Bedriftsdemokratinemnda

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bedriftsdemokratinemnda" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bedriftsdemokratinemnda
Utvalgsnummer: 5041000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1972
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 15.12.1972 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Behandle søknader om unntak fra lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper paragrafene 8-17 - 8-20, lov av 21. juni 1985 nr 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven) paragrafene 2-10 og 2-13 annet, tredje og fjerde ledd.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 10 86000 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 8 1 119469 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 7 72089 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 8 70054 Vedkommende departement
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 9 86760 Vedkommende departement
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 7 95600 Vedkommende departement
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 10 90000 Vedkommende departement
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 1 109120
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 8 75300
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 6 78286
1990 Kommunaldepartementet 7 7 9 74370
1991 Kommunaldepartementet 7 7 10 79483
1992 Kommunaldepartementet 7 7 6 82956
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 4 122166
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 9 93278
1995 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 8 94000
1996 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 11 68530
1997 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 12 164000
2002 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 13 78600
2003 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Kai Ekanger 1 301 Advokat Av departement
1980 Vanlig varamedlem Karl Nandrup Dahl 1 301 Advokat I statsråd 1973
1981 Vanlig varamedlem Kai Ekanger 1 301 Advokat Av departement
1981 Vanlig varamedlem Karl Nandrup Dahl 1 301 Advokat I statsråd 1973
1982 Leder Bjørn Haug 1 301 Regjeringsadvoka I statsråd 1972 1982
1982 Nestleder Olav T. Laake 1 1103 Byrettsdommer I statsråd 1972 1982
1982 Vanlig medlem Lars Chr. Berge 1 219 Direktør I statsråd 1979
1982 Vanlig medlem Harry O. Hansen 1 230 Sekretær I statsråd 1972 1982
1982 Vanlig medlem Kai Ekanger 1 301 Advokat Av departement 1979 1982
1982 Vanlig medlem Anders Ringnes 1 301 H.R.Adv. I statsråd 1979 1982
1982 Vanlig medlem Mette Karin Johnsen 2 301 Ass. Finanssjef I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 228 Sekretær I statsråd 1979 1982
1982 Vanlig varamedlem Arne Brath 1 301 Administrerende I statsråd 1972 1982
1982 Vanlig varamedlem Karl Nandrup Dahl 1 301 Advokat I statsråd 1973 1982
1982 Vanlig varamedlem Martin T. Tveit 1 301 Administrerende I statsråd 1979 1982
1982 Vanlig varamedlem Karin M. Bruzelius 2 301 Advokat I statsråd 1979 1982
1982 Vanlig varamedlem Vidar Lindefjeld 1 301 Advokat I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Inger J. Rein 2 1103 Byrettsdommer I statsråd 1979 1982
1983 Vanlig medlem Lars Chr. Berge 1 301 Direktør I statsråd 1979
1984 Vanlig medlem Lars Chr. Berge 1 301 Direktør I statsråd 1979
1985 Leder Bjørn Haug 1 301 Regjeringsadvokat I statsråd 1972 1985
1985 Sekretær, ikke medlem Ellen Marie Haugsrud 2 230 Førstekonsulent Av departement
1985 Vanlig medlem Lars Chr. Berge 1 219 Direktør I statsråd 1979 1985
1985 Vanlig medlem Harry O. Hansen 1 230 Sekretær I statsråd 1972 1985
1985 Vanlig medlem Anders Ringnes 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1979 1985
1985 Vanlig medlem Mette Karin Johnsen 2 301 Siviløkonom I statsråd 1982 1985
1985 Vanlig medlem Inger J. Rein 2 1103 Byrettsdommer I statsråd 1979 1985
1985 Vanlig varamedlem Ivar A. Myhrvold 1 219 Advokat 1985
1985 Vanlig varamedlem Gudmund Knudsen 1 219 Underdirektør 1985
1985 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 228 Pensjonist I statsråd 1979 1985
1985 Vanlig varamedlem Karl Nandrup Dahl 1 301 Advokat I statsråd 1973 1985
1985 Vanlig varamedlem Martin T. Tveit 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1979 1985
1985 Vanlig varamedlem Karin M. Bruzelius 2 301 Advokat I statsråd 1979 1985
1985 Vanlig varamedlem Vidar Lindefjeld 1 301 Advokat I statsråd 1982 1985
