Styret for Statistisk sentralbyrå

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statistisk sentralbyrå" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statistisk sentralbyrå
Utvalgsnummer: 430
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Finansdepartementet
2005 Finansdepartementet
2006 Finansdepartementet
2007 Finansdepartementet
2008 Finansdepartementet
2009 Finansdepartementet
2010 Finansdepartementet
2011 Finansdepartementet
2012 Finansdepartementet
2013 Finansdepartementet
2014 Finansdepartementet
2015 Finansdepartementet
2016 Finansdepartementet
2017 Finansdepartementet
2018 Finansdepartementet
2019 Finansdepartementet
2020 Finansdepartementet
2021 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Hege Torp 2 0 forskningsleder Departementet 01.01.1990 15.09.2006
2004 Ellen Fjeldstad 2 0 rådgiver Departementet 01.01.1991 31.12.2005
2004 Bjørg Moen 2 0 rådgiver Departementet 01.01.1992 31.12.2010
2004 Torunn Bragstad 2 0 forsker Departementet 01.01.1994 31.12.2005
2004 Bjørn Inge Henrichsen 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.1996 31.12.2007
2004 Berit Kvæven 2 0 seksjonssjef Departementet 01.01.1996 31.12.2007
2004 Rune Jørgen Sørensen 1 0 professor Departementet 01.01.1997 13.12.2004
2004 Eva Hildrum 2 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.1998 01.02.2006
2004 Thor Bjarne Bore 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2000 31.12.2007
2004 Steinar Stokke 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2002 19.01.2005
2004 Dag Roll-Hansen 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.2002 19.01.2005
2004 Solveig Nygårdseter 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2002 13.12.2010
2004 Einar Hope 1 0 professor Departementet 01.01.2003 30.06.2011
2004 Ida Helliesen 2 778 pensjonist Departementet 01.01.2003 31.12.2011
2004 Ingrid I. Willoch 2 1607 politiker Departementet 01.01.1994 19.01.2005
2005 Hege Torp 2 0 forskningsleder Departementet 01.01.1990 15.09.2006
2005 Ellen Fjeldstad 2 0 rådgiver Departementet 01.01.1991 31.12.2005
2005 Bjørg Moen 2 0 rådgiver Departementet 01.01.1992 31.12.2010
2005 Torunn Bragstad 2 0 forsker Departementet 01.01.1994 31.12.2005
2005 Bjørn Inge Henrichsen 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.1996 31.12.2007
2005 Berit Kvæven 2 0 seksjonssjef Departementet 01.01.1996 31.12.2007
2005 Eva Hildrum 2 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.1998 01.02.2006
2005 Thor Bjarne Bore 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2000 31.12.2007
2005 Steinar Stokke 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2002 19.01.2005
2005 Dag Roll-Hansen 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.2002 19.01.2005
2005 Solveig Nygårdseter 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2002 13.12.2010
2005 Einar Hope 1 0 professor Departementet 01.01.2003 30.06.2011
2005 Ida Helliesen 2 778 pensjonist Departementet 01.01.2003 31.12.2011
2005 Ingrid I. Willoch 2 1607 politiker Departementet 01.01.1994 19.01.2005
2005 Lars-Erik Borge 1 7058 professor Departementet 01.01.2005 31.01.2010
2006 Hege Torp 2 0 forskningsleder Departementet 01.01.1990 15.09.2006
2006 Bjørg Moen 2 0 rådgiver Departementet 01.01.1992 31.12.2010
2006 Bjørn Inge Henrichsen 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.1996 31.12.2007
2006 Berit Kvæven 2 0 seksjonssjef Departementet 01.01.1996 31.12.2007
2006 Eva Hildrum 2 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.1998 01.02.2006
2006 Thor Bjarne Bore 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2000 31.12.2007
2006 Solveig Nygårdseter 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2002 13.12.2010
2006 Einar Hope 1 0 professor Departementet 01.01.2003 30.06.2011
2006 Bjørn Mathisen 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2006 01.01.2009
2006 Eilef A. Meland 1 0 høgskolelektor Departementet 01.01.2006 31.01.2010
2006 Frøydis Tonning Langmark 2 0 direktør Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2006 Anne Britt Djuve 2 0 forskningsleder Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2006 Ida Helliesen 2 778 pensjonist Departementet 01.01.2003 31.12.2011
2006 Lars-Erik Borge 1 7058 professor Departementet 01.01.2005 31.01.2010
2006 Ole Bjørn Røste 1 7560 førsteamanuensis Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2007 Bjørg Moen 2 0 rådgiver Departementet 01.01.1992 31.12.2010
2007 Bjørn Inge Henrichsen 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.1996 31.12.2007
2007 Berit Kvæven 2 0 seksjonssjef Departementet 01.01.1996 31.12.2007
2007 Thor Bjarne Bore 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2000 31.12.2007
2007 Solveig Nygårdseter 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2002 13.12.2010
