Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester
Utvalgsnummer: 4120000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1993
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. av 24.09.93.
Mandat:
Å utarbeide en ordning for parlamentarisk kontroll av de hemmelige tjenester, herunder; - å utrede og klargjøre de spørsmål som ordningen reiser; - utarbeide utkast til instruks og mulige avgrensninger; - klargjøre forholdet mellom Storting og regjeri
Tidsfrist: 1994
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Delegasjon/Kommisjon
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1993 Justis- og politidepartementet 11 0 6 171789
1994 Justis- og politidepartementet 11 0 0 219331
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1993 Leder Arne Skauge 1 219 Konserndirektør I statsråd 1993
1993 Nestleder Tom Thoresen 1 103 Stortingsrepresentant I statsråd 1993
1993 Sekretær, ikke medlem Jon Karlsrud 1 220 Byrettsjustitia I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Erik Mo 1 301 Advokat I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 Departementsrid I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Direktør I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem John A. Lunde 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Ingelin Killengreen 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Reidar Waaler 1 402 Førstekonsulent I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Johan Buttedahl 1 624 Fylkestannlege I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Anders Mjelde 1 1102 Seksjonssjef I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Svein Alsaker 1 2003 Fylkesmann I statsråd 1993
1994 Leder Arne Skauge 1 219 Konserndirektør I statsråd 1993
1994 Nestleder Tom Thoresen 1 103 Stortingsrepresentant I statsråd 1993
1994 Sekretær, ikke medlem Jon Karlsrud 1 220 Byrettsjustitia I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Erik Mo 1 301 Advokat I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 Departementsrid I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Direktør I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem John A. Lunde 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Ingelin Killengreen 2 301 Politimester I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Reidar Waaler 1 402 Førstekonsulent I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Johan Buttedahl 1 624 Fylkestannlege I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Anders Mjelde 1 1102 Seksjonssjef I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Svein Alsaker 1 2003 Fylkesmann I statsråd 1993