Arbeidsrettsrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Arbeidsrettsrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Arbeidsrettsrådet
Utvalgsnummer: 5044000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1960
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 11.03.1960 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådgivende organ for departementet i alle spørsmål som har tilknytning til arbeidstvistlovgivningen og organisasjonsforholdene.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 7 13000 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 2 18926 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 3 2678 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 9 77983 Vedkommende departement
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 5 54480 Vedkommende departement
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 5 60600 Vedkommende departement
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 8 71252 Vedkommende departement
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 6 101000
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 6 73149
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 4 37421
1990 Kommunaldepartementet 7 0 1 19372
1991 Kommunaldepartementet 7 0 0 16482
1992 Kommunaldepartementet 7 0 4 85779
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 0 25431
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 12 68896
1995 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 20 163000
1996 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 17 219208
1997 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 5 109000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Steinar Halvorsen 1 217 Advokat I statsråd 1980 1980
1981 Leder Konrad B. Knutsen 1 1103 Banksjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Reidar Webster 1 301 Assisterende Riksmeklings I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kåre Halden 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981 1981
1982 Sekretær, ikke medlem Tor Mehl 1 219 Konsulent Av departement 1982 1982
1982 Sekretær, ikke medlem Arne Spildo 1 301 Byråsjef Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Bjørn Haug 1 301 Regjeringsadvoka I statsråd 1982 1982
1983 Sekretær, ikke medlem Tor Mehl 1 219 Konsulent Av departement 1982
1983 Sekretær, ikke medlem Arne Spildo 1 301 Byråsjef Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Bjørn Haug 1 301 Regjeringsadvokat I statsråd 1982
1984 Leder Magnus Aarbakke 1 220 Professor I statsråd 1984
1984 Sekretær, ikke medlem Tor Mehl 1 219 Utreder Av departement 1982
1984 Sekretær, ikke medlem Arne Spildo 1 301 Byråsjef Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Steinar Halvorsen 1 217 Advokat I statsråd 1980 1984
1984 Vanlig medlem Kaare N. Selvig 1 219 Direktør I statsråd 1962 1984
1984 Vanlig medlem Arne Jacobsen 1 219 H.R.Advokat I statsråd 1976 1984
1984 Vanlig medlem Tor Halvorsen 1 233 Formann I statsråd 1978 1984
1984 Vanlig medlem Kåre Halden 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1972 1984
1984 Vanlig medlem Bjørn Haug 1 301 Regjeringsadvokat I statsråd 1982 1984
1985 Leder Magnus Aarbakke 1 220 Professor I statsråd 1984
1985 Sekretær, ikke medlem Tor Mehl 1 219 Byråsjef Av departement 1982
1985 Sekretær, ikke medlem Arne Spildo 1 301 Byråsjef Av departement 1982
1986 Leder Magnus Aarbakke 1 220 Professor I statsråd 1984
1986 Sekretær, ikke medlem Tor Mehl 1 219 Byråsjef Av departement 1982
1986 Sekretær, ikke medlem Arne Spildo 1 301 Underdirektør Av departement 1982 1986
1987 Leder Magnus Aarbakke 1 220 Professor I statsråd 1984 1987
1987 Sekretær, ikke medlem Tor Mehl 1 219 Byråsjef Av departement 1982
1987 Vanlig medlem Kaare N. Selvig 1 219 Direktør I statsråd 1962 1987
1987 Vanlig medlem Arne Jacobsen 1 219 H.R.Advokat I statsråd 1976 1987
1987 Vanlig medlem Tor Halvorsen 1 233 Leder I statsråd 1978 1987
1987 Vanlig medlem Arne Spildo 1 301 Underdirektør Av departement 1982 1987
