Rådet for innvandringsspørsmål

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for innvandringsspørsmål" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for innvandringsspørsmål
Utvalgsnummer: 5062000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 09.04.1976 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådet er rådgivende organ for berørte departementer i prinsipielle spørsmål ved utforming og praktisering av alle sider av norsk innvandringspolitikk.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 16 0 4 29000 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 15 15 1 7186 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Aase Bjerkholt 2 301 Husmor I statsråd 1976 1980
1980 Nestleder Tertit Von Hann Aasland 2 301 Stipendiat I statsråd 1976
1980 Vanlig medlem Per Brannsten 1 219 Konsulent I statsråd 1976
1980 Vanlig medlem Øystein Opdal 1 219 Byråsjef I statsråd 1976 1980
1980 Vanlig medlem Arne Jacobsen 1 219 Høyesterettsadvokat I statsråd 1978
1980 Vanlig medlem Liv Gunvaldsen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Jon Karlsrud 1 220 Underdirektør Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Ole Ormseth 1 233 Generalsekretær I statsråd 1978
1980 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Sekretær I statsråd 1976
1980 Vanlig medlem Sigurd Østen 1 301 Kommunalråd I statsråd 1976 1980
1980 Vanlig medlem Mohammad Akhtar 1 301 Sporveisbetjent 1978
1980 Vanlig medlem Jan Spjøtvoll 1 301 Formidlingssjef I statsråd 1978 1980
1980 Vanlig medlem Ruth Anlaug Ryste 2 301 Direktør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Kjell Ursin-Smith 1 1103 Prosjektleder I statsråd 1976
1980 Vanlig medlem Inger Alette Guldahl 2 1601 Direktør I statsråd 1976 1980
1980 Vanlig varamedlem Jagoda Bilic 2 124 Kontordame 1979
1980 Vanlig varamedlem Mathea Rygg 2 214 Landssekretær I statsråd 1976
1980 Vanlig varamedlem Reidar Vigen 1 219 Advokat I statsråd 1976
1980 Vanlig varamedlem Rune D. Jørgensen 1 235 Konsulent I statsråd 1978
1980 Vanlig varamedlem Anne Marie Ramstad 2 236 Rektor I statsråd 1976
1980 Vanlig varamedlem Karl Nandrup Dahl 1 301 Advokat I statsråd 1976
1980 Vanlig varamedlem Walborg Krosshaug 2 301 Avdelingsleder I statsråd 1976
1980 Vanlig varamedlem Erling Evli 1 301 Forbundssekretær I statsråd 1976
1980 Vanlig varamedlem Catharina Joha Stenstad 2 301 Seksjonssjef Av departement 1976
1980 Vanlig varamedlem Annie M. Bertel 2 301 Sosialsjef I statsråd 1976
1980 Vanlig varamedlem Berit Stensrud 2 301 Arbeidsformidler I statsråd 1978
1980 Vanlig varamedlem Ahmet Timraz 1 301 1979
1980 Vanlig varamedlem Ranjith Gunatilaka 1 301 1979
1980 Vanlig varamedlem Amalia Carli 2 301 Student 1979
1980 Vanlig varamedlem Nina Tjomsland 2 1103 Journalist Av departement 1976
1981 Nestleder Tertit Von Hann Aasland 2 301 Stipendiat I statsråd 1976
1981 Vanlig medlem Per Brannsten 1 219 Konsulent I statsråd 1976
1981 Vanlig medlem Arne Jacobsen 1 219 Høyesterettsadvokat I statsråd 1978
1981 Vanlig medlem Jon Karlsrud 1 220 Underdirektør Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Ole Ormseth 1 233 Generalsekretær I statsråd 1978
1981 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Sekretær I statsråd 1976
1981 Vanlig medlem Mohammad Akhtar 1 301 Sporveisbetjent 1978
1981 Vanlig medlem Vidar Vollud 1 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kjell Ursin-Smith 1 1103 Prosjektleder I statsråd 1976
1981 Vanlig varamedlem Jagoda Bilic 2 124 Kontordame 1979
1981 Vanlig varamedlem Mathea Rygg 2 214 Landssekretær I statsråd 1976
1981 Vanlig varamedlem Reidar Vigen 1 219 Advokat I statsråd 1976
1981 Vanlig varamedlem Rune D. Jørgensen 1 235 Konsulent I statsråd 1978
1981 Vanlig varamedlem Anne Marie Ramstad 2 236 Rektor I statsråd 1976
1981 Vanlig varamedlem Karl Nandrup Dahl 1 301 Advokat I statsråd 1976
1981 Vanlig varamedlem Walborg Krosshaug 2 301 Avdelingsleder I statsråd 1976
1981 Vanlig varamedlem Erling Evli 1 301 Forbundssekretær I statsråd 1976
1981 Vanlig varamedlem Catharina Joha Stenstad 2 301 Seksjonssjef Av departement 1976
1981 Vanlig varamedlem Annie M. Bertel 2 301 Sosialsjef I statsråd 1976
1981 Vanlig varamedlem Berit Stensrud 2 301 Arbeidsformidler I statsråd 1978
1981 Vanlig varamedlem Ahmet Timraz 1 301 1979
1981 Vanlig varamedlem Ranjith Gunatilaka 1 301 1979
1981 Vanlig varamedlem Amalia Carli 2 301 Student 1979
1981 Vanlig varamedlem Nina Tjomsland 2 1103 Journalist Av departement 1976