Styret for Arbeidstilsynet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Arbeidstilsynet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Arbeidstilsynet
Utvalgsnummer: 5023000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 06.05.1977 ved kongelig resolusjon i henhold til lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 4. februar 1977, paragrafene 75 nr. 3 og 12.
Mandat:
Styret virker dels som et rådgivende, dels som et besluttende organ.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 0 11 161000 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 13 15 10 166155 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 11 138004 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 13 15 10 190385 Annen instans
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 13 15 10 96444 Annen instans
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 13 15 10 200269 Annen instans
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 13 15 12 251309 Annen instans
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 13 15 10 236140
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 13 15 9 212215
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 13 15 9 127000
1990 Kommunaldepartementet 13 15 9 190050
1991 Kommunaldepartementet 13 15 8 202000
1992 Kommunaldepartementet 13 15 9 196600
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 13 15 8 130000
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 13 15 10 279200
1995 Kommunal- og arbeidsdepartementet 13 15 9 233000
1996 Kommunal- og arbeidsdepartementet 13 15 7 182588
1997 Kommunal- og arbeidsdepartementet 10 6 8 186623
2002 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 9 163257
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Vanlig medlem Fredrik Sverdrup 1 213 Gårdbruker I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jan K. Balstad 1 217 Sekretær I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Svein Morgenlien 1 221 Forbundsformann I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Thor Lunde 1 301 Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Harald Stabell 1 301 Førstekonsulent Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Marie Holand 2 301 Konsulent Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Holger Hjarbo 1 502 I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Astri Huse 2 211 Avdelingsingeniør Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Eldri Langåker 2 301 Telefullmektig I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Svein Myklebust 1 401 Avdelingsingeniør Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Johan Simensen 1 401 Røkter I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Olaf Fodstad 1 528 Gårdbruker I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kjell Haugland 1 1201 Inspektør Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Leif Armand Dahl 1 1601 Inspektør Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anne-Lise Steinbach 2 1867 Stortingsrepresentant I statsråd 1981 1981
1983 Vanlig medlem Fredrik Sverdrup 1 213 Gårdbruker I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Svein Morgenlien 1 221 Forbundsformann I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Thor Lunde 1 301 Direktør I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Harald Stabell 1 301 Førstekonsulent Av andre 1981 1983
1983 Vanlig medlem Holger Hjarbo 1 502 Hovedkasserer I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Hallgerd Sjøvoll 2 1902 Avdelingsingeniør Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Harald Nybøen 1 219 Konsulent Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Eldri Langåker 2 301 Telefullmektig I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Unn Arnesen 2 301 Avdelingsingeniør Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Johan Simensen 1 401 Røkter I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Svein Myklebust 1 401 Avdelingsingeniør Av andre 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Olaf Fodstad 1 528 Gårdbruker I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Kjell Haugland 1 1201 Inspektør Av andre 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Anne-Lise Steinbach 2 1867 Avdelingsleder I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Fredrik Sverdrup 1 213 Gardbruker I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Svein Morgenlien 1 221 Forbundsformann I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Thor Lunde 1 301 Direktør I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Holger Hjarbo 1 502 Hovedkasserer I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Hallgerd Sjøvoll 2 1902 Avdelingsingeniør Av andre 1983
1984 Vanlig varamedlem Harald Nybøen 1 219 Konsulent Av andre 1983
