Styret for Feriefondet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Feriefondet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Feriefondet
Utvalgsnummer: 5038000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1950
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet 25.02.1950 av Kommunaldepartementet i henhold til kgl. res. av 10. februar 1950, jfr. lov av 14. november 1947 nr. 3 om ferie paragraf 8, siste ledd.
Mandat:
Feriefondets styre avgjør i det enkelte tilfelle om og i tilfelle hvilken støtte som skal gis av fondets midler til ferietiltak. Før styrets vedtak kan settes i verk må de være godkjent av departementet. Styret er videre rådgivende organ for departementet
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 0 3 55000 Annen instans
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 4 3 59482 Annen instans
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 4 3 64267 Annen instans
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 5 6 78562 Annen instans
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 5 6 84042 Annen instans
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 5 3 74298 Annen instans
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 5 3 76000 Annen instans
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 5 3 84783
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 5 2 71789
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 5 3 68095
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Leder Vigdis M. Gjelsvik 2 233 Av departement 1982
1982 Nestleder Arne Spildo 1 301 Byråsjef Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Arne Jacobsen 1 219 H.R.Adv. Av departement 1976 1982
1982 Vanlig medlem Ruth Anlaug Ryste 2 301 Direktør Av departement 1975 1982
1982 Vanlig medlem Leif Haraldseth 1 602 Nestformann Av departement 1973 1982
1982 Vanlig varamedlem Reidar Vigen 1 219 H.R.Adv. Av departement 1976 1982
1982 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 230 Sekretær Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Per Stang 1 230 Byråsjef Av departement 1977 1982
1982 Vanlig varamedlem Anne-Olaug Ingeborgrud 2 236 Av departement 1982
1983 Sekretær, ikke medlem Inger Pettersen 2 301 Konsulent Av departement 1979
1983 Sekretær, ikke medlem Liv Kjønstad 2 301 Konsulent Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Anne-Olaug Ingeborgrud 2 236 Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Sissel Rydman Langseth 2 301 Avdelingsarkivar Av departement 1983
1984 Sekretær, ikke medlem Liv Kjønstad 2 301 Konsulent Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Sissel Rydman Langseth 2 301 Avdelingsarkivar Av departement 1983
1985 Leder Vigdis M. Gjelsvik 2 233 Ordfører Av departement 1982 1985
1985 Nestleder Arne Spildo 1 301 Byråsjef Av departement 1982 1985
1985 Sekretær, ikke medlem Liv Kjønstad 2 301 Konsulent Av departement 1983 1985
1985 Vanlig medlem Arne Jacobsen 1 219 H.R.Advokat Av departement 1976 1985
1985 Vanlig medlem Ruth Anlaug Ryste 2 301 Direktør Av departement 1975 1985
1985 Vanlig medlem Leif Haraldseth 1 602 Nestleder Av departement 1973 1985
1985 Vanlig varamedlem Per Stang 1 230 Underdirektør Av departement 1977 1985
1985 Vanlig varamedlem Sissel Rydman Langseth 2 301 Juridisk Sekretær Av departement 1983 1985
1985 Vanlig varamedlem Anne M. Strøm Magnus 2 301 Advokat Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Anne M. Strøm Magnus 2 301 Advokat Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Gunnar Andersen 1 602 Sekretær Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Gunnar Andersen 1 602 Sekretær Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Tor Mehl 1 219 Byråsjef Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Gunnar Andersen 1 602 Sekretær Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Tor Mehl 1 219 Underdirektør Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Einar Østerdahl Poulsson 1 219 Advokat Av departement 1988