1987 Vanlig medlem Bjørn Kolby 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Liv Gjølstad 2 301 Lagdommer I statsråd 1987
1988 Sekretær, ikke medlem Johan Kristian Øydegard 1 217 Konsulent Av departement 1988
1988 Sekretær, ikke medlem Tor Mehl 1 219 Byråsjef Av departement 1982
1988 Vanlig medlem Bjørn Kolby 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Leif Haraldseth 1 602 Leder Av departement 1988
1989 Sekretær, ikke medlem Tor Mehl 1 219 Underdirektør Av departement 1982
1989 Vanlig medlem Bjørn Kolby 1 301 Advokat I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Leif Haraldseth 1 602 Leder Av departement 1988
1990 Leder Magnus Aarbakke 1 220 Professor I statsråd 1984 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Tor Mehl 1 219 Underdirektør Av departement 1982 1990
1990 Vanlig medlem Yngve Hågensen 1 213 Leder I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Arne Jacobsen 1 219 H.R.Advokat I statsråd 1976 1990
1990 Vanlig medlem Lars Chr. Berge 1 219 Viseadm. Direkt I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Bjørn Kolby 1 301 Advokat I statsråd 1987 1990
1990 Vanlig medlem Elisabeth Stenwig 2 301 Advokat I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Inger Pettersen 2 301 Byråsjef I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Leif Haraldseth 1 602 Leder Av departement 1988
1991 Sekretær, ikke medlem Hans Gjermund Gauslaa 1 219 Førstekons Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Yngve Hågensen 1 213 Leder I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Lars Chr. Berge 1 219 Viseadm. Direkt I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Elisabeth Stenwig 2 301 Advokat I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Inger Pettersen 2 301 Byråsjef I statsråd 1990
1992 Sekretær, ikke medlem Hans Gjermund Gauslaa 1 219 Førstekonsulent Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Yngve Hågensen 1 213 Leder I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Lars Chr. Berge 1 219 Viseadm. Direkt I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Elisabeth Stenwig 2 301 Advokat I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Inger Pettersen 2 301 Byråsjef I statsråd 1990
1993 Leder Magnus Aarbakke 1 220 Advokat I statsråd 1984 1993
1993 Sekretær, ikke medlem Tor Mehl 1 219 Lovridgiver Av departement 1982 1993
1993 Sekretær, ikke medlem Hans Gjermund Gauslaa 1 219 Førstekonsulent Av departement 1990 1993
1993 Sekretær, ikke medlem Cecilie Jean Haugen 2 219 Ridgiver Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Yngve Hågensen 1 213 Leder I statsråd 1990 1993
1993 Vanlig medlem Arne Jacobsen 1 219 H.R.Advokat I statsråd 1976 1993
1993 Vanlig medlem Lars Chr. Berge 1 219 Viseadm. Direkt I statsråd 1990 1993
1993 Vanlig medlem Bjørn Kolby 1 301 Advokat I statsråd 1987 1993
1993 Vanlig medlem Elisabeth Stenwig 2 301 Advokat I statsråd 1990 1993
1993 Vanlig medlem Inger Pettersen 2 301 Underdirektør I statsråd 1990 1993
1994 Sekretær, ikke medlem Cecilie Jean Haugen 2 219 Rådgiver Av departement 1993
1995 Sekretær, ikke medlem Cecilie Jean Haugen 2 219 Rådgiver Av departement 1993
1995 Sekretær, ikke medlem Kjerstin Bretteville-Jensen 2 301 Rådgiver Av departement 1995
1996 Leder Ellen Mo 2 301 Advokat I statsråd 1996
1996 Sekretær, ikke medlem Kjerstin Bretteville-Jensen 2 301 Rådgiver Av departement 1995 1996
1996 Vanlig medlem Yngve Hågensen 1 213 Leder I statsråd 1990 1996
1996 Vanlig medlem Arne Jacobsen 1 219 H.R.Advokat I statsråd 1976 1996
1996 Vanlig medlem Lars Chr. Berge 1 219 Viseadm. Direkt I statsråd 1990 1996
1996 Vanlig medlem Bjørn Kolby 1 301 Advokat I statsråd 1987 1996
1996 Vanlig medlem Elisabeth Stenwig 2 301 Advokat I statsråd 1990 1996
1996 Vanlig medlem Inger Pettersen 2 301 Underdirektør I statsråd 1990 1996
1996 Vanlig medlem Erik C. Aagaard 1 301 Advokat Av departement 1996
1997 Leder Ellen Mo 2 301 Advokat I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Erik C. Aagaard 1 301 Advokat Av departement 1996