Styret for Distriktenes utbyggingsfond

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Distriktenes utbyggingsfond" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Distriktenes utbyggingsfond
Utvalgsnummer: 5050000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1961
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 21.04.1961 ved kongelig resolusjon i henhold til lov av 16. desember 1960 om Distriktenes utbyggingsfond, jfr. også ny lov av 18. juni 1965 om Distriktenes utbyggingsfond samt etableringsloven av 20. februar 1976.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 15 0 14 678000
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 15 15 12 0 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 0 0 12 788956 Annen instans
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 0 0 11 813859 Annen instans
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 0 0 11 930307 Annen instans
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 0 0 11 775175 Annen instans
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 0 0 0 0 Annen instans
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 0 0 11 912523
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 0 0 14 909704
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 0 0 11 1097128
1990 Kommunaldepartementet 0 0 0 0
1991 Kommunaldepartementet 0 0 12 300000
1992 Kommunaldepartementet 0 0 15 792650
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Leiv Torgersen 1 219 Underdirektør I statsråd 1977
1980 Vanlig medlem Hjørvard Lage Vågdal 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1978
1980 Vanlig medlem Einar Strand 1 301 Hovedkasserer I statsråd 1977
1980 Vanlig medlem Finn Oscar Svendsen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1978
1980 Vanlig medlem Magne Haldorsen 1 1106 Lektor I statsråd 1977
1980 Vanlig medlem Onar Onarheim 1 1221 Pensjonist I statsråd 1977
1980 Vanlig medlem Olina Storsand 2 1601 Fylkessekretær I statsråd 1977
1980 Vanlig medlem Bjørg Simonsen 2 1833 Lærer I statsråd 1977
1980 Vanlig medlem Kjell Arnesen 1 1902 Disponent I statsråd 1977
1980 Vanlig varamedlem Inger Marie Eieland 2 219 Underdirektør I statsråd 1977
1980 Vanlig varamedlem Arne M. Holm 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1977
1980 Vanlig varamedlem Ellen Finnemann 2 301 Konsulent I statsråd 1977
1980 Vanlig varamedlem Liv Marie Buck 2 301 Sekretær I statsråd 1977
1980 Vanlig varamedlem Eva Holm 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Embjørg Langlei Skamsar 2 513 Kontorfullmektig I statsråd 1977
1980 Vanlig varamedlem Brynjulv Steinnes 1 627 Førstekonsulent I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Karin Sandstad 2 1721 Postkasserer I statsråd 1977
1980 Vanlig varamedlem Margareth Olsen 2 1924 Kantinebestyrer I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Lyder Nilssen 1 1927 Fisker I statsråd 1977
1981 Leder Ingvald J. Ulveseth 1 1419 Fylkesmann I statsråd 1981 1981
1981 Nestleder Reidar Danielsen 1 301 Arbeidsdirektør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Per Martin Waage 1 211 Underdirektør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kjell Olav Kristiansen 1 219 Konsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Leiv Torgersen 1 219 Underdirektør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Harald C. Bergh 1 230 Underdirektør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jan Didriksen 1 301 Adm. Direktår I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Leif Olsen 1 301 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Finn Oscar Svendsen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Eva Holm 2 301 Førstekonsulent 1981 1981
1981 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Sekretær I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Osvald Medhus 1 620 Tiltaksjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Brynjulv Steinnes 1 627 Førstekonsulent 1981 1981
1981 Vanlig medlem Marit Aslaksen 2 903 Sykepleier I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Lauritz B. Sirevaag 1 1102 Banksjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Magne Haldorsen 1 1106 Lektor I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Tor Hauge 1 1201 Rettleiings- Og Kontrollk 1981 1981
1981 Vanlig medlem Olav Balsnes 1 1504 Adm. Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Olina Storsand 2 1601 Fylkessekretær I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Bjørg Simonsen 2 1833 Lærer I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kjell Arnesen 1 1902 Disponent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Leif Peder Holt 1 213 Bransjekonsulent 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Arne Petter Breirem 1 213 Førstekonsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Inger Marie Eieland 2 219 Underdirektør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Dagfin Arnesen 1 220 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Tor O. Næss 1 228 Førstesekretær I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Arne M. Holm 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Magne Bølviken 1 301 Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Toril Nicolaisen 2 301 Førstekonsulent 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Harald Ibrekk 1 301 Konsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ellen Finnemann 2 301 Konsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Olaug Laane 2 301 Kontorsjef 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Jan K. Balstad 1 301 Sekretær I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Embjørg Langlei Skamsar 2 513 Kontorfullmektig I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Nik Erlandsen 1 1106 Adm. Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Magne Haraldstad 1 1121 Jordstyretekniker I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anna Harrieth Hustad 2 1201 Adjunkt I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Karin Sandstad 2 1721 Postkasserer I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem John Folstad 1 1824 Adm. Banksjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Margareth Olsen 2 1924 Kantinebestyrer I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Lyder Nilssen 1 1927 Fisker I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Sanny Weile Johansen 2 2001 Kontorfullmektig I statsråd 1981 1981
