Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter
Utvalgsnummer: 5110000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 01.03.1984 av departementet i henhold til stortingsvedtak.
Mandat:
Kontaktutvalget skal være et rådgivende organ som kan ta opp til drøfting alle prinsipielle sider ved norsk innvandringspolitikk. Medlemmenes funksjonstid er 2 år + 1 års forlengelse fra 1.1.1990 - 31.12.1992. Nytt utvalg oppnevnt fra 1.1.1993.
Tidsfrist: 1984
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 30 24 4 177352 Vedkommende departement
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 30 24 4 532453 Vedkommende departement
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 30 24 1 492000 Vedkommende departement
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 30 24 3 589713
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 30 24 3 770000
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 30 24 3 770000
1990 Kommunaldepartementet 30 24 3 920000
1991 Kommunaldepartementet 30 24 4 1087542
1992 Kommunaldepartementet 33 33 3 1200000
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 33 33 14 1924000
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 33 33 11 1100000
1995 Kommunal- og arbeidsdepartementet 34 34 11 1102500
1996 Kommunal- og arbeidsdepartementet 34 34 12 2000275
1997 Kommunal- og arbeidsdepartementet 34 34 12 2230000
2002 Kommunal- og regionaldepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1984 Leder Harriet Andreassen 2 228 Sekretær Av departement 1984
1984 Vanlig medlem William Bright-Taylor 1 301 Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Mustafa Palabiyik 1 104 Rørlegger Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Carl-Hugo Lund 1 119 Byrettsdommer Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Solveig Johansson 2 217 Informasjonssekre Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Manhar Patel 1 219 Administrasjonsse Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Kjell Gynter Pettersen 1 233 Ungdomspsykiatris Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Knut Langfeldt 1 301 Avdelingssjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Georg Lieungh 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Ragnar Askheim 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Ruth Anlaug Ryste 2 301 Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Ola Metliaas 1 301 Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Manuel Antonio Lains 1 301 Edb-Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Mohamed Bouras 1 301 Lærer Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Hasan Yildirim 1 301 Sosionom Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Athar Ali 1 301 Student Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Anne Marie Borgvad 2 301 Student Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Irene Tronrud Hansen 2 301 Student Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Khalid Mahmood 1 301 Student Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Tore Håvard Toreng 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Unni Charlotte Lund 2 301 Underdirektør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Maria-Teresa Be Skjervik 2 705 Ballettdanser Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Mehmet Unal 1 1001 Vaktmester Av departement 1984
1984 Vanlig medlem John Martin Lode 1 1103 Distriktssjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Nadeem Butt 1 1103 Selvstendig Nærin Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Eugene Sebastian 1 1201 Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Gerd Fleischer 2 1201 Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Jana Strømsnes 2 1201 Lærer Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Halil Todcu 1 1201 Servitør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Nghien Phu cuong 1 1601 Student Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Jose Aguilaer 1 0 Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Enrique Arellano 1 0 Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Afzahl Kahn 1 0 Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Ulf Aarre 1 217 Ass. Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Randi Kittelsen 2 219 Byråsjef Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Astri Fredriksen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Øystein Sagberg 1 219 Kontorsjef Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Jorge Romero 1 301 Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Anne M. Strøm Magnus 2 301 Advokat Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Ingar Kompelien 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Margaret Torsvi Vikki 2 301 Byråsjef Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Gyda Elise Berg 2 301 Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Greta Kari Billing 2 301 Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Harald Rosendahl 1 301 Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem William Mulholland 1 301 Lektor Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem A. Sousa Amaral 1 301 Servitør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Hilde Margrethe Fjeldstad 2 301 Student Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Gerd Marie Vandeskog 2 301 Underdirektør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Mai Anandan 1 721 Fysioterapeut Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Nguyen Van Dau 1 1001 Tolk Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Jyotsna Chaudhari 2 1201 Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Paulette Ptak 2 1201 Geolog Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Prem Prakash 1 1219 Overingeniør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Atle Winjum 1 1421 Student Av departement 1984
1984 Varamedlem og nestleder Martha Seim Valeur 2 301 Av departement 1984
