Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi
Utvalgsnummer: 5060000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 02.03.1979 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget ble reorganisert februar 1981. Utvikling av et system for rapportering, statistisk bearbeiding og faglig vurdering av data som gjelder økonomien til kommuner og fylkeskommuner.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 0 66000 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 10 0 14 103308 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 2 14 168915 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 13 116028 Vedkommende departement
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 12 122895 Vedkommende departement
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 15 224552 Vedkommende departement
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 9 183360 Vedkommende departement
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 6 170850
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 5 235416
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 4 233021
1990 Kommunaldepartementet 9 0 3 234316
1991 Kommunaldepartementet 9 0 5 225165
1992 Kommunaldepartementet 9 0 6 230282
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 9 231028
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 10 0 6 290884
1995 Kommunal- og arbeidsdepartementet 10 0 9 361180
1996 Kommunal- og arbeidsdepartementet 10 0 9 342171
1997 Kommunal- og arbeidsdepartementet 12 0 7 394891
2002 Kommunal- og regionaldepartementet 10 1116512
2003 Kommunal- og regionaldepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Andre tilknyttede personer Liv Simpson 2 219 Byråsjef 1981 1981
1981 Andre tilknyttede personer Melchior Joranger 1 301 Byråsjef 1981 1981
1981 Leder Fritz C. Holte 1 217 Professor Av departement 1981 1981
1981 Sekretær, ikke medlem Arne Bjonviken 1 219 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Sekretær, ikke medlem Bjørn Bleskestad 1 219 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Sekretær, ikke medlem Nils Johan Korsvik 1 229 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Sekretær, ikke medlem Tore Eriksen 1 301 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Svein I. Gjedrem 1 217 Underdirektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Per Øygard 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Hallvard Borgenvik 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Johan Lædre 1 220 Avdelingssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Thorbjørn Bakken 1 220 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Juul Bjerke 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Odd Hekland 1 301 Underdirektør Av departement 1981 1981
1982 Andre tilknyttede personer Lars Wilhelmsen 1 301 Underdirektør
1982 Vanlig medlem Eldrid Nordbø 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement
1983 Andre tilknyttede personer Liv Simpson 2 219 Byråsjef Av departement 1981 1983
1983 Andre tilknyttede personer Melchior Joranger 1 301 Byråsjef Av departement 1981 1983
1983 Leder Fritz C. Holte 1 217 Professor Av departement 1981 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Arne Bjonviken 1 219 Førstekonsulent Av departement 1981 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Bjørn Bleskestad 1 219 Planlegger Av departement 1981 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Tore Eriksen 1 301 Underdirektør Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Svein I. Gjedrem 1 217 Avdelingsdirektør Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Hallvard Borgenvik 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Johan Lædre 1 220 Avdelingssjef Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Thorbjørn Bakken 1 220 Konsulent Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Juul Bjerke 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Eldrid Nordbø 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Odd Hekland 1 301 Underdirektør Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Lars Wilhelmsen 1 301 Underdirektør Av departement 1983
1984 Andre tilknyttede personer Jan Solberg 1 230 Byråsjef (Kst.) Av departement 1983
1984 Medlem og sekretær Lasse Fridstrøm 1 0 Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Lars Wilhelmsen 1 301 Underdirektør Av departement 1983
1985 Andre tilknyttede personer Jan Solberg 1 230 Byråsjef (Kst.) Av departement 1983
1985 Leder Jarle Bergo 1 229 Direktør Av departement 1985
1985 Sekretær, ikke medlem Melchior Joranger 1 301 Byråsjef Av departement 1981 1985
