Rikslønnsnemnda

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rikslønnsnemnda" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rikslønnsnemnda
Utvalgsnummer: 5040000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1956
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 10.02.1956 ved kongelig resolusjon i henhold til med hjemmel i lov 19. desember 1952 nr. 7 om lønnsnemnd i arbeidstvister.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Klage- eller ankeinstans
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 40 176000 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 13 28 248232 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 13 4 203111 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 12 1 129414 Vedkommende departement
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 12 6 324135 Vedkommende departement
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 12 2 260105 Vedkommende departement
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 12 9 503267 Vedkommende departement
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 12 0 122691
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 12 0 0
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 12 2 264012
1990 Kommunaldepartementet 7 12 23 270243
1991 Kommunaldepartementet 7 12 0 161000
1992 Kommunaldepartementet 7 12 4 320600
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 12 3 459832
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 12 8 541937
1995 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 12 4 618554
1996 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 12 0 285028
1997 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 12 0 137795
2002 Kommunal- og regionaldepartementet 3 220000
2003 Kommunal- og regionaldepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Ragnar Christiansen 1 625 Fylkesmann I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Vilhelm Dahl 1 219 Viseadministrerende Direk I statsråd 1968 1980
1980 Vanlig medlem Alf Hernes 1 220 Administrerende Direktør I statsråd 1978 1980
1980 Vanlig medlem Albert Uglem 1 301 Formann I statsråd 1974 1980
1980 Vanlig medlem Finn Alexander 1 301 Trygdedirektør I statsråd 1974 1980
1980 Vanlig medlem Gerd Ødegård 2 301 Kontorsjef I statsråd 1977 1980
1980 Vanlig medlem Leif Haraldseth 1 602 Nestformann I statsråd 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Yngve Hågensen 1 213 Sekretær I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Weiert Velle 1 219 Professor I statsråd 1974 1980
1980 Vanlig varamedlem Aage A. Lagem 1 219 Seksjonsformann I statsråd 1975 1980
1980 Vanlig varamedlem Solbjørg M. Wisnes 2 219 Underdirektør I statsråd 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Asbjørn Lien 1 220 Direktør I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 228 Sekretær I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Liv Marie Buck 2 301 Sekretær I statsråd 1974 1980
1980 Vanlig varamedlem Kåre Ditlef Nielsen 1 301 Direktør I statsråd 1976 1980
1980 Vanlig varamedlem Dagfinn Løvland 1 301 Direktør I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Svein Abrahamsen 1 301 Direktør I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Svein-Erik Oxholm 1 301 Hovedkasserer I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Ole Knapp 1 301 Sekretær I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær I statsråd 1980 1980
1981 Sekretær, ikke medlem Brit Spilling 2 219 Førstesekretær Av departement 1981 1981
1982 Leder Charles Philipson 1 219 Dommer I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Juul Bjerke 1 301 Avd.Direktør I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Erling Petter Roalsvig 1 219 Formann I statsråd 1982 1982
1983 Leder Charles Philipson 1 219 Herredsrettsdomme I statsråd 1982 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Inger Pettersen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Nils Olav Totland 1 231 Forbundsformann I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Finn Alexander 1 301 Fhv. Trygdedirekt I statsråd 1974 1983
1983 Vanlig medlem Kåre Ditlef Nielsen 1 301 Direktør I statsråd 1976 1983
1983 Vanlig medlem Juul Bjerke 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig medlem Berit Fosheim 2 301 Byråsjef I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Leif Haraldseth 1 602 Nestformann I statsråd 1977 1983
1983 Vanlig varamedlem Yngve Hågensen 1 213 Sekretær I statsråd 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Solbjørg M. Wisnes 2 219 Direktør I statsråd 1977 1983