1985 Leder Harriet Andreassen 2 228 Pensjonist Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Mustafa Palabiyik 1 104 Rørlegger Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Solveig Johansson 2 217 Informasjonssekre Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Manhar Patel 1 219 Administrasjonsse Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Kjell Gynter Pettersen 1 233 Ungdomspolitisk R Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Knut Langfeldt 1 301 Avdelingssjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Georg Lieungh 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Ragnar Askheim 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem William Bright-Taylor 1 301 Daglig Leder Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Ruth Anlaug Ryste 2 301 Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Ola Metliaas 1 301 Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Manuel Antonio Lains 1 301 Edb-Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Gerd Fleischer 2 301 Husmor Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Mohamed Bouras 1 301 Lærer Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Hasan Yildirim 1 301 Sosionom Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Athar Ali 1 301 Student Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Anne Marie Borgvad 2 301 Student Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Irene Tronrud Hansen 2 301 Student Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Khalid Mahmood 1 301 Student Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Tore Håvard Toreng 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Unni Charlotte Lund 2 301 Underdirektør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Arild Kjerschow 1 301 Fremmedkontrollsj Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Maria-Teresa Be Skjervik 2 705 Ballettdanser Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Mehmet Unal 1 1001 Vaktmester Av departement 1984
1985 Vanlig medlem John Martin Lode 1 1103 Distriktssjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Nadeem Butt 1 1103 Selvstendig Nærin Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Eugene Sebastian 1 1201 Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Jana Strømsnes 2 1201 Lærer Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Halil Todcu 1 1201 Servitør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Nghien Phu cuong 1 1601 Student Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Jose Aguilaer 1 0 Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Enrique Arellano 1 0 Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Afzahl Kahn 1 104 Student Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Ulf Aarre 1 217 Ass. Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Randi Kittelsen 2 219 Byråsjef Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Astri Fredriksen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Øystein Sagberg 1 219 Kontorsjef Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Tove Skarstein 2 220 Byråsjef (Kst.) Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Anne M. Strøm Magnus 2 301 Advokat Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Ingar Kompelien 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Margaret Torsvi Vikki 2 301 Byråsjef Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Jorge Romero 1 301 Hjelpearbeider Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Gyda Elise Berg 2 301 Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Greta Kari Billing 2 301 Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Harald Rosendahl 1 301 Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem William Mulholland 1 301 Lektor Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem A. Sousa Amaral 1 301 Servitør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Hilde Margrethe Fjeldstad 2 301 Student Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Gerd Marie Vandeskog 2 301 Underdirektør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Mai Anandan 1 721 Fysioterapeut Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Nguyen Van Dau 1 1001 Tolk Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Jyotsna Chaudhari 2 1201 Fysioterapeut Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Paulette Ptak 2 1201 Geolog Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Prem Prakash 1 1219 Overingeniør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Atle Winjum 1 1421 Student Av departement 1984
1985 Varamedlem og nestleder Martha Seim Valeur 2 301 Kommunalråd Av departement 1984
1986 Leder Harriet Andreassen 2 228 Pensjonist Av departement 1984
1986 Nestleder Martha Seim Valeur 2 301 Kommunalråd Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Solveig Johansson 2 217 Informasjonssekre Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Manhar Patel 1 219 Administrasjonsse Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Kjell Gynter Pettersen 1 233 Ungdomspolitisk R Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Georg Lieungh 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1986 Vanlig medlem William Bright-Taylor 1 301 Daglig Leder Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Ruth Anlaug Ryste 2 301 Direktør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Ola Metliaas 1 301 Direktør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Manuel Antonio Lains 1 301 Edb-Konsulent Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Gerd Fleischer 2 301 Husmor Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Mohamed Bouras 1 301 Lærer Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Hasan Yildirim 1 301 Sosionom Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Knut Langfeldt 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Athar Ali 1 301 Student Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Anne Marie Borgvad 2 301 Student Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Irene Tronrud Hansen 2 301 Student Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Khalid Mahmood 1 301 Student Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Tore Håvard Toreng 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Unni Charlotte Lund 2 301 Underdirektør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Ragnar Askheim 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Arild Kjerschow 1 301 Fremmedkontrollsj Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Maria-Teresa Be Skjervik 2 705 Ballettdanser Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Mehmet Unal 1 1001 Vaktmester Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Nadeem Butt 1 1103 Av departement 1984