1984 Vanlig varamedlem Eldri Langåker 2 301 Telefullmektig I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Unn Arnesen 2 301 Avdelingsingeniør Av andre 1983
1984 Vanlig varamedlem Johan Simensen 1 401 Røkter I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Olaf Fodstad 1 528 Gardbruker I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Anne-Lise Steinbach 2 1867 Avdelingsleder I statsråd 1981
1985 Leder Gudmund Harlem 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1977 1985
1985 Nestleder Bodil Aakre 2 1813 Sorenskriver I statsråd 1972 1985
1985 Vanlig medlem Fredrik Sverdrup 1 213 Gardbruker I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig medlem Jan K. Balstad 1 217 Sekretær I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig medlem Kaare N. Selvig 1 219 Direktør Av departement 1979 1985
1985 Vanlig medlem Svein Morgenlien 1 221 Forbundsformann I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig medlem Bjørg Veisten 2 228 Inspektør I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1977 1985
1985 Vanlig medlem Terje Due Strand 1 301 Overlege I statsråd 1977 1985
1985 Vanlig medlem Thor Lunde 1 301 Direktør I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig medlem Einar Engseth 1 301 Sekretær I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Holger Hjarbo 1 502 Hovedkasserer I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Reidar Bredesen 1 807 Inspektør I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Kirsti Grevskott 2 1001 Ingeniør I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Hallgerd Sjøvoll 2 1902 Avdelingsingeniør Av andre 1983
1985 Vanlig varamedlem Tom Semner 1 217 Kontorsjef I statsråd 1977 1985
1985 Vanlig varamedlem Harald Nybøen 1 219 Konsulent Av andre 1983
1985 Vanlig varamedlem Ida Nakling 2 219 Bedriftslege I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Jan Brække 1 219 Viseadm. Direktør I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Eldri Langåker 2 301 Telefullmektig I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Unn Arnesen 2 301 Avdelingsingeniør Av andre 1983
1985 Vanlig varamedlem Kristin Mile 2 301 Konsulent I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Frode Vatne 1 301 Overingeniør I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Hanne Høvding 2 301 Personalsjef I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Johan Simensen 1 401 Røkter I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Svein Myklebust 1 401 Avdelingsingeniør I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Magne Johanessen 1 402 Nestformann I statsråd 1977 1985
1985 Vanlig varamedlem Olaf Fodstad 1 528 Gardbruker I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Håvard Johnsrud 1 533 Skogsarbeider I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Kåre Try 1 1002 Regionalt Verneom I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Kjell Haugland 1 1201 Inspektør I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Anne-Lise Steinbach 2 1867 Avdelingsleder I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Grethe Stangvik 2 1901 Husmor I statsråd 1977 1985
1986 Vanlig medlem Bjørg Veisten 2 228 Inspektør I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Einar Engseth 1 432 Nestformann I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Bjørg Leret Grøstad 2 624 Herredsagronom Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Reidar Bredesen 1 807 Inspektør I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Kirsti Grevskott 2 1001 Ingeniør I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Andreas Egeland 1 0 Småbruker 1986
1986 Vanlig varamedlem Ida Nakling 2 219 Bedriftslege I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Jan Brække 1 219 Viseadm. Direktør I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Kristin Mile 2 301 Konsulent I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Frode Vatne 1 301 Overingeniør I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Hanne Høvding 2 301 Personalsjef I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Håvard Johnsrud 1 533 Skogsarbeider I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Kåre Try 1 1002 Regionalt Verneom I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Bjørg Veisten 2 228 Inspektør I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Harald Siem 1 301 Overlege Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Einar Engseth 1 432 Nestformann I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Reidar Bredesen 1 807 Inspektør I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Kirsti Grevskott 2 1001 Ingeniør I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Ida Nakling 2 219 Bedriftslege I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Jan