1985 Sekretær, ikke medlem Pål S. Hernæs 1 301 Konsulent Av departement 1985
1985 Sekretær, ikke medlem Arne E. Bruknapp 1 301 Utreder Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Hallvard Borgenvik 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1985
1985 Vanlig medlem Liv Simpson 2 219 Underdirektør Av departement 1981 1985
1985 Vanlig medlem Thorbjørn Bakken 1 220 Konsulent Av departement 1981 1985
1985 Vanlig medlem Johan Lædre 1 220 Kontorsjef Av departement 1981 1985
1985 Vanlig medlem Øyvind Sørbrøden 1 220 Direktør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Eldrid Nordbø 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1985
1985 Vanlig medlem Tore Eriksen 1 301 Underdirektør Av departement 1981 1985
1985 Vanlig medlem Lars Wilhelmsen 1 301 Underdirektør Av departement 1983 1985
1986 Leder Jarle Bergo 1 229 Direktør Av departement 1985
1986 Sekretær, ikke medlem Pål S. Hernæs 1 301 Konsulent Av departement 1985
1986 Sekretær, ikke medlem Arne E. Bruknapp 1 301 Utreder Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Øystein Haugen 1 219 Byråsjef Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Øyvind Sørbrøden 1 220 Adm. Direktør Av departement 1985
1987 Leder Jarle Bergo 1 229 Direktør Av departement 1985
1987 Sekretær, ikke medlem Pål S. Hernæs 1 301 Konsulent Av departement 1985
1987 Sekretær, ikke medlem Thor Bernstrøm 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Øystein Haugen 1 219 Byråsjef Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Øyvind Sørbrøden 1 220 Adm. Direktør Av departement 1985
1988 Andre tilknyttede personer Jan Solberg 1 230 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1988 Leder Svein Longva 1 301 Forskningssjef Av departement 1988
1988 Sekretær, ikke medlem Bjørn Bleskestad 1 219 Underdirektør ( Av departement 1981 1988
1988 Sekretær, ikke medlem Melchior Joranger 1 301 Rådgiver Av departement 1981 1988
1988 Sekretær, ikke medlem Pål S. Hernæs 1 301 Utredningsleder Av departement 1985 1988
1988 Sekretær, ikke medlem Thor Bernstrøm 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987 1988
1988 Sekretær, ikke medlem Mads Rye 1 301 Seksjonsleder Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Hallvard Borgenvik 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1988
1988 Vanlig medlem Øystein Haugen 1 219 Underdirektør Av departement 1986 1988
1988 Vanlig medlem Liv Simpson 2 219 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Nils Fr. Wisløff 1 220 Viseadm. Direkt Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Tore Eriksen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1981 1988
1988 Vanlig medlem Lars Wilhelmsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983 1988
1988 Vanlig medlem Helga Riise 2 301 Økonomisjef Av departement 1988
1989 Andre tilknyttede personer Jan Solberg 1 230 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1989 Leder Svein Longva 1 301 Forskningssjef Av departement 1988
1989 Sekretær, ikke medlem Mads Rye 1 301 Seksjonsleder Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Liv Simpson 2 219 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Nils Fr. Wisløff 1 220 Viseadm. Direkt Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Helga Riise 2 301 Økonomisjef Av departement 1988
1990 Andre tilknyttede personer Jan Solberg 1 230 Tolldirektør Av departement 1988
1990 Leder Svein Longva 1 301 Forskningssjef Av departement 1988
1990 Sekretær, ikke medlem Mads Rye 1 301 Seksjonsleder Av departement 1988
1990 Sekretær, ikke medlem Trond Hjelmervi Hansen 1 602 Spesialkonsulen Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Jan Stenersen 1 0 Økonomisk Konsu Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Liv Simpson 2 219 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Øystein Haugen 1 219 Underdirektør Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Nils Fr. Wisløff 1 220 Viseadm. Direkt Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Helga Riise 2 301 Økonomisjef Av departement 1988
1991 Leder Hilde Bojer 2 301 Førsteaman Av departement 1990
1991 Sekretær, ikke medlem Ann Lisbeth Sandvik 2 301 Førstekons Av departement 1990
1991 Sekretær, ikke medlem Trond Hjelmervi Hansen 1 602 Spesialkonsulen Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Jan Stenersen 1 0 Økonomisk Konsu Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Liv Simpson 2 219 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Øystein Haugen 1 219 Seksjonssjef Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Helga Riise 2 301 Økonomisjef Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Håvard Røyne 1 301 Avdelingsd Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Anna Rømo 2 301 Seksjonsle Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Lars Wahl 1 301 Underdirek Av departement 1990
