Valglovutvalget av 1980

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Valglovutvalget av 1980" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Valglovutvalget av 1980
Utvalgsnummer: 5077000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 1980 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Skal vurdere endringer i lov om stortingsvalg, og lov om kommunestyrevalg og fylkestingsvalg, herunder om de to lovene bør slås sammen til en felles valglov. Utvalget har avsluttet sitt arbeid og avgitt utredning, jfr. NOU 1982:6.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 8 53000 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 9 55058 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 1 371170 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Kurt Mosbakk 1 2003 Fylkesrådmann I statsråd 1980 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Steinar Dalbakk 1 226 Byråsjef I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Øyvind Larsen 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Fridtjov Clemet 1 301 Generalsekretær I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Herlof Gjerde 1 301 Org.Sekretær I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Marit Eggen 2 501 Advokatfullmektig I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Oluf Arntsen 1 722 Næringssjef I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Bjørg Hermansen 2 1103 Personlig Sekretær I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Oddvar Overå 1 1201 Amanuensis I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Olina Storsand 2 1601 Fylkessekretær I statsråd 1980 1980