2007 Einar Hope 1 0 professor Departementet 01.01.2003 30.06.2011
2007 Bjørn Mathisen 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2006 01.01.2009
2007 Eilef A. Meland 1 0 høgskolelektor Departementet 01.01.2006 31.01.2010
2007 Frøydis Tonning Langmark 2 0 direktør Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2007 Anne Britt Djuve 2 0 forskningsleder Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2007 Ida Helliesen 2 778 pensjonist Departementet 01.01.2003 31.12.2011
2007 Lars-Erik Borge 1 7058 professor Departementet 01.01.2005 31.01.2010
2007 Ole Bjørn Røste 1 7560 førsteamanuensis Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2008 Bjørg Moen 2 0 rådgiver Departementet 01.01.1992 31.12.2010
2008 Solveig Nygårdseter 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2002 13.12.2010
2008 Einar Hope 1 0 professor Departementet 01.01.2003 30.06.2011
2008 Bjørn Mathisen 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2006 01.01.2009
2008 Eilef A. Meland 1 0 høgskolelektor Departementet 01.01.2006 31.01.2010
2008 Frøydis Tonning Langmark 2 0 direktør Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2008 Anne Britt Djuve 2 0 forskningsleder Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2008 Tor Borgenvik 1 0 rådmann Departementet 01.01.2008 31.12.2013
2008 Eirik Pedersen 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2008 31.12.2015
2008 Randi Punsvik 2 0 jurist Departementet 01.01.2008 31.12.2015
2008 Ida Helliesen 2 778 pensjonist Departementet 01.01.2003 31.12.2011
2008 Lars-Erik Borge 1 7058 professor Departementet 01.01.2005 31.01.2010
2008 Ole Bjørn Røste 1 7560 førsteamanuensis Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2009 Bjørg Moen 2 0 rådgiver Departementet 01.01.1992 31.12.2010
2009 Solveig Nygårdseter 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2002 13.12.2010
2009 Einar Hope 1 0 professor Departementet 01.01.2003 30.06.2011
2009 Bjørn Mathisen 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2006 01.01.2009
2009 Eilef A. Meland 1 0 høgskolelektor Departementet 01.01.2006 31.01.2010
2009 Frøydis Tonning Langmark 2 0 direktør Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2009 Anne Britt Djuve 2 0 forskningsleder Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2009 Tor Borgenvik 1 0 rådmann Departementet 01.01.2008 31.12.2013
2009 Eirik Pedersen 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2008 31.12.2015
2009 Randi Punsvik 2 0 jurist Departementet 01.01.2008 31.12.2015
2009 Kirsten Hegsvold Andersen 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2009 31.01.2010
2009 Ida Helliesen 2 778 pensjonist Departementet 01.01.2003 31.12.2011
2009 Lars-Erik Borge 1 7058 professor Departementet 01.01.2005 31.01.2010
2009 Ole Bjørn Røste 1 7560 førsteamanuensis Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2010 Bjørg Moen 2 0 rådgiver Departementet 01.01.1992 31.12.2010
2010 Solveig Nygårdseter 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2002 13.12.2010
2010 Einar Hope 1 0 professor Departementet 01.01.2003 30.06.2011
2010 Eilef A. Meland 1 0 høgskolelektor Departementet 01.01.2006 31.01.2010
2010 Frøydis Tonning Langmark 2 0 direktør Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2010 Anne Britt Djuve 2 0 forskningsleder Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2010 Tor Borgenvik 1 0 rådmann Departementet 01.01.2008 31.12.2013
2010 Eirik Pedersen 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2008 31.12.2015
2010 Randi Punsvik 2 0 jurist Departementet 01.01.2008 31.12.2015
2010 Kirsten Hegsvold Andersen 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2009 31.01.2010
2010 Katrine Hveem 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2010 31.12.2010
2010 Ragnar Torvik 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.12.2013
2010 Ragnhild Balsvik 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2010 31.12.2017
2010 Ida Helliesen 2 778 pensjonist Departementet 01.01.2003 31.12.2011
2010 Lars-Erik Borge 1 7058 professor Departementet 01.01.2005 31.01.2010
2010 Ole Bjørn Røste 1 7560 førsteamanuensis Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2011 Einar Hope 1 0 professor Departementet 01.01.2003 30.06.2011
2011 Frøydis Tonning Langmark 2 0 direktør Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2011 Anne Britt Djuve 2 0 forskningsleder Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2011 Tor Borgenvik 1 0 rådmann Departementet 01.01.2008 31.12.2013
2011 Eirik Pedersen 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2008 31.12.2015
2011 Randi Punsvik 2 0 jurist Departementet 01.01.2008 31.12.2015
2011 Ragnar Torvik 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.12.2013