1986 Sekretær, ikke medlem Gro Granden 2 219 Konsulent Av departement 1986
1986 Sekretær, ikke medlem Ellen Marie Haugsrud 2 230 Førstekonsulent Av departement
1986 Vanlig varamedlem Ivar A. Myhrvold 1 219 Advokat 1985
1986 Vanlig varamedlem Gudmund Knudsen 1 219 Lovrådgiver 1985
1986 Vanlig varamedlem Ingeborg Moen Borgerud 2 220 Advokat Av departement 1986
1987 Sekretær, ikke medlem Gro Granden 2 219 Konsulent Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Gudmund Knudsen 1 219 Lovrådgiver 1985
1987 Vanlig varamedlem Ivar A. Myhrvold 1 219 Advokat 1985
1987 Vanlig varamedlem Ingeborg Moen Borgerud 2 220 Advokat Av departement 1986
1988 Sekretær, ikke medlem Gro Granden 2 301 Konsulent Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Lars Chr. Berge 1 219 Viseadm. Direkt I statsråd 1979 1988
1988 Vanlig medlem Gudmund Knudsen 1 219 Lovrådgiver 1985
1988 Vanlig medlem Ivar A. Myhrvold 1 219 Advokat 1985 1988
1988 Vanlig medlem Ingeborg Moen Borgerud 2 220 Advokat Av departement 1986 1988
1988 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Nestleder Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Karl Nandrup Dahl 1 301 Advokat I statsråd 1973 1988
1988 Vanlig varamedlem Bente Steindal 2 301 Advokat Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Sven Ole Fagernes 1 301 Ass. Regjerings Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Toril Øie 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Sigrun Vågeng 2 301 Personalsjef I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Ingunn Olsen 2 301 Sekretær I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Henriette Munkebye 2 301 Underdirektør Av departement 1988
1989 Sekretær, ikke medlem Gro Granden 2 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Gudmund Knudsen 1 219 Advokat 1985
1989 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Nestleder Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Svein Oppegaard 1 301 Advokat Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Sven Ole Fagernes 1 301 Ass. Regjerings Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Sigrun Vågeng 2 301 Direktør I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Toril Øie 2 301 Lovrådgiver (Fu I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Ingunn Olsen 2 301 Sekretær I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Henriette Munkebye 2 301 Underdirektør Av departement 1988
1990 Sekretær, ikke medlem Gro Granden 2 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1990 Vanlig medlem Gudmund Knudsen 1 219 Advokat 1985
1990 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Nestleder Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Sigrun Vågeng 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Sven Ole Fagernes 1 301 Ass. Regjerings Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Toril Øie 2 301 Lovrådgiver (Fu I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Ingunn Olsen 2 301 Sekretær I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Henriette Munkebye 2 301 Underdirektør Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Svein Oppegaard 1 2003 Advokat Av departement 1988
1991 Sekretær, ikke medlem Gro Granden 2 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1991 Vanlig medlem Gudmund Knudsen 1 219 Advokat 1985
1991 Vanlig medlem Ragnhild Marie Hagen 2 219 Advokat Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Arnhild Dordi Gjønnes 2 301 Advokatfullmekt Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Gunnar Jan Hansen 1 529 Nestleder Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Sigrun Vågeng 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Sven Ole Fagernes 1 301 Ass. Regjerings Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Toril Øie 2 301 Lovrådgiver (Fu I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Ingunn Olsen 2 301 Sekretær I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Henriette Munkebye 2 301 Underdirektør Av departement 1988
1992 Sekretær, ikke medlem Gro Granden 2 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1992 Vanlig medlem Ragnhild Marie Hagen 2 219 Advokat Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Arnhild Dordi Gjønnes 2 301 Advokat Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Gunnar Jan Hansen 1 529 Nestleder Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Sven Ole Fagernes 1 301 Ass. Regjerings Av departement 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Toril Øie 2 301 Lovrådgiver (Fu I statsråd 1988 1992