1986 Vanlig medlem John Martin Lode 1 1103 Distriktssjef Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Jana Strømsnes 2 1201 Lærer Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Halil Todcu 1 1201 Servitør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Nghien Phu cuong 1 1601 Student Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Jose Aguilaer 1 0 Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Afzahl Kahn 1 104 Student Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Ulf Aarre 1 217 Ass. Direktør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Randi Kittelsen 2 219 Byråsjef Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Astri Fredriksen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Øystein Sagberg 1 219 Kontorsjef Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Anne M. Strøm Magnus 2 301 Advokat Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Ingar Kompelien 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Jorge Romero 1 301 Hjelpearbeider Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Gyda Elise Berg 2 301 Konsulent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Greta Kari Billing 2 301 Konsulent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Harald Rosendahl 1 301 Konsulent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem William Mulholland 1 301 Lektor Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem A. Sousa Amaral 1 301 Servitør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Hilde Margrethe Fjeldstad 2 301 Student Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Gerd Marie Vandeskog 2 301 Underdirektør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Tove Skarstein 2 301 Byråsjef Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Mai Anandan 1 721 Fysioterapeut Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Nguyen Van Dau 1 1001 Tolk Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Jyotsna Chaudhari 2 1201 Fysioterapeut Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Paulette Ptak 2 1201 Geolog Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Prem Prakash 1 1219 Overingeniør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Atle Winjum 1 1421 Student Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Enrique Arellano 1 1601 Student Av departement 1984
1987 Leder Gro Balas 2 301 Kommunalråd Av departement 1987
1987 Nestleder Tariq Shahbaz 1 301 Sporveisbetjent Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Stanislaw Procajlo 1 124 Montør Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Manuel Antonio Lains 1 301 Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Georg Lieungh 1 301 Byråsjef Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Ola Metliaas 1 301 Direktør Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Athar Ali 1 301 Sosialfullmekti Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Hasan Yildirim 1 301 Sosialfullmekti Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Ruth Anlaug Ryste 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Knut Langfeldt 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Khalid Mahmood 1 301 Student Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Gerd Marie Vandeskog 2 301 Underdirektør Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Arild Kjerschow 1 301 Fremmedkontroll Av departement 1985 1987
1987 Vanlig medlem Hanne Finnstad 2 301 Byråsjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Peter Andreas Blom 1 301 Byråsjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Bernt Bull 1 301 Kommunalråd Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Emrullah Gursel 1 301 Lærer Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Kjellbjørg Lunde 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Margaret Torsvi Vikki 2 301 Underdirektør Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Mohammed Sharif 1 301 Vakt Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Kjersti Borgen 2 427 Undervisningsin Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Maria-Teresa Be Skjervik 2 705 Ballettdanser Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Nguyen Van Dau 1 1001 Tolk Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Nadeem Butt 1 1103 Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem John S. Tveit 1 1103 Stortingsrepresentant Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Shridhar Mittal 2 1201 Fysioterapeut Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Muhammed Ijaz 1 1201 Regnskapsfører Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Kanagaratnam Raventheran 1 1601 Ingeniør Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Margit Hansen Krone 2 1942 Stortingsrepresentant Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Veli Øzdemir 1 104 Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Bente Bakke 2 125 Stortingsrepresentant Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Ulf Aarre 1 217 Ass. Direktør Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Arna Rise 2 219 Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Khemaluddin Kahn 1 301 Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Gyda Elise Berg 2 301 Konsulent Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem William Bright-Taylor 1 301 Daglig Leder Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Tove Skarstein 2 301 Underdirektør ( Av departement 1985 1987
