Forbrukerrådets styre

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Forbrukerrådets styre" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Forbrukerrådets styre
Utvalgsnummer: 503
Opprettelsesår: 2002
Tilhørende departement: Barne- og familiedepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak)
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Barne- og familiedepartementet
2005 Barne- og familiedepartementet
2006 Barne- og likestillingsdepartementet
2007 Barne- og likestillingsdepartementet
2008 Barne- og likestillingsdepartementet
2009 Barne- og likestillingsdepartementet
2010 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2012 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2013 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2014 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2015 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2016 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2017 Barne- og likestillingsdepartementet
2018 Barne- og likestillingsdepartementet
2019 Barne- og likestillingsdepartementet
2020 Barne- og familiedepartementet
2021 Barne- og familiedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Terje Kili 1 0 underdirektør Kongen 01.01.2002 19.01.2006
2004 Kari Kjenndalen 2 0 forskningsdirektør Kongen 01.01.2002 01.07.2006
2004 Sylvi Barman-Jenssen 2 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2002 01.07.2006
2004 Helene Falch 2 0 underdirektør Kongen 01.01.2002 01.07.2006
2004 Bente Haukland Næss 2 0 viseadm. direktør Kongen 01.01.2002 01.07.2006
2004 Ralph Nordberg 1 0 direktør Kongen 01.01.2002 30.06.2008
2004 Lars Ødegård 1 0 spesialrådgiver Kongen 01.01.2002 30.06.2008
2004 Ellen Stensrud 2 0 førstesekretær Kongen 01.01.2002 30.06.2010
2004 Karin Kjølmoen 2 0 fylkessekretær Kongen 01.01.2002 30.06.2010
2004 Hans H. Hansen 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2002 30.06.2012
2004 Dag Endal 1 0 styreleder Kongen 01.01.2002 30.06.2012
2004 Inge Takle Mæstad 1 0 konsulent Kongen 01.01.2002 01.09.2014
2004 Benedicte Bergseng Mælan 2 1352 seniorrådgiver Kongen 01.01.2004 01.07.2006
2005 Terje Kili 1 0 underdirektør Kongen 01.01.2002 19.01.2006
2005 Kari Kjenndalen 2 0 forskningsdirektør Kongen 01.01.2002 01.07.2006
2005 Sylvi Barman-Jenssen 2 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2002 01.07.2006
2005 Helene Falch 2 0 underdirektør Kongen 01.01.2002 01.07.2006
2005 Bente Haukland Næss 2 0 viseadm. direktør Kongen 01.01.2002 01.07.2006
2005 Ralph Nordberg 1 0 direktør Kongen 01.01.2002 30.06.2008
2005 Lars Ødegård 1 0 spesialrådgiver Kongen 01.01.2002 30.06.2008
2005 Ellen Stensrud 2 0 førstesekretær Kongen 01.01.2002 30.06.2010
2005 Karin Kjølmoen 2 0 fylkessekretær Kongen 01.01.2002 30.06.2010
2005 Hans H. Hansen 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2002 30.06.2012
2005 Dag Endal 1 0 styreleder Kongen 01.01.2002 30.06.2012
2005 Inge Takle Mæstad 1 0 konsulent Kongen 01.01.2002 01.09.2014
2005 Benedicte Bergseng Mælan 2 1352 seniorrådgiver Kongen 01.01.2004 01.07.2006
