Nasjonalt råd for ernæring

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Nasjonalt råd for ernæring" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Nasjonalt råd for ernæring
Utvalgsnummer: 487
Opprettelsesår: 2003
Opphørsår: 2012
Hjemmel:
Mandat:
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Råd til forvaltningen
Geografisk virkeområde: Nordisk
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
2011 Helse- og omsorgsdepartementet
2012 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Ursula Falkner 2 0 avdelingssjef 01.01.2003 01.05.2006
2004 Kari Tove Elvbakken 2 0 forskningsdirektør 01.01.2003 01.03.2007
2004 Mette Helvik Morken 2 0 avdelingsleder 01.01.2003 31.12.2007
2004 Bernadette Nirmal Kumar 2 0 direktør 01.01.2003 31.12.2007
2004 Sissel Henriette Eriksen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2007
2004 Gerd Holmboe-Ottesen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2007
2004 Tore Henriksen 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2007
2004 Bjarne Jacobsen 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2007
2004 Svein Olav Kolset 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2007
2004 Anne Bergljot Bærug 2 0 prosjektleder 01.01.2003 31.12.2007
2004 Kristian Midthjell 1 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2012
2004 Rune Blomhoff 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2004 Haakon E. Meyer 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2004 Stein Emil Vollset 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2004 Knut-Inge Klepp 1 852 professor 01.01.2003 01.09.2006
2005 Ursula Falkner 2 0 avdelingssjef 01.01.2003 01.05.2006
2005 Kari Tove Elvbakken 2 0 forskningsdirektør 01.01.2003 01.03.2007
2005 Mette Helvik Morken 2 0 avdelingsleder 01.01.2003 31.12.2007
2005 Bernadette Nirmal Kumar 2 0 direktør 01.01.2003 31.12.2007
2005 Sissel Henriette Eriksen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2007
2005 Gerd Holmboe-Ottesen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2007
2005 Tore Henriksen 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2007
2005 Bjarne Jacobsen 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2007
2005 Svein Olav Kolset 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2007
2005 Anne Bergljot Bærug 2 0 prosjektleder 01.01.2003 31.12.2007
2005 Kristian Midthjell 1 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2012
2005 Rune Blomhoff 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2005 Haakon E. Meyer 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2005 Stein Emil Vollset 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2005 Knut-Inge Klepp 1 852 professor 01.01.2003 01.09.2006
2006 Ursula Falkner 2 0 avdelingssjef 01.01.2003 01.05.2006
2006 Kari Tove Elvbakken 2 0 forskningsdirektør 01.01.2003 01.03.2007
2006 Mette Helvik Morken 2 0 avdelingsleder 01.01.2003 31.12.2007
2006 Bernadette Nirmal Kumar 2 0 direktør 01.01.2003 31.12.2007
2006 Sissel Henriette Eriksen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2007
2006 Gerd Holmboe-Ottesen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2007
2006 Tore Henriksen 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2007
2006 Bjarne Jacobsen 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2007
2006 Svein Olav Kolset 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2007
2006 Anne Bergljot Bærug 2 0 prosjektleder 01.01.2003 31.12.2007
2006 Kristian Midthjell 1 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2012
2006 Rune Blomhoff 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2006 Haakon E. Meyer 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2006 Stein Emil Vollset 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2006 Per Ole Iversen 1 0 professor 01.01.2006 31.12.2007
2006 Magritt Brustad 2 0 forsker 01.01.2006 31.12.2012
2006 Knut-Inge Klepp 1 852 professor 01.01.2003 01.09.2006
2007 Kari Tove Elvbakken 2 0 forskningsdirektør 01.01.2003 01.03.2007
2007 Mette Helvik Morken 2 0 avdelingsleder 01.01.2003 31.12.2007
2007 Bernadette Nirmal Kumar 2 0 direktør 01.01.2003 31.12.2007
2007 Sissel Henriette Eriksen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2007
2007 Gerd Holmboe-Ottesen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2007
2007 Tore Henriksen 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2007