1987 Vanlig varamedlem Julia Faraune 2 301 Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Johan Sæbø 1 301 Byråsjef Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Jaime Roberto Sagaute 1 301 Elektriker Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Lise Jahren 2 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Olav Arild Guntvedt 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Sheikh Tijan Jeng 1 301 Konsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Marit Aurstad 2 301 Konsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Vibeke Stene 2 301 Kontorsjef Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Rateb Halabi 1 301 Lærer Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Kari Pahle Koritzinsky 2 301 Lærer Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Fazal Hussain 1 301 Maskinoperatør Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Benjamin Okeke 1 301 Økonom Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Mai Anandan 1 721 Fysioterapeut Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Doan Van Thao 1 1014 Vaktmester Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Alinje Kano 2 1201 Student Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Else Marie Kind Hevrøy 2 1246 Kultursekretær Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Elvira Rognes 2 1601 Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Turid Innstrand Olaussen 2 1601 Varaordfører Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Dag Jostein Fjærvoll 1 1866 Stortingsrepresentant Av departement 1987
1988 Leder Gro Balas 2 301 Kommunalråd Av departement 1987
1988 Nestleder Tariq Shahbaz 1 301 Sporveisbetjent Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Kirsten Steenfeldt-Foss 2 0 Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Rolf Kåresen 1 220 Byråsjef Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Stanislaw Procajlo 1 124 Montør Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Hanne Finnstad 2 301 Byråsjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Bernt Bull 1 301 Kommunalråd Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Emrullah Gursel 1 301 Lærer Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Kjellbjørg Lunde 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Mohammed Sharif 1 301 Vakt Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Else Berit Storaas 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Petter J. Drefvelin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Fredrik Hoffmann 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Kjersti Borgen 2 427 Undervisningsin Av departement 1987
1988 Vanlig medlem John S. Tveit 1 1103 Stortingsrepresentant Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Shridhar Mittal 2 1201 Fysioterapeut Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Muhammed Ijaz 1 1201 Regnskapsfører Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Kanagaratnam Raventheran 1 1601 Ingeniør Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Margit Hansen Krone 2 1942 Stortingsrepresentant Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Tor Karlsen 1 301 Konsulent Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Ståle Urbye 1 301 Rådgiver Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Veli Øzdemir 1 104 Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Bente Bakke 2 125 Stortingsrepresentant Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Terje Sjeggestad 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Khemaluddin Kahn 1 301 Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Klemet K. Hætta 1 301 Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Jaime Roberto Sagaute 1 301 Elektriker Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Olav Arild Guntvedt 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Sheikh Tijan Jeng 1 301 Konsulent Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Rateb Halabi 1 301 Lærer Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Kari Pahle Koritzinsky 2 301 Lærer Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Fazal Hussain 1 301 Maskinoperatør Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Benjamin Okeke 1 301 Økonom Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Roar Wik 1 301 Direktør Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Oddvar Sande 1 301 Underdirektør Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Doan Van Thao 1 1014 Vaktmester Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Alinje Kano 2 1201 Student Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Else Marie Kind Hevrøy 2 1246 Kultursekretær Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Per Valset 1 1601 Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Turid Innstrand Olaussen 2 1601 Varaordfører Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Dag Jostein Fjærvoll 1 1866 Stortingsrepresentant Av departement 1987
1989 Leder Gro Balas 2 301 Kommunalråd Av departement 1987
1989 Nestleder Tariq Shahbaz 1 301 Sporveisbetjent Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Stanislaw Procajlo 1 124 Montør Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Hanne Finnstad 2 301 Byråsjef Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Bernt Bull 1 301 Kommunalråd Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Emrullah Gursel 1 301 Lærer Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Kjellbjørg Lunde 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Mohammed Sharif 1 301 Vakt Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Else Berit Storaas 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Bente Holmvang 2 301 Byråsjef Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Petter J. Drefvelin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Fredrik Hoffmann 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Greta Undersrud 2 301 Konsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Siri Sandbu 2 301 Konsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Kjersti Borgen 2 427 Undervisningsin Av departement 1987