Brække 1 219 Viseadm. Direkt I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Kristin Mile 2 301 Konsulent I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Frode Vatne 1 301 Overingeniør I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Hanne Høvding 2 301 Personalsjef I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Svein-Erik Skamo 1 301 Organisasjonsse Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Merete Kiyhle-Hansen 2 301 Småbruker Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Håvard Johnsrud 1 533 Skogsarbeider I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Kåre Try 1 1002 Regionalt Verne I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Andreas Egeland 1 1037 Småbruker 1986
1988 Leder Trygve Tamburstuen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Bjørg Veisten 2 228 Inspektør I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Merete Kiyhle-Hansen 2 301 Småbruker Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Per Wium 1 301 Overlege I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Einar Engseth 1 432 Nestformann I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Reidar Bredesen 1 807 Inspektør I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Kirsti Grevskott 2 1001 Yrkeshygieniker I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Ida Nakling 2 219 Bedriftslege I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Jan Brække 1 219 Viseadm. Direkt I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Kristin Mile 2 301 Konsulent I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Frode Vatne 1 301 Overingeniør I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Hanne Høvding 2 301 Personalsjef I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Svein-Erik Skamo 1 301 Organisasjonsse Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Håvard Johnsrud 1 533 Skogsarbeider I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Kåre Try 1 1002 Regionalt Verne I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Andreas Egeland 1 1037 Småbruker 1986
1989 Leder Trygve Tamburstuen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1988 1989
1989 Nestleder Inger Sjong 2 1201 Hotellportier I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Tom Semner 1 217 Kontorsjef I statsråd 1977 1989
1989 Vanlig medlem Bjørg Veisten 2 228 Inspektør I statsråd 1985 1989
1989 Vanlig medlem Torstein Lund 1 231 Seksjonsleder I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1977 1989
1989 Vanlig medlem Merete Kiyhle-Hansen 2 301 Småbruker I statsråd 1987 1989
1989 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1988 1989
1989 Vanlig medlem Per Wium 1 301 Overlege I statsråd 1988 1989
1989 Vanlig medlem Erik C. Aagaard 1 301 Advokat I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Odd Nymoen 1 425 Seksjonsleder I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Olaf Fodstad 1 528 Gardbruker I statsråd 1981 1989
1989 Vanlig medlem Reidar Bredesen 1 807 Inspektør I statsråd 1985
1989 Vanlig medlem Kirsti Grevskott 2 1001 Yrkeshygieniker I statsråd 1985
1989 Vanlig varamedlem Finn Berge Haaland 1 0 Organisasjonsse Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Jan Abrahamsen 1 104 Kvalitetssikrin I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Irene Fehr 2 135 I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Erik Prytz 1 220 Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Kristin Mile 2 301 Konsulent I statsråd 1985
1989 Vanlig varamedlem Frode Vatne 1 301 Overingeniør I statsråd 1985
1989 Vanlig varamedlem Ola Arnstad 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Sigrun Vågeng 2 301 Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Rolf Jørn Karlsen 1 301 Saksbehandler I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Kåre Try 1 1002 Regionalt Verne I statsråd 1985 1989
1989 Vanlig varamedlem Andreas Egeland 1 1037 Småbruker Av departement 1986 1989
1989 Vanlig varamedlem Jon A. Rostad 1 1721 Gardbruker I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Anne-Lise Steinbach 2 1867 Avdelingsleder I statsråd 1981 1989
1989 Vanlig varamedlem Grethe Stangvik 2 1901 Husmor I statsråd 1977 1989
1990 Nestleder Inger Sjong 2 1201 Hotellportier I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Torstein Lund 1 231 Seksjonsleder I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Erik C. Aagaard 1 301 Advokat I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Odd Nymoen 1 425 Nestleder I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Irene Fehr 2 135 Gartner I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Jan Abrahamsen 1 211 Kvalitetssikrin I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Erik Prytz 1 220 Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Ola Arnstad 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Sigrun Vågeng 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Rolf Jørn Karlsen 1 301 Saksbehandler I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Jon A. Rostad 1 1721 Gardbruker I statsråd 1989
