Utvalg for vurdering av aktuelle spørsmål som gjeld kommuneøkonomien

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for vurdering av aktuelle spørsmål som gjeld kommuneøkonomien" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for vurdering av aktuelle spørsmål som gjeld kommuneøkonomien
Utvalgsnummer: 5078000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 10.02.1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
1. Gje eit oversyn over hovudtrekka i den økonomiske situasjon for kommuna og fylkeskommunar.. 2. Gje eit oversyn over dei mest utgiftskrevjande oppgåver ulike statlege instansar har pålagt kommunar og fylkeskommunar i dei seinare år, og nye bindande elle
Tidsfrist: 1982
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 11 0 13 349522 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 11 0 1 164933 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Alv Jakob Fostervoll 1 1502 Fylkesmann I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Anders Madslien 1 231 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arne Rødskog 1 301 Adm. Dir. I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Liv Simpson 2 301 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ragnhild H. Krosshavn 2 301 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arvid Haslerud 1 301 Underdirektør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Svein Aasmundstad 1 501 Fylkesrådmann I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Tore Kindt 1 602 Økonomisjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Karen Ohldieck 2 904 Amanuensis Ph.D. I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Halvard N. Sveen 1 1221 Rådmann I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Davis Johansen 1 1804 Fylkeskontorsjef I statsråd 1981 1981