1989 Vanlig medlem John S. Tveit 1 1103 Stortingsrepresentant Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Shridhar Mittal 2 1201 Fysioterapeut Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Muhammed Ijaz 1 1201 Regnskapsfører Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Kanagaratnam Raventheran 1 1601 Ingeniør Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Margit Hansen Krone 2 1942 Fhv. Stortingsr Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Veli Øzdemir 1 104 Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Bente Bakke 2 125 Stortingsrepresentant Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Terje Sjeggestad 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Khemaluddin Kahn 1 301 Av departement 1984
1989 Vanlig varamedlem Jaime Roberto Sagaute 1 301 Elektriker Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Olav Arild Guntvedt 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Julia Faraune 2 301 Husmor Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Sheikh Tijan Jeng 1 301 Konsulent Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Rateb Halabi 1 301 Lærer Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Kari Pahle Koritzinsky 2 301 Lærer Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Fazal Hussain 1 301 Maskinoperatør Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Benjamin Okeke 1 301 Økonom Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Roar Wik 1 301 Direktør Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Tor Karlsen 1 301 Konsulent Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Ståle Urbye 1 301 Rådgiver Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Oddvar Sande 1 301 Underdirektør Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Bodil Baasland 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Kari Anne Stabben 2 301 Konsulent Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Doan Van Thao 1 1014 Vaktmester Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Alinje Kano 2 1201 Student Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Lynette Lobo 2 1201 Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Else Marie Kind Hevrøy 2 1246 Kultursekretær Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Elvira Rognes 2 1601 Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Turid Innstrand Olaussen 2 1601 Varaordfører Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Dag Jostein Fjærvoll 1 1866 Stortingsrepresentant Av departement 1987
1990 Leder Odd Einar Dørum 1 301 Sosialkonsulent Av departement 1990
1990 Nestleder Emrullah Gursel 1 301 Lærer Av departement 1987 1990
1990 Vanlig medlem Bjørn Fjeld 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Erik Hauglund 1 216 Førstekonsulent Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Aslam M. Ahsan 1 230 Tegner Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Georg Lieungh 1 301 Byråsjef Av departement 1984 1990
1990 Vanlig medlem Athar Ali 1 301 Sosialfullmekti Av departement 1984 1990
1990 Vanlig medlem Arild Kjerschow 1 301 Direktør Av departement 1985 1990
1990 Vanlig medlem Hanne Finnstad 2 301 Byråsjef Av departement 1987 1990
1990 Vanlig medlem Fazal Hussain 1 301 Maskinoperatør Av departement 1987 1990
1990 Vanlig medlem Else Berit Storaas 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Petter J. Drefvelin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Greta Undersrud 2 301 Spesialkonsulen Av departement 1989 1990
1990 Vanlig medlem Siri Sandbu 2 301 Veileder Av departement 1989 1990
1990 Vanlig medlem Zebmichael Ghebreweldi 1 301 Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Noemi Meyer Lopez 2 301 Advokat Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Reidar Rand 1 301 Byråsjef Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Nita Kapoor 2 301 Informasjonsled Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Harald Bekken 1 301 Sogneprest Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Mahvash Bahrami 2 301 Student Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Mustafa Unsal 1 602 Bilmekaniker Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Maria-Teresa Be Skjervik 2 705 Ballettpedagog Av departement 1984 1990
1990 Vanlig medlem Nguyen Van Dau 1 1001 Innvandrersekre Av departement 1984 1990
1990 Vanlig medlem Nadeem Butt 1 1103 Platearbeider Av departement 1984 1990
1990 Vanlig medlem Anja Riita Hel Foss 2 1103 Administrasjons Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Sverre Mauritzen 1 1103 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Flavian Winceslaausz 1 1201 Maskinist Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Britt Harkestad 2 1224 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Bjørg Hope Galtung 2 1227 Ordfører Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Axel Baudouin 1 1601 Amanuensiss Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Lisbeth Holand 2 1902 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Pirkko Lehtinen 2 2020 Kontorsjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Mansha Khan 1 219 Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Rudolfo Rojas 1 219 Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Eirik Berg 1 219 Byråsjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Rizwana Khawar 2 219 Tolk Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Tove Skarstein 2 301 Underdirektør Av departement 1985 1990
1990 Vanlig varamedlem Qiser Saeed Saddiqi 1 301 Butikkmedarbeid Av departement 1987 1990
1990 Vanlig varamedlem Roar Wik 1 301 Direktør Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Bodhild Baasland 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989 1990
