Hjemmearbeidsrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Hjemmearbeidsrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Hjemmearbeidsrådet
Utvalgsnummer: 5043000
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1918
Hjemmel:
Opprettet 07.06.1918 i henhold til lov om industrielt hjemmearbeid av 15. februar 1918, nr. 2
Mandat:
Rådet skal foruten å utføre de verv det er pålagt etter nevnte lov, være rådgiver for departementet i saker som angår hjemmeindustrien. Fastsetter blant annet minstelønninger for hjemmearbeidere i yrker for tilvirkning av bekledningsgjenstander og sømarti
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 0 1 7000 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 0 1 8839
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 0 2 7373 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 0 1 6903 Vedkommende departement
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 0 2 4823 Vedkommende departement
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 0 1 11306 Vedkommende departement
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 0 0 8000 Vedkommende departement
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 0 0 6226
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 0 0 0
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 0 1 410
1990 Kommunaldepartementet 3 0 1 1
1991 Kommunaldepartementet 3 0 0 0
1992 Kommunaldepartementet 3 0 1 106
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 0 0 0
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 0 0 0
1995 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Hans Vatle 1 216 Byråsjef Av departement 1973
1980 Vanlig medlem Erik Boug 1 219 Disponent Av departement 1962
1980 Vanlig medlem Ellida Haugan 2 231 Pensjonist Av departement 1973
1981 Leder Hans Vatle 1 216 Byråsjef Av departement 1973
1981 Vanlig medlem Erik Boug 1 219 Disponent Av departement 1962
1981 Vanlig medlem Ellida Haugan 2 231 Pensjonist Av departement 1973
1982 Vanlig medlem Grete Wahl Christoffersen 2 301 Sekretær Av departement 1982 1982
1983 Vanlig medlem Erik Boug 1 219 Pensjonist Av departement 1962
1984 Vanlig medlem Mathias Kjæstad 1 519 Disponent Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Mathias Kjæstad 1 519 Disponent Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Mathias Kjæstad 1 519 Disponent Av departement 1983
1987 Leder Karen-Sophie Steen 2 301 Byråsjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Mathias Kjæstad 1 519 Disponent Av departement 1983
1988 Leder Karen-Sophie Steen 2 301 Byråsjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Linn Hauglund 2 412 Disponent Av departement 1987
1989 Leder Jostein Bakke 1 216 Konsulent Av departement 1989
1990 Leder Jostein Bakke 1 216 Konsulent Av departement 1989
1991 Leder Hanne M. Meldal 2 301 Førstekons Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Kåre Christiansen 1 219 Rådgiver Av departement 1990
1992 Leder Hanne M. Meldal 2 301 Førstekonsulent Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Kåre Christiansen 1 219 Rådgiver Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Bjørg Storås 2 301 Nestleder Av departement 1992
1993 Leder Hanne M. Meldal 2 301 Førstekonsulent Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Kåre Christiansen 1 219 Rådgiver Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Bjørg Storås 2 301 Nestleder Av departement 1992
1994 Leder Hanne M. Meldal 2 301 Førstekonsulent Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Kåre Christiansen 1 219 Ridgiver Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Bjørg Storås 2 301 Nestleder Av departement 1992
1995 Leder Hanne M. Meldal 2 301 Førstekonsulent Av departement 1991
1995 Vanlig medlem Kåre Christiansen 1 219 Rådgiver Av departement 1990
1995 Vanlig medlem Bjørg Storås 2 301 Nestleder Av departement 1992