Styret for Statens attføringsinstitutt i Trondheim

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens attføringsinstitutt i Trondheim" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens attføringsinstitutt i Trondheim
Utvalgsnummer: 5010000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1961
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 1961 av Kommunaldepartementet
Mandat:
Styret skal lede attføringsinstituttets virksomhet og påse at det på beste måte blir i stand til å undersøke og behandle delvis arbeidsføre for å finne fram til en høvelig arbeidsplassering.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 5 0 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 7 16782 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 6 12943 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 1 1663 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Jon Løvli 1 1601 Faglærer Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Magnhild Blakstad 2 1601 Trygdesekretariatsleder Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Inger Skjøstad 2 1663 Teorilærer Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Jon Løvli 1 1601 Faglærer Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Magnhild Blakstad 2 1601 Trygdesekretariatsleder Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Inger Skjøstad 2 1663 Teorilærer Av departement 1978
1983 Vanlig medlem Jon Løvli 1 1601 Faglærer Av departement 1978
1983 Vanlig medlem Karen-Inger Hagfors 2 1601 Avdelingsleder Av departement 1978
1983 Vanlig medlem Magnhild Blakstad 2 1601 Trygdesekretariat Av departement 1978
1983 Vanlig medlem Inger Skjøstad 2 1663 Teorilærer Av departement 1978
1983 Vanlig varamedlem Olav Gjærevoll 1 1601 Professor Av departement 1979
1983 Vanlig varamedlem Jon Edmund Dalseth 1 1601 Fylkeslege Av departement 1979