1990 Vanlig varamedlem Bah Kaiser Ali 1 301 Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Margaret Torsvi Vikki 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Tore Hennum Jacobsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Tove Filbakk 2 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Farook Afifi 1 301 Ingeniør Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Ashfaq Ahmad 1 301 Lege Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Unni Charlotte Lund 2 301 Rådgiver Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Eva Finstad 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Josef Noel Vasquez 1 301 Student Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Fakhra Salini 2 301 Student Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Fariba Fazelpour 2 412 Student Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Siamak Homapour 1 805 Flyktningekonsu Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Leif Åge Eilertsen 1 814 Fylkesarbeidssj Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Børre Rønningen 1 834 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Jon Lilletun 1 1014 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Ahmed Bozgil 1 1103 Journalist Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Carlotta Vallebona 2 1201 Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Marit Wikholm 2 1201 Partisekretær Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Azizul Haque-Md. 1 1201 Tolk Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Gudmund Restad 1 1573 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Rita Kumar 2 1601 Flyktningekonsu Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Astrid Minge 2 1816 Førstekonsulent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Celi Kumundini Valle 2 1902 Hjelpepleier Av departement 1990
1991 Leder Odd Einar Dørum 1 301 Konsulent Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Bjørn Fjeld 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Erik Hauglund 1 216 Førstekonsulent Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Aslam M. Ahsan 1 230 Tegner Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Zebmichael Ghebreweldi 1 301 Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Noemi Meyer Lopez 2 301 Advokat Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Reidar Rand 1 301 Byråsjef Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Nita Kapoor 2 301 Informasjonsled Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Harald Bekken 1 301 Sogneprest Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Mahvash Bahrami 2 301 Student Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Tore Hennum Jacobsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1990 1992
1991 Vanlig medlem Mustafa Unsal 1 602 Bilmekaniker Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Anja Riita Hel Foss 2 1103 Administrasjons Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Sverre Mauritzen 1 1103 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Flavian Winceslaausz 1 1201 Maskinist Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Britt Harkestad 2 1224 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Bjørg Hope Galtung 2 1227 Ordfører Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Axel Baudouin 1 1601 Amanuensis Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Rita Kumar 2 1601 Flyktningekonsu Av departement 1990 1992
1991 Vanlig medlem Lisbeth Holand 2 1902 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Pirkko Lehtinen 2 2020 Kontorsjef Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Mansha Khan 1 219 Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Rudolfo Rojas 1 219 Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Eirik Berg 1 219 Byråsjef Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Rizwana Khawar 2 219 Tolk Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Bah Kaiser Ali 1 301 Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Margaret Torsvi Vikki 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Tove Filbakk 2 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Farook Afifi 1 301 Ingeniør Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Ashfaq Ahmad 1 301 Lege Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Unni Charlotte Lund 2 301 Rådgiver Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Eva Finstad 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Josef Noel Vasquez 1 301 Student Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Fakhra Salini 2 301 Student Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Fariba Fazelpour 2 412 Student Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Siamak Homapour 1 805 Flyktningekonsu Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Leif Åge Eilertsen 1 814 Fylkesarbeidssj Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Børre Rønningen 1 834 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Jon Lilletun 1 1014 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Ahmed Bozgil 1 1103 Journalist Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Carlotta Vallebona 2 1201 Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Marit Wikholm 2 1201 Partisekretær Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Azizul Haque-Md. 1 1201 Tolk Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Gudmund Restad 1 1573 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Astrid Minge 2 1816 Førstekonsulent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Celi Kumundini Valle 2 1902 Hjelpepleier Av departement 1990
1992 Leder Odd Einar Dørum 1 301 Konsulent Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Bjørn Fjeld 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Erik Hauglund 1 216 Førstekonsulent Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Lise Grette 2 216 Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Aslam M. Ahsan 1 230 Tegner Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Vigdis M. Gjelsvik 2 233 Ordfører Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Zebmichael Ghebreweldi 1 301 Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Noemi Meyer Lopez 2 301 Advokat Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Reidar Rand 1 301 Byråsjef Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Nita Kapoor 2 301 Informasjonsled Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Harald Bekken 1 301 Sogneprest Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Mahvash Bahrami 2 301 Student Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Tore Hennum Jacobsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1990 1992
