Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank
Utvalgsnummer: 5005200
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1946
Hjemmel:
Opprettet .03.1946 av Stortinget i henhold til lov om Den Norske Stats Husbank.
Mandat:
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn og kontroll med bankens virksomhet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 3 3 27000 Annen instans
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 3 3 6394 Annen instans
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 3 5 28000 Annen instans
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 3 4 25000 Annen instans
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 3 2 11000 Annen instans
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 3 2 45700
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 3 0 0
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 3 1 1
1990 Kommunaldepartementet 3 3 3 63500
1991 Kommunaldepartementet 3 3 5 69834
1992 Kommunaldepartementet 3 3 3 65125
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 3 5 60573
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 5 4 80016
1995 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 5 5 117000
1996 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 5 5 142400
1997 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 5 4 152000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Leder Arthur Rydland 1 1201 Avdelingsleder Av Stortinget 1979 1982
1982 Vanlig medlem Ivar Leveraas 1 301 Partisekretær Av Stortinget 1982
1982 Vanlig medlem Tore Haugen 1 301 Fylkesordfører Av Stortinget 1980 1982
1982 Vanlig varamedlem Werner Næss 1 301 Lønningssjef Av Stortinget 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Erik . Carlsen 1 705 Disponent Av Stortinget 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Jorun Loktu 2 720 Husmor Av Stortinget 1982 1982
1983 Vanlig medlem Ivar Leveraas 1 301 Partisekretær Av Stortinget 1982
1983 Vanlig varamedlem Werner Næss 1 301 Lønningssjef Av Stortinget 1982
1983 Vanlig varamedlem Erik Carlsen 1 705 Ordfører Av Stortinget 1982
1983 Vanlig varamedlem Jorun Loktu 2 720 Husmor Av Stortinget 1982
1984 Vanlig medlem Ivar Leveraas 1 301 Partisekretær Av Stortinget 1982
1984 Vanlig varamedlem Werner Næss 1 301 Lønningssjef Av Stortinget 1982
1984 Vanlig varamedlem Erik Carlsen 1 705 Ordfører Av Stortinget 1982
1984 Vanlig varamedlem Jorun Loktu 2 720 Husmor Av Stortinget 1982
1985 Vanlig medlem Ivar Leveraas 1 301 Partisekretær Av Stortinget 1982
1985 Vanlig varamedlem Werner Næss 1 301 Lønningssjef Av Stortinget 1982
1985 Vanlig varamedlem Erik Carlsen 1 705 Ordfører Av Stortinget 1982
1985 Vanlig varamedlem Jorun Loktu 2 720 Husmor Av Stortinget 1982
1986 Vanlig medlem Ivar Leveraas 1 301 Partisekretær Av Stortinget 1982
1986 Vanlig varamedlem Werner Næss 1 301 Lønningssjef Av Stortinget 1982
1986 Vanlig varamedlem Erik Carlsen 1 705 Ordfører Av Stortinget 1982
1986 Vanlig varamedlem Jorun Loktu 2 720 Husmor Av Stortinget 1982
1987 Leder Erik Carlsen 1 705 Ordfører Av Stortinget 1986
1987 Nestleder Ludvig Nauste 1 1502 Pensjonist Av Stortinget 1986
1987 Vanlig medlem Michael Tetzschner 1 301 Byråd Av Stortinget 1986
1987 Vanlig medlem Åse Berg 2 806 Politiinspektør Av Stortinget 1986
1987 Vanlig medlem Ingebjørg Wiken 2 1419 Husmor Av Stortinget 1986
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Andersen 1 228 Ordfører Av Stortinget 1986
1987 Vanlig varamedlem Else Tellefsen 2 1001 Kontorfullmekti Av Stortinget 1986
1987 Vanlig varamedlem Borgny Døving Stenvold 2 1502 Husmor Av Stortinget 1986
1987 Vanlig varamedlem Gunn Inger Løvseth 2 1653 Kontorfullmekti Av Stortinget 1986
1987 Vanlig varamedlem Inger Ellen Nicolaysen 2 1804 Av Stortinget 1986
1988 Leder Erik Carlsen 1 705 Ordfører Av Stortinget 1986
1988 Nestleder Ludvig Nauste 1 1502 Pensjonist Av Stortinget 1986
1988 Vanlig medlem Michael Tetzschner 1 301 Byråd Av Stortinget 1986
1988 Vanlig medlem Åse Berg 2 806 Politiinspektør Av Stortinget 1986
1988 Vanlig medlem Ingebjørg Wiken 2 1419 Husmor Av Stortinget 1986
1988 Vanlig varamedlem Bjørn Andersen 1 228 Kultursjef Av Stortinget 1986