1982 Vanlig medlem Bjørn Vidar 1 219 Underdirektør Av departement 1982 1982
1983 Vanlig medlem Bjørn Vidar 1 219 Underdirektør Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Jan Didriksen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Førstesekretær I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Jon Sjølander 1 301 Førstekonsulent Av andre 1983
1983 Vanlig medlem Terje Stubberud 1 301 Underdirektør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Lauritz B. Sirevaag 1 1102 Banksjef I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Tor Hauge 1 1201 Rettleiings- Og K Av andre 1981
1983 Vanlig medlem Olav Balsnes 1 1504 Adm. Direktør I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Erik Johnsrud 1 213 Førstekonsulent I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Arnt Egil Ursin 1 219 Byråsjef Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Ivar Jackwitz 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Arne Østreng 1 301 Førstekonsulent Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Øystein Andersen 1 301 Konsulent Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Nina Margrethe Andresen 2 301 Konsulent Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Anna Harrieth Hustad 2 1201 Adjunkt I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Margareth Olsen 2 1924 Kantinebestyrer I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Sanny Weile Johansen 2 2001 Kontorfullmektig I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Elisabeth Walmann 2 216 Konsulent I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Bjørn Vidar 1 219 Underdirektør Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Førstesekretær I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Jan Didriksen 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Jon Sjølander 1 301 Bransjekonsulent I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Terje Stubberud 1 301 Underdirektør Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Hildur Nordtveit 2 427 Førstekontorfullm I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Olav Balsnes 1 1504 Adm. Direktør I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Erik Johnsrud 1 213 Førstekonsulent I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Arnt Egil Ursin 1 219 Byråsjef Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Arne Østreng 1 301 Førstekonsulent 1983
1984 Vanlig varamedlem Nina Margrethe Andresen 2 301 Konsulent 1983
1984 Vanlig varamedlem Anna Harrieth Hustad 2 1201 Adjunkt I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Margareth Olsen 2 1924 Kantinebestyrer I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Sanny Weile Johansen 2 2001 Kontorfullmektig I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Truls Herland 1 2003 Konsulent 1983
1985 Leder Per Hysing dahl 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Elisabeth Walmann 2 216 Konsulent I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Harriet Andreassen 2 228 Pensjonist I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Eva Turid Ranheim 2 231 Førstekontorfullm 1985
1985 Vanlig medlem Jan Didriksen 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Førstesekretær I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig medlem Jon Sjølander 1 301 Bransjekonsulent I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Kjell Stahl 1 301 Arbeidsdirektør I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Marit Strand 2 301 Konsulent 1985
1985 Vanlig medlem Hildur Nordtveit 2 427 Førstekontorfullm I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Osvald Medhus 1 620 Tiltakssjef I statsråd 1969 1985
1985 Vanlig medlem Magne Haldorsen 1 1106 Lektor I statsråd 1977 1985
1985 Vanlig medlem Olav Balsnes 1 1504 Adm. Direktør I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig medlem Olina Storsand 2 1601 Fylkessekretær I statsråd 1977 1985
1985 Vanlig medlem Bjørg Simonsen 2 1833 Ordfører I statsråd 1977 1985
1985 Vanlig medlem Kjell Arnesen 1 1902 Disponent I statsråd 1977 1985
1985 Vanlig medlem Reidar Kroken 1 1922 Ordfører I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Truls Herland 1 2003 Konsulent 1983 1985
1985 Vanlig varamedlem Jan K. Balstad 1 217 Sekretær I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Marianne Salomonsen 2 217 Førstekontorfullm I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Geir Myklebust 1 219 Førstekonsulent I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Arne M. Holm 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1977 1985
1985 Vanlig varamedlem Arne Østreng 1 301 Førstekonsulent 1983
1985 Vanlig varamedlem Nina Margrethe Andresen 2 301 Konsulent 1983
1985 Vanlig varamedlem Ståle Risjord 1 301 Førstekonsulent 1985
1985 Vanlig varamedlem Anne Lise Gjestvang 2 501 Daglig Leder I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Geir Worum 1 1106 Adm. Direktør I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Magne Haraldstad 1 1121 Jordstyretekniker I statsråd 1969 1985
1985 Vanlig varamedlem Anna Harrieth Hustad 2 1201 Adjunkt I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Jorun Sunde 2 1432 Hjelpepleier 1985
1985 Vanlig varamedlem John Folstad 1 1824 Adm. Banksjef I statsråd 1973 1985
1985 Vanlig varamedlem Kolbjørn Dahlin 1 1854 Ordfører I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Margareth Olsen 2 1924 Kantinebestyrer I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Lyder Nilssen 1 1927 Fisker I statsråd 1977 1985
