Ytringsfrihetskommisjonen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Ytringsfrihetskommisjonen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Ytringsfrihetskommisjonen
Utvalgsnummer: 4147000
Opprettelsesår: 1996
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1996 Justis- og politidepartementet 16 0 1 0
1997 Justis- og politidepartementet 16 0 8 870000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1996 Leder Francis Sejersted 1 301 Professor I statsråd 1996
1996 Nestleder Vigdis Moe Skarstein 2 1601 Bibliotekdirekt I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Hans M. Stenberg-Nilsen 1 219 H.R.Advokat I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Eivind Smith 1 219 Professor I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Diis Irene Bøhn 2 220 Journalist I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Ellen Stensrud 2 230 Informasjonssje I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Kjeld Vibe 1 301 Fhv. Ambassadør I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Maria Fuglevaag Warsinski 2 301 Filmregissør I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Nazneen Khan 2 301 Journalist I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Jon Bing 1 301 Professor I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Helge Rønning 1 301 Professor I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Kristin Høgdahl 2 301 Prosjektleder I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Thor Bjarne Bore 1 1103 Sjefredaktør I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Gunnar Skirbekk 1 1201 Professor I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Tove Bull 2 1902 Rektor I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Ole Henrik Magga 1 2011 President I statsråd 1996
1997 Leder Francis Sejersted 1 301 Professor I statsråd 1996
1997 Nestleder Vigdis Moe Skarstein 2 1601 Bibliotekdirekt I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Hans M. Stenberg-Nilsen 1 219 H.R.Advokat I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Eivind Smith 1 219 Professor I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Diis Irene Bøhn 2 220 Journalist I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Ellen Stensrud 2 230 Informasjonssje I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Kjeld Vibe 1 301 Fhv. Ambassadør I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Maria Fuglevaag Warsinski 2 301 Filmregissør Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Nazneen Khan 2 301 Journalist Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Jon Bing 1 301 Professor I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Helge Rønning 1 301 Professor I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Kristin Høgdahl 2 301 Prosjektleder I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Thor Bjarne Bore 1 1103 Sjefredaktør I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Gunnar Skirbekk 1 1201 Professor I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Tove Bull 2 1902 Rektor I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Ole Henrik Magga 1 2011 I statsråd 1996