Maktutredningsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Maktutredningsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Maktutredningsutvalget
Utvalgsnummer: 5000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1972
Tilhørende departement: Statsministerens kontor
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 22.09.1972 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal undersøke de faktiske maktforhold i det norske samfunn. For arbeidet er det oppnevnt en tverrfaglig forskergruppe med ansvar for forsknings- og utredningsarbeidet. I alt utføres 17 forskningsprosjekter som fordeler seg på 4 hovedområder: 1.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Statsministerens kontor 26 0 0 190000 Vedkommende departement
1981 Statsministerens kontor 26 0 0 4709 Vedkommende departement
1982 Statsministerens kontor 25 0 0 20084 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Guttorm Hansen 1 1703 Stortingspresident 1972
1980 Vanlig medlem Jan Didriksen 1 0 Administrerende Direktør 1973
1980 Vanlig medlem Kaare Petersen 1 217 Pensjonist 1973
1980 Vanlig medlem Kaare N. Selvig 1 219 Administrerende Direktør 1972
1980 Vanlig medlem Gerd Brevig Liestøl 2 219 Byråsjef 1973
1980 Vanlig medlem Ernst Rolf Olsen 1 233 Radiosekretær 1973
1980 Vanlig medlem Tor Halvorsen 1 233 Formann I Lo 1976
1980 Vanlig medlem Hans H. Haga 1 236 Bonde 1973
1980 Vanlig medlem Christian Sommerfelt 1 301 Administrerende Direktør 1972
1980 Vanlig medlem Olav Bratlie 1 301 Forbundsformann 1972
1980 Vanlig medlem Preben H. Munthe 1 301 Professor 1972
1980 Vanlig medlem Bjørn Tore Godal 1 301 Sekretær 1972
1980 Vanlig medlem Paul Thyness 1 301 Sekretær 1972
1980 Vanlig medlem Knut Nakken 1 301 Forbundsformann 1973
1980 Vanlig medlem John Dale 1 301 Konsulent 1973
1980 Vanlig medlem Rolf Magne Frøysland 1 301 Stortingsrepresentant 1973
1980 Vanlig medlem David Vikøren 1 301 Administrerende Direktør 1977
1980 Vanlig medlem Ingeborg Jacobsen 2 602 Syersker 1972
1980 Vanlig medlem Johannes Seland 1 1001 Redaktør 1972
1980 Vanlig medlem Oddvar Hodne 1 1001 Konsulent 1973
1980 Vanlig medlem Knut Dahl Jacobsen 1 1201 Professor 1972
1980 Vanlig medlem Anders Tangen 1 1601 Sekretær
1980 Vanlig medlem Eva Sivertsen 2 1601 Professor 1972
1981 Leder Guttorm Hansen 1 1703 Stortingspresident 1972
1981 Vanlig medlem Jan Didriksen 1 0 Administrerende Direktør 1973
1981 Vanlig medlem Kaare Petersen 1 217 Pensjonist 1973
1981 Vanlig medlem Kaare N. Selvig 1 219 Administrerende Direktør 1972
1981 Vanlig medlem Gerd Brevig Liestøl 2 219 Byråsjef 1973
1981 Vanlig medlem Ernst Rolf Olsen 1 233 Radiosekretær 1973
1981 Vanlig medlem Tor Halvorsen 1 233 Formann I Lo 1976
1981 Vanlig medlem Hans H. Haga 1 236 Bonde 1973
1981 Vanlig medlem Christian Sommerfelt 1 301 Administrerende Direktør 1972
1981 Vanlig medlem Olav Bratlie 1 301 Forbundsformann 1972
1981 Vanlig medlem Preben H. Munthe 1 301 Professor 1972
1981 Vanlig medlem Bjørn Tore Godal 1 301 Sekretær 1972
1981 Vanlig medlem Paul Thyness 1 301 Sekretær 1972
1981 Vanlig medlem Knut Nakken 1 301 Forbundsformann 1973
1981 Vanlig medlem John Dale 1 301 Konsulent 1973
1981 Vanlig medlem Rolf Magne Frøysland 1 301 Stortingsrepresentant 1973
1981 Vanlig medlem David Vikøren 1 301 Administrerende Direktør 1977
1981 Vanlig medlem Ingeborg Jacobsen 2 602 Syersker 1972
1981 Vanlig medlem Johannes Seland 1 1001 Redaktør 1972
1981 Vanlig medlem Oddvar Hodne 1 1001 Konsulent 1973
1981 Vanlig medlem Knut Dahl Jacobsen 1 1201 Professor 1972
1981 Vanlig medlem Anders Tangen 1 1601 Sekretær
1981 Vanlig medlem Eva Sivertsen 2 1601 Professor 1972