2006 Terje Kili 1 0 underdirektør Kongen 01.01.2002 19.01.2006
2006 Kari Kjenndalen 2 0 forskningsdirektør Kongen 01.01.2002 01.07.2006
2006 Sylvi Barman-Jenssen 2 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2002 01.07.2006
2006 Helene Falch 2 0 underdirektør Kongen 01.01.2002 01.07.2006
2006 Bente Haukland Næss 2 0 viseadm. direktør Kongen 01.01.2002 01.07.2006
2006 Ralph Nordberg 1 0 direktør Kongen 01.01.2002 30.06.2008
2006 Lars Ødegård 1 0 spesialrådgiver Kongen 01.01.2002 30.06.2008
2006 Ellen Stensrud 2 0 førstesekretær Kongen 01.01.2002 30.06.2010
2006 Karin Kjølmoen 2 0 fylkessekretær Kongen 01.01.2002 30.06.2010
2006 Hans H. Hansen 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2002 30.06.2012
2006 Dag Endal 1 0 styreleder Kongen 01.01.2002 30.06.2012
2006 Inge Takle Mæstad 1 0 konsulent Kongen 01.01.2002 01.09.2014
2006 Lars Grøndal 1 0 rådgiver Kongen 01.01.2006 31.12.2006
2006 Wenche Frølich 2 0 professor Kongen 01.01.2006 30.06.2008
2006 Ingunn Klepp Grimstad 2 0 forskningsleder Kongen 01.01.2006 30.06.2010
2006 Hallgeir Jansen 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2006 30.06.2010
2006 Synnøve Konglevoll 2 750 rådgiver Kongen 01.01.2006 30.06.2010
2006 Benedicte Bergseng Mælan 2 1352 seniorrådgiver Kongen 01.01.2004 01.07.2006
2007 Ralph Nordberg 1 0 direktør Kongen 01.01.2002 30.06.2008
2007 Lars Ødegård 1 0 spesialrådgiver Kongen 01.01.2002 30.06.2008
2007 Ellen Stensrud 2 0 førstesekretær Kongen 01.01.2002 30.06.2010
2007 Karin Kjølmoen 2 0 fylkessekretær Kongen 01.01.2002 30.06.2010
2007 Hans H. Hansen 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2002 30.06.2012
2007 Dag Endal 1 0 styreleder Kongen 01.01.2002 30.06.2012
2007 Inge Takle Mæstad 1 0 konsulent Kongen 01.01.2002 01.09.2014
2007 Wenche Frølich 2 0 professor Kongen 01.01.2006 30.06.2008
2007 Ingunn Klepp Grimstad 2 0 forskningsleder Kongen 01.01.2006 30.06.2010
2007 Hallgeir Jansen 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2006 30.06.2010
2007 Gyrid Berge Giæver 2 0 rådgiver Kongen 01.01.2007 31.12.2009
2007 Synnøve Konglevoll 2 750 rådgiver Kongen 01.01.2006 30.06.2010
2008 Ralph Nordberg 1 0 direktør Kongen 01.01.2002 30.06.2008
2008 Lars Ødegård 1 0 spesialrådgiver Kongen 01.01.2002 30.06.2008
2008 Ellen Stensrud 2 0 førstesekretær Kongen 01.01.2002 30.06.2010
2008 Karin Kjølmoen 2 0 fylkessekretær Kongen 01.01.2002 30.06.2010
2008 Hans H. Hansen 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2002 30.06.2012
2008 Dag Endal 1 0 styreleder Kongen 01.01.2002 30.06.2012
2008 Inge Takle Mæstad 1 0 konsulent Kongen 01.01.2002 01.09.2014
2008 Wenche Frølich 2 0 professor Kongen 01.01.2006 30.06.2008
2008 Ingunn Klepp Grimstad 2 0 forskningsleder Kongen 01.01.2006 30.06.2010
2008 Hallgeir Jansen 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2006 30.06.2010
2008 Gyrid Berge Giæver 2 0 rådgiver Kongen 01.01.2007 31.12.2009
2008 Dhayalan Velauthapillai 1 0 1. amanuensis Kongen 01.01.2008 30.06.2012
2008 Guro Fjellanger 2 0 selvstendig næringsdrivende Kongen 01.01.2008 30.06.2012