1992 Leder Hilde Bojer 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1990
1992 Sekretær, ikke medlem Ann Lisbeth Sandvik 2 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1992 Sekretær, ikke medlem Trond Hjelmervi Hansen 1 602 Spesialkonsulen Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Jan Stenersen 1 0 Økonomisk Konsu Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Liv Simpson 2 219 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Øystein Haugen 1 219 Seksjonssjef Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Helga Riise 2 301 Økonomisjef Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Håvard Røyne 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Lars Gunstein Wahl 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Anna Rømo 2 301 Seksjonsleder Av departement 1990
1993 Leder Hilde Bojer 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1990 1993
1993 Sekretær, ikke medlem Thor Bernstrøm 1 301 Utredningsleder Av departement 1987 1993
1993 Sekretær, ikke medlem Ann Lisbeth Sandvik 2 301 Førstekonsulent Av departement 1990 1993
1993 Sekretær, ikke medlem Anders Harildstad 1 301 Forskningsleder Av andre 1992
1993 Sekretær, ikke medlem Trond Hjelmervi Hansen 1 602 Spesialkonsulen Av departement 1989 1993
1993 Vanlig medlem Jan Stenersen 1 0 Økonomisk Konsu Av departement 1989 1993
1993 Vanlig medlem Eivind Dale 1 214 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Liv Simpson 2 219 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1993 Vanlig medlem Øystein Haugen 1 219 Seksjonssjef Av departement 1989 1993
1993 Vanlig medlem Pål S. Hernæs 1 301 Underdirektør Av departement 1985 1993
1993 Vanlig medlem Helga Riise 2 301 Økonomisjef Av departement 1988 1993
1993 Vanlig medlem Lars Gunstein Wahl 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Hivard Røyne 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Anna Rømo 2 301 Seksjonsleder Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Einar Skancke 1 301 Underdirektør Av andre 1993
1993 Vanlig medlem Inge Skeie 1 301 Underdirektør Av andre 1993
1994 Leder Rune Jør Sørensen 1 219 Prorektor Av departement 1994
1994 Sekretær, ikke medlem Thor Bernstrøm 1 301 Rådgiver Av departement 1987 1994
1994 Sekretær, ikke medlem Anders Harildstad 1 301 Rådgiver Av andre 1992 1994
1994 Sekretær, ikke medlem Jørgen Kjetland 1 301 Førstekonsulent Av departement 1994
1994 Sekretær, ikke medlem Audun Langørgen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1994
1994 Sekretær, ikke medlem NilsØyv Mæhle 1 301 Førstekonsulent Av departement 1994
1994 Sekretær, ikke medlem Grete Lilleschulstad 2 301 Prosjektleder Av departement 1994
1994 Sekretær, ikke medlem Trond Hjelmervi Hansen 1 602 Spesialkonsulen Av departement 1989 1994
1994 Vanlig medlem Jan Stenersen 1 Økonomisk Konsu Av departement 1989 1994
1994 Vanlig medlem Eivind Dale 1 214 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Øystein Haugen 1 219 Seksjonssjef Av departement 1989 1994
1994 Vanlig medlem Pål S. Hernæs 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1985 1994
1994 Vanlig medlem Einar Skancke 1 301 Avdelingsdirekt Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Inge Skeie 1 301 Underdirektør Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Hans Knu Hauge 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Melchior Joranger 1 301 Rådgiver Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Øystein Dørum 1 301 Underdirektør Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Pål Sand 1 612 Rådgiver Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Arnhild Danielsen 2 702 Rådmann Av departement 1994
1995 Leder Rune Jør Sørensen 1 219 Prorektor Av departement 1994
1995 Sekretær, ikke medlem Jørgen Kjetland 1 301 Førstekonsulent Av departement 1994
1995 Sekretær, ikke medlem Audun Langørgen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1994
1995 Sekretær, ikke medlem NilsØyv Mæhle 1 301 Førstekonsulent Av departement 1994
