Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge
Utvalgsnummer: 5075000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1973
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 24.08.1973 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget har ansvaret for den sentrale fremdriften av arbeidet med utbyggingsprogrammet for Nord-Norge. Utvalget skal bidra til at realiseringen av utbyggingsprogrammets forslag blir gitt den nødvendige prioritet i departementer og statlige organer.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 11 0 8 0 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 12 0 2 0 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 12 0 2 0 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 12 0 1 0 Vedkommende departement
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 12 0 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Birger Schjølberg 1 301 Statssekretær 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Terje Stubberud 1 301 Underdirektør 1980
1980 Vanlig medlem Helen Bøsterud 2 211 Statssekretær 1980
1980 Vanlig medlem Harald Norvik 1 216 Statssekretær 1979
1980 Vanlig medlem Halvdan Skard 1 219 Statssekretær
1980 Vanlig medlem Trygve Tamburstuen 1 301 Statssekretær 1977
1980 Vanlig medlem Bjørn Rochmann Bruland 1 301 Statssekretær 1979
1980 Vanlig medlem Ola Skjølaas 1 415 Statssekretær 1979
1980 Vanlig medlem Inger Pedersen 2 1805 Statssekretær 1979
1980 Vanlig medlem Ivan Kristoffersen 1 1902 Statssekretær 1979
1981 Leder Kjell Stahl 1 301 Statssekretær Av departement 1981 1981
1981 Sekretær, ikke medlem Terje Stubberud 1 301 Underdirektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arnulf Ingebrigtsen 1 219 Statssekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kjell Storvik 1 301 Statssekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Astrid Nøkleby Heiberg 2 301 Statssekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jan S. Levy 1 301 Statssekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Oddmund H. Hammerstad 1 301 Statssekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Hans Henrik Ramm 1 301 Statssekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Olav Svartdal 1 612 Statssekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Bjarte Erling Eikeset 1 1432 Statssekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Helge Barstad 1 1432 Statssekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Leiv Grønnevet 1 1504 Statssekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Karl-Wilhelm Sirkka 1 1902 Statssekretær Av departement 1981 1981
1983 Leder Kjell Stahl 1 301 Statssekretær Av departement 1981
1983 Sekretær, ikke medlem Terje Stubberud 1 301 Underdirektør Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Arnulf Ingebrigtsen 1 219 Statssekretær Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Anders Madslien 1 231 Statssekretær Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Anne-Olaug Ingeborgrud 2 236 Statssekretær Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Kjell Storvik 1 301 Statssekretær Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Astrid Nøkleby Heiberg 2 301 Statssekretær Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Jan S. Levy 1 301 Statssekretær Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Oddmund H. Hammerstad 1 301 Statssekretær Av departement 1981
1983 Vanlig medlem John Dale 1 301 Statssekretær Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Leiv Grønnevet 1 1504 Statssekretær Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Arild Rødland 1 1601 Statssekretær Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Oddbjørn Nordset 1 1702 Statssekretær Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Karl-Wilhelm Sirkka 1 1902 Statssekretær Av departement 1981
1984 Leder Kjell Stahl 1 301 Statssekretær Av departement 1981
1984 Sekretær, ikke medlem Terje Stubberud 1 301 Underdirektør Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Arnulf Ingebrigtsen 1 219 Statssekretær Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Anders Madslien 1 231 Statssekretær Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Kjell Storvik 1 301 Statssekretær Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Astrid Nøkleby Heiberg 2 301 Statssekretær Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Jan S. Levy 1 301 Statssekretær Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Oddmund H. Hammerstad 1 301 Statssekretær Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Leiv Grønnevet 1 1504 Generalsekretær Av departement 1981