2008 Terje Gilje 1 0 adm. direktør Kongen 01.01.2008 30.06.2016
2008 Synnøve Konglevoll 2 750 rådgiver Kongen 01.01.2006 30.06.2010
2008 Sylvi Barmann-Jensen 2 9046 daglig leder Kongen 01.01.2008 30.06.2016
2009 Ellen Stensrud 2 0 førstesekretær Kongen 01.01.2002 30.06.2010
2009 Karin Kjølmoen 2 0 fylkessekretær Kongen 01.01.2002 30.06.2010
2009 Hans H. Hansen 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2002 30.06.2012
2009 Dag Endal 1 0 styreleder Kongen 01.01.2002 30.06.2012
2009 Inge Takle Mæstad 1 0 konsulent Kongen 01.01.2002 01.09.2014
2009 Ingunn Klepp Grimstad 2 0 forskningsleder Kongen 01.01.2006 30.06.2010
2009 Hallgeir Jansen 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2006 30.06.2010
2009 Gyrid Berge Giæver 2 0 rådgiver Kongen 01.01.2007 31.12.2009
2009 Dhayalan Velauthapillai 1 0 1. amanuensis Kongen 01.01.2008 30.06.2012
2009 Guro Fjellanger 2 0 selvstendig næringsdrivende Kongen 01.01.2008 30.06.2012
2009 Terje Gilje 1 0 adm. direktør Kongen 01.01.2008 30.06.2016
2009 Helga Skofteland 2 0 regiondirektør Kongen 01.01.2009 01.03.2013
2009 Synnøve Konglevoll 2 750 rådgiver Kongen 01.01.2006 30.06.2010
2009 Sylvi Barmann-Jensen 2 9046 daglig leder Kongen 01.01.2008 30.06.2016
2010 Ellen Stensrud 2 0 førstesekretær Kongen 01.01.2002 30.06.2010
2010 Karin Kjølmoen 2 0 fylkessekretær Kongen 01.01.2002 30.06.2010
2010 Hans H. Hansen 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2002 30.06.2012
2010 Dag Endal 1 0 styreleder Kongen 01.01.2002 30.06.2012
2010 Inge Takle Mæstad 1 0 konsulent Kongen 01.01.2002 01.09.2014
2010 Ingunn Klepp Grimstad 2 0 forskningsleder Kongen 01.01.2006 30.06.2010
2010 Hallgeir Jansen 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2006 30.06.2010
2010 Dhayalan Velauthapillai 1 0 1. amanuensis Kongen 01.01.2008 30.06.2012
2010 Guro Fjellanger 2 0 selvstendig næringsdrivende Kongen 01.01.2008 30.06.2012
2010 Terje Gilje 1 0 adm. direktør Kongen 01.01.2008 30.06.2016
2010 Helga Skofteland 2 0 regiondirektør Kongen 01.01.2009 01.03.2013
2010 Trine Lise Sundnes 2 0 førstesekretær Kongen 01.01.2010 04.07.2013
2010 Lisbet Hjort 2 0 kunstner Kongen 01.01.2010 01.09.2014
2010 Synnøve Konglevoll 2 750 rådgiver Kongen 01.01.2006 30.06.2010
2010 Tone Skau Jonassen 2 3910 miljørådgiver Kongen 01.01.2010 01.09.2014
2010 Kjell Jostein Sunnevåg 1 5042 direktør Kongen 01.01.2010 01.07.2022
2010 Trond H. Nilsen 1 5152 rådgiver Kongen 01.01.2010 30.01.2013
2010 Sylvi Barmann-Jensen 2 9046 daglig leder Kongen 01.01.2008 30.06.2016
2011 Hans H. Hansen 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2002 30.06.2012
2011 Dag Endal 1 0 styreleder Kongen 01.01.2002 30.06.2012
2011 Inge Takle Mæstad 1 0 konsulent Kongen 01.01.2002 01.09.2014
2011 Dhayalan Velauthapillai 1 0 1. amanuensis Kongen 01.01.2008 30.06.2012
2011 Guro Fjellanger 2 0 selvstendig næringsdrivende Kongen 01.01.2008 30.06.2012
2011 Terje Gilje 1 0 adm. direktør Kongen 01.01.2008 30.06.2016
2011 Helga Skofteland 2 0 regiondirektør Kongen 01.01.2009 01.03.2013
