Styret for Produktregisteret

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Produktregisteret" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Produktregisteret
Utvalgsnummer: 5039000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 20.11.1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Trekke opp retningslinjene for Produktregisterets virksomhet og sette Produktregisteret i stand til å løse sine oppgaver.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 9 1 6000 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 9 7 21000 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 9 3 8624 Annen instans
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 9 9 86233 Annen instans
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 9 110005 Annen instans
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 9 107726 Annen instans
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 8 88256
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 9 85393
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 7 132645
1990 Kommunaldepartementet 7 7 8 89312
1991 Kommunaldepartementet 7 7 6 2985
1992 Kommunaldepartementet 7 7 8 192957
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 6 8 108000
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 6 5 121631
1995 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 6 0
1996 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 6 6 95509
1997 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 6 5 92100
2002 Miljøverndepartementet 6 103000
2003 Miljøverndepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Odd Højdahl 1 301 Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Nestleder Olav S. Nedenes 1 301 Assisterende Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Elsa Wickstrøm 2 214 Bestyrer I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Helge Fredriksen 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Tor Norseth 1 219 Instituttsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Erik Dybing 1 219 Kst. Overlege I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jan Kraft 1 301 Konsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Odd Bjerre Finnestad 1 1103 Seksjonssjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ruth Andersen 2 214 Konsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem John Erik Bjerk 1 216 Overingeniør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Christopher Magnus 1 217 Laboratoriesjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Inger Austbø 2 301 Avdelingsingeniør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Brita Dagestad 2 301 Avdelingsingeniør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Liv-Merete Høglund 2 301 Miljøsekretær I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Per Einar Fjeldstad 1 301 Overingeniør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Bodolf Hareide 1 301 Overlege I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Egil Tjelta 1 1120 Sjefsingeniør I statsråd 1981 1981
1982 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker I statsråd 1982 1982
1983 Leder Odd Højdahl 1 301 Direktør I statsråd 1981
1983 Nestleder Karin Refsnes 2 301 Kontorsjef Av departement 1983 1983
1983 Vanlig medlem Elsa Wickstrøm 2 214 Bestyrer I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Helge Fredriksen 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Tor Norseth 1 219 Instituttsjef I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Erik Dybing 1 219 Overlege I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Jan Kraft 1 301 Konsulent I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Odd Bjerre Finnestad 1 1103 Seksjonssjef I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Ruth Andersen 2 214 Konsulent I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem John Erik Bjerk 1 216 Overingeniør I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Christopher Magnus 1 217 Laboratoriesjef I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Inger Austbø 2 301 Avdelingsingeniør I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Brita Dagestad 2 301 Avdelingsingeniør I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Liv-Merete Høglund 2 301 Miljøsekretær I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Per Einar Fjeldstad 1 301 Overingeniør I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Bodolf Hareide 1 301 Overlege I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Egil Tjelta 1 1120 Sjefsingeniør I statsråd 1981
1984 Leder Kristian K. Bade 1 220 Direktør I statsråd 1983
1984 Nestleder Knut Olav Grøholt 1 230 Avdelingsdirektør I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Inger Kristine Halvorsen 2 219 Kontorsjef I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Marit Kromberg 2 301 Ass. Overlege I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Jon Killingstad 1 301 Direktør Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Merethe Steen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Thorfrid Hansen 2 301 Konsulent I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem John Soløy 1 722 Ass. Direktør I statsråd 1983
1985 Leder Kristian K. Bade 1 220 Direktør I statsråd 1983
1985 Nestleder Knut Olav Grøholt 1 230 Ekspedisjonssjef I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Inger Kristine Halvorsen 2 219 Underdirektør I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Jon Killingstad 1 301 Direktør Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Thorfrid Hansen 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Merethe Steen 2 301 Konsulent Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Marit Kromberg 2 301 Spesiallege I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem John Soløy 1 722 Ass. Direktør I statsråd 1983
1986 Leder Kristian K. Bade 1 220 Direktør Av departement 1983 1986
1986 Nestleder Knut Olav Grøholt 1 230 Ekspedisjonssjef Av departement 1983 1986
1986 Vanlig medlem Helge Fredriksen 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Inger Kristine Halvorsen 2 219 Underdirektør I statsråd 1983
1986 Vanlig medlem Jan Kraft 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av departement 1982 1986