1988 Vanlig varamedlem Else Tellefsen 2 1001 Kontorfullmekti Av Stortinget 1986
1988 Vanlig varamedlem Borgny Døving Stenvold 2 1502 Fysioterapeut Av Stortinget 1986
1988 Vanlig varamedlem Gunn Inger Løvseth 2 1653 Kontorfullmekti Av Stortinget 1986
1988 Vanlig varamedlem Inger Ellen Nicolaysen 2 1804 Av Stortinget 1986
1989 Leder Erik Carlsen 1 705 Ordfører Av Stortinget 1986
1989 Nestleder Ludvig Nauste 1 1502 Pensjonist Av Stortinget 1986
1989 Vanlig medlem Michael Tetzschner 1 301 Byråd Av Stortinget 1986
1989 Vanlig medlem Åse Berg 2 806 Politiinspektør Av Stortinget 1986
1989 Vanlig medlem Ingebjørg Wiken 2 1419 Husmor Av Stortinget 1986
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Andersen 1 228 Kultursjef Av Stortinget 1986
1989 Vanlig varamedlem Else Tellefsen 2 1001 Kontorfullmekti Av Stortinget 1986
1989 Vanlig varamedlem Borgny Døving Stenvold 2 1502 Fysioterapeut Av Stortinget 1986
1989 Vanlig varamedlem Gunn Inger Løvseth 2 1653 Kontorfullmekti Av Stortinget 1986
1989 Vanlig varamedlem Inger Ellen Nicolaysen 2 1804 Av Stortinget 1986
1990 Leder Erik Carlsen 1 705 Ordfører Av Stortinget 1986 1990
1990 Nestleder Ludvig Nauste 1 1502 Pensjonist Av Stortinget 1986
1990 Vanlig medlem Michael Tetzschner 1 301 Byråd Av Stortinget 1986
1990 Vanlig medlem Jan Myhr 1 301 Økonomisjef Av Stortinget 1990
1990 Vanlig medlem Åse Berg 2 806 Politiinspektør Av Stortinget 1986
1990 Vanlig medlem Else Tellefsen 2 1001 Kontorfullmekti Av Stortinget 1986 1990
1990 Vanlig medlem Sturla Slapgård 1 1719 Førstekonsulent Av Stortinget 1990
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Andersen 1 228 Kultursjef Av Stortinget 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Ingebjørg Wiken 2 1419 Husmor Av Stortinget 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Borgny Døving Stenvold 2 1502 Fysioterapeut Av Stortinget 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Gunn Inger Løvseth 2 1653 Kontorfullmekti Av Stortinget 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Inger Ellen Nicolaysen 2 1804 Av Stortinget 1986 1990
1991 Vanlig medlem Jan Myhr 1 301 Økonomisjef Av Stortinget 1990
1991 Vanlig medlem Sturla Slapgård 1 1719 Førstekonsulent Av Stortinget 1990
1991 Vanlig varamedlem Finn Haug 1 219 Faglærer Av departement 1991
1992 Nestleder Hans Kolstad 1 401 Statsautorisert I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Jan Myhr 1 301 Underdirektør Av Stortinget 1990
1992 Vanlig medlem Sturla Slapgård 1 1719 Juridisk Konsul Av Stortinget 1990
1992 Vanlig varamedlem Finn Haug 1 219 Faglærer Av departement 1991
1993 Nestleder Hans Kolstad 1 401 Statsautorisert I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Jan Myhr 1 301 Underdirektør Av Stortinget 1990
1993 Vanlig medlem Sturla Slapgård 1 1721 Juridisk Konsul Av Stortinget 1990
1993 Vanlig varamedlem Finn Haug 1 219 Faglárer Av departement 1991
1994 Leder Erik Carlsen 1 705 Ordfører Av Stortinget 1986 1994
1994 Nestleder Hans Kolstad 1 401 Statsautorisert Av Stortinget 1990 1994
1994 Vanlig medlem Ivar Grimsmo 1 220 Fhv Redaktør Av Stortinget 1994
1994 Vanlig medlem Else Tellefsen 2 1001 Konsulent Av Stortinget 1986 1994
1994 Vanlig medlem Borgny Døving Stenvold 2 1502 Fysioterapeut Av Stortinget 1986 1994
1994 Vanlig medlem Sturla Slapgård 1 1721 Juridisk Konsul Av Stortinget 1990
1994 Vanlig varamedlem Finn Haug 1 219 Faglærer Av Stortinget 1991 1994
1994 Vanlig varamedlem Jan Myhr 1 301 Underdirektør Av Stortinget 1990 1994
1994 Vanlig varamedlem Even Erlien 1 1640 Ordfører Av Stortinget 1994
1994 Vanlig varamedlem Gunn Inger Løvseth 2 1653 Sekretær Av Stortinget 1986 1994
1994 Vanlig varamedlem Inger Ellen Nicolaysen 2 1804 Daglig Leder Av Stortinget 1986 1994
1995 Vanlig medlem Ivar Grimsmo 1 220 Fhv. Redaktør Av Stortinget 1994
1995 Vanlig varamedlem Even Erlien 1 1640 Ordfører Av Stortinget 1994
1996 Vanlig medlem Ivar Grimsmo 1 220 Fhv. Redaktør Av Stortinget 1994
1996 Vanlig varamedlem Even Erlien 1 1640 Ordfører Av Stortinget 1994
1997 Vanlig medlem Ivar Grimsmo 1 220 Fhv. Redaktør Av Stortinget 1994
1997 Vanlig varamedlem Even Erlien 1 1640 Ordfører Av Stortinget 1994