2011 Trine Lise Sundnes 2 0 førstesekretær Kongen 01.01.2010 04.07.2013
2011 Lisbet Hjort 2 0 kunstner Kongen 01.01.2010 01.09.2014
2011 Tone Skau Jonassen 2 3910 miljørådgiver Kongen 01.01.2010 01.09.2014
2011 Kjell Jostein Sunnevåg 1 5042 direktør Kongen 01.01.2010 01.07.2022
2011 Trond H. Nilsen 1 5152 rådgiver Kongen 01.01.2010 30.01.2013
2011 Sylvi Barmann-Jensen 2 9046 daglig leder Kongen 01.01.2008 30.06.2016
2012 Hans H. Hansen 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2002 30.06.2012
2012 Dag Endal 1 0 styreleder Kongen 01.01.2002 30.06.2012
2012 Inge Takle Mæstad 1 0 konsulent Kongen 01.01.2002 01.09.2014
2012 Dhayalan Velauthapillai 1 0 1. amanuensis Kongen 01.01.2008 30.06.2012
2012 Guro Fjellanger 2 0 selvstendig næringsdrivende Kongen 01.01.2008 30.06.2012
2012 Terje Gilje 1 0 adm. direktør Kongen 01.01.2008 30.06.2016
2012 Helga Skofteland 2 0 regiondirektør Kongen 01.01.2009 01.03.2013
2012 Trine Lise Sundnes 2 0 førstesekretær Kongen 01.01.2010 04.07.2013
2012 Lisbet Hjort 2 0 kunstner Kongen 01.01.2010 01.09.2014
2012 Sverre Fuglerud 1 0 seksjonsleder Kongen 01.01.2012 30.06.2016
2012 Tone Skau Jonassen 2 3910 miljørådgiver Kongen 01.01.2010 01.09.2014
2012 Kjell Jostein Sunnevåg 1 5042 direktør Kongen 01.01.2010 01.07.2022
2012 Trond H. Nilsen 1 5152 rådgiver Kongen 01.01.2010 30.01.2013
2012 Sylvi Barmann-Jensen 2 9046 daglig leder Kongen 01.01.2008 30.06.2016
2013 Inge Takle Mæstad 1 0 konsulent Kongen 01.01.2002 01.09.2014
2013 Terje Gilje 1 0 adm. direktør Kongen 01.01.2008 30.06.2016
2013 Helga Skofteland 2 0 regiondirektør Kongen 01.01.2009 01.03.2013
2013 Trine Lise Sundnes 2 0 førstesekretær Kongen 01.01.2010 04.07.2013
2013 Lisbet Hjort 2 0 kunstner Kongen 01.01.2010 01.09.2014
2013 Sverre Fuglerud 1 0 seksjonsleder Kongen 01.01.2012 30.06.2016
2013 Peggy Hessen Følsvik 2 0 førstesekretær Kongen 01.01.2013 01.09.2014
2013 Paal Bjønness 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2013 01.07.2018
2013 Jarle Oppedal 1 0 leder Kongen 01.01.2013 01.07.2022
2013 Tone Skau Jonassen 2 3910 miljørådgiver Kongen 01.01.2010 01.09.2014
2013 Kjell Jostein Sunnevåg 1 5042 direktør Kongen 01.01.2010 01.07.2022
2013 Trond H. Nilsen 1 5152 rådgiver Kongen 01.01.2010 30.01.2013
2013 Sylvi Barmann-Jensen 2 9046 daglig leder Kongen 01.01.2008 30.06.2016
2014 Inge Takle Mæstad 1 0 konsulent Kongen 01.01.2002 01.09.2014
2014 Terje Gilje 1 0 adm. direktør Kongen 01.01.2008 30.06.2016
2014 Lisbet Hjort 2 0 kunstner Kongen 01.01.2010 01.09.2014
2014 Sverre Fuglerud 1 0 seksjonsleder Kongen 01.01.2012 30.06.2016
2014 Peggy Hessen Følsvik 2 0 førstesekretær Kongen 01.01.2013 01.09.2014
2014 Paal Bjønness 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2013 01.07.2018
2014 Jarle Oppedal 1 0 leder Kongen 01.01.2013 01.07.2022
2014 Anne Kathrine Slungård 2 368 Rådmann i Stjørdal kommune Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2014 Anders Bernard Mikelsen 1 1384 førsteamanuensis Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2014 Åse Marianne Fulke 2 1388 pensjonist Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2014 Tone Skau Jonassen 2 3910 miljørådgiver Kongen 01.01.2010 01.09.2014
