Barnevernets tvisteløsningsnemnd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Barnevernets tvisteløsningsnemnd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Barnevernets tvisteløsningsnemnd
Utvalgsnummer: 502
Opprettelsesår: 2010
Tilhørende departement: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Ikke formalisert
Mandat:
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Klage
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2009 Barne- og likestillingsdepartementet
2010 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2012 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2013 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2014 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2015 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2016 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2017 Barne- og likestillingsdepartementet
2018 Barne- og likestillingsdepartementet
2019 Barne- og likestillingsdepartementet
2020 Barne- og familiedepartementet
2021 Barne- og familiedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2010 Kari Jørgensen 2 0 kommuneadvokat Departementet 01.01.2010 31.12.2012
2010 Torbjørn Saggau Holm 1 0 Departementet 01.01.2010 31.12.2016
2010 Kim Heger 1 375 tingrettsdommer Departementet 01.01.2010 31.12.2013
2010 Hakon Huus-Hansen 1 382 KS-advokat Departementet 01.01.2010 31.12.2020
2010 Ola Rømo 1 590 kommuneadvokat Departementet 01.01.2010 31.12.2016
2010 Kristel Heyerdahl 2 688 advokat Departementet 01.01.2010 30.06.2011
2010 Ivar Otto Myhre 1 3208 Departementet 01.01.2010 31.12.2016
2011 Kari Jørgensen 2 0 kommuneadvokat Departementet 01.01.2010 31.12.2012
2011 Torbjørn Saggau Holm 1 0 Departementet 01.01.2010 31.12.2016
2011 Kim Heger 1 375 tingrettsdommer Departementet 01.01.2010 31.12.2013
2011 Hakon Huus-Hansen 1 382 KS-advokat Departementet 01.01.2010 31.12.2020
2011 Ola Rømo 1 590 kommuneadvokat Departementet 01.01.2010 31.12.2016
2011 Kristel Heyerdahl 2 688 advokat Departementet 01.01.2010 30.06.2011
2011 Ivar Otto Myhre 1 3208 Departementet 01.01.2010 31.12.2016
2012 Kari Jørgensen 2 0 kommuneadvokat Departementet 01.01.2010 31.12.2012
2012 Torbjørn Saggau Holm 1 0 Departementet 01.01.2010 31.12.2016
2012 Kim Heger 1 375 tingrettsdommer Departementet 01.01.2010 31.12.2013
2012 Hakon Huus-Hansen 1 382 KS-advokat Departementet 01.01.2010 31.12.2020
2012 Ola Rømo 1 590 kommuneadvokat Departementet 01.01.2010 31.12.2016
2012 Ivar Otto Myhre 1 3208 Departementet 01.01.2010 31.12.2016
2013 Torbjørn Saggau Holm 1 0 Departementet 01.01.2010 31.12.2016
2013 Kim Heger 1 375 tingrettsdommer Departementet 01.01.2010 31.12.2013
2013 Hakon Huus-Hansen 1 382 KS-advokat Departementet 01.01.2010 31.12.2020
2013 Ola Rømo 1 590 kommuneadvokat Departementet 01.01.2010 31.12.2016
2013 Ivar Otto Myhre 1 3208 Departementet 01.01.2010 31.12.2016
2014 Torbjørn Saggau Holm 1 0 Departementet 01.01.2010 31.12.2016
2014 Hakon Huus-Hansen 1 382 KS-advokat Departementet 01.01.2010 31.12.2020
2014 Ola Rømo 1 590 kommuneadvokat Departementet 01.01.2010 31.12.2016
2014 Ivar Otto Myhre 1 3208 Departementet 01.01.2010 31.12.2016
2015 Torbjørn Saggau Holm 1 0 Departementet 01.01.2010 31.12.2016
2015 Hakon Huus-Hansen 1 382 KS-advokat Departementet 01.01.2010 31.12.2020
2015 Ola Rømo 1 590 kommuneadvokat Departementet 01.01.2010 31.12.2016
2015 Ivar Otto Myhre 1 3208 Departementet 01.01.2010 31.12.2016
2015 Maria Lauritzen 2 7040 advokat Departementet 01.01.2015 31.12.2016
2016 Torbjørn Saggau Holm 1 0 Departementet 01.01.2010 31.12.2016
2016 Hakon Huus-Hansen 1 382 KS-advokat Departementet 01.01.2010 31.12.2020
2016 Ola Rømo 1 590 kommuneadvokat Departementet 01.01.2010 31.12.2016
2016 Ivar Otto Myhre 1 3208 Departementet 01.01.2010 31.12.2016
2016 Maria Lauritzen 2 7040 advokat Departementet 01.01.2015 31.12.2016
2017 Hakon Huus-Hansen 1 382 KS-advokat Departementet 01.01.2010 31.12.2020
2017 Joakim Zahl Fjell 1 4009 Kommuneadvokat Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2018 Hakon Huus-Hansen 1 382 KS-advokat Departementet 01.01.2010 31.12.2020
2018 Joakim Zahl Fjell 1 4009 Kommuneadvokat Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2019 Hakon Huus-Hansen 1 382 KS-advokat Departementet 01.01.2010 31.12.2020
2019 Joakim Zahl Fjell 1 4009 Kommuneadvokat Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2020 Hakon Huus-Hansen 1 382 KS-advokat Departementet 01.01.2010 31.12.2020
2020 Joakim Zahl Fjell 1 4009 Kommuneadvokat Departementet 01.01.2017 31.12.2020