Byggesaksutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Byggesaksutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Byggesaksutvalget
Utvalgsnummer: 5066000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 05.12.1980 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Vurdere og fremme forslag om endringer i lover, forskrifter og administrative behandlingsrutiner vedrørende byggesaksbehandlinger, herunder bygningstekniske vilkår for finansiering. Utvalget har avgitt uttalelser til nye forslag til lover og arbeidet med
Tidsfrist: 1984
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 10 0 0 0 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 10 0 8 96199 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 10 0 10 658256 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 10 0 17 667086 Vedkommende departement
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 10 0 7 814362 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Arnfinn Lund 1 401 Fylkesmann I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Gunvald Gussgard 1 219 Eiendomssjef I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Jon Holt 1 219 Ingeniør I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Gerd Vollum 2 220 Husmor I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Dikka Simonsen 2 301 Byråsjef I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Tom Hoel 1 301 Byråsjef I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Odd Isaksen 1 301 Forbundsformann I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Kjell Fjærtoft 1 1504 Bygningssjef I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Kirsti Knudsen 2 2012 Arkitekt I statsråd 1980 1980
1981 Leder Audvar Os 1 301 Kommuneadvokat Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Vera Vislie 2 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1982 Leder Børre Skaslien 1 1601 Plansjef Av departement 1982
1983 Leder Børre Skaslien 1 1601 Plansjef Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Jon Holt 1 219 Direktør I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Gunvald Gussgard 1 219 Eiendomssjef I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Gerd Vollum 2 220 Husmor I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Tom Hoel 1 301 Byråsjef I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Odd Isaksen 1 301 Forbundsformann I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Dikka Simonsen 2 301 Kontorsjef I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Vera Vislie 2 301 Konsulent Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Kjell Fjærtoft 1 1504 Bygningssjef I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Kirsti Knudsen 2 2012 Arkitekt I statsråd 1980
1984 Leder Børre Skaslien 1 1601 Plansjef Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Jon Holt 1 219 Direktør I statsråd 1980
1984 Vanlig medlem Gunvald Gussgard 1 219 Eiendomssjef I statsråd 1980
1984 Vanlig medlem Gerd Vollum 2 220 Husmor I statsråd 1980
1984 Vanlig medlem Tom Hoel 1 301 Byråsjef I statsråd 1980
1984 Vanlig medlem Dikka Simonsen 2 301 Kontorsjef I statsråd 1980
1984 Vanlig medlem Kjell Fjærtoft 1 1504 Bygningssjef I statsråd 1980
1984 Vanlig medlem Kirsti Knudsen 2 2012 Arkitekt I statsråd 1980