1991 Nestleder Inger Sjong 2 1201 Hotellportier I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Torstein Lund 1 231 Seksjonsleder I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Erik C. Aagaard 1 301 Advokat I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Liv Undheim 2 301 Sekretær Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Odd Nymoen 1 425 Nestleder I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Irene Fehr 2 135 Gartner I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Jan Abrahamsen 1 211 Kvalitetssikrin I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Erik Prytz 1 220 Direktør I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Ola Arnstad 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Sigrun Vågeng 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Rolf Jørn Karlsen 1 301 Sekretær I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Jon A. Rostad 1 1721 Gardbruker I statsråd 1989
1992 Nestleder Inger Sjong 2 1201 Hotellportier I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Ingrid Larsen 2 213 Inspektør Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Åse Hjørnevik 2 230 Kontorsjef Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Torstein Lund 1 231 Seksjonsleder I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Erik C. Aagaard 1 301 Advokat I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Liv Undheim 2 301 Sekretær Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Odd Nymoen 1 425 Nestleder I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Aase Morin 2 626 Fung. Avdelings Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Irene Fehr 2 135 Gartner I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Jan Abrahamsen 1 211 Kvalitetssikrin I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Erik Prytz 1 220 Direktør I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Ola Arnstad 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Sigrun Vågeng 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Rolf Jørn Karlsen 1 301 Sekretær I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Linn Momrak 2 301 Førstekonsulent Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Jon A. Rostad 1 1721 Gardbruker I statsråd 1989
1993 Leder Trygve Tamburstuen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1988 1993
1993 Nestleder Inger Sjong 2 1201 Hotellportier I statsråd 1989 1993
1993 Vanlig medlem Ingrid Larsen 2 213 Inspektør Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Åse Hjørnevik 2 230 Kontorsjef Av departement 1991 1993
1993 Vanlig medlem Torstein Lund 1 231 Seksjonsleder I statsråd 1989
1993 Vanlig medlem Erik C. Aagaard 1 301 Advokat I statsråd 1989
1993 Vanlig medlem Ola Arnstad 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1989 1993
1993 Vanlig medlem Liv Undheim 2 301 Sekretær Av departement 1991 1993
1993 Vanlig medlem Brit Rosenberg Velle 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Geir Øyvind Bakka 1 301 Medisinsk Fagsj I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Kari Gjems Erichsen 2 419 Girdbruker I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Odd Nymoen 1 425 Nestleder I statsråd 1989
1993 Vanlig medlem Arvid Eikeland 1 502 Nestleder I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Olaf Fodstad 1 528 Gardbruker I statsråd 1981 1993
1993 Vanlig medlem Toril Broch-Seeberg 2 602 Direktør I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Aase Morin 2 626 Fung. Avdelings Av departement 1992 1993
1993 Vanlig medlem Andreas Egeland 1 1037 Smibruker Av departement 1986 1993
1993 Vanlig medlem Jan I. Åsmul 1 1601 Inspektør I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Roger Johansen 1 102 Ingeniør I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Aage Andersen 1 104 Personalsjef I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Irene Fehr 2 135 Gartner I statsråd 1989
1993 Vanlig varamedlem Jan Abrahamsen 1 211 Kvalitetssikrin I statsråd 1989
1993 Vanlig varamedlem Erik Prytz 1 220 Direktør I statsråd 1989
1993 Vanlig varamedlem Trond W. Nygren 1 220 Direktør I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Ellen Marie Haugsrud 2 230 Politiinspektør I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Thorstein Larsen 1 231 Direktør I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Merete Kiyhle-Hansen 2 301 Smibruker I statsråd 1987 1993
1993 Vanlig varamedlem Sigrun Vågeng 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1989
