Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet
Utvalgsnummer: 5045000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet 09.04.1976 av Kommunaldepartementet
Mandat:
Samordne og gi råd i alle spørsmål som gjelder undersøkelser og forebyggende arbeid i forbindelse med bruk av kreftfremkallende stoffer i industrien. Videre gi råd om prioritering av undersøkelser og forskningsprosjekter og fungere som et kontaktorgan mel
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 6 16000 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 9 6 32805
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 9 4 15915 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 9 6 17607 Vedkommende departement
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 9 5 21502 Vedkommende departement
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 9 0 21521 Vedkommende departement
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 9 3 10835 Vedkommende departement
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 9 5 18812
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 9 2 5964
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 9 3 13179
1990 Kommunaldepartementet 9 9 3 10875
1991 Kommunaldepartementet 9 9 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Medlem og sekretær Tore Sanner 1 219 Forskningssjef Av departement 1978 1980
1980 Vanlig medlem Tor Norseth 1 219 Instituttsjef Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Erik Dybing 1 219 Assisterende Overlege Av departement 1979 1980
1980 Vanlig medlem Sverre Harvei 1 220 Overlege Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Børge Wermundsen 1 301 Kontorsjef Av departement
1980 Vanlig medlem Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Karin Refsnes 2 301 Overingeniør Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Anne Alvik 2 214 Assisterende Overlege Av departement 1978 1980
1980 Vanlig varamedlem John Erik Bjerk 1 216 Overingeniør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Tore Eiliv Lund 1 301 Lege Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Terje Due Strand 1 301 Overlege I statsråd
1981 Vanlig medlem Børge Wermundsen 1 301 Kontorsjef Av departement
1981 Vanlig medlem Karin Refsnes 2 301 Overingeniør Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Ingrid Roland 2 301 Avdelingsingeniør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem John Erik Bjerk 1 216 Overingeniør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Tore Eiliv Lund 1 301 Lege Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Terje Due Strand 1 301 Overlege I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Gunnar Mowe 1 301 Overlege Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Per Sollie 1 301 Reservelege Av departement 1981 1981
1982 Leder Hans H. Tjønn 1 301 Overlege Av departement 1979 1982
1982 Medlem og sekretær Tore Sanner 1 219 Forskningssjef Av departement 1978 1982
1982 Vanlig medlem Tor Norseth 1 219 Instituttsjef Av departement 1976 1982
1982 Vanlig medlem Erik Dybing 1 219 Assisterende Ove Av departement 1979 1984
1982 Vanlig medlem Tore Eiliv Lund 1 301 Lege Av andre 1978 1982
1982 Vanlig medlem Karin Refsnes 2 301 Overingeniør Av departement 1979 1982
1982 Vanlig medlem Børge Wermundsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1980 1982
1982 Vanlig medlem Ingrid Roland 2 301 Avdelingsingeniø Av departement 1981 1982
1982 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av departement 1981 1982
1982 Vanlig varamedlem Eystein Glattre 1 0 Ass. Overlege Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Anne Alvik 2 214 Assisterende Ove Av departement 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem John Erik Bjerk 1 216 Overingeniør Av departement 1981 1982
1982 Vanlig varamedlem Per Amund Gulden 1 219 Kontorsjef Av departement 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem Anton Brøgger 1 301 Forskningssjef Av departement 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem Terje Due Strand 1 301 Overlege I statsråd 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1981 1982
1982 Vanlig varamedlem Gunnar Mowe 1 301 Overlege Av departement 1981 1982
1982 Vanlig varamedlem Per Sollie 1 301 Reservelege Av departement 1981 1982
1983 Vanlig varamedlem Ottar Madslien 1 301 Avdelingsingeniør Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Eystein Glattre 1 612 Ass. Overlege Av departement 1982
1984 Leder Tor Norseth 1 219 Instituttsjef Av departement 1976 1984
1984 Leder Hans H. Tjønn 1 301 Overlege Av departement 1979 1984
1984 Medlem og sekretær Tore Sanner 1 219 Forskningssjef Av departement 1978 1984
1984 Vanlig medlem Petter Kristensen 1 0 Lege Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Erik Dybing 1 219 Overlege Av departement 1979 1984
1984 Vanlig medlem Tore Eiliv Lund 1 301 Lege Av andre 1978 1984
1984 Vanlig medlem Karin Refsnes 2 301 Kontorsjef Av departement 1979 1984
1984 Vanlig medlem Børge Wermundsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1980 1984
1984 Vanlig medlem Ingrid Roland 2 301 Avdelingsingeniør Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Anne Alvik 2 214 Ass. Fylkeslege Av departement 1978 1984
1984 Vanlig varamedlem John Erik Bjerk 1 216 Seksjonsleder Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Anton Brøgger 1 301 Forskningssjef Av departement 1978 1984
1984 Vanlig varamedlem Terje Due Strand 1 301 Overlege I statsråd 1978 1984
1984 Vanlig varamedlem Per Sollie 1 301 Ass. Overlege Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Gunnar Mowe 1 301 Overlege Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Ottar Madslien 1 301 Avdelingsingeniør Av departement 1983 1984
