Hovedkomiteen for lokalforvaltningen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Hovedkomiteen for lokalforvaltningen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Hovedkomiteen for lokalforvaltningen
Utvalgsnummer: 5061000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 12.12.1980 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Komiteen er et rådgivende organ for Kommunal- og arbeidsdepartementet, og skal bistå departementet i dets arbeid med å utvikle en rasjonell lokalforvaltning. Komiteen kan ta initiativ til å få utredet spørsmål på lokalforvaltningens område.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 11 0 9 512000 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 11 0 13 365023 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 11 0 12 273318 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 22 0 37 368294 Vedkommende departement
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 11 0 10 139908 Vedkommende departement
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 14 0 5 147667 Vedkommende departement
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 14 0 7 207135 Vedkommende departement
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 14 0 9 581700
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 14 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Johan C. Løken 1 427 Forstkandidat Av instans utenfor departement 1978
1980 Leder Knut Korsæth 1 502 Ordfører Av instans utenfor departement 1978
1980 Leder Johannes Vågsnes 1 921 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1978
1980 Leder Hallvard Bakke 1 1201 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1980 Leder Oddbjørn Snøfugl 1 1430 Lektor Av instans utenfor departement 1980
1980 Leder Einar H. Moxnes 1 1601 Fylkesmann Av instans utenfor departement 1978
1980 Vanlig medlem Thorleif Nilsen 1 124 Rådmann I statsråd 1971
1980 Vanlig medlem Sverre Krogh 1 214 Fylkesvararbeidero I statsråd 1971
1980 Vanlig medlem Tore Haugen 1 217 Fylkesordfører Av instans utenfor departement 1978
1980 Vanlig medlem Else Bugge Fougner 2 219 Høyesterettsadvokat Av instans utenfor departement 1978
1980 Vanlig medlem Torstein Slungård 1 233 Underdirektør Av instans utenfor departement 1978
1980 Vanlig medlem Arne Born 1 301 Forbundsformann I statsråd 1971
1980 Vanlig medlem Per Eggum Mauseth 1 301 Informasjonssjef Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Torbjørn Berntsen 1 301 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1978
1980 Vanlig medlem Walborg Krosshaug 2 301 Avdelingsleder Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Kjell Magne Fredheim 1 402 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1978
1980 Vanlig medlem Arvid Nyberg 1 428 Ordfører Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Else Myhren Repål 2 429 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1978
1980 Vanlig medlem Lars Borge-Andersen 1 502 Universitetslektor Av instans utenfor departement 1978
1980 Vanlig medlem Ingri Liden Lande 2 722 Sosiallærer Av instans utenfor departement 1978
1980 Vanlig medlem Jarl Røeggen 1 914 Sivilagronom Av instans utenfor departement 1972
1980 Vanlig medlem Tore Austad 1 1001 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1978
1980 Vanlig medlem Marit Løvvig 2 1106 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1978
1980 Vanlig medlem Bergfrid Fjose 2 1235 Husmor Av instans utenfor departement 1972
1980 Vanlig medlem Kaare Tønne 1 1601 Kommunalråd Av instans utenfor departement 1980
1980 Vanlig medlem Inger Lise Gjørv 2 1729 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1978
1980 Vanlig medlem Per Karstensen 1 1833 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1978
1980 Vanlig medlem Frøydis Arvola 2 1833 Lærer Av instans utenfor departement 1980
1980 Vanlig medlem Kjell Wickstrand 1 2012 Rektor Av instans utenfor departement 1980
1980 Vanlig medlem Oddrunn Pettersen 2 2014 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1980
1981 Leder Knut Korsæth 1 502 Ordfører Av instans utenfor departement 1978
1981 Leder Hallvard Bakke 1 1201 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1979
1981 Leder Oddbjørn Snøfugl 1 1430 Lektor Av instans utenfor departement 1980
1981 Leder Jens H. Mosli 1 1933 Forsker Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Sverre Krogh 1 214 Fylkesvaraordfører I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Tore Haugen 1 217 Fylkesordfører Av instans utenfor departement 1978
1981 Vanlig medlem Arne Born 1 301 Forbundsformann Av instans utenfor departement 1978
1981 Vanlig medlem Walborg Krosshaug 2 301 Avdelingsleder I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Per Eggum Mauseth 1 301 Informasjonssjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Viggo Hansteen 1 301 Lege Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Eli Kristiansen 2 301 Stortingsrepresentant I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Sverre Gaarden 1 401 Sosialsjef Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Anne Lunder 2 502 Herredsgartner Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Astrid Johnsrud 2 604 Bonde Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Eldbjørg Løwer 2 604 Keramiker I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Hans Engebret Strand 1 623 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Olaug Granli 2 626 Ordfører I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ingri Liden Lande 2 722 Sosiallærer Av instans utenfor departement 1978
