Utvalget for å vurdere ulike spørsmål vedrørende Politiets overvåkingstjeneste

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalget for å vurdere ulike spørsmål vedrørende Politiets overvåkingstjeneste" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalget for å vurdere ulike spørsmål vedrørende Politiets overvåkingstjeneste
Utvalgsnummer: 4148000
Opprettelsesår: 1997
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1997 Justis- og politidepartementet 8 0 10 484000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1997 Leder Åge Jan Danielsen 1 219 Direktør I statsråd 1997
1997 Sekretær, ikke medlem Jarl Eirik Hemmer 1 301 Rådgiver Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Arne Jørgen Olafsen 1 213 Politibetjent I statsråd 1997
1997 Vanlig medlem Toril Øie 2 219 Lovrådgiver I statsråd 1997
1997 Vanlig medlem Ellen Holager Andenæs 2 301 Advokat I statsråd 1997
1997 Vanlig medlem Ellen Mo 2 301 Advokat I statsråd 1997
1997 Vanlig medlem Ole Jakob Bae 1 301 Advokat I statsråd 1997
1997 Vanlig medlem Sverre Lodgaard 1 301 Direktør I statsråd 1997
1997 Vanlig medlem Randi Rønning Balsvik 2 1902 Professor Av departement 1997