1993 Sekretær, ikke medlem Gro Granden 2 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1993 Vanlig medlem Ragnhild Marie Hagen 2 219 Advokat Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Arnhild Dordi Gjønnes 2 301 Advokat Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Gunnar Jan Hansen 1 529 Nestleder Av departement 1991
1994 Leder Gudmund Knudsen 1 219 Advokat Av departement 1985 1994
1994 Nestleder Sveinung Koslung 1 213 Lagdommer Av departement 1994
1994 Sekretær, ikke medlem Gro Granden 2 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1994 Vanlig medlem Ragnhild Marie Hagen 2 219 Advokat Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Ingunn Olsen 2 301 Saksbehandler I statsråd 1988 1994
1994 Vanlig medlem Arnhild Dordi Gjønnes 2 301 Advokat Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Gunnar Jan Hansen 1 529 Nestleder Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Bård Tønder 1 219 Ass Regjerings I statsråd 1994
1994 Vanlig varamedlem Vidar Lindefjeld 1 301 Advokat I statsråd 1994
1994 Vanlig varamedlem Else Bøthun 2 301 Kontorsjef I statsråd 1994
1994 Vanlig varamedlem Anthony Kallevig 1 604 Prosjektleder I statsråd 1994
1995 Nestleder Sveinung Koslung 1 213 Lagdommer Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Bård Tønder 1 301 Ass. Regjerings I statsråd 1994
1995 Vanlig varamedlem Else Bøthun 2 301 Kontorsjef I statsråd 1994
1995 Vanlig varamedlem Vidar Lindefjeld 1 301 Seksjonssjef I statsråd 1994
1995 Vanlig varamedlem Anthony Kallevig 1 604 Prosjektleder I statsråd 1994
1996 Nestleder Sveinung Koslung 1 213 Lagdommer Av departement 1994
1996 Sekretær, ikke medlem Hanne M. Meldal 2 301 Førstekonsulent Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Bård Tønder 1 301 Ass. Regjerings I statsråd 1994
1996 Vanlig varamedlem Else Bøthun 2 301 Kontorsjef I statsråd 1994
1996 Vanlig varamedlem Vidar Lindefjeld 1 301 Seksjonssjef I statsråd 1994
1996 Vanlig varamedlem Anthony Kallevig 1 604 Prosjektleder I statsråd 1994
1997 Leder Gudmund Knudsen 1 219 Advokat Av departement 1985 1997
1997 Nestleder Sveinung Koslung 1 213 Lagdommer Av departement 1994 1997
1997 Sekretær, ikke medlem Espen Rebbestad 1 219 Førstekonsulent Av departement 1997
1997 Sekretær, ikke medlem Hanne M. Meldal 2 301 Førstekonsulent Av departement 1996 1997
1997 Vanlig medlem Ivar A. Myhrvold 1 219 Advokat Av departement 1985 1997
1997 Vanlig medlem Ragnhild Marie Hagen 2 219 Advokat Av departement 1991 1997
1997 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 H.R.Dommer I statsråd 1979 1997
1997 Vanlig medlem Gro Granden 2 301 Rådgiver I statsråd 1986 1997
1997 Vanlig medlem Vidar Lindefjeld 1 301 Seksjonssjef I statsråd 1994 1997
1997 Vanlig varamedlem Sigrun Vågeng 2 301 Direktør I statsråd 1988 1997
1997 Vanlig varamedlem Ingunn Olsen 2 301 Saksbehandler I statsråd 1988 1997
1997 Vanlig varamedlem Henriette Munkebye 2 301 Underdirektør Av departement 1988 1997
1997 Vanlig varamedlem Arnhild Dordi Gjønnes 2 301 Advokat Av departement 1991 1997
1997 Vanlig varamedlem Bård Tønder 1 301 Ass. Regjerings I statsråd 1994 1997
1997 Vanlig varamedlem Else Bøthun 2 301 Kontorsjef I statsråd 1994 1997
1997 Vanlig varamedlem Jakob Wahl 1 627 Advokat Av departement 1997
2002 Liv Synnøve Taraldsrud
2002 Ragnhild Marie Hagen 219 Advokat
2002 Pål Gundersen 230 Sekretær
2002 Ingebjørg Harto 301 Advokat
2002 Nicolay Skarning 301 Advokat
2002 Bård Tønder 301 Ass. Regjeringsadvokat
2002 Sigrun Elisabeth Vågeng 301 Direktør
2002 Kristoffer Wibe Koch 301 Førstekonsulent
2002 Tone Ofstad 301 Kst. Avdelingsdirektør
2002 Gro Granden 301 Rådgiver
2002 Vidar Lindefjeld 301 Seksjonssjef
2002 Henriette Munkebye 301 Underdirektør
2002 Jacob Wahl 627 Advokat
2002 Leder Gudmund Knudsen 219 Advokat
2002 Nestleder Sveinung Koslung 213 Lagdommer
2003 Ragnhild Marie Hagen Advokat
2003 Ingebjørg Harto Advokat
2003 Espen Johannessen Advokat
2003 Mona Sandersen Advokat
2003 Nicolay Skarning Advokat
2003 Jacob Wahl Advokat
2003 Bård Tønder Ass. Regjeringsadvokat
2003 Knut Bodding Avdelingsleder
2003 Kristoffer Wibe Koch Førstekonsulent
2003 Sissel Markhus Juridisk Rådgiver
2003 Tone Ofstad Kst. Avdelingsdirektør
2003 Gro Granden Rådgiver
2003 Vidar Lindefjeld Seniorrådgiver
2003 Leder Gudmund Knudsen Advokat
2003 Nestleder Liv Synnøve Taraldsrud