1985 Vanlig varamedlem Sanny Weile Johansen 2 2001 Kontorfullmektig I statsråd 1981 1985
1986 Leder Per Hysing dahl 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Marianne Salomonsen 2 217 Førstekontorfullm I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Geir Myklebust 1 219 Førstekonsulent I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Harriet Andreassen 2 228 Pensjonist I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Eva Turid Ranheim 2 231 Førstekontorfullm 1985
1986 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Kjell Stahl 1 301 Arbeidsdirektør I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Ståle Risjord 1 301 Bransjekonsulent 1985
1986 Vanlig medlem Marit Strand 2 301 Konsulent 1985
1986 Vanlig medlem Reidar Kroken 1 1922 Ordfører I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Toril Knatterød 2 231 Førstekontorfullm 1986
1986 Vanlig varamedlem Arne Østreng 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Tore Haug 1 401 Konsulent I statsråd
1986 Vanlig varamedlem Anne Lise Gjestvang 2 501 Daglig Leder I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Geir Worum 1 1106 Adm. Direktør I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Jorun Sunde 2 1432 Hjelpepleier 1985
1986 Vanlig varamedlem Agnes Reiten 2 1557 Husmor I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Kolbjørn Dahlin 1 1854 Ordfører I statsråd 1985
1987 Leder Per Hysing dahl 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Marianne Salomonsen 2 217 Førstekontorful I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Geir Myklebust 1 219 Førstekonsulent I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Harriet Andreassen 2 230 Pensjonist I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Ståle Risjord 1 301 Bransjekonsulen 1985
1987 Vanlig medlem Kjell Stahl 1 301 Direktør I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Reidar Kroken 1 1922 Ordfører I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Toril Knatterød 2 231 Førstekontorful 1986
1987 Vanlig varamedlem Arne Østreng 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Tore Haug 1 401 Konsulent I statsråd
1987 Vanlig varamedlem Anne Lise Gjestvang 2 501 Daglig Leder I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Geir Worum 1 1106 Adm. Direktør I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Agnes Reiten 2 1557 Husmor I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Kolbjørn Dahlin 1 1854 Ordfører I statsråd 1985
1988 Leder Harriet Andreassen 2 230 Pensjonist I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Marianne Salomonsen 2 217 Førstekontorful I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Kjell Stahl 1 301 Direktør I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Torstein Sivertsen 1 301 Konsulent Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Kirsten Solhaug 2 301 Konsulent I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Reidar Kroken 1 1922 Undervisningsin I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Toril Knatterød 2 231 Førstekontorful 1986
1988 Vanlig varamedlem Arne Østreng 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 301 Nestleder I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Anne Lise Gjestvang 2 501 Daglig Leder I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Geir Worum 1 1106 Adm. Direktør I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Agnes Reiten 2 1557 Husmor I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Kolbjørn Dahlin 1 1854 Ordfører I statsråd 1985
1989 Leder Robert Norman Hermansen 1 1228 Adm. Direktør I statsråd 1989
1989 Nestleder Agnes Reiten 2 1557 Husmor I statsråd 1985 1989
1989 Vanlig medlem Arthur Aasland 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Konsulent I statsråd 1981 1989
1989 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Viseadm. Direkt I statsråd 1985 1989
1989 Vanlig medlem Arne Østreng 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1986 1989
1989 Vanlig medlem Toril Knatterød 2 301 Førstekontorful 1986 1989
1989 Vanlig medlem Torstein Sivertsen 1 301 Konsulent Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Bjartmar Gjerde 1 301 Arbeidsdirektør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Kjell Magne Fredheim 1 402 Journalist I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Jens Petter Ekornes 1 1528 Adm. Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Erik Bartnes 1 1702 Ordfører I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Britt Solvik 2 1851 Telesjef I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Hill-Marta Solberg 2 1870 Ordfører I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Marit Reutz 2 1902 Banksjef I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Kirsten Solhaug 2 301 Konsulent I statsråd 1988 1989
1989 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 301 Nestleder I statsråd 1988 1989
1989 Vanlig varamedlem Eva Holm 2 301 Banksjef I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Arvid Nyberg 1 428 Ordfører I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Bjørg Moe-Laeskogen 2 612 Adm. Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Aud Løvbrøtte 2 807 Daglig Leder I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Arvid Hervik 1 1502 Forskningsleder I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Steinar Furu 1 1515 Adm. Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Knut R. Strøm 1 1640 Adm. Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Kjell-Ove Johansen 1 1804 Daglig Leder I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Anne Britt Ruderaas 2 1824 Næringssjef I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Jan P. Pettersen 1 2001 Adm. Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Gerd Solveig Ha Mathisen 2 2002 Disponent I statsråd 1989
