Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA)
Utvalgsnummer: 5052000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1968
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 15.03.1968 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Selskapets oppgave er som et ledd i distriktsutbyggingen å etablere og drive industrivekstanlegg. Det er organisert i henhold til lov nr. 3 av 25. juni 1965 om visse statsbedrifter m.m.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 9 169000 Annen instans
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 4 9 190000 Annen instans
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 4 8 160265 Annen instans
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 4 7 193921 Annen instans
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 4 6 215312 Annen instans
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 4 7 226031 Annen instans
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 4 9 232591 Annen instans
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 4 7 215811
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 4 7 266922
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 4 6 219730
1990 Kommunaldepartementet 7 4 0 0
1991 Kommunaldepartementet 7 4 8 179000
1992 Kommunaldepartementet 7 4 10 358933
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Arnfinn Lund 1 401 Fylkesmann I statsråd 1980 1980
1980 Nestleder Gerd Sand 2 2002 Administrerende Direktør I statsråd 1977 1980
1980 Vanlig medlem Martin T. Tveit 1 301 Administrerende Direktør I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Osvald Medhus 1 620 Tiltakssjef I statsråd 1968 1980
1980 Vanlig medlem Jan Erik Langangen 1 1103 Assisterende Direktør I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Herman A. Hagen 1 1601 Administrerende Direktør I statsråd 1967 1980
1980 Vanlig medlem Nanny Rist 2 1804 Husmor I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Norvald Strand 1 402 Rådmann I statsråd 1971 1980
1980 Vanlig varamedlem Elisabeth Klæbo Bergslid 2 1560 Adjunkt I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Aase Grethe Håland 2 1719 Sekretær I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Svein Rasmussen 1 1902 Sekretær I statsråd 1978 1980
1981 Leder Tom Veierød 1 1901 Rektor I statsråd 1981 1981
1983 Leder Tom Veierød 1 1901 Rektor I statsråd 1981 1983
1983 Nestleder Gerd Sand 2 1902 Adm. Direktør I statsråd 1977 1983
1983 Vanlig medlem Jan Erik Langangen 1 219 Viseadm. Direktør I statsråd 1980 1983
1983 Vanlig medlem Martin T. Tveit 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1980 1983
1983 Vanlig medlem Osvald Medhus 1 620 Tiltakssjef I statsråd 1968 1983
1983 Vanlig medlem Herman A. Hagen 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1967 1983
1983 Vanlig medlem Nanny Rist 2 1804 Kontorfullmektig I statsråd 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Norvald Strand 1 402 Rådmann I statsråd 1971 1983
1983 Vanlig varamedlem Åse Gyda Skåler Mo 2 1563 Husmor I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Astrid Dyrnes 2 1638 Administrasjonsse I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Svein Rasmussen 1 1902 Distriktssekretær I statsråd 1978 1983
1984 Vanlig varamedlem Åse Gyda Skåler Mo 2 1563 Husmor I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Astrid Dyrnes 2 1638 Administrasjonsse I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Åse Gyda Skåler Mo 2 1563 Husmor I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Astrid Dyrnes 2 1638 Administrasjonsse I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem Åse Gyda Skåler Mo 2 1563 Husmor I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem Astrid Dyrnes 2 1638 Administrasjonsse I statsråd 1983
1987 Leder Arild Rødland 1 1601 Professor I statsråd 1987
1987 Nestleder Oddny Aleksandersen 2 2003 Fylkesvaraordfø I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Bjørg Aase Sørensen 2 301 Forsker I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Eva Holm 2 301 Soussjef I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Osvald Medhus 1 620 Tiltakssjef I statsråd 1968 1987
1987 Vanlig medlem Herman A. Hagen 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1968 1987
1987 Vanlig medlem Svein Rasmussen 1 1902 Distriktssekret I statsråd 1978 1987
1987 Vanlig varamedlem Per N. Hagen 1 437 Ordfører I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Åse Gyda Skåler Mo 2 1563 Husmor I statsråd 1983 1987
1987 Vanlig varamedlem Finn K. Ludvigsen 1 1601 Direktør I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Astrid Dyrnes 2 1638 Administrasjons I statsråd 1983 1987
1987 Vanlig varamedlem Per Arne Amundsen 1 1840 Divisjonssjef I statsråd 1987
1988 Leder Arild Rødland 1 1601 Professor I statsråd 1987
1988 Nestleder Oddny Aleksandersen 2 2003 Fylkesvaraordfø I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Eva Holm 2 301 Banksjef I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Bjørg Aase Sørensen 2 301 Forsker I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Harald Kjelstad 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Per N. Hagen 1 437 Bonde I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Finn K. Ludvigsen 1 1601 Direktør I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Per Arne Amundsen 1 1840 Divisjonssjef I statsråd 1987
1989 Leder Arild Rødland 1 1601 Professor I statsråd 1987
1989 Nestleder Oddny Aleksandersen 2 1902 Konsulent I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Eva Holm 2 301 Banksjef I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Bjørg Aase Sørensen 2 301 Forsker I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Harald Kjelstad 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Per N. Hagen 1 437 Bonde I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Finn K. Ludvigsen 1 1601 Direktør I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Per Arne Amundsen 1 1840 Divisjonssjef I statsråd 1987
1990 Leder Arild Rødland 1 1601 Professor I statsråd 1987 1990
1990 Nestleder Oddny Aleksandersen 2 1902 Førstekonsulent I statsråd 1987 1990
1990 Vanlig medlem Eva Holm 2 301 Banksjef I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Bjørg Aase Sørensen 2 301 Forsker I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Terje Rød Larsen 1 301 Daglig Leder I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Aud Løvbrøtte 2 807 Daglig Leder I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Inger Bjerkestrand 2 1201 Organisasjonssj I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Harald Kjelstad 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1988 1990
1990 Vanlig medlem Anne Brit Ruderaas 2 1824 Næringssjef I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Otto Kaltenborn 1 301 Studierektor I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Per N. Hagen 1 437 Bonde I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Birgit Jevnaker 2 1201 Forsker I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Finn K. Ludvigsen 1 1601 Direktør I statsråd 1987 1990
1990 Vanlig varamedlem Per Arne Amundsen 1 1840 Divisjonssjef I statsråd 1987
1990 Varamedlem og nestleder Olav Ulleren 1 826 Kommuneveterinæ I statsråd 1990
1990 Varamedlem og nestleder Svein Mathiassen 1 1805 Direktør I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Terje Rød Larsen 1 301 Daglig Leder I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Aud Løvbrøtte 2 807 Daglig Leder I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Inger Bjerkestrand 2 1201 Organisasjonssj I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Anne Brit Ruderaas 2 1824 Næringssjef I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Otto Kaltenborn 1 301 Studierektor I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Birgit Jevnaker 2 1201 Forsker I statsråd 1990
1991 Varamedlem og nestleder Olav Ulleren 1 826 Kommuneveterinæ I statsråd 1990
1991 Varamedlem og nestleder Svein Mathiassen 1 1805 Direktør I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Terje Rød Larsen 1 301 Daglig Leder I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Aud Løvbrøtte 2 807 Avdelingssjef I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Inger Bjerkestrand 2 1201 Organisasjonsdi I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Otto Kaltenborn 1 301 Studierektor I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Olav Ulleren 1 826 Kommuneveterinæ I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Birgit Jevnaker 2 1201 Forsker I statsråd 1990