1983 Vanlig varamedlem Erling Petter Roalsvig 1 219 Forbundsformann I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig varamedlem Asbjørn Lien 1 220 Ass. Direktør I statsråd 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 228 Sekretær I statsråd 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Liv Marie Buck 2 301 Førstesekretær I statsråd 1974 1983
1983 Vanlig varamedlem Dagfinn Løvland 1 301 Direktør I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Svein Abrahamsen 1 301 Direktør I statsråd 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Forbundssekretær I statsråd 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Svein-Erik Oxholm 1 301 Hovedkasserer I statsråd 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Ole Knapp 1 301 Sekretær I statsråd 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Lars Chr. Berge 1 301 Direktør I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Lucy Caroline Smith 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1983
1984 Sekretær, ikke medlem Inger Pettersen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Nils Olav Totland 1 231 Forbundsformann I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Tore Lindholt 1 231 Jernbanedirektør I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Berit Fosheim 2 301 Byråsjef I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Jon A. Solheim 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Lars Chr. Berge 1 301 Direktør I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Lucy Caroline Smith 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1983
1985 Sekretær, ikke medlem Inger Pettersen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Nils Olav Totland 1 231 Forbundsleder I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Tore Lindholt 1 231 Jernbanedirektør I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Berit Fosheim 2 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Jon A. Solheim 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Lars Chr. Berge 1 219 Direktør I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Lucy Caroline Smith 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1983
1986 Andre tilknyttede personer Olav Baastad 1 301 Personalsjef 1985
1986 Leder Georg Fredrik Rieber-Mohn 1 219 Riksadvokat I statsråd 1986
1986 Sekretær, ikke medlem Inger Pettersen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1983 1986
1986 Vanlig medlem Lars Chr. Berge 1 219 Viseadm. Direktør I statsråd 1983 1986
1986 Vanlig medlem Nils Olav Totland 1 231 Forbundsleder I statsråd 1983 1986
1986 Vanlig medlem Tore Lindholt 1 231 Jernbanedirektør I statsråd 1984 1986
1986 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Førstesekretær I statsråd 1974 1986
1986 Vanlig medlem Berit Fosheim 2 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1983 1986
1986 Vanlig medlem Jon A. Solheim 1 301 Direktør I statsråd 1984 1986
1986 Vanlig medlem Leif Haraldseth 1 602 Nestleder I statsråd 1977 1986
1986 Vanlig varamedlem Jan K. Balstad 1 216 Sekretær I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Erling Petter Roalsvig 1 219 Forbundsformann I statsråd 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Asbjørn Lien 1 220 Direktør I statsråd 1980 1986
1986 Vanlig varamedlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Ole Knapp 1 301 Sekretær I statsråd 1980 1986
1986 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær I statsråd 1980 1986
1986 Vanlig varamedlem Lucy Caroline Smith 2 301 Dr.Jur. I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem Knut Maroni 1 301 Andre Viseformann I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Dagfinn Løvland 1 301 Direktør I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Gunnar Flaat 1 301 Direktør I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Berit Tolg 2 301 Kartellsekretær I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Kari Hedwig Fyhn 2 501 Kontorsjef I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Lillian Krokan 2 604 Personaldirektør I statsråd 1986
1987 Leder Georg Fredrik Rieber-Mohn 1 219 Riksadvokat I statsråd 1986
1987 Sekretær, ikke medlem Rolf A. Negård 1 301 Konsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Jan K. Balstad 1 216 Sekretær I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Knut Maroni 1 301 Andre Viseforma I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Dagfinn Løvland 1 301 Direktør I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Gunnar Flaat 1 301 Direktør I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Berit Tolg 2 301 Kartellsekretær I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Kari Hedwig Fyhn 2 501 Kontorsjef I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Lillian Krokan 2 604 Personaldirektø I statsråd 1986