1984 Vanlig varamedlem Aage Andersen 1 301 Datasjef Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Ebba Wergeland 2 301 Lege Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Eystein Glattre 1 612 Ass. Overlege Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Petter Kristensen 1 0 Lege Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Eystein Glattre 1 612 Ass. Overlege Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Aage Andersen 1 301 Datasjef Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Ebba Wergeland 2 301 Lege Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Sverre Landgård 1 806 Overlege Av departement 1985
1986 Leder Tor Norseth 1 219 Instituttsjef Av departement 1976 1986
1986 Medlem og sekretær Tore Sanner 1 219 Forskningssjef Av departement 1978 1986
1986 Vanlig medlem Erik Dybing 1 219 Overlege Av departement 1979 1986
1986 Vanlig medlem Børge Wermundsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1980 1986
1986 Vanlig medlem Ingrid Roland 2 301 Overingeniør Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Aage Andersen 1 301 Datasjef Av departement 1984 1986
1986 Vanlig medlem Petter Kristensen 1 301 Spesiallege Av departement 1984 1986
1986 Vanlig medlem Eystein Glattre 1 612 Ass. Overlege Av departement 1982
1986 Vanlig varamedlem John Erik Bjerk 1 216 Seksjonsleder Av departement 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Knut A. Solberg 1 233 Avdelingsleder I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Anton Brøgger 1 301 Forskningssjef Av departement 1978 1986
1986 Vanlig varamedlem Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Ottar Madslien 1 301 Avdelingsingeniør Av departement 1983 1986
1986 Vanlig varamedlem Ebba Wergeland 2 301 Ass. Overlege Av departement 1984 1986
1986 Vanlig varamedlem Lovise Mæhle 2 301 Lege Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Frøydis Langmark 2 301 Overlege Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Sverre Landgård 1 806 Overlege Av departement 1985 1986
1987 Vanlig medlem Ole A. Nilssen 1 301 Overingeniør Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Marit Skogstad 2 219 Lege Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Knut A. Solberg 1 233 Avdelingsleder I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Lovise Mæhle 2 301 Lege Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Frøydis Langmark 2 301 Overlege Av departement 1986
1988 Leder Tor Norseth 1 219 Instituttsjef Av departement 1976 1988
1988 Medlem og sekretær Tore Sanner 1 219 Forskningssjef Av departement 1978 1988
1988 Vanlig medlem Erik Dybing 1 219 Overlege Av departement 1979 1988
1988 Vanlig medlem Eva Haug 2 229 Avdelingsingeni Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Børge Wermundsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1980 1988
1988 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av departement 1981 1988
1988 Vanlig medlem Aage Andersen 1 301 Datasjef Av departement 1984 1988
1988 Vanlig medlem Solvår Hardeng 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Ole Schamaun 1 301 Spesiallege Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem John Erik Bjerk 1 216 Seksjonsleder Av departement 1981 1988
1988 Vanlig varamedlem Anton Brøgger 1 301 Forskningssjef Av departement 1978 1988
1988 Vanlig varamedlem Lovise Mæhle 2 301 Lege Av departement 1986 1988
1988 Vanlig varamedlem Frøydis Langmark 2 301 Overlege Av departement 1986 1988
1988 Vanlig varamedlem Geir Jørgensen 1 301 Seksjonsleder Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Georg Espolin Johnson 1 301 Spesiallege Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Ingrid Roland 2 301 Yrkeshygieniker Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Sverre Landgård 1 806 Overlege Av departement 1985 1988
1988 Vanlig varamedlem Kirsti Grevskott 2 1001 Yrkeshygieniker Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Eva Haug 2 229 Avdelingsingeni Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Solvår Hardeng 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Ole Schamaun 1 301 Spesiallege Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Ole Skaane 1 805 Overingeniør Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Geir Jørgensen 1 301 Seksjonsleder Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Georg Espolin Johnson 1 301 Spesiallege Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Erle Grieg Astrup 2 301 Toksikolog Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Kirsti Grevskott 2 1001 Yrkeshygieniker Av departement 1988
1990 Leder Tor Norseth 1 219 Instituttsjef Av departement 1976 1990
1990 Medlem og sekretær Tore Sanner 1 219 Professor Av departement 1978 1990
1990 Vanlig medlem Erik Dybing 1 219 Overlege Av departement 1979 1990
1990 Vanlig medlem Eva Haug 2 229 Avdelingsingeniør Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av departement 1981 1990
1990 Vanlig medlem Aage Andersen 1 301 Datasjef Av departement 1984 1990
1990 Vanlig medlem Ole Schamaun 1 301 Spesiallege Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Solvår Hardeng 2 301 Avdelingsingeniør Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Gunnar Mowe 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Ole Skaane 1 805 Overingeniør Av departement 1989 1990
1990 Vanlig varamedlem John Erik Bjerk 1 216 Seksjonsleder Av departement 1981 1990
1990 Vanlig varamedlem Anton Brøgger 1 301 Forskningssjef Av departement 1978 1990
1990 Vanlig varamedlem Lovise Mæhle 2 301 Lege Av departement 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Frøydis Langmark 2 301 Overlege Av departement 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Geir Jørgensen 1 301 Seksjonsleder Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Georg Espolin Johnson 1 301 Spesiallege Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Erle Grieg Astrup 2 301 Toksikolog Av departement 1989 1990
1990 Vanlig varamedlem Sverre Landgård 1 806 Overlege Av departement 1985 1990
1990 Vanlig varamedlem Kirsti Grevskott 2 1001 Yrkeshygieniker Av departement 1988 1990
1991 Vanlig medlem Gunnar Mowe 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990