Nasjonalt råd for fysisk aktivitet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Nasjonalt råd for fysisk aktivitet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Nasjonalt råd for fysisk aktivitet
Utvalgsnummer: 488
Opprettelsesår: 2003
Opphørsår: 2012
Hjemmel:
Mandat:
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
2011 Helse- og omsorgsdepartementet
2012 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Kirsten Sola 2 0 allmennlege 01.01.2003 31.12.2007
2004 Kåre Inge Birkeland 1 0 avdelingsoverlege 01.01.2003 31.12.2007
2004 Egil Wilhelm Martinsen 1 0 forskningsleder 01.01.2003 31.12.2007
2004 Ingunn Fjørtoft 2 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2007
2004 Oddrun Elisabeth Samdal 2 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2007
2004 Roald Bahr 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2007
2004 Kari Bø 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2007
2004 Per Egil Mjaavatn 1 0 forsker 01.01.2003 31.12.2012
2004 Roar Blom 1 0 leder 01.01.2003 31.12.2012
2004 Inger Thune 2 0 overlege 01.01.2003 31.12.2012
2004 Sigmund A. Anderssen 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2004 Anne-Karine Halvorsen Thorén 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2004 Yngvar Ommundsen 1 491 professor 01.01.2003 31.12.2012
2004 Jan Oddvar Skisland 1 4633 fakultetsdirektør 01.01.2003 31.12.2007
2005 Kirsten Sola 2 0 allmennlege 01.01.2003 31.12.2007
2005 Kåre Inge Birkeland 1 0 avdelingsoverlege 01.01.2003 31.12.2007
2005 Egil Wilhelm Martinsen 1 0 forskningsleder 01.01.2003 31.12.2007
2005 Ingunn Fjørtoft 2 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2007
2005 Oddrun Elisabeth Samdal 2 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2007
2005 Roald Bahr 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2007
2005 Kari Bø 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2007
2005 Per Egil Mjaavatn 1 0 forsker 01.01.2003 31.12.2012
2005 Roar Blom 1 0 leder 01.01.2003 31.12.2012
2005 Inger Thune 2 0 overlege 01.01.2003 31.12.2012
2005 Sigmund A. Anderssen 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2005 Anne-Karine Halvorsen Thorén 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2005 Geir Lærum 1 0 administrasjonsleder 01.01.2005 31.12.2007
2005 Yngvar Ommundsen 1 491 professor 01.01.2003 31.12.2012
2005 Jan Oddvar Skisland 1 4633 fakultetsdirektør 01.01.2003 31.12.2007
2006 Kirsten Sola 2 0 allmennlege 01.01.2003 31.12.2007
2006 Kåre Inge Birkeland 1 0 avdelingsoverlege 01.01.2003 31.12.2007
2006 Egil Wilhelm Martinsen 1 0 forskningsleder 01.01.2003 31.12.2007
2006 Ingunn Fjørtoft 2 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2007
2006 Oddrun Elisabeth Samdal 2 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2007
2006 Roald Bahr 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2007
2006 Kari Bø 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2007
2006 Per Egil Mjaavatn 1 0 forsker 01.01.2003 31.12.2012
2006 Roar Blom 1 0 leder 01.01.2003 31.12.2012
2006 Inger Thune 2 0 overlege 01.01.2003 31.12.2012
2006 Sigmund A. Anderssen 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2006 Anne-Karine Halvorsen Thorén 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2006 Geir Lærum 1 0 administrasjonsleder 01.01.2005 31.12.2007
2006 Yngvar Ommundsen 1 491 professor 01.01.2003 31.12.2012
2006 Jan Oddvar Skisland 1 4633 fakultetsdirektør 01.01.2003 31.12.2007
2007 Kirsten Sola 2 0 allmennlege 01.01.2003 31.12.2007
2007 Kåre Inge Birkeland 1 0 avdelingsoverlege 01.01.2003 31.12.2007
2007 Egil Wilhelm Martinsen 1 0 forskningsleder 01.01.2003 31.12.2007
2007 Ingunn Fjørtoft 2 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2007
2007 Oddrun Elisabeth Samdal 2 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2007
2007 Roald Bahr 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2007