1988 Leder Georg Fredrik Rieber-Mohn 1 219 Riksadvokat I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Jan K. Balstad 1 216 Sekretær I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Knut Maroni 1 301 Andre Viseforma I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Dagfinn Løvland 1 301 Direktør I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Gunnar Flaat 1 301 Direktør I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Berit Tolg 2 301 Kartellsekretær I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Kari Hedwig Fyhn 2 501 Kontorsjef I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Lillian Krokan 2 604 Personaldirektø I statsråd 1986
1989 Leder Georg Fredrik Rieber-Mohn 1 219 Riksadvokat I statsråd 1986 1989
1989 Nestleder Ole Knapp 1 301 Nestleder I statsråd 1980 1989
1989 Sekretær, ikke medlem Inger Pettersen 2 301 Byråsjef Av departement 1983 1989
1989 Vanlig medlem Lars Chr. Berge 1 219 Viseadm. Direkt I statsråd 1983 1989
1989 Vanlig medlem Nils Olav Totland 1 227 Kartelleder I statsråd 1983 1989
1989 Vanlig medlem Berit Fosheim 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1983 1989
1989 Vanlig medlem Berit Klemetsen 2 301 Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Kari Gjesteby 2 301 Siviløkonom I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Yngve Hågensen 1 213 Leder I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Erling Petter Roalsvig 1 219 Forbundsformann I statsråd 1982 1989
1989 Vanlig varamedlem Asbjørn Lien 1 220 Direktør I statsråd 1980 1989
1989 Vanlig varamedlem Liv Marie Buck 2 301 Konsulent I statsråd 1974 1989
1989 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1980 1989
1989 Vanlig varamedlem Gunnar Flaat 1 301 Forhandlingsdir I statsråd 1986 1989
1989 Vanlig varamedlem Berit Tolg 2 301 Kartellsekretær I statsråd 1986 1989
1989 Vanlig varamedlem Odd Moseby 1 301 Advokat I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Per Engebretsen 1 301 Forhandlingssje I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Per Nyborg 1 301 Generalsekretær I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Svein-Erik Oxholm 1 301 Hovedkasserer I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Kari Hedwig Fyhn 2 501 Kontorsjef I statsråd 1986 1989
1989 Vanlig varamedlem Lillian Krokan 2 604 Personaldirektø I statsråd 1986 1989
1989 Vanlig varamedlem Jan Erik Gulbrandsen 1 605 Leder I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Randi Bjørgen 2 1601 2. Nestleder I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Berit Klemetsen 2 301 Fhv. Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Kari Gjesteby 2 301 Siviløkonom I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Yngve Hågensen 1 213 Leder I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Odd Moseby 1 301 Advokat I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Per Engebretsen 1 301 Forhandlingssje I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Per Nyborg 1 301 Generalsekretær I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Svein-Erik Oxholm 1 301 Hovedkasserer I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Jan Erik Gulbrandsen 1 605 Leder I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Randi Bjørgen 2 1601 2. Nestleder I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Berit Klemetsen 2 301 Fhv. Direktør I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Kari Gjesteby 2 301 Statsråd I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Yngve Hågensen 1 213 Leder I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Odd Moseby 1 301 Advokat I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Per Engebretsen 1 301 Forhandlingssje I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Per Nyborg 1 301 Generalsekretær I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Svein-Erik Oxholm 1 301 Hovedkasserer I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Jan Erik Gulbrandsen 1 605 Leder I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Randi Bjørgen 2 1601 2. Nestleder I statsråd 1989
1992 Leder Georg Fredrik Rieber-Mohn 1 605 Riksadvokat I statsråd 1986 1992
1992 Sekretær, ikke medlem Inger Pettersen 2 301 Byråsjef Av departement 1983 1992
