Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt
Utvalgsnummer: 5028000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 06.05.1977 ved kongelig resolusjon i henhold til Arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977, paragraf 76 nr. 2.
Mandat:
ì
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 0 4 27000 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 4 18461 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 4 21975 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 9 4 25092 Annen instans
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 9 5 31883 Annen instans
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 4 25922 Annen instans
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 4 23741 Annen instans
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 4 30035
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 5 29153
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 1 17000
1990 Kommunaldepartementet 8 10 4 35632
1991 Kommunaldepartementet 8 10 2 23466
1992 Kommunaldepartementet 8 10 3 26700
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 3 25125
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 3 23358
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Annelise Løvold Enge 2 706 Kontorfullmektig Av departement 1977 1980
1981 Leder Torgrim Torgrimsen 1 805 Overingeniør Av departement 1981 1981
1981 Nestleder Marit Stokstad 2 726 Skolerådgiver Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Anders Bruusgaard 1 705 Avdelingsingeniør Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Anne-Lise Aune Lee 2 705 Inspektør Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ragnar Lassen 1 805 Personalsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Einfrid Halvorsen 2 806 Avd.Leder Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Margit Berg-Hansen 2 834 Hotelldirektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Inger Mærøe 2 705 Formidlingskonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ola Forberg 1 707 Avdelingsingeniør Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Arnfrid Kristiansen 2 707 Kontorfullmektig Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Randmod Aas 1 718 Jordstyretekniker Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anders Lunde 1 805 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Tor Kåsa 1 805 Lærer Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Gerhard Lunde Larsen 1 805 Sekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anker Herlofsen 1 806 Inspektør Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Karin Mjelde 2 833 Hjemmesykepleier Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Tor Strømme 1 834 Inspektør Av instans utenfor departement 1981 1981
1983 Leder Torgrim Torgrimsen 1 805 Overingeniør I statsråd 1981
1983 Nestleder Marit Stokstad 2 726 Skolerådgiver I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Anne-Lise Aune Lee 2 705 Fysioterapeut Av andre 1981 1983
1983 Vanlig medlem Anders Bruusgaard 1 705 Yrkeshygieniker Av andre 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Inger Mærøe 2 705 Formidlingskonsul I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Annelise Løvold Enge 2 706 Kontorfullmektig Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Ola Forberg 1 707 Yrkeshygieniker Av andre 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Randmod Aas 1 718 Jordstyretekniker I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Anders Lunde 1 805 Direktør I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Tor Kåsa 1 805 Lærer I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Gerhard Lunde Larsen 1 805 Sekretær I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Karl Johnsen 1 806 Inspektør Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Karin Mjelde 2 833 Hjemmesykepleier I statsråd 1981
1984 Leder Torgrim Torgrimsen 1 805 Overingeniør I statsråd 1981
1984 Nestleder Marit Stokstad 2 726 Skolerådgiver I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Inger Mærøe 2 705 Formidlingskonsul I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Annelise Løvold Enge 2 706 Kontorfullmektig Av andre 1983
1984 Vanlig varamedlem Randmod Aas 1 718 Jordstyretekniker I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Anders Lunde 1 805 Direktør I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Tor Kåsa 1 805 Lærer I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Gerhard Lunde Larsen 1 805 Sekretær I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Karl Johnsen 1 806 Inspektør Av andre 1983
1984 Vanlig varamedlem Karin Mjelde 2 833 Hjemmesykepleier I statsråd 1981
1985 Leder Torgrim Torgrimsen 1 805 Overingeniør I statsråd 1981 1985
1985 Nestleder Marit Stokstad 2 726 Lektor I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig medlem Anne-Lise Aune Lee 2 705 Fysioterapeut I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig medlem Anders Bruusgaard 1 705 Yrkeshygieniker I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig medlem Torild Kristiansen 2 708 Presseverkfører I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Gerhard Lunde Larsen 1 805 Sekretær I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig medlem Atle Holmås 1 814 Personalsjef I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Bente Stabell 2 830 Husøkonom I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Inger Mærøe 2 705 Formidlingskonsul I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Katja Solberg 2 705 Kontorassistent I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Roar Løver 1 705 Sekretær I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Annelise Løvold Enge 2 706 Kontorfullmektig Av andre 1983
