.h. Aulebo 1 806 Skoleinspektør Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Finn S. Nitter 1 1221 Disponent Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Eva Hafsten 2 1601 Inspektør Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Victoria Sandov 2 1601 Undervisningsin Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Mikal Brækken 1 1653 Gårdbruker Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Ludvig Stugstad 1 1719 Lensmannsbetjen Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Randi Aasenhus 2 1719 Tannlege Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Aud Hildring 2 1841 Adjunkt Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Øyvind Frihetslie 1 1924 Gårdbruker Av departement 1987
1991 Leder Tor E. Henriksen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1987 1991
1991 Sekretær, ikke medlem Jørn O. Myrvold 1 301 Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Odd Enge 1 219 Beredskapskonsu Av departement 1988 1991
1991 Vanlig medlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Direktør Av departement 1987 1991
1991 Vanlig medlem Kari Bøchmann Finstad 2 301 Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Per Mathisen 1 301 Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Jørn Lund 1 427 Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Gudrun Jess 2 703 Hjelpepleier Av departement 1987 1991
1991 Vanlig medlem Eivind Erlandsen 1 1662 Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Ludvig Stugstad 1 1719 Lensmannsbetjen Av departement 1987 1991
1991 Vanlig medlem Randi Aasenhus 2 1719 Tannlege Av departement 1989 1991
1991 Vanlig medlem Sturla Slapgård 1 1719 Førstekonsulent Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Wenche Iren Hestø 2 1750 Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Ellen Markussen 2 1901 Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Sverre Georg Øverland 1 219 Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Skramstad 1 231 Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Vigdis M. Gjelsvik 2 233 Ordfører Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem John Nordby 1 301 Kontorsjef Av departement 1981 1991
1991 Vanlig varamedlem Odd Hjertås 1 301 Frelsesoffiser Av departement 1987 1991
1991 Vanlig varamedlem Randi Synnøve Enge 2 301 Sekretær Av departement 1987 1991
1991 Vanlig varamedlem Ola Skansgård 1 301 Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Margareth Engebretsen 2 602 Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Randi Kallerud 2 604 Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Marit Hellum 2 605 Kontorsjef Av departement 1987 1991
1991 Vanlig varamedlem Marit Haslestad 2 702 Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Thormod S.h. Aulebo 1 806 Skoleinspektør Av departement 1987 1991
1991 Vanlig varamedlem Jan Trygve Tellefsen 1 1001 Ingeniør Av departement 1987 1991
1991 Vanlig varamedlem Paul Sveinall 1 1021 Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Finn S. Nitter 1 1221 Disponent Av departement 1987 1991
1991 Vanlig varamedlem Kari Maaland 2 1539 Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Jan Tore Asmussen 1 1601 Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Ottar Larsen 1 1901 Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Fritz Widding 1 1902 Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Øyvind Frihetslie 1 1924 Gårdbruker Av departement 1987 1991
1992 Sekretær, ikke medlem Jørn O. Myrvold 1 301 Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Kari Bøchmann Finstad 2 301 Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Per Mathisen 1 301 Generalmajor Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Jørn Lund 1 427 Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Margareth Engebretsen 2 602 Av departement 1991 1993
1992 Vanlig medlem Eivind Erlandsen 1 1662 Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Sturla Slapgård 1 1719 Juridisk Konsul Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Wenche Iren Hestø 2 1750 Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Ellen Markussen 2 1901 Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Sverre Georg Øverland 1 219 Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Bjørn Skramstad 1 231 Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Vigdis M. Gjelsvik 2 233 Ordfører Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Ola Skansgård 1 301 Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Thor-Erik Johansen 1 301 Advokat Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Randi Kallerud 2 604 Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Lillian Krokan 2 604 Avdelingssjef Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Marit Haslestad 2 702 Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Paul Sveinall 1 1021 Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Kari Maaland 2 1539 Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Jan Tore Asmussen 1 1601 Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Ottar Larsen 1 1901 Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Fritz Widding 1 1902 Av departement 1991
1993 Sekretær, ikke medlem Jørn O. Myrvold 1 301 Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Kari Bøchmann Finstad 2 301 Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Per Mathisen 1 301 Generalmajor Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Jørn Lund 1 427 Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Margareth Engebretsen 2 602 Av departement 1991 1993
1993 Vanlig medlem Eivind Erlandsen 1 1662 Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Sturla Slapgård 1 1721 Juridisk Konsul Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Wenche Iren Hestø 2 1750 Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Ellen Markussen 2 1901 Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Bjørn Skramstad 1 231 Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Ola Skansgård 1 301 Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Thor-Erik Johansen 1 301 Advokat Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Randi Kallerud 2 604 Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Lillian Krokan 2 604 Avdelingssjef Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Marit Haslestad 2 702 Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Paul Sveinall 1 1021 Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Vera Christine Welle 2 1032 Lærer Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Kari Maaland 2 1539 Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Jan Tore Asmussen 1 1601 Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Ottar Larsen 1 1901 Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Fritz Widding 1 1902 Av departement 1991
1994 Sekretær, ikke medlem Hanne S Broshaug 2 301 Konsulent Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Einar Grøneng 1 301 Frelsesoffiser Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Vera Christine Welle 2 1032 Lárer Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Thor-Erik Johansen 1 301 Advokat Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Vigdis Moseng 2 301 Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Lillian Krokan 2 604 Avdelingssjef Av departement 1992
1995 Sekretær, ikke medlem Hanne S Broshaug 2 301 Konsulent Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Einar Grøneng 1 301 Frelsesoffiser Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Vera Christine Welle 2 1032 Lærer Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Thor-Erik Johansen 1 301 Advokat Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Vigdis Moseng 2 301 Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Lillian Krokan 2 604 Avdelingssjef Av departement 1992