2014 Kjell Jostein Sunnevåg 1 5042 direktør Kongen 01.01.2010 01.07.2022
2014 Monica Molvær 2 6002 Leder Ålesund Sentrumsforening Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2014 Sylvi Barmann-Jensen 2 9046 daglig leder Kongen 01.01.2008 30.06.2016
2015 Terje Gilje 1 0 adm. direktør Kongen 01.01.2008 30.06.2016
2015 Sverre Fuglerud 1 0 seksjonsleder Kongen 01.01.2012 30.06.2016
2015 Paal Bjønness 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2013 01.07.2018
2015 Jarle Oppedal 1 0 leder Kongen 01.01.2013 01.07.2022
2015 Anne Kathrine Slungård 2 368 Rådmann i Stjørdal kommune Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2015 Anders Bernard Mikelsen 1 1384 førsteamanuensis Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2015 Åse Marianne Fulke 2 1388 pensjonist Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2015 Kjell Jostein Sunnevåg 1 5042 direktør Kongen 01.01.2010 01.07.2022
2015 Monica Molvær 2 6002 Leder Ålesund Sentrumsforening Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2015 Sylvi Barmann-Jensen 2 9046 daglig leder Kongen 01.01.2008 30.06.2016
2016 Terje Gilje 1 0 adm. direktør Kongen 01.01.2008 30.06.2016
2016 Sverre Fuglerud 1 0 seksjonsleder Kongen 01.01.2012 30.06.2016
2016 Paal Bjønness 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2013 01.07.2018
2016 Jarle Oppedal 1 0 leder Kongen 01.01.2013 01.07.2022
2016 Ulf Erik Knudsen 1 0 kommunalsjef Kongen 01.01.2016 25.10.2019
2016 Roar Hagen 1 0 professor Kongen 01.01.2016 01.07.2020
2016 Anne Kathrine Slungård 2 368 Rådmann i Stjørdal kommune Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2016 Beathe Due 2 585 leder Kongen 01.01.2016 01.07.2020
2016 Anders Bernard Mikelsen 1 1384 førsteamanuensis Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2016 Åse Marianne Fulke 2 1388 pensjonist Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2016 Kjell Jostein Sunnevåg 1 5042 direktør Kongen 01.01.2010 01.07.2022
2016 Monica Molvær 2 6002 Leder Ålesund Sentrumsforening Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2016 Sylvi Barmann-Jensen 2 9046 daglig leder Kongen 01.01.2008 30.06.2016
2017 Paal Bjønness 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2013 01.07.2018
2017 Jarle Oppedal 1 0 leder Kongen 01.01.2013 01.07.2022
2017 Ulf Erik Knudsen 1 0 kommunalsjef Kongen 01.01.2016 25.10.2019
2017 Roar Hagen 1 0 professor Kongen 01.01.2016 01.07.2020
2017 Anne Kathrine Slungård 2 368 Rådmann i Stjørdal kommune Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2017 Beathe Due 2 585 leder Kongen 01.01.2016 01.07.2020
2017 Anders Bernard Mikelsen 1 1384 førsteamanuensis Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2017 Åse Marianne Fulke 2 1388 pensjonist Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2017 Kjell Jostein Sunnevåg 1 5042 direktør Kongen 01.01.2010 01.07.2022