2007 Kari Bø 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2007
2007 Per Egil Mjaavatn 1 0 forsker 01.01.2003 31.12.2012
2007 Roar Blom 1 0 leder 01.01.2003 31.12.2012
2007 Inger Thune 2 0 overlege 01.01.2003 31.12.2012
2007 Sigmund A. Anderssen 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2007 Anne-Karine Halvorsen Thorén 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2007 Geir Lærum 1 0 administrasjonsleder 01.01.2005 31.12.2007
2007 Yngvar Ommundsen 1 491 professor 01.01.2003 31.12.2012
2007 Jan Oddvar Skisland 1 4633 fakultetsdirektør 01.01.2003 31.12.2007
2008 Per Egil Mjaavatn 1 0 forsker 01.01.2003 31.12.2012
2008 Roar Blom 1 0 leder 01.01.2003 31.12.2012
2008 Inger Thune 2 0 overlege 01.01.2003 31.12.2012
2008 Sigmund A. Anderssen 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2008 Anne-Karine Halvorsen Thorén 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2008 Jorunn Hege Lægdheim Helbostad 2 0 forsker 01.01.2008 31.12.2012
2008 Hege Randi Eriksen 2 0 forskningsdirektør 01.01.2008 31.12.2012
2008 Jorunn Sundgot-Borgen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2008 31.12.2012
2008 Faiza Basharat 2 0 lege 01.01.2008 31.12.2012
2008 Yngvar Ommundsen 1 491 professor 01.01.2003 31.12.2012
2009 Per Egil Mjaavatn 1 0 forsker 01.01.2003 31.12.2012
2009 Roar Blom 1 0 leder 01.01.2003 31.12.2012
2009 Inger Thune 2 0 overlege 01.01.2003 31.12.2012
2009 Sigmund A. Anderssen 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2009 Anne-Karine Halvorsen Thorén 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2009 Jorunn Hege Lægdheim Helbostad 2 0 forsker 01.01.2008 31.12.2012
2009 Hege Randi Eriksen 2 0 forskningsdirektør 01.01.2008 31.12.2012
2009 Jorunn Sundgot-Borgen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2008 31.12.2012
2009 Faiza Basharat 2 0 lege 01.01.2008 31.12.2012
2009 Yngvar Ommundsen 1 491 professor 01.01.2003 31.12.2012
2010 Per Egil Mjaavatn 1 0 forsker 01.01.2003 31.12.2012
2010 Roar Blom 1 0 leder 01.01.2003 31.12.2012
2010 Inger Thune 2 0 overlege 01.01.2003 31.12.2012
2010 Sigmund A. Anderssen 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2010 Anne-Karine Halvorsen Thorén 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2010 Jorunn Hege Lægdheim Helbostad 2 0 forsker 01.01.2008 31.12.2012
2010 Hege Randi Eriksen 2 0 forskningsdirektør 01.01.2008 31.12.2012
2010 Jorunn Sundgot-Borgen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2008 31.12.2012
2010 Faiza Basharat 2 0 lege 01.01.2008 31.12.2012
2010 Yngvar Ommundsen 1 491 professor 01.01.2003 31.12.2012
2011 Per Egil Mjaavatn 1 0 forsker 01.01.2003 31.12.2012
2011 Roar Blom 1 0 leder 01.01.2003 31.12.2012
2011 Inger Thune 2 0 overlege 01.01.2003 31.12.2012
2011 Sigmund A. Anderssen 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2011 Anne-Karine Halvorsen Thorén 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2011 Jorunn Hege Lægdheim Helbostad 2 0 forsker 01.01.2008 31.12.2012
2011 Hege Randi Eriksen 2 0 forskningsdirektør 01.01.2008 31.12.2012
2011 Jorunn Sundgot-Borgen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2008 31.12.2012
2011 Faiza Basharat 2 0 lege 01.01.2008 31.12.2012
2011 Yngvar Ommundsen 1 491 professor 01.01.2003 31.12.2012
2012 Per Egil Mjaavatn 1 0 forsker 01.01.2003 31.12.2012
2012 Roar Blom 1 0 leder 01.01.2003 31.12.2012
2012 Inger Thune 2 0 overlege 01.01.2003 31.12.2012
2012 Sigmund A. Anderssen 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2012 Anne-Karine Halvorsen Thorén 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2012 Jorunn Hege Lægdheim Helbostad 2 0 forsker 01.01.2008 31.12.2012
2012 Hege Randi Eriksen 2 0 forskningsdirektør 01.01.2008 31.12.2012
2012 Jorunn Sundgot-Borgen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2008 31.12.2012
2012 Faiza Basharat 2 0 lege 01.01.2008 31.12.2012
2012 Yngvar Ommundsen 1 491 professor 01.01.2003 31.12.2012