Barnevernpanelet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Barnevernpanelet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Barnevernpanelet
Utvalgsnummer: 480
Opprettelsesår: 2010
Tilhørende departement: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Opphørsår: 2011
Hjemmel:
Mandat:
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2009 Barne- og likestillingsdepartementet
2010 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2010 Elvis, Chi Nwosu 1 0 01.01.2010 28.09.2011
2010 Helen Oddveig Bjørnøy 2 0 generalsekretær 01.01.2010 28.09.2011
2010 Olaug Vervik Bollestad 2 0 ordfører 01.01.2010 28.09.2011
2010 Ellen Galaasen 2 506 fagkonsulent 01.01.2010 28.09.2011
2010 Amal Fatima Hassan 2 571 student 01.01.2010 28.09.2011
2010 Jorunn Vindegg 2 588 leder 01.01.2010 28.09.2011
2010 Kjetil Ostling 1 657 direktør 01.01.2010 28.09.2011
2010 Kristin Skogli 2 1154 rådgiver 01.01.2010 28.09.2011
2010 Anne Grethe Moe 2 1155 01.01.2010 31.12.2011
2010 Jan Storø 1 1533 barnevernspedagog 01.01.2010 28.09.2011
2010 Erling Segelstad 1 2380 leder 01.01.2010 28.09.2011
2010 Renathe Arevoll 2 3185 leder 01.01.2010 28.09.2011
2010 Torunn Hauen Aks 2 3712 leder 01.01.2010 28.09.2011
2010 Gunnar Toresen 1 4009 barnevernsjef 01.01.2010 28.09.2011
2010 Jarmund Veland 1 4010 førstelektor 01.01.2010 31.12.2011
2010 Elisabeth N. Blankenberg Lied 2 4070 01.01.2010 28.09.2011
2010 Marit Sanner 2 4634 leder 01.01.2010 28.09.2011
2010 Sara Bell 2 5145 politiker 01.01.2010 28.09.2011
2010 Olav Erling Bergvik 1 8610 tiltaksleder 01.01.2010 28.09.2011
2010 Sandra Kristiansen 2 9518 skoleelev 01.01.2010 28.09.2011
2010 Eilif Torgeir Norvang 1 9730 leder 01.01.2010 28.09.2011
2011 Elvis, Chi Nwosu 1 0 01.01.2010 28.09.2011
2011 Helen Oddveig Bjørnøy 2 0 generalsekretær 01.01.2010 28.09.2011
2011 Olaug Vervik Bollestad 2 0 ordfører 01.01.2010 28.09.2011
2011 Ellen Galaasen 2 506 fagkonsulent 01.01.2010 28.09.2011
2011 Amal Fatima Hassan 2 571 student 01.01.2010 28.09.2011
2011 Jorunn Vindegg 2 588 leder 01.01.2010 28.09.2011
2011 Kjetil Ostling 1 657 direktør 01.01.2010 28.09.2011
2011 Kristin Skogli 2 1154 rådgiver 01.01.2010 28.09.2011
2011 Anne Grethe Moe 2 1155 01.01.2010 31.12.2011
2011 Jan Storø 1 1533 barnevernspedagog 01.01.2010 28.09.2011
2011 Erling Segelstad 1 2380 leder 01.01.2010 28.09.2011
2011 Renathe Arevoll 2 3185 leder 01.01.2010 28.09.2011
2011 Torunn Hauen Aks 2 3712 leder 01.01.2010 28.09.2011
2011 Gunnar Toresen 1 4009 barnevernsjef 01.01.2010 28.09.2011
2011 Jarmund Veland 1 4010 førstelektor 01.01.2010 31.12.2011
2011 Elisabeth N. Blankenberg Lied 2 4070 01.01.2010 28.09.2011
2011 Marit Sanner 2 4634 leder 01.01.2010 28.09.2011
2011 Sara Bell 2 5145 politiker 01.01.2010 28.09.2011
2011 Olav Erling Bergvik 1 8610 tiltaksleder 01.01.2010 28.09.2011
2011 Sandra Kristiansen 2 9518 skoleelev 01.01.2010 28.09.2011
2011 Eilif Torgeir Norvang 1 9730 leder 01.01.2010 28.09.2011