1993 Vanlig varamedlem Finn Berge Haaland 1 301 Organisasjonsse Av departement 1989 1993
1993 Vanlig varamedlem Linn Momrak 2 301 Førstekonsulent Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Bjørn Erik Dahlberg 1 301 Direktør I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Brit Nese 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Einar Hauge 1 529 Sikkerhetsdirek I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Oddbjørg Viko 2 602 Avdelingsingeni I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Rolf Jørn Karlsen 1 806 Sekretær I statsråd 1989
1993 Vanlig varamedlem Kjell Haugland 1 1201 Inspektør I statsråd 1981 1993
1993 Vanlig varamedlem Jon A. Rostad 1 1721 Gardbruker I statsråd 1989 1993
1993 Vanlig varamedlem Inger S. Bjartnes 2 1721 Girdbruker I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Mariet Ringstad 2 1902 Konsulent I statsråd 1993
1993 Varamedlem og nestleder Kari Tyldum 2 544 Jordbruksavløse I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Brit Rosenberg Velle 2 301 Adm Direktør I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Geir Øyvind Bakka 1 301 Medisinsk Fagsj I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Bjørn Eirik Willadssen 1 301 Miljøsekretær Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Kari Gjems Erichsen 2 419 Girdbruker I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Arvid Eikeland 1 502 Nestleder I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Toril Broch-Seeberg 2 602 Direktør I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Odd Grøstad 1 626 Smibruker Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Jan I. Åsmul 1 1601 Inspektør I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Roger Johansen 1 102 Ingeniør I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Aage Andersen 1 104 Personalsjef I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Trond W. Nygren 1 220 Direktør I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Ellen Marie Haugsrud 2 230 Politiinspektør I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Thorstein Larsen 1 231 Direktør I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Erik Dahlberg 1 301 Direktør I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Brit Nese 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Einar Hauge 1 529 Sikkerhetsdirek I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Oddbjørg Viko 2 602 Avdelingsingeni I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Inger S. Bjartnes 2 1721 Gårdbruker I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Mariet Ringstad 2 1902 Konsulent I statsråd 1993
1994 Varamedlem og nestleder Kari Tyldum 2 544 Jordbruksavløse I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Brit Rosenberg Velle 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Geir Øyvind Bakka 1 301 Medisinsk Fagsj I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Bjørn Eirik Willadssen 1 301 Miljøsekretær Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Kari Gjems Erichsen 2 419 Gårdbruker I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Arvid Eikeland 1 502 Nestleder I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Toril Broch-Seeberg 2 602 Direktør I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Odd Grøstad 1 626 Småbruker Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Jan I. Åsmul 1 1601 Inspektør I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Roger Johansen 1 102 Ingeniør I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Aage Andersen 1 104 Personalsjef I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Trond W. Nygren 1 220 Direktør I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Ellen Marie Haugsrud 2 230 Politiinspektør I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Thorstein Larsen 1 231 Direktør I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Bjørn Erik Dahlberg 1 301 Direktør I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Brit Nese 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Einar Hauge 1 529 Sikkerhetsdirek I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Kari Tyldum 2 544 Jordbruksavløse I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Oddbjørg Viko 2 602 Avdelingsingeni I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Inger S. Bjartnes 2 1721 Gårdbruker I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Mariet Ringstad 2 1902 Konsulent I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Brit Rosenberg Velle 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Geir Øyvind Bakka 1 301 Medisinsk Fagsj I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Bjørn Eirik Willadssen 1 301 Stedfortredende Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Kari