Perspektivanalyse bygge- og anleggsnæringene

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Perspektivanalyse bygge- og anleggsnæringene" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Perspektivanalyse bygge- og anleggsnæringene
Utvalgsnummer: 5073000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 13.03.1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal utrede hvilke konsekvenser ulike alternativer for den alminnelige økonomiske utvikling og andre endringer i de ytre vilkår vil få for utvikling i bygge- og anleggsnæringene.
Tidsfrist: 1982
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 8 216625 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 16 485036 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 4 451099 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Tore Sveram 1 301 Arkitekt I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem J. Skau-Jacobsen 1 219 Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem John A. Hagem 1 219 Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Randi Klippgen 2 301 Arkitekt I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Odd Isaksen 1 301 Forbundsformann I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Lisa Blom 2 301 Konsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kristoffer Apeland 1 301 Professor I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Teis Theisen 1 1001 Amanuensis I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ulf Ramberg Carlsson 1 1601 Siv.Ing. I statsråd 1981 1981