2017 Monica Molvær 2 6002 Leder Ålesund Sentrumsforening Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2018 Paal Bjønness 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2013 01.07.2018
2018 Jarle Oppedal 1 0 leder Kongen 01.01.2013 01.07.2022
2018 Ulf Erik Knudsen 1 0 kommunalsjef Kongen 01.01.2016 25.10.2019
2018 Roar Hagen 1 0 professor Kongen 01.01.2016 01.07.2020
2018 Anne Kathrine Slungård 2 368 Rådmann i Stjørdal kommune Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2018 Beathe Due 2 585 leder Kongen 01.01.2016 01.07.2020
2018 Anders Bernard Mikelsen 1 1384 førsteamanuensis Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2018 Åse Marianne Fulke 2 1388 pensjonist Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2018 Mats Andrè Lunde 1 3931 Rådgiver Kongen 01.01.2018 01.07.2022
2018 Kjell Jostein Sunnevåg 1 5042 direktør Kongen 01.01.2010 01.07.2022
2018 Monica Molvær 2 6002 Leder Ålesund Sentrumsforening Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2019 Jarle Oppedal 1 0 leder Kongen 01.01.2013 01.07.2022
2019 Ulf Erik Knudsen 1 0 kommunalsjef Kongen 01.01.2016 25.10.2019
2019 Roar Hagen 1 0 professor Kongen 01.01.2016 01.07.2020
2019 Anne Kathrine Slungård 2 368 Rådmann i Stjørdal kommune Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2019 Beathe Due 2 585 leder Kongen 01.01.2016 01.07.2020
2019 Anders Bernard Mikelsen 1 1384 førsteamanuensis Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2019 Åse Marianne Fulke 2 1388 pensjonist Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2019 Mats Andrè Lunde 1 3931 Rådgiver Kongen 01.01.2018 01.07.2022
2019 Kjell Jostein Sunnevåg 1 5042 direktør Kongen 01.01.2010 01.07.2022
2019 Monica Molvær 2 6002 Leder Ålesund Sentrumsforening Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2020 Jarle Oppedal 1 0 leder Kongen 01.01.2013 01.07.2022
2020 Roar Hagen 1 0 professor Kongen 01.01.2016 01.07.2020
2020 Anne Kathrine Slungård 2 368 Rådmann i Stjørdal kommune Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2020 Beathe Due 2 585 leder Kongen 01.01.2016 01.07.2020
2020 Anders Bernard Mikelsen 1 1384 førsteamanuensis Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2020 Åse Marianne Fulke 2 1388 pensjonist Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2020 Mats Andrè Lunde 1 3931 Rådgiver Kongen 01.01.2018 01.07.2022
2020 Kjell Jostein Sunnevåg 1 5042 direktør Kongen 01.01.2010 01.07.2022
2020 Monica Molvær 2 6002 Leder Ålesund Sentrumsforening Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2021 Jarle Oppedal 1 0 leder Kongen 01.01.2013 01.07.2022
2021 Anne Kathrine Slungård 2 368 Rådmann i Stjørdal kommune Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2021 Anders Bernard Mikelsen 1 1384 førsteamanuensis Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2021 Åse Marianne Fulke 2 1388 pensjonist Kongen 01.01.2014 01.07.2022
2021 Mats Andrè Lunde 1 3931 Rådgiver Kongen 01.01.2018 01.07.2022
2021 Kjell Jostein Sunnevåg 1 5042 direktør Kongen 01.01.2010 01.07.2022
2021 Monica Molvær 2 6002 Leder Ålesund Sentrumsforening Kongen 01.01.2014 01.07.2022