Domstolsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Domstolsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Domstolsutvalget
Utvalgsnummer: 4402400
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 1980
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 6 0 3 29000 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Leif H. Skare 1 219 Direktør I statsråd 1977 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Aage Rundberget 1 301 Førstekonsulent Av departement 1977
1980 Vanlig medlem Grete Heggnes 2 104 Førstesekretær I statsråd 1977
1980 Vanlig medlem Audvar Os 1 301 Kommuneadvokat I statsråd 1977
1980 Vanlig medlem Agnes Nygaard Haug 2 301 Lagdommer I statsråd 1977
1980 Vanlig medlem Ivar Gregusson 1 301 Pensjonist I statsråd 1977
1980 Vanlig medlem Inger Lise Gjørv 2 1729 Stortingsrepresentant I statsråd 1977