1985 Vanlig varamedlem Solveig Haugland 2 706 Husmor I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Arnfrid Kristiansen 2 707 Kontorfullmektig I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Randmod Aas 1 718 Jordstyretekniker I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Anders Lunde 1 805 Direktør I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Tor Kåsa 1 805 Lærer I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Bjørg Hemmingsen 2 805 Assistentlege Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Bjarne Strand 1 805 Lektor I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Karl Johnsen 1 806 Inspektør Av andre 1983
1985 Vanlig varamedlem Per Storebakken 1 806 Distriktssjef I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Inger Bjørnskås 2 806 Kontorfullmektig I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Karin Mjelde 2 833 Hjemmesykepleier I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Tor Strømme 1 833 Inspektør I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Torild Kristiansen 2 708 Presseverkfører I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Atle Holmås 1 814 Personalsjef I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Birgit Solbakken 2 821 Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Bente Stabell 2 830 Husøkonom I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Katja Solberg 2 705 Kontorassistent I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Roar Løver 1 705 Sekretær I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Solveig Haugland 2 706 Husmor I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Arnfrid Kristiansen 2 707 Kontorfullmektig I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Bjørg Hemmingsen 2 805 Assistentlege Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Bjarne Strand 1 805 Lektor I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Per Storebakken 1 806 Distriktssjef I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Inger Bjørnskås 2 806 Kontorfullmektig I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Tor Strømme 1 833 Inspektør I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Torild Kristiansen 2 708 Presseverkfører I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Atle Holmås 1 814 Personalsjef I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Birgit Solbakken 2 821 Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Katja Solberg 2 705 Kontorassistent I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Roar Løver 1 705 Sekretær I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Solveig Haugland 2 706 Husmor I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Arnfrid Kristiansen 2 707 Kontorfullmekti I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Bjørg Hemmingsen 2 805 Assistentlege Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Bjarne Strand 1 805 Lektor I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Per Storebakken 1 806 Distriktssjef I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Inger Bjørnskås 2 806 Kontorfullmekti I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Tor Strømme 1 833 Inspektør I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Torild Kristiansen 2 708 Presseverkfører I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Atle Holmås 1 814 Personalsjef I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Birgit Solbakken 2 821 Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Katja Solberg 2 705 Kontorassistent I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Roar Løver 1 705 Sekretær I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Solveig Haugland 2 706 Husmor I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Arnfrid Kristiansen 2 707 Kontorfullmekti I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Grete Bjørang 2 716 Bedriftslege Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Bjarne Strand 1 805 Lektor I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Inger Bjørnskås 2 806 Kontorfullmekti I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Else Helte Hermansen 2 806 Avdelingsleder Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Tor Strømme 1 833 Inspektør I statsråd 1985
1989 Vanlig medlem Torild Kristiansen 2 708 Presseverkfører I statsråd 1985
1989 Vanlig medlem Atle Holmås 1 814 Personalsjef I statsråd 1985
1989 Vanlig medlem Birgit Solbakken 2 821 Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Katja Solberg 2 705 Kontorassistent I statsråd 1985
1989 Vanlig varamedlem Richard Trælnes 1 705 Distriktssekret Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Solveig Haugland 2 706 Husmor I statsråd 1985
1989 Vanlig varamedlem Arnfrid Kristiansen 2 707 Kontorfullmekti I statsråd 1985
1989 Vanlig varamedlem Grete Bjørang 2 716 Bedriftslege Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Bjarne Strand 1 805 Lektor I statsråd 1985
1989 Vanlig varamedlem Inger Bjørnskås 2 806 Kontorfullmekti I statsråd 1985
1989 Vanlig varamedlem Else Helte Hermansen 2 806 Avdelingsleder Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Jon-Henrik Christiansen 1 814 Sivilingeniør Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Tor Strømme 1 833 Inspektør I statsråd 1985
1990 Leder Marit Stokstad 2 726 Lektor I statsråd 1981 1990
