Ansattes representasjon i bankenes styrende organ

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Ansattes representasjon i bankenes styrende organ" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Ansattes representasjon i bankenes styrende organ
Utvalgsnummer: 5046000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 15.02.1978 av Kommunaldepartementet
Mandat:
Utvalget skal behandle generelle og prinsipielle spørsmål i forbindelse med de ansattes representasjon i bankenes styrende organer, og skal bistå departementet ved behandling av valgklager, søknader om unntak fra lovene og forskriftene m.v.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 0 1 0 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 4 1 6021 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 4 1 3273 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 4 0 0 Vedkommende departement
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 4 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Reidar Webster 1 301 Ass.Riksmeklingsmann Av departement 1978
1980 Sekretær, ikke medlem Ellen Marie Haugsrud 2 230 Konsulent Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Tore Andersen 1 213 Org.Sekretær Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Odd A. Mjelde 1 219 Direktør Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Berit Klemetsen 2 301 Direktør Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Fredrik Ihlen 1 301 Org.Sekretær Av departement 1978
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Holter 1 220 Bokholder Av departement 1978
1980 Vanlig varamedlem Jostein Røsjø 1 220 Kontorsjef Av departement 1978
1980 Vanlig varamedlem Wenche Øverland 2 301 Avdelingssjef Av departement 1978
1980 Vanlig varamedlem Birger Aagaard 1 1601 Banksjef Av departement 1978
1981 Leder Reidar Webster 1 301 Ass.Riksmeklingsmann Av departement 1978
1981 Sekretær, ikke medlem Else Bøthun 2 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Tore Andersen 1 213 Org.Sekretær Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Odd A. Mjelde 1 219 Direktør Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Berit Klemetsen 2 301 Direktør Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Fredrik Ihlen 1 301 Org.Sekretær Av departement 1978
1981 Vanlig varamedlem Jostein Røsjø 1 220 Kontorsjef Av departement 1978
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Esbjørnsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Jørgen Vogt Midtun 1 427 Banksjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Nina Viste 2 1103 Sekretariatsleder Av departement 1981 1981
1982 Sekretær, ikke medlem Anne-Mette Kirø 2 301 Konsulent Av departement 1982