Gjems Erichsen 2 419 Gårdbruker I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Arvid Eikeland 1 502 Nestleder I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Toril Broch-Seeberg 2 602 Konsulent I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Odd Grøstad 1 626 Småbruker Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Berit Karin Andersen 2 1201 Direktør Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Jan I. Åsmul 1 1601 Inspektør I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Roger Johansen 1 102 Ingeniør I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Aage Andersen 1 104 Personalsjef I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Trond W. Nygren 1 220 Direktør I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Ellen Marie Haugsrud 2 230 Politiinspektør I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Thorstein Larsen 1 231 Direktør I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Bjørn Erik Dahlberg 1 301 Direktør I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Brit Nese 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Einar Hauge 1 529 Sikkerhetsdirek I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Kari Tyldum 2 544 Jordbruksavløse I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Oddbjørg Viko 2 602 Avdelingsingeni I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Inger S. Bjartnes 2 1721 Gårdbruker I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Mariet Ringstad 2 1902 Konsulent I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Svein Oppegaard 1 2003 Advokat Av departement 1996
1997 Leder Nils Olav Totland 1 227 Konsulent Av departement 1997
1997 Nestleder Toril Broch-Seeberg 2 602 Konsulent Av departement 1993 1997
1997 Vanlig medlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Førstesekretær Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Hildegunn Brune 2 231 Lo-Sekretær Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Geir Øyvind Bakka 1 301 Medisinsk Fagsj Av departement 1993 1997
1997 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av departement 1996 1997
1997 Vanlig medlem Rolf Pedersen 1 301 Direktør Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Frode Vatne 1 301 Overingeniør Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Ole Martin Kinn-Berntsen 1 401 Konsulent Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Kari Gjems Erichsen 2 419 Gårdbruker I statsråd 1993
1997 Vanlig medlem Arvid Eikeland 1 502 Nestleder I statsråd 1993
1997 Vanlig medlem Odd Grøstad 1 626 Småbruker Av departement 1994 1997
1997 Vanlig medlem Berit Karin Andersen 2 1201 Adm. Direktør Av departement 1996 1997
1997 Vanlig medlem Jan I. Åsmul 1 1601 Inspektør I statsråd 1993
1997 Vanlig varamedlem Roger Johansen 1 102 Ingeniør I statsråd 1993
1997 Vanlig varamedlem Aage Andersen 1 104 Personalsjef I statsråd 1993
1997 Vanlig varamedlem Trond W. Nygren 1 220 Direktør I statsråd 1993
1997 Vanlig varamedlem Ellen Marie Haugsrud 2 230 Politiinspektør I statsråd 1993
1997 Vanlig varamedlem Thorstein Larsen 1 231 Direktør Av departement 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Per Aahlin 1 233 Lektor Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Merete Kiyhle-Hansen 2 301 Småbruker Av departement 1987 1997
1997 Vanlig varamedlem Finn Berge Haaland 1 301 Rådgiver Av departement 1989 1997
1997 Vanlig varamedlem Brit Nese 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1993
1997 Vanlig varamedlem Birgit Ransedokken 2 301 Ass. Banksjef Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Jorunn Solheim 2 301 Forsker Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Einar Hauge 1 529 Sikkerhetsdirek I statsråd 1993
1997 Vanlig varamedlem Kari Tyldum 2 544 Jordbruksavløse I statsråd 1993
1997 Vanlig varamedlem Oddbjørg Viko 2 602 Avdelingsingeni I statsråd 1993
1997 Vanlig varamedlem Inger S. Bjartnes 2 1721 Gårdbruker I statsråd 1993
1997 Vanlig varamedlem Mariet Ringstad 2 1902 Konsulent I statsråd 1993
1997 Vanlig varamedlem Svein Oppegaard 1 2003 Advokat Av departement 1996
2002 Sissel Olaisen 213 Hms-Sjef
2002 Kari Heldal 219 Senioringeniør
2002 Finn Berge Haaland 238 Rådgiver
2002 Siri Røine 301 Ass. Direktør
2002 Berit Bøe 301 Førstekonsulent
2002 Turid Brattset Oddum 301 Kontorsjef
2002 Wenche Irene Thomsen 301 Saksbehandler
2002 Trine Lise Sundnes 301 Sekretær
2002 Ingrid Schønning 301 Seksjonssjef
2002 Kjell Kristiansen 301 Seniorinspektør
2002 Geir Riise 301 Sjeflege
2002 Bjørn Erikson 301 Yrkeshygieniker
2002 Odd Grøstad 626 Småbruker
2002 Hans Huseby 706 Bonde
2002 Trygve Eklund 722 Direktør
2002 Terese Fjeldvær Sørlie 1001 Konsulent
2002 Signy Midtbø Riisnes 1266 Sjefslege
2002 Leder Nils Olav Totland 227 Pensjonist