1981 Vanlig medlem Jarl Røeggen 1 914 Sivilagronom Av instans utenfor departement 1972
1981 Vanlig medlem Marit Løvvig 2 1106 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1978
1981 Vanlig medlem Arthur Rydland 1 1201 Avdelingssjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Bergfrid Fjose 2 1235 Husmor Av instans utenfor departement 1972
1981 Vanlig medlem Kaare Tønne 1 1601 Kommunalråd Av instans utenfor departement 1980
1981 Vanlig medlem Frøydis Arvola 2 1833 Lærer Av instans utenfor departement 1980
1981 Vanlig medlem Kirsten Myklevoll 2 1913 Stortingsrepresentant I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kjell Wickstrand 1 2012 Rektor Av instans utenfor departement 1980
1981 Vanlig medlem Oddrunn Pettersen 2 2014 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1980
1982 Vanlig medlem Dominicus Bjordal 1 0 Ordfører Av andre 1982
1982 Vanlig medlem Kjersti Borgen 2 427 Ordfører Av andre 1982
1985 Leder Tore Haugen 1 217 Fylkesordfører I statsråd 1981 1985
1985 Nestleder Kirsten Myklevoll 2 1913 Fylkesvaraordføre I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig medlem Francesco Kjellberg 1 219 Professor I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Per Eggum Mauseth 1 301 Informasjonssjef I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig medlem Liv Nilsson 2 301 Forbundsleder I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Peter N. Myhre 1 301 Kommunalråd I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Eldbjørg Løwer 2 604 Ordfører I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig medlem Walborg Krosshaug 2 806 Organisasjonssjef I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig medlem Per Svardal 1 806 Fylkesordfører I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Kjell Ursin-Smith 1 1103 Kommunalråd I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Jakob Eng 1 1149 Leder I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Haldor Høyte 1 1201 Rådmann I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Bjørg Hope Galtung 2 1227 Ordfører I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Torunn Mølsæter 2 1529 Ordfører I statsråd 1985
1986 Sekretær, ikke medlem Thor Amlie 1 301 Byråsjef 1984
1986 Vanlig medlem Francesco Kjellberg 1 219 Professor I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Liv Nilsson 2 301 Forbundsleder I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Peter N. Myhre 1 301 Kommunalråd I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Per Svardal 1 806 Fylkesordfører I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Kjell Ursin-Smith 1 1103 Kommunalråd I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Jakob Eng 1 1149 Leder I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Haldor Høyte 1 1201 Rådmann I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Bjørg Hope Galtung 2 1227 Ordfører I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Torunn Mølsæter 2 1529 Ordfører I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Francesco Kjellberg 1 219 Professor I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Liv Nilsson 2 301 Forbundsleder I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Peter N. Myhre 1 301 Kommunalråd I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Per Svardal 1 806 Fylkesordfører I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Kjell Ursin-Smith 1 1103 Kommunalråd I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Jakob Eng 1 1149 Leder I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Haldor Høyte 1 1201 Rådmann I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Bjørg Hope Galtung 2 1227 Ordfører I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Torunn Mølsæter 2 1529 Ordfører I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Tom Veierød 1 1901 Rådmann Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Francesco Kjellberg 1 219 Professor I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Liv Nilsson 2 301 Forbundsleder I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Peter N. Myhre 1 301 Kommunalråd I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Per Svardal 1 806 Fylkesordfører I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Kjell Ursin-Smith 1 1103 Kommunalråd I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Jakob Eng 1 1149 Leder I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Haldor Høyte 1 1201 Rådmann I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Bjørg Hope Galtung 2 1227 Ordfører I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Torunn Mølsæter 2 1529 Ordfører I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Tom Veierød 1 1901 Rådmann Av departement 1987