1990 Nestleder Randmod Aas 1 718 Jordstyreteknik I statsråd 1981 1990
1990 Vanlig medlem Anne-Lise Aune Lee 2 705 Fysioterapeut I statsråd 1981 1990
1990 Vanlig medlem Katja Solberg 2 705 Kontorassistent I statsråd 1985 1990
1990 Vanlig medlem Torild Kristiansen 2 708 Presseverkfører I statsråd 1985 1990
1990 Vanlig medlem Gerhard Lunde Larsen 1 805 Sekretær I statsråd 1981 1990
1990 Vanlig medlem Atle Holmås 1 814 Personalsjef I statsråd 1985 1990
1990 Vanlig medlem Birgit Solbakken 2 821 Av departement 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Anders Bruusgaard 1 705 Yrkeshygieniker I statsråd 1981 1990
1990 Vanlig varamedlem Richard Trælnes 1 705 Distriktssekret Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Solveig Haugland 2 706 Husmor I statsråd 1985 1990
1990 Vanlig varamedlem Arnfrid Kristiansen 2 707 Kontorfullmekti I statsråd 1985
1990 Vanlig varamedlem Frode Samuelsen 1 707 Førstekonsulent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Ola Forberg 1 707 Overingeniør Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Grete Bjørang 2 716 Bedriftslege Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Bjarne Strand 1 805 Lektor I statsråd 1985 1990
1990 Vanlig varamedlem Inger Bjørnskås 2 806 Kontorfullmekti I statsråd 1985
1990 Vanlig varamedlem Else Helte Hermansen 2 806 Avdelingsleder Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Jon-Henrik Christiansen 1 814 Sivilingeniør Av departement 1989 1990
1990 Vanlig varamedlem Tor Strømme 1 833 Inspektør I statsråd 1985 1990
1991 Leder Marit Stokstad 2 726 Lektor I statsråd 1981 1991
1991 Leder Thor Egil Aslaksen 1 805 Av departement 1991
1991 Nestleder Randmod Aas 1 718 Jordstyreteknik I statsråd 1981 1991
1991 Vanlig medlem Rita Gulbrandsen 2 706 Hovedtilli Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Jana Horky 2 706 Personalsj Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Kåre Jacobsen 1 707 Vedlikehol Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Torild Kristiansen 2 708 Presseverkfører I statsråd 1985 1991
1991 Vanlig varamedlem Thor Helge Jahnsen 1 0 Ingeniør Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Richard Trælnes 1 705 Distriktssekret Av departement 1988 1991
1991 Vanlig varamedlem Solveig Haugland 2 706 Husmor I statsråd 1985 1991
1991 Vanlig varamedlem Per Skaali 1 706 Vernesjef Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Frode Samuelsen 1 707 Førstekonsulent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Ola Forberg 1 707 Overingeniør Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Grete Bjørang 2 716 Bedriftslege Av departement 1988 1991
1991 Vanlig varamedlem Arne Skoland 1 721 Personalsj Av departement 1991
1992 Leder Thor Egil Aslaksen 1 805 Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Katja Solberg 2 705 Kontorsekretær Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Rita Gulbrandsen 2 706 Hovedtillitsval Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Jana Horky 2 706 Personalsjef Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Jens Hansen 1 707 Tilsynsinspektø Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Kåre Jacobsen 1 707 Vedlikeholdssje Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Thor Helge Jahnsen 1 0 Ingeniør Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Hans Kerlefsen 1 702 Tilsynsinspektø Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Annelise Løvold Enge 2 706 Førstefullmekti Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Joar Olsen 1 706 Tilsynsinspektø Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Per Skaali 1 706 Vernesjef Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Frode Samuelsen 1 707 Førstekonsulent Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Ola Forberg 1 707 Overingeniør Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Helge Pedersen 1 707 Avdelingsingeni Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Per Johnsen 1 707 Distriktssekret Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Arne Skoland 1 721 Personalsjef Av departement 1991
1993 Leder Marit Stokstad 2 726 Lektor I statsråd 1981 1993
1993 Nestleder Randmod Aas 1 718 Jordstyreteknik I statsråd 1981 1993
1993 Vanlig medlem Hans Kerlefsen 1 702 Tilsynsinspektø Av departement 1991 1993
1993 Vanlig medlem Richard Trælnes 1 705 Distriktssekret Av departement 1988 1993
1993 Vanlig medlem Katja Solberg 2 705 Kontorsekretær Av departement 1991 1993
1993 Vanlig medlem Rita Gulbrandsen 2 706 Hovedtillitsval Av departement 1991 1993
1993 Vanlig medlem Jana Horky 2 706 Personalsjef Av departement 1991 1993
1993 Vanlig medlem Jens Hansen 1 707 Tilsynsinspektø Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Kåre Jacobsen 1 707 Vedlikeholdssje Av departement 1991 1993
1993 Vanlig varamedlem Thor Helge Jahnsen 1 0 Ingeniør Av departement 1991 1993
1993 Vanlig varamedlem Solveig Haugland 2 706 Husmor I statsråd 1985 1993
1993 Vanlig varamedlem Annelise Løvold Enge 2 706 Førstefullmekti Av departement 1991 1993
1993 Vanlig varamedlem Joar Olsen 1 706 Tilsynsinspektø Av departement 1991 1993
1993 Vanlig varamedlem Per Skaali 1 706 Vernesjef Av departement 1991 1993
1993 Vanlig varamedlem Helge Pedersen 1 707 Avdelingsingeni Av departement 1991 1993
1993 Vanlig varamedlem Per Johnsen 1 707 Distriktssekret Av departement 1991 1993
1993 Vanlig varamedlem Grete Bjørang 2 716 Bedriftslege Av departement 1988 1993
1993 Vanlig varamedlem Arne Skoland 1 721 Personalsjef Av departement 1991 1993