Arbeidstidsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Arbeidstidsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Arbeidstidsutvalget
Utvalgsnummer: 5107000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1987
Hjemmel:
Opprettet 06.04.1984 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal analysere forandringer i arbeidstid pr. dag og uke, utvidet adgang til permisjon, lengre ferie, lavere pensjonsalder og mer fleksible pensjonsregler og mer fleksible arbeidstidsordninger. Utvalget skal utrede økonomiske, sosiale og andre sid
Tidsfrist: 1986
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 17 0 5 552592 Vedkommende departement
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 17 0 7 2000000 Vedkommende departement
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 16 0 5 1840000 Vedkommende departement
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 16 0 3 239770
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1984 Leder Wenche Frogn Sellæg 2 1744 Ass. Overlege I statsråd 1984
1984 Medlem og sekretær Gunvor Strømsheim 2 301 Forsker Av departement 1984
1984 Medlem og sekretær Lasse Fridstrøm 1 301 Utreder Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Tore Chr. Malterud 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Asbjørn Lien 1 220 Direktør I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Tor Halvorsen 1 233 Formann I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Knut Bartnes 1 233 Generalsekretær I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Sissel Rydman Langseth 2 301 Avdelingsarkivar I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Forbundssekretær I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Kari Skrede 2 301 Forsker I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Ted Hanisch 1 301 Instituttleder I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Kari Bonde Haug 2 301 Seksjonsleder I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Oluf Arntsen 1 722 Direktør I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Knud Knudsen 1 1127 Professor I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Fritz Paul Johansen 1 1201 Forbundsformann I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Inger Sjong 2 1201 Hotellportier I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Tor Rødseth 1 1201 Professor I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Victor D. Normann 1 1201 Professor I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Tore Lindbekk 1 1601 Professor I statsråd 1984
1985 Leder Wenche Frogn Sellæg 2 1744 Ass. Overlege I statsråd 1984
1985 Medlem og sekretær Gunvor Strømsheim 2 301 Forsker Av departement 1984
1985 Medlem og sekretær Lasse Fridstrøm 1 301 Forsker Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Tore Chr. Malterud 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Jan Brække 1 219 Viseadm. Direktør I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Asbjørn Lien 1 220 Direktør I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Knut Bartnes 1 233 Generalsekretær I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Tor Halvorsen 1 233 Leder I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Kari Skrede 2 301 Forsker I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Ted Hanisch 1 301 Instituttleder I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Sissel Rydman Langseth 2 301 Juridisk Sekretær I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Kari Bonde Haug 2 301 Kontorsjef I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Oluf Arntsen 1 722 Direktør I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Knud Knudsen 1 1127 Professor I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Fritz Paul Johansen 1 1201 Forbundsformann I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Inger Sjong 2 1201 Hotellportier I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Tor Rødseth 1 1201 Professor I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Victor D. Normann 1 1201 Professor I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Tore Lindbekk 1 1601 Professor I statsråd 1984
1986 Leder Ted Hanisch 1 301 Statssekretær I statsråd 1984
1986 Leder Wenche Frogn Sellæg 2 1744 Stortingsrepresentant I statsråd 1984
1986 Medlem og sekretær Gunvor Strømsheim 2 301 Forsker Av departement 1984
1986 Medlem og sekretær Lasse Fridstrøm 1 301 Forsker Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Jan Brække 1 219 Viseadm. Direktør I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Asbjørn Lien 1 220 Direktør I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Knut Bartnes 1 233 Generalsekretær I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Tor Halvorsen 1 233 Leder I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Kari Skrede 2 301 Forsker I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Sissel Rydman Langseth 2 301 Juridisk Sekretær I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Kari Bonde Haug 2 301 Kontorsjef I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Oluf Arntsen 1 722 Direktør I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Knud Knudsen 1 1127 Professor I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Fritz Paul Johansen 1 1201 Forbundsformann I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Inger Sjong 2 1201 Hotellportier I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Tor Rødseth 1 1201 Professor I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Victor D. Normann 1 1201 Professor I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Tore Lindbekk 1 1601 Professor I statsråd 1984
1987 Leder Ted Hanisch 1 301 Statssekretær I statsråd 1984
1987 Sekretær, ikke medlem Gunvor Strømsheim 2 301 Forsker Av departement 1984
1987 Sekretær, ikke medlem Lasse Fridstrøm 1 301 Forsker Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Jan Brække 1 219 Viseadm. Direkt I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Asbjørn Lien 1 220 Direktør I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Knut Bartnes 1 233 Generalsekretær I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Tor Halvorsen 1 233 Leder I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Kari Skrede 2 301 Forskningssjef I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Sissel Rydman Langseth 2 301 Juridisk Sekret I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Kari Bonde Haug 2 301 Kontorsjef I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Oluf Arntsen 1 722 Direktør I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Knud Knudsen 1 1127 Professor I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Fritz Paul Johansen 1 1201 Forbundsformann I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Inger Sjong 2 1201 Hotellportier I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Tor Rødseth 1 1201 Professor I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Victor D. Normann 1 1201 Professor I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Tore Lindbekk 1 1601 Professor I statsråd 1984