1992 Vanlig medlem Terje Moe Gustavsen 1 211 Leder Av departement 1990 1992
1992 Vanlig medlem Lars Chr. Berge 1 219 Viseadm. Direkt I statsråd 1983 1992
1992 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1980 1992
1992 Vanlig medlem Berit Fosheim 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1983 1992
1992 Vanlig medlem Berit Klemetsen 2 301 Fhv. Direktør I statsråd 1989 1992
1992 Vanlig medlem Steinar Øivind Strøm 1 301 Professor Av departement 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Jan K. Balstad 1 216 Førstesekretær Av departement 1986 1992
1992 Vanlig varamedlem Erling Petter Roalsvig 1 219 Leder I statsråd 1982 1992
1992 Vanlig varamedlem Brit Spilling 2 219 Avdelingsleder Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Roald Skøelv 1 219 Personalsjef Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Hans-Petter Sveia 1 220 Forhandlingssje Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Kai Thoresen 1 226 Generalsekretær Av departement 1991 1992
1992 Vanlig varamedlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær Av departement 1986 1992
1992 Vanlig varamedlem Gunnar Flaat 1 301 Forhandlingsdir I statsråd 1986 1992
1992 Vanlig varamedlem Berit Tolg 2 301 Nestleder I statsråd 1986 1992
1992 Vanlig varamedlem Odd Moseby 1 301 Advokat I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Per Engebretsen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Svein-Erik Oxholm 1 301 Hovedkasserer I statsråd 1989 1992
1992 Vanlig varamedlem Liv Undheim 2 301 Sekretær Av departement 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Kirsti Stokland Martinsen 2 301 Bedriftsrådgive Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Erik Saarem 1 301 Rådgiver Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Lillian Krokan 2 604 Avdelingssjef I statsråd 1986 1992
1992 Vanlig varamedlem Jan Erik Gulbrandsen 1 605 Leder I statsråd 1989 1992
1992 Vanlig varamedlem Kari Hedwig Fyhn 2 705 Fylkesskattesje I statsråd 1986 1992
1992 Vanlig varamedlem Randi Bjørgen 2 1601 2. Nestleder I statsråd 1989 1992
1993 Sekretær, ikke medlem Cecilie Jean Haugen 2 219 Ridgiver Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Anne-Britt Evensen 2 301 Direktør Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Brit Spilling 2 219 Avdelingsleder Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Roald Skøelv 1 219 Personalsjef Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Hans-Petter Sveia 1 220 Forhandlingssje Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Kirsti Stokland Martinsen 2 301 Bedriftsrådgive Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Erik Saarem 1 301 Ridgiver Av departement 1992
1994 Sekretær, ikke medlem Cecilie Jean Haugen 2 219 Rådgiver Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Anne-Britt Evensen 2 301 Direktør Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Brit Spilling 2 219 Avdelingsleder Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Roald Skøelv 1 219 Personalsjef Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Hans-Petter Sveia 1 220 Forhandlingssje Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Kirsti Stokland Martinsen 2 301 Bedriftsrådgive Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Erik Saarem 1 301 Rådgiver Av departement 1992
1995 Leder Georg Fredrik Rieber-Mohn 1 605 Riksadvokat I statsråd 1986 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Cecilie Jean Haugen 2 219 Rådgiver Av departement 1993 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Kjerstin Bretteville-Jensen 2 301 Rådgiver Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Terje Moe Gustavsen 1 211 Kartelleder Av departement 1990 1995
1995 Vanlig medlem Lars Chr. Berge 1 219 Viseadm. Direkt I statsråd 1983 1995
1995 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1980 1995
1995 Vanlig medlem Steinar Øivind Strøm 1 301 Professor Av departement 1990 1995
1995 Vanlig medlem Anne-Britt Evensen 2 301 Direktør Av departement 1993 1995
1995 Vanlig medlem Ingrid Haugen 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1995
1995 Vanlig varamedlem Jan K. Balstad 1 216 Førstesekretær Av departement 1986 1995
1995 Vanlig varamedlem Erling Petter Roalsvig 1 219 Leder I statsråd 1982 1995
1995 Vanlig varamedlem Roald Skøelv 1 219 Personalsjef Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Brit Spilling 2 219 Avdelingsleder Av departement 1992 1995
1995 Vanlig varamedlem Hans-Petter Sveia 1 220 Forhandlingssje Av departement 1992 1995
1995 Vanlig varamedlem Kai Thoresen 1 226 Generalsekretær Av departement 1991 1995