1986 Vanlig medlem Karin Refsnes 2 301 Avdelingsdirektør Av departement 1983 1986
1986 Vanlig medlem Egil Danielsen 1 301 Byråsjef Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Inger Austbø 2 301 Avdelingsingeniør Av departement 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Merethe Steen 2 301 Konsulent Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Marit Kromberg 2 301 Spesiallege I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem Thorfrid Hansen 2 301 Byråsjef Av departement 1983 1986
1986 Vanlig varamedlem Jon Killingstad 1 301 Direktør Av departement 1983 1986
1986 Vanlig varamedlem Brita Dagestad 2 301 Avdelingsingeniør Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Inger Elise Birkeland 2 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Aud Watnebryn 2 301 Sekretær Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem John Soløy 1 722 Ass. Direktør Av departement 1983 1986
1987 Vanlig medlem Egil Danielsen 1 301 Byråsjef Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Brita Dagestad 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Inger Elise Birkeland 2 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Aud Watnebryn 2 602 Sekretær Av departement 1986
1988 Leder Kristian K. Bade 1 220 Direktør Av departement 1983 1988
1988 Nestleder Knut Olav Grøholt 1 230 Ekspedisjonssjef Av departement 1983 1988
1988 Vanlig medlem Helge Fredriksen 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1981 1988
1988 Vanlig medlem Jan Kraft 1 301 Overingeniør Av departement 1981 1988
1988 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av departement 1982 1988
1988 Vanlig medlem Karin Refsnes 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1983 1988
1988 Vanlig medlem Sissel Grøttum 2 301 Underdirektør Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Elisabeth Eriksen 2 236 Førstekonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Thorfrid Hansen 2 301 Byråsjef Av departement 1983 1988
1988 Vanlig varamedlem Jon Killingstad 1 301 Direktør Av departement 1983 1988
1988 Vanlig varamedlem Toralf Deilhaug 1 301 Avdelingsingeni Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Anne Marie Opheim 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Kirsti Grevskott 2 1001 Yrkeshygieniker Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Sissel Grøttum 2 301 Underdirektør Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Anne Marie Opheim 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1988 1989
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Jøldal 1 220 Overapoteker Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Toralf Deilhaug 1 301 Avdelingsingeni Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Jørgen Eeg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Brita Dagestad 2 301 Overingeniør Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Kirsti Grevskott 2 1001 Yrkeshygieniker Av departement 1988
1990 Leder Kristian K. Bade 1 220 Direktør Av departement 1983 1990
1990 Nestleder Thorfrid Hansen 2 301 Byråsjef Av departement 1983 1990
1990 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av departement 1982 1990
1990 Vanlig medlem Toralf Deilhaug 1 301 Avdelingsingeniør Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Anne Marie Opheim 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Sissel Grøttum 2 301 Underdirektør Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Trygve Østmo 1 301 Avdelingssjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Jøldal 1 220 Overapoteker Av departement 1989 1990
1990 Vanlig varamedlem Tore Sætre 1 301 Konsulent Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Jørgen Eeg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1989 1990
1990 Vanlig varamedlem Brita Dagestad 2 301 Overingeniør Av departement 1989 1990
1990 Vanlig varamedlem May Helle Lund 2 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Lena Hageberg 2 301 Kontorsjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Kirsti Grevskott 2 1001 Yrkeshygieniker Av departement 1988 1990
1991 Leder Kristian K. Bade 1 220 Direktør Av departement 1983 1992
1991 Nestleder Thorfrid Hansen 2 301 Byråsjef Av departement 1983 1992
1991 Vanlig medlem Anne Marie Opheim 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1988 1992
1991 Vanlig medlem Sissel Grøttum 2 301 Underdirektør Av departement 1988 1992
1991 Vanlig medlem Tore Sætre 1 301 Konsulent Av departement 1989 1992
1991 Vanlig medlem Trygve Østmo 1 301 Avdelingssjef Av departement 1990 1992
1991 Vanlig medlem Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Kirsti Grevskott 2 1001 Yrkeshygieniker Av departement 1988 1992
1991 Vanlig varamedlem John Erik Bjerk 1 216 Rådgiver Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Jørgen Eeg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1989 1992
1991 Vanlig varamedlem Brita Dagestad 2 301 Overingeniør Av departement 1989 1992
1991 Vanlig varamedlem May Helle Lund 2 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Lena Hageberg 2 301 Kontorsjef Av departement 1990 1992
1992 Leder Kristian K. Bade 1 220 Direktør Av departement 1983 1992
1992 Nestleder Thorfrid Hansen 2 301 Byråsjef Av departement 1983 1992
1992 Vanlig medlem Elsa Wickstrøm 2 214 Kontorsjef Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Anne Marie Opheim 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Sissel Grøttum 2 301 Underdirektør Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Tore Sætre 1 301 Konsulent Av departement 1989 1992
1992 Vanlig medlem Trygve Østmo 1 301 Avdelingssjef Av departement 1990 1992
1992 Vanlig medlem Børre Pettersen 1 301 Statssekretær Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Peter Chr. Koren 1 301 Divisjonsdirekt Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Kirsti Grevskott 2 1001 Yrkeshygieniker Av departement 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem John Erik Bjerk 1 216 Rådgiver Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Vera Johansen 2 219 Arkivleder Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Pål Gundersen 1 230 Saksbehandler Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Jørgen Eeg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1989 1992