1995 Sekretær, ikke medlem Ann Lisbeth Sandvik 2 301 Førstekonsulent Av departement 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Barbro Hexeberg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Eivind Dale 1 214 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Hans Knu Hauge 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Melchior Joranger 1 301 Rådgiver Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Øystein Dørum 1 301 Underdirektør Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Sigrid Russwurm 2 301 Underdirektør Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Pål Sand 1 612 Rådgiver Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Arnhild Danielsen 2 702 Rådmann Av departement 1994
1996 Leder Rune Jørgen Sørensen 1 219 Prorektor Av departement 1994
1996 Sekretær, ikke medlem Audun Langørgen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1994
1996 Sekretær, ikke medlem Grete Lilleschulstad 2 301 Rådgiver Av departement 1994 1996
1996 Sekretær, ikke medlem Ann Lisbeth Sandvik 2 301 Førstekonsulent Av departement 1995
1996 Sekretær, ikke medlem Barbro Hexeberg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1995
1996 Sekretær, ikke medlem Irene Arnesen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1995 1996
1996 Sekretær, ikke medlem Toril Flønes Pedersen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Eivind Dale 1 214 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Hans Knut Hauge 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Melchior Joranger 1 301 Rådgiver Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Sigrid Russwurm 2 301 Underdirektør Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Pål Sand 1 612 Rådgiver Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Arnhild Danielsen 2 702 Rådmann Av departement 1994
1997 Leder Rune Jørgen Sørensen 1 219 Professor Av departement 1994 1997
1997 Sekretær, ikke medlem Ann Lisbeth Sandvik 2 219 Rådgiver Av departement 1995 1997
1997 Sekretær, ikke medlem Anders Harildstad 1 301 Rådgiver Av andre 1992 1997
1997 Sekretær, ikke medlem Audun Langørgen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1994 1997
1997 Sekretær, ikke medlem Grete Lilleschulstad 2 301 Rådgiver Av departement 1994 1997
1997 Sekretær, ikke medlem Irene Arnesen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1995 1997
1997 Sekretær, ikke medlem Toril Flønes Pedersen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1996 1997
1997 Sekretær, ikke medlem Pål Drevland 1 301 Førstekonsulent Av departement 1997
1997 Sekretær, ikke medlem Trond Hjelmervi Hansen 1 602 Spesialkonsulen Av departement 1989 1997
1997 Vanlig medlem Jan Stenersen 1 Økonomisk Konsu Av departement 1989 1997
1997 Vanlig medlem Eivind Dale 1 214 Avdelingsdirekt Av departement 1993 1997
1997 Vanlig medlem Thor Bernstrøm 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1987 1997
1997 Vanlig medlem Hans Knut Hauge 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994 1997
1997 Vanlig medlem Melchior Joranger 1 301 Rådgiver Av departement 1994 1997
1997 Vanlig medlem Sigrid Russwurm 2 301 Underdirektør Av departement 1995 1997
1997 Vanlig medlem Alette Schreiner 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Lilian Høverstad 2 301 Konsulent Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Mads Rye 1 301 Seksjonssjef Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Kjell Åke Lappen 1 612 Rådgiver Av departement 1994 1997
1997 Vanlig medlem Arnhild Danielsen 2 702 Regional Utvikl Av departement 1994 1997
2002 Eirik Lund Førstekonsulent
2002 Thor Bernstrøm 301 Avdelingsdirektør
2002 Alette Schreiner 301 Avdelingsdirektør
2002 Audun Langørgen 301 Forskningsleder
2002 Pål Drevland 301 Førstekonsulent
2002 Bjørn Kato Winther 301 Førstekonsulent
2002 Linda Verde 301 Fylkesøkonomisjef
2002 Einar Bye 301 Rådgiver
2002 Espen Erlandsen 301 Rådgiver
2002 Liv C. Klyve 301 Rådgiver
2002 Mads Rye 301 Seksjonssjef
2002 Grete Lilleschulstad 301 Seniorrådgiver
2002 Anne-Britt Svinnset 301 Seniorrådgiver
2002 Anders Harildstad 301 Underdirektør
2002 Trond Hjelmervik Hansen 602 Rådgiver
2002 Snorre Glørstad 1601 Ass. Økonomidirektør
2002 Leder Lars-Erik Borge 1601 Førsteamanuensis
2003 Snorre Glørstad Ass. Økonomidirektør
2003 Thor Bernstrøm Avdelingsdirektør
2003 Alette Schreiner Avdelingsdirektør
2003 Audun Langørgen Forskningsleder
2003 Pål Drevland Førstekonsulent
2003 Eirik Lund Førstekonsulent
2003 Bjørn Kato Winther Førstekonsulent
2003 Linda Verde Fylkesøkonomisjef
2003 Einar Bye Rådgiver
2003 Espen Erlandsen Rådgiver
2003 Trond Hjelmervik Hansen Rådgiver
2003 Liv C. Klyve Rådgiver
2003 Mads Rye Seksjonssjef
2003 Grete Lilleschulstad Seniorrådgiver
2003 Anne-Britt Svinnset Seniorrådgiver
2003 Anders Harildstad Underdirektør
2003 Leder Lars-Erik Borge Førsteamanuensis