Statens naturvernråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statens naturvernråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statens naturvernråd
Utvalgsnummer: 5011000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1955
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 01.07.1955 ved kongelig resolusjon i henhold til Lov om naturvern av 1. desember 1954, paragraf 6. Ny lov om naturvern av 19. juni 1970, og oppnevnelsen har skjedd i henhold til lovens paragraf 17.
Mandat:
Rådets oppgave er å arbeide for naturvernets fremme. Det skal tjene som rådgivende organ for Miljøverndepartementet i saker etter naturvernloven og andre saker hvor natur- eller miljøverninteresser blir berørt.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Miljøverndepartementet 7 0 5 58000 Vedkommende departement
1981 Miljøverndepartementet 7 7 5 32000 Vedkommende departement
1982 Miljøverndepartementet 7 7 4 160000 Vedkommende departement
1983 Miljøverndepartementet 7 7 4 60000 Vedkommende departement
1984 Miljøverndepartementet 7 7 4 118602 Vedkommende departement
1985 Miljøverndepartementet 7 7 2 35174 Vedkommende departement
1986 Miljøverndepartementet 7 7 2 42629 Vedkommende departement
1987 Miljøverndepartementet 7 7 4 111786
1988 Miljøverndepartementet 7 7 3 88375
1989 Miljøverndepartementet 7 7 2 19000
1990 Miljøverndepartementet 7 7 3 31861
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Johan Jervell-Pettersen 1 1201 Plan-Og Utbyggingssjef I statsråd 1977
1980 Vanlig varamedlem Kjell Baalsrud 1 219 Instituttsjef I statsråd 1977
1980 Vanlig varamedlem Thorstein Sjursen 1 219 Underdirektør I statsråd 1977
1980 Vanlig varamedlem Kirsti Kolle Grøndahl 2 627 Stortingsrepresentant I statsråd 1977
1980 Vanlig varamedlem Sigrid Bryn Christiansen 2 1001 Husmor I statsråd 1977
1980 Vanlig varamedlem Arne Bjørlykke 1 1601 Statsgeolog I statsråd 1977
1980 Vanlig varamedlem Odd Halvorsen 1 1902 Professor I statsråd 1977
1980 Vanlig varamedlem Britta Johansen 2 2022 Konsulent I statsråd 1977
1981 Leder Olav Gjærevoll 1 1601 Professor I statsråd 1981 1981
1981 Nestleder Ragnhild Sundby 2 214 Professor I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Inger Lise Skarstein 2 1201 Stortingsrepresentant I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kjell Magne Bondevik 1 1502 Stortingsrepresentant I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arne Bjørlykke 1 1601 Førstestatsgeolog I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ola H. Kveli 1 1702 Fylkesmann I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Inger Lise Gjørv 2 1729 Stortingsrepresentant I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kaci Kullmann Five 2 219 I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anna Kristine J Røine 2 227 Landssekretær I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Truls J. Gram 1 427 Fylkesskogsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kirsti Kolle Grøndahl 2 627 Stortingsrepresentant I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ebba Lodden 2 903 Fylkesmann I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Asbjørn Moen 1 1601 Førsteamanuensis I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Svein Haftorn 1 1662 Professor I statsråd 1981 1981
1983 Vanlig medlem Inger Lise Skarstein 2 1201 Stortingsrepresentant I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Kjell Magne Bondevik 1 1502 Stortingsrepresentant I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Arne Bjørlykke 1 1601 Førstestatsgeolog I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Ola H. Kveli 1 1702 Fylkesmann I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Kaci Kullmann Five 2 219 Stortingsrepresentant I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Anna Kristine J Røine 2 227 Landssekretær I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Truls J. Gram 1 427 Fylkesskogssjef I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Ebba Lodden 2 903 Fylkesmann I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Asbjørn Moen 1 1601 Førsteamanuensis I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Svein Haftorn 1 1662 Professor I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Anna Kristine J Røine 2 227 Konsulent I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Inger Lise Skarstein 2 1201 Stortingsrepresentant I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Arne Bjørlykke 1 1601 Seksjonssjef I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Ola H. Kveli 1 1702 Fylkesmann I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Kaci Kullmann Five 2 219 Stortingsrepresentant I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Truls J. Gram 1 427 Fylkesskogssjef I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Ebba Lodden 2 903 Fylkesmann I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Asbjørn Moen 1 1601 Førsteamanuensis I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Svein Haftorn 1 1662 Professor I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Arne Bjørlykke 1 219 Professor I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Anna Kristine J Røine 2 227 Konsulent I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Inger Lise Skarstein 2 1201 Stortingsrepresentant I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Ola H. Kveli 1 1702 Fylkesmann I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Kaci Kullmann Five 2 219 Stortingsrepresentant I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Truls J. Gram 1 427 Fylkesskogsjef I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Ebba Lodden 2 903 Fylkesmann I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Asbjørn Moen 1 1601 Førsteamanuensis I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Svein Haftorn 1 1662 Professor I statsråd 1981