2007 Bjarne Jacobsen 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2007
2007 Svein Olav Kolset 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2007
2007 Anne Bergljot Bærug 2 0 prosjektleder 01.01.2003 31.12.2007
2007 Kristian Midthjell 1 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2012
2007 Rune Blomhoff 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2007 Haakon E. Meyer 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2007 Stein Emil Vollset 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2007 Per Ole Iversen 1 0 professor 01.01.2006 31.12.2007
2007 Magritt Brustad 2 0 forsker 01.01.2006 31.12.2012
2008 Kristian Midthjell 1 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2012
2008 Rune Blomhoff 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2008 Haakon E. Meyer 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2008 Stein Emil Vollset 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2008 Magritt Brustad 2 0 forsker 01.01.2006 31.12.2012
2008 Annechen Bahr Bugge 2 0 forsker 01.01.2008 31.12.2012
2008 Elling Bere 1 0 førsteamanuensis 01.01.2008 31.12.2012
2008 Liv Elin Torheim 2 0 førsteamanuensis 01.01.2008 31.12.2012
2008 Ingrid Løvold Mostad 2 0 klinisk ernæringsfysiolog 01.01.2008 31.12.2012
2008 Shaista Ayub 2 0 prosjektleder 01.01.2008 31.12.2012
2009 Kristian Midthjell 1 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2012
2009 Rune Blomhoff 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2009 Haakon E. Meyer 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2009 Stein Emil Vollset 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2009 Magritt Brustad 2 0 forsker 01.01.2006 31.12.2012
2009 Annechen Bahr Bugge 2 0 forsker 01.01.2008 31.12.2012
2009 Elling Bere 1 0 førsteamanuensis 01.01.2008 31.12.2012
2009 Liv Elin Torheim 2 0 førsteamanuensis 01.01.2008 31.12.2012
2009 Ingrid Løvold Mostad 2 0 klinisk ernæringsfysiolog 01.01.2008 31.12.2012
2009 Shaista Ayub 2 0 prosjektleder 01.01.2008 31.12.2012
2009 Helle Margrete Meltzer 2 360 seniorforsker 01.01.2009 31.12.2012
2010 Kristian Midthjell 1 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2012
2010 Rune Blomhoff 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2010 Haakon E. Meyer 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2010 Stein Emil Vollset 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2010 Magritt Brustad 2 0 forsker 01.01.2006 31.12.2012
2010 Annechen Bahr Bugge 2 0 forsker 01.01.2008 31.12.2012
2010 Elling Bere 1 0 førsteamanuensis 01.01.2008 31.12.2012
2010 Liv Elin Torheim 2 0 førsteamanuensis 01.01.2008 31.12.2012
2010 Ingrid Løvold Mostad 2 0 klinisk ernæringsfysiolog 01.01.2008 31.12.2012
2010 Shaista Ayub 2 0 prosjektleder 01.01.2008 31.12.2012
2010 Helle Margrete Meltzer 2 360 seniorforsker 01.01.2009 31.12.2012
2011 Kristian Midthjell 1 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2012
2011 Rune Blomhoff 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2011 Haakon E. Meyer 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2011 Stein Emil Vollset 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2011 Magritt Brustad 2 0 forsker 01.01.2006 31.12.2012
2011 Annechen Bahr Bugge 2 0 forsker 01.01.2008 31.12.2012
2011 Elling Bere 1 0 førsteamanuensis 01.01.2008 31.12.2012
2011 Liv Elin Torheim 2 0 førsteamanuensis 01.01.2008 31.12.2012
2011 Ingrid Løvold Mostad 2 0 klinisk ernæringsfysiolog 01.01.2008 31.12.2012
2011 Shaista Ayub 2 0 prosjektleder 01.01.2008 31.12.2012
2011 Helle Margrete Meltzer 2 360 seniorforsker 01.01.2009 31.12.2012
2012 Kristian Midthjell 1 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2012
2012 Rune Blomhoff 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2012 Haakon E. Meyer 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2012 Stein Emil Vollset 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2012 Magritt Brustad 2 0 forsker 01.01.2006 31.12.2012
2012 Annechen Bahr Bugge 2 0 forsker 01.01.2008 31.12.2012
2012 Elling Bere 1 0 førsteamanuensis 01.01.2008 31.12.2012
2012 Liv Elin Torheim 2 0 førsteamanuensis 01.01.2008 31.12.2012
2012 Ingrid Løvold Mostad 2 0 klinisk ernæringsfysiolog 01.01.2008 31.12.2012
2012 Shaista Ayub 2 0 prosjektleder 01.01.2008 31.12.2012
2012 Helle Margrete Meltzer 2 360 seniorforsker 01.01.2009 31.12.2012