2011 Ragnhild Balsvik 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2010 31.12.2017
2011 Live Margrethe Rognerud 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2011 01.10.2014
2011 Knut Andersen 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2011 Anders Sønstebø 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2011 Bitten Sveri 2 0 rådmann Departementet 01.01.2011 31.12.2015
2011 Kaja Sillerud Haugen 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2011 Ida Helliesen 2 778 pensjonist Departementet 01.01.2003 31.12.2011
2011 Ole Bjørn Røste 1 7560 førsteamanuensis Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2012 Frøydis Tonning Langmark 2 0 direktør Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2012 Anne Britt Djuve 2 0 forskningsleder Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2012 Tor Borgenvik 1 0 rådmann Departementet 01.01.2008 31.12.2013
2012 Eirik Pedersen 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2008 31.12.2015
2012 Randi Punsvik 2 0 jurist Departementet 01.01.2008 31.12.2015
2012 Ragnar Torvik 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.12.2013
2012 Ragnhild Balsvik 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2010 31.12.2017
2012 Live Margrethe Rognerud 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2011 01.10.2014
2012 Knut Andersen 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2012 Anders Sønstebø 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2012 Bitten Sveri 2 0 rådmann Departementet 01.01.2011 31.12.2015
2012 Kaja Sillerud Haugen 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2012 Ole Bjørn Røste 1 7560 førsteamanuensis Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2013 Frøydis Tonning Langmark 2 0 direktør Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2013 Anne Britt Djuve 2 0 forskningsleder Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2013 Tor Borgenvik 1 0 rådmann Departementet 01.01.2008 31.12.2013
2013 Eirik Pedersen 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2008 31.12.2015
2013 Randi Punsvik 2 0 jurist Departementet 01.01.2008 31.12.2015
2013 Ragnar Torvik 1 0 professor Departementet 01.01.2010 31.12.2013
2013 Ragnhild Balsvik 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2010 31.12.2017
2013 Live Margrethe Rognerud 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2011 01.10.2014
2013 Knut Andersen 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2013 Anders Sønstebø 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2013 Bitten Sveri 2 0 rådmann Departementet 01.01.2011 31.12.2015
2013 Kaja Sillerud Haugen 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2013 Ingrid Finboe Svendsen 2 0 direktør Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2013 Morten Reymert 1 0 viseadm. direktør Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2013 Jan Fredrik Qvigstad 1 264 visesentralbanksjef Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2013 Ole Bjørn Røste 1 7560 førsteamanuensis Departementet 01.01.2006 31.12.2013
2014 Eirik Pedersen 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2008 31.12.2015
2014 Randi Punsvik 2 0 jurist Departementet 01.01.2008 31.12.2015
2014 Ragnhild Balsvik 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2010 31.12.2017
2014 Live Margrethe Rognerud 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2011 01.10.2014
2014 Knut Andersen 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2014 Anders Sønstebø 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2014 Bitten Sveri 2 0 rådmann Departementet 01.01.2011 31.12.2015
2014 Kaja Sillerud Haugen 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2014 Ingrid Finboe Svendsen 2 0 direktør Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2014 Morten Reymert 1 0 viseadm. direktør Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2014 Berit Emberland 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2018
2014 Jan Fredrik Qvigstad 1 264 visesentralbanksjef Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2015 Eirik Pedersen 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2008 31.12.2015
2015 Randi Punsvik 2 0 jurist Departementet 01.01.2008 31.12.2015
2015 Ragnhild Balsvik 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2010 31.12.2017
2015 Bitten Sveri 2 0 rådmann Departementet 01.01.2011 31.12.2015
2015 Kaja Sillerud Haugen 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2015 Ingrid Finboe Svendsen 2 0 direktør Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2015 Morten Reymert 1 0 viseadm. direktør Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2015 Berit Emberland 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2018