1995 Vanlig varamedlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær Av departement 1986 1995
1995 Vanlig varamedlem Gunnar Flaat 1 301 Forhandlingsdir I statsråd 1986 1995
1995 Vanlig varamedlem Berit Tolg 2 301 Nestleder I statsråd 1986 1995
1995 Vanlig varamedlem Svein-Erik Oxholm 1 301 Hovedkasserer I statsråd 1989 1995
1995 Vanlig varamedlem Liv Undheim 2 301 Sekretær Av departement 1990 1995
1995 Vanlig varamedlem Erik Saarem 1 301 Rådgiver Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Kirsti Stokland Martinsen 2 301 Bedriftsrådgive Av departement 1992 1995
1995 Vanlig varamedlem Harald Nybøen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1995
1995 Vanlig varamedlem Kari Bonde Haug 2 301 Generalsekretær I statsråd 1995
1995 Vanlig varamedlem Per Gunnar Olsen 1 301 Lo-Sekretær I statsråd 1995
1995 Vanlig varamedlem Frida Nokken 2 301 Personaldirektø I statsråd 1995
1995 Vanlig varamedlem Per Engebretsen 1 301 Statens Persona I statsråd 1995
1995 Vanlig varamedlem Aksel S. Botnen 1 301 Underdirektør I statsråd 1995
1995 Vanlig varamedlem Randi Bjørgen 2 1601 2. Nestleder I statsråd 1989 1995
1996 Sekretær, ikke medlem Kjerstin Bretteville-Jensen 2 301 Rådgiver Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Ingrid Haugen 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1995
1996 Vanlig varamedlem Harald Nybøen 1 301 Departementsråd I statsråd 1995
1996 Vanlig varamedlem Kari Bonde Haug 2 301 Generalsekretær I statsråd 1995
1996 Vanlig varamedlem Per Gunnar Olsen 1 301 Lo-Sekretær I statsråd 1995
1996 Vanlig varamedlem Frida Nokken Saglie 2 301 Personaldirektø I statsråd 1995
1996 Vanlig varamedlem Per Engebretsen 1 301 Statens Persona I statsråd 1995
1996 Vanlig varamedlem Aksel S. Botnen 1 301 Underdirektør I statsråd 1995
1997 Leder Georg Fredrik Rieber-Mohn 1 605 H.R.Dommer I statsråd 1986 1998
1997 Sekretær, ikke medlem Kjerstin Bretteville-Jensen 2 301 Rådgiver Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Steinar Øivind Strøm 1 301 Professor Av departement 1990 1998
1997 Vanlig medlem Anne-Britt Evensen 2 301 Direktør Av departement 1993 1998
1997 Vanlig medlem Ingrid Haugen 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1995
1997 Vanlig varamedlem Harald Nybøen 1 301 Departementsråd I statsråd 1995
1997 Vanlig varamedlem Kari Bonde Haug 2 301 Generalsekretær I statsråd 1995
1997 Vanlig varamedlem Per Gunnar Olsen 1 301 Lo-Sekretær I statsråd 1995
1997 Vanlig varamedlem Frida Nokken Saglie 2 301 Personaldirektø I statsråd 1995
1997 Vanlig varamedlem Per Engebretsen 1 301 Statens Persona I statsråd 1995
1997 Vanlig varamedlem Aksel S. Botnen 1 301 Underdirektør I statsråd 1995
2002 Tor Arne Solbakken 136 Nestleder
2002 Randi Ellinor Stensaker 219 Avdelingsdirektør
2002 Brit Spilling 219 Forhandlingsleder
2002 Eli Mette Jarbo 219 Rådgiver
2002 Lars Chr. Berge 219 Viseadm. Direktør
2002 Rolf Jacobsen 220 Forhandlingssjef
2002 Ellen Stensrud 230 Lo-Sekretær
2002 Ingrid Haugen 301 Avdelingsdirektør
2002 Anne Britt Evensen Norum 301 Avdelingsdirektør
2002 Kirsti Stokland 301 Bedriftsrådgiver
2002 Harald Nybøen 301 Departementsråd
2002 Gunnar Flaat 301 Forhandlingsdirektør
2002 Per Gunnar Olsen 301 Førstesekretær
2002 Britt T.B. Brestrup 301 Leder
2002 Finn Erik Thoresen 301 Nestleder
2002 Berit Irene Tolg 301 Nestleder
2002 Steinar Øivind Strøm 301 Professor
2002 Rita Lekang 301 Sekretær
2002 Trine Lise Sundnes 301 Sekretær
2002 Per Engebretsen 301 Statens Personaldirektør
2002 Roar Flåthen 604 Nestleder
2002 Alf Ø. Bowitz 1103 Leder
2002 Anders Folkestad 1525 Leder
2002 Randi Bjørgen 1601 Leder
2002 Leder Stein Husby 604 Sorenskriver
2003 Randi Ellinor Stensaker Avdelingsdirektør
2003 Ingrid Haugen Avdelingsdirektør
2003 Anne Britt Evensen Norum Avdelingsdirektør
2003 Kirsti Stokland Bedriftsrådgiver
2003 Harald Nybøen Departementsråd
2003 Gunnar Flaat Forhandlingsdirektør
2003 Brit Spilling Forhandlingsleder
2003 Rolf Jacobsen Forhandlingssjef
2003 Per Gunnar Olsen Førstesekretær
2003 Randi Bjørgen Leder
2003 Alf Ø. Bowitz Leder
2003 Britt T.B. Brestrup Leder
2003 Anders Folkestad Leder
2003 Rita Lekang Lo-Sekretær
2003 Ellen Stensrud Lo-Sekretær
2003 Roar Flåthen Nestleder
2003 Tor Arne Solbakken Nestleder
2003 Finn Erik Thoresen Nestleder
2003 Berit Irene Tolg Nestleder
2003 Steinar Øivind Strøm Professor
2003 Eli Mette Jarbo Rådgiver
2003 Trine Lise Sundnes Sekretær
2003 Per Engebretsen Statens Personaldirektør
2003 Lars Chr. Berge Viseadm. Direktør
2003 Leder Stein Husby Sorenskriver