1992 Vanlig varamedlem Brita Dagestad 2 301 Overingeniør Av departement 1989 1992
1992 Vanlig varamedlem Lena Hageberg 2 301 Kontorsjef Av departement 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Ragnfrid Marie Solberg 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Kari Villars-Dahl 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Tone Faye-Schjøll 2 301 Konsulent Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Turid Løveng 2 301 Prosjektleder Av departement 1992
1993 Leder Karin Refsnes 2 301 Avdelingsleder Av departement 1993
1993 Nestleder Peter Chr. Koren 1 301 Divisjonsdirekt Av departement 1992 1993
1993 Vanlig medlem Elsa Wickstrøm 2 214 Kontorsjef Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Anne Marie Opheim 2 301 Spesialridgiver Av departement 1988 1993
1993 Vanlig medlem Trygve Østmo 1 301 Avdelingssjef Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Ragnfrid Marie Solberg 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Lisbeth Nilsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Anders Iversen 1 301 Miljøarbeider Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Vera Johansen 2 219 Arkivleder Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Pål Gundersen 1 230 Saksbehandler Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Jørgen Eeg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1989 1993
1993 Vanlig varamedlem Lena Hageberg 2 301 Kontorsjef Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Kari Villars-Dahl 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Tone Faye-Schjøll 2 301 Konsulent Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Turid Løveng 2 301 Prosjektleder Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Gro Hagen 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1993
1994 Leder Karin Refsnes 2 301 Avdelingsleder Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Elsa Wickstrøm 2 214 Kontorsjef Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Lisbeth Håstein 2 219 Førstekonsulent Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Anders Iversen 1 301 Miljøsekretær Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Gro Hagen 2 220 Avdelingsingeni Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Kari Villars-Dahl 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Turid Løveng 2 301 Prosjektleder Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Nina Refsum 2 301 Legemiddelinspe Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Ingunn Olsen 2 301 Saksbehandler Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Mette Follestad 2 628 Avdelingsingeni Av departement 1994
1995 Leder Karin Refsnes 2 301 Avdelingsleder Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Elsa Wickstrøm 2 214 Kontorsjef Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Lisbeth Håstein 2 219 Førstekonsulent Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Gro Hagen 2 220 Avdelingsingeni Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Miljøsekretær Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Gerhard Dahl 1 219 Adm. Direktør Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Kari Villars-Dahl 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Turid Løveng 2 301 Prosjektleder Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Anders Iversen 1 301 Miljøsekretær Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Nina Refsum 2 301 Legemiddelinspe Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Ingunn Olsen 2 301 Saksbehandler Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Mette Follestad 2 628 Avdelingsingeni Av departement 1994
1996 Leder Karin Refsnes 2 301 Avdelingsleder Av departement 1993 1996
1996 Vanlig medlem Elsa Wickstrøm 2 214 Kontorsjef Av departement 1992 1996
1996 Vanlig medlem Gro Hagen 2 220 Avdelingsingeni Av departement 1995 1996
1996 Vanlig medlem Trygve Østmo 1 301 Direktør Av departement 1990 1996
1996 Vanlig medlem Turid Løveng 2 301 Prosjektleder Av departement 1992 1996
1996 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av departement 1995 1996
1996 Vanlig medlem Geir Jørgensen 1 301 Seksjonsleder Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Gerhard Dahl 1 219 Adm. Direktør Av departement 1995 1996
1996 Vanlig varamedlem Kari Villars-Dahl 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1992 1996
1996 Vanlig varamedlem Peter Chr. Koren 1 301 Divisjonsdirekt Av departement 1992 1996
1996 Vanlig varamedlem Nina Refsum 2 301 Legemiddelinspe Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Kristin Nyberg 2 301 Miljøsekretær Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Margrethe Sunde 2 301 Rådgiver Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Mette Follestad 2 628 Avdelingsingeni Av departement 1994 1996
1997 Vanlig medlem Geir Jørgensen 1 301 Seksjonsleder Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Kristin Nyberg 2 301 Miljøsekretær Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Margrethe Sunde 2 301 Rådgiver Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Solveig Fossum Bryhn 2 301 Overingeniør Av departement 1997
2002 John Erik Bjerk 216 Rådgiver
2002 Halvor Wøien 220 Miljøsekretær
2002 Eva Haug 229 Overingeniør
2002 Erik Andrew 233 Direktør
2002 Anne Mari Opheim 301 Avdelingsdirektør (Fung.)
2002 Trygve Østmo 301 Direktør
2002 Cecilie R.F. Skarning 301 Rådgiver
2002 Geir Jørgensen 301 Seksjonsleder
2002 Jon Magne Nielsen 301 Seniorkonsulent
2002 Ragnhild Lindqvist 301 Seniorrådgiver
2002 Bjørn Erikson 301 Yrkeshygieniker
2002 Mette Folkestad 628 Overingeniør
2002 Leder Kirsten Rognstad 301 Avdelingsleder
2003 Anne Mari Opheim Avdelingsdirektør (Fung.)
2003 Erik Andrew Direktør
2003 Trygve Østmo Direktør
2003 Halvor Wøien Miljøsekretær
2003 Mette Folkestad Overingeniør
2003 Eva Haug Overingeniør
2003 Cecilie R.F. Skarning Rådgiver
2003 John Erik Bjerk Rådgiver
2003 Geir Jørgensen Seksjonsleder
2003 Jon Magne Nielsen Seniorkonsulent
2003 Ragnhild Lindqvist Seniorrådgiver
2003 Bjørn Erikson Yrkeshygieniker
2003 Leder Kirsten Rognstad Avdelingsleder