2015 Gunvor Strømsheim 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2015 Anne Sissel Skånvik 2 0 kommunikasjonsdirektør Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2015 Jan Fredrik Qvigstad 1 264 visesentralbanksjef Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2016 Ragnhild Balsvik 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2010 31.12.2017
2016 Kaja Sillerud Haugen 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2016 Ingrid Finboe Svendsen 2 0 direktør Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2016 Morten Reymert 1 0 viseadm. direktør Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2016 Berit Emberland 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2018
2016 Gunvor Strømsheim 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2016 Anne Sissel Skånvik 2 0 kommunikasjonsdirektør Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2016 Tom Scharning 1 0 direktør Departementet 01.01.2016 31.12.2019
2016 Jan Fredrik Qvigstad 1 264 visesentralbanksjef Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2017 Ragnhild Balsvik 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2010 31.12.2017
2017 Kaja Sillerud Haugen 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2017 Ingrid Finboe Svendsen 2 0 direktør Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2017 Morten Reymert 1 0 viseadm. direktør Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2017 Berit Emberland 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2018
2017 Gunvor Strømsheim 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2017 Anne Sissel Skånvik 2 0 kommunikasjonsdirektør Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2017 Tom Scharning 1 0 direktør Departementet 01.01.2016 31.12.2019
2017 Jan Fredrik Qvigstad 1 264 visesentralbanksjef Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2018 Kaja Sillerud Haugen 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2018 Ingrid Finboe Svendsen 2 0 direktør Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2018 Morten Reymert 1 0 viseadm. direktør Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2018 Berit Emberland 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2018
2018 Gunvor Strømsheim 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2018 Anne Sissel Skånvik 2 0 kommunikasjonsdirektør Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2018 Tom Scharning 1 0 direktør Departementet 01.01.2016 31.12.2019
2018 Jørgen Elmeskov 1 0 Riksstatistiker Departementet 01.01.2018 31.12.2021
2018 Jan Fredrik Qvigstad 1 264 visesentralbanksjef Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2019 Ingrid Finboe Svendsen 2 0 direktør Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2019 Morten Reymert 1 0 viseadm. direktør Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2019 Gunvor Strømsheim 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2019 Anne Sissel Skånvik 2 0 kommunikasjonsdirektør Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2019 Tom Scharning 1 0 direktør Departementet 01.01.2016 31.12.2019
2019 Jørgen Elmeskov 1 0 Riksstatistiker Departementet 01.01.2018 31.12.2021
2019 Per Johan Lillestøl 1 0 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2019 31.01.2022
2019 Hanne Marit Svensrud 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2019 Bjørn Thorsdalen 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2019 Jan Fredrik Qvigstad 1 264 visesentralbanksjef Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2020 Ingrid Finboe Svendsen 2 0 direktør Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2020 Morten Reymert 1 0 viseadm. direktør Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2020 Jørgen Elmeskov 1 0 Riksstatistiker Departementet 01.01.2018 31.12.2021
2020 Per Johan Lillestøl 1 0 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2019 31.01.2022
2020 Hanne Marit Svensrud 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2020 Bjørn Thorsdalen 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2020 Jan Fredrik Qvigstad 1 264 visesentralbanksjef Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2021 Ingrid Finboe Svendsen 2 0 direktør Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2021 Morten Reymert 1 0 viseadm. direktør Departementet 01.01.2013 31.12.2021
2021 Jørgen Elmeskov 1 0 Riksstatistiker Departementet 01.01.2018 31.12.2021
2021 Per Johan Lillestøl 1 0 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2019 31.01.2022
2021 Hanne Marit Svensrud 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2021 Bjørn Thorsdalen 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2021 Jan Fredrik Qvigstad 1 264 visesentralbanksjef Departementet 01.01.2013 31.12.2021