1986 Leder Marit Wikholm 2 1201 Stortingsrepresentant I statsråd 1986
1986 Nestleder Ragnhild Sundby 2 214 Professor I statsråd 1973 1986
1986 Sekretær, ikke medlem Bodhild Fisknes 2 220 Førstekonsulent Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Arne Bjørlykke 1 219 Professor I statsråd 1981
1986 Vanlig medlem Anna Kristine J Røine 2 227 Konsulent I statsråd 1981
1986 Vanlig medlem Carl A. Wendt 1 1103 Politimester I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Inger Lise Skarstein 2 1201 Stortingsrepresentant I statsråd 1981 1986
1986 Vanlig medlem Eli Fremstad 2 1601 Forsker I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Kåre Gjønnes 1 1638 Stortingsrepresentant I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Ola H. Kveli 1 1702 Fylkesmann I statsråd 1981
1986 Vanlig medlem Inger Lise Gjørv 2 1729 Stortingsrepresentant I statsråd 1973 1986
1986 Vanlig varamedlem Sigmund Huse 1 130 Professor I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Kaci Kullmann Five 2 219 Stortingsrepresentant I statsråd 1981
1986 Vanlig varamedlem Grete Berget 2 301 Journalist I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Karen Johanne Baalsrud 2 301 Veterinær I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Truls J. Gram 1 427 Fylkesskogsjef I statsråd 1981
1986 Vanlig varamedlem Lars Velsand 1 534 Stortingsrepresentant I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Ann Norderhaug 2 722 Biolog I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Sven T. Falck 1 814 Stortingsrepresentant I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Ebba Lodden 2 903 Fylkesmann I statsråd 1981
1986 Vanlig varamedlem Ingvild Austad 2 1420 Amanuensis I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Asbjørn Moen 1 1601 Førsteamanuensis I statsråd 1981
1986 Vanlig varamedlem Svein Haftorn 1 1662 Professor I statsråd 1981
1987 Leder Marit Wikholm 2 1201 Stortingsrepresentant I statsråd 1986
1987 Sekretær, ikke medlem Bjørn Lindgren 1 301 Overingeniør Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Carl A. Wendt 1 1103 Politimester I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Eli Fremstad 2 1601 Forsker I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Kåre Gjønnes 1 1638 Stortingsrepresentant I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Sigmund Huse 1 130 Professor I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Grete Berget 2 301 Journalist I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Karen Johanne Baalsrud 2 301 Veterinær I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Lars Velsand 1 534 Stortingsrepresentant I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Ann Norderhaug 2 722 Biolog I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Sven T. Falck 1 814 Stortingsrepresentant I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Ingvild Austad 2 1420 Amanuensis I statsråd 1986
1988 Leder Marit Wikholm 2 1201 Stortingsrepresentant I statsråd 1986
1988 Sekretær, ikke medlem Bjørn Lindgren 1 301 Overingeniør Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Carl A. Wendt 1 1002 Pensjonist I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Eli Fremstad 2 1601 Førsteamanuensi I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Kåre Gjønnes 1 1638 Stortingsrepresentant I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Sigmund Huse 1 130 Professor I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Grete Berget 2 301 Journalist I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Lars Velsand 1 534 Stortingsrepresentant I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Ann Norderhaug 2 722 Biolog I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Sven T. Falck 1 814 Stortingsrepresentant I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Karen Johanne Baalsrud 2 1211 Veterinær I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Ingvild Austad 2 1419 Amanuensis I statsråd 1986
1989 Leder Marit Wikholm 2 1201 Stortingsrepresentant I statsråd 1986
1989 Sekretær, ikke medlem Jon Anders Markussen 1 104 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Carl A. Wendt 1 1002 Pensjonist I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Eli Fremstad 2 1601 Forskningssjef I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Kåre Gjønnes 1 1638 Stortingsrepresentant I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Sigmund Huse 1 130 Fhv. Professor I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Grete Berget 2 301 Journalist I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Lars Velsand 1 534 Stortingsrepresentant I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Ann Norderhaug 2 722 Biolog I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Sven T. Falck 1 814 Sivilingeniør I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Karen Johanne Baalsrud 2 1211 Veterinær I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Ingvild Austad 2 1419 Amanuensis I statsråd 1986
1990 Leder Marit Wikholm 2 1201 Partisekretær I statsråd 1986
1990 Sekretær, ikke medlem Jon Anders Markussen 1 104 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Carl A. Wendt 1 1002 Pensjonist I statsråd 1986
1990 Vanlig medlem Eli Fremstad 2 1601 Forskningssjef I statsråd 1986
1990 Vanlig medlem Kåre Gjønnes 1 1638 Stortingsrepresentant I statsråd 1986
1990 Vanlig varamedlem Sigmund Huse 1 130 Fhv. Professor I statsråd 1986
1990 Vanlig varamedlem Grete Berget 2 301 Journalist I statsråd 1986
1990 Vanlig varamedlem Lars Velsand 1 534 Bonde I statsråd 1986
1990 Vanlig varamedlem Ann Norderhaug 2 722 Biolog I statsråd 1986
1990 Vanlig varamedlem Sven T. Falck 1 814 Sivilingeniør I statsråd 1986
1990 Vanlig varamedlem Karen Johanne Baalsrud 2 1211 Veterinær I statsråd 1986
1990 Vanlig varamedlem Ingvild Austad 2 1419 Amanuensiss I statsråd 1986