Utredning av det biologiske prinsipp i barnevernet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utredning av det biologiske prinsipp i barnevernet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utredning av det biologiske prinsipp i barnevernet
Utvalgsnummer: 468
Opprettelsesår: 2011
Tilhørende departement: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Opphørsår: 2012
Hjemmel:
Mandat:
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2010 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2012 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2011 Inge Kvaran 1 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2012
2011 Sabreen Selvik 2 455 spesialpedagog 01.01.2011 31.12.2012
2011 Iben Schier Van den Berg 2 788 barnevernsjef 01.01.2011 31.12.2012
2011 Vigdis Bunkholdt 2 882 psykolog 01.01.2011 31.12.2012
2011 Arne Johan Vetlesen 1 3070 professor 01.01.2011 31.12.2012
2011 Inger Mo 2 3715 jurist 01.01.2011 31.12.2012
2011 Stig Åkenes Johansen 1 5106 advokat 01.01.2011 31.12.2012
2011 Leif Magne Raundalen 1 5115 barnepsykolog/amanuensis 01.01.2011 31.12.2012
2011 Øyvind Kvello 1 7037 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2012
2011 Willly-Tore Mørch 1 9016 professor 01.01.2011 31.12.2012
2011 Lena Renate Bendiksen 2 9022 1. amanuensis 01.01.2011 31.12.2012
2011 Erna Bakken 2 9900 virksomhetsleder 01.01.2011 31.12.2012
2012 Inge Kvaran 1 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2012
2012 Sabreen Selvik 2 455 spesialpedagog 01.01.2011 31.12.2012
2012 Iben Schier Van den Berg 2 788 barnevernsjef 01.01.2011 31.12.2012
2012 Vigdis Bunkholdt 2 882 psykolog 01.01.2011 31.12.2012
2012 Arne Johan Vetlesen 1 3070 professor 01.01.2011 31.12.2012
2012 Inger Mo 2 3715 jurist 01.01.2011 31.12.2012
2012 Stig Åkenes Johansen 1 5106 advokat 01.01.2011 31.12.2012
2012 Leif Magne Raundalen 1 5115 barnepsykolog/amanuensis 01.01.2011 31.12.2012
2012 Øyvind Kvello 1 7037 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2012
2012 Willly-Tore Mørch 1 9016 professor 01.01.2011 31.12.2012
2012 Lena Renate Bendiksen 2 9022 1. amanuensis 01.01.2011 31.12.2012
2012 Erna Bakken 2 9900 virksomhetsleder 01.01.2011 31.12.2012