1990 Leder Robert Norman Hermansen 1 1228 Adm. Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Arthur Aasland 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Bjartmar Gjerde 1 301 Arbeidsdirektør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Kjell Magne Fredheim 1 402 Journalist I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Aud Løvbrøtte 2 807 Daglig Leder Av departement 1989 1990
1990 Vanlig medlem Jens Petter Ekornes 1 1528 Adm. Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Erik Bartnes 1 1702 Ordfører I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Britt Solvik 2 1851 Telesjef I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Hill-Marta Solberg 2 1870 Ordfører I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Marit Reutz 2 1902 Banksjef I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Eva Holm 2 301 Banksjef I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Arvid Nyberg 1 428 Ordfører I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Bjørg Moe-Laeskogen 2 612 Adm. Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Birgit Jevnaker 2 1201 Forsker Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Jorunn Ringstad 2 1428 Ordfører Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Arvid Hervik 1 1502 Forskningsleder I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Steinar Furu 1 1515 Adm. Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Knut R. Strøm 1 1640 Adm. Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Kjell-Ove Johansen 1 1804 Daglig Leder I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Anne Brit Ruderaas 2 1824 Næringssjef I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Jan P. Pettersen 1 2001 Adm. Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Gerd Solveig Ha Mathisen 2 2002 Disponent I statsråd 1989
1991 Leder Robert Norman Hermansen 1 1228 Adm. Direktør I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Arthur Aasland 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Bjartmar Gjerde 1 301 Arbeidsdirektør I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Kjell Magne Fredheim 1 402 Journalist I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Jens Petter Ekornes 1 1528 Adm. Direktør I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Erik Bartnes 1 1702 Ordfører I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Britt Solvik 2 1851 Telesjef I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Hill-Marta Solberg 2 1870 Ordfører I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Arvid Nyberg 1 428 Ordfører I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Bjørg Moe-Laeskogen 2 612 Adm. Direktør I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Birgit Jevnaker 2 1201 Forsker Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Jorunn Ringstad 2 1428 Ordfører Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Arvid Hervik 1 1502 Forskningsleder I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Steinar Furu 1 1515 Adm. Direktør I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Knut R. Strøm 1 1640 Adm. Direktør I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Kjell-Ove Johansen 1 1804 Daglig Leder I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Anne Brit Ruderaas 2 1824 Næringssjef I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Jan P. Pettersen 1 2001 Adm. Direktør I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Gerd Solveig Ha Mathisen 2 2002 Disponent I statsråd 1989
1992 Leder Robert Norman Hermansen 1 1228 Adm. Direktør I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Arthur Aasland 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Bjartmar Gjerde 1 301 Arbeidsdirektør I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Gry Monsen 2 301 Aktivitetsleder Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Pål Hungnes 1 301 Rådgiver Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Toril Knatterød 2 301 Sekretær Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Kjell Magne Fredheim 1 402 Journalist I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Jens Petter Ekornes 1 1528 Adm. Direktør I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Erik Bartnes 1 1702 Forhandlingsled I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Britt Solvik 2 1804 Regionsjef I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Hill-Marta Solberg 2 1870 Ordfører I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Gro Østlie 2 301 Konsulent Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Tone Anette Larsen 2 301 Konsulent Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Petter Hoen 1 301 Rådgiver Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Arvid Nyberg 1 428 Ordfører I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Anne Brit Ruderaas 2 437 Rådgiver I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Bjørg Moe-Laeskogen 2 612 Adm. Direktør I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Birgit Jevnaker 2 1201 Forsker Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Jorunn Ringstad 2 1428 Ordfører Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Arild Hervik 1 1502 Førsteamanuensi I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Steinar Furu 1 1515 Adm. Direktør I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Knut R. Strøm 1 1640 Adm. Direktør I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Kjell-Ove Johansen 1 1804 Daglig Leder I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Olav Holt 1 1902 Adm. Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Torvall Lind 1 1902 Adm. Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Kåre Pedersen 1 1942 Fiskeoppdretter Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Jan P. Pettersen 1 2001 Adm. Direktør I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Gerd Solveig Ha Mathisen 2 2002 Disponent I statsråd 1989