Underutvalg for Barne- og ungdomsspørsmål

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Underutvalg for Barne- og ungdomsspørsmål" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Underutvalg for Barne- og ungdomsspørsmål
Utvalgsnummer: 4141000
Opprettelsesår: 1996
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1996 Justis- og politidepartementet 6 0 5 38943
1997 Justis- og politidepartementet 6 0 4 31668
2002 Justis- og politidepartementet 2 10222
2003 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1996 Leder Elisabeth Aspaker 2 1901 Fylkesvaraordfø Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Inger Johanne Wremer 2 217 Avdelingsdirekt Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Sturla Falck 1 219 Forsker Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Ingvild Hoel 2 301 Kontorsjef Av andre 1994
1996 Vanlig medlem John T. Turner 1 301 Rådgiver Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Bjarte Kyte 1 1201 Psykolog Av andre 1994
1997 Leder Elisabeth Aspaker 2 1901 Fylkesvaraordfø Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Sturla Falck 1 219 Forskningsleder Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Ingvild Hoel 2 301 Kontorsjef Av andre 1994
1997 Vanlig medlem John T. Turner 1 301 Rådgiver Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Åsa Johanne Steinsvik 2 301 Rådgiver Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Bjarte Kyte 1 1201 Psykolog Av andre 1994
2002 Qayyum Abid Raja 301
2002 Anders Bakken 301 Forsker
2002 Signe Marie Natvig Andreassen 301 Rektor
2002 Katrine Olsen Westheim 301 Student
2002 Leder Bjørn Gjefsen 301 Seniorrådgiver
2003 Qayyum Abid Raja
2003 Anders Bakken Forsker
2003 Signe Marie Natvig Andreassen Rektor
2003 Katrine Olsen Westheim Student
2003 Leder Bjørn Gjefsen Seniorrådgiver