1992 Vanlig medlem Eli Hindenes 2 301 Veileder Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Mustafa Unsal 1 602 Bilmekaniker Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Anja Riita Hel Foss 2 1103 Administrasjons Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Sverre Mauritzen 1 1103 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Flavian Winceslaausz 1 1201 Maskinist Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Britt Harkestad 2 1224 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Bjørg Hope Galtung 2 1227 Ordfører Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Axel Baudouin 1 1601 Amanuensis Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Rita Kumar 2 1601 Flyktningekonsu Av departement 1990 1992
1992 Vanlig medlem Lisbeth Holand 2 1902 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Pirkko Lehtinen 2 2020 Kontorsjef Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Mansha Khan 1 219 Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Rudolfo Rojas 1 219 Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Eirik Berg 1 219 Byråsjef Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Rizwana Khawar 2 219 Tolk Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Bah Kaiser Ali 1 301 Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Margaret Torsvi Vikki 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Tove Filbakk 2 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Farook Afifi 1 301 Ingeniør Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Ashfaq Ahmad 1 301 Lege Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Unni Charlotte Lund 2 301 Rådgiver Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Eva Finstad 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Josef Noel Vasquez 1 301 Student Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Fakhra Salini 2 301 Student Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Torunn Willadsen 2 301 Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Erling Kielland 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Grete Randsborg Jenseg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Tove Indgjerd 2 301 Konsulent Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Arild Lund 1 301 Stortingsrepresentant Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Eva Haagensen 2 301 Utredningsleder Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Fariba Fazelpour 2 412 Student Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Siamak Homapour 1 805 Flyktningekonsu Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Foroz Porkazami 2 806 Flyktningekonsu Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Leif Åge Eilertsen 1 814 Fylkesarbeidssj Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Børre Rønningen 1 834 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Lisbeth Rugtvedt 2 834 Stortingsrepresentant Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Jon Lilletun 1 1014 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Ahmed Bozgil 1 1103 Journalist Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Carlotta Vallebona 2 1201 Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Marit Wikholm 2 1201 Partisekretær Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Azizul Haque-Md. 1 1201 Tolk Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Mary Skjold 2 1504 Sykepleier Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Gudmund Restad 1 1573 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Astrid Minge 2 1816 Førstekonsulent Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Celi Kumundini Valle 2 1902 Hjelpepleier Av departement 1990
1993 Leder Odd Einar Dørum 1 301 Konsulent Av departement 1990 1993
1993 Nestleder Maria-Teresa Be Skjervik 2 705 Ballettpedagog Av departement 1984 1993
1993 Vanlig medlem Jorunn Nygård 2 0 Underdirektør Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Mohamed Iqbal Raja 1 103 Radiograf Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Bjørn Fjeld 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Lise Grette 2 216 Førstekonsulent Av departement 1992 1993
1993 Vanlig medlem Naresh Kaur 2 220 Sykepleier Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Arild Kjerschow 1 301 Direktør Av departement 1985 1993
1993 Vanlig medlem Petter J. Drefvelin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1988 1993
1993 Vanlig medlem Tore Hennum Jacobsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Yasmin Mujahid 2 301 Adjunkt Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Johannes Tennøy 1 301 Bussjåfør Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Sveinung Lunde 1 301 Direktør Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Sverre O. Friis-Petersen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Gerd Irene Grimsgaard 2 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Do Van Thanh 1 301 Sivilingeniør Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Britt Hildeng 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Turince Calimli 2 501 Student Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Carlos Salas 1 532 Lærer Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Ali Duymaz 1 602 Student Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Eva K. Khan 2 605 Student Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Nguyen Van Dau 1 1001 Innvandrersekre Av departement 1984 1993
1993 Vanlig medlem Børre Jakobsen 1 1001 Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Paul Otto Johnsen 1 1001 Redaktør Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Amara Ranaweera 1 1103 Overgeolog Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Azizul Haque-Md. 1 1201 Tolk Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Bjørg Hope Galtung 2 1227 Ordfører Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Elizabeth Miciano 2 1523 Sykepleier Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Rita Kumar 2 1601 Flyktningekonsu Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Per Aas 1 1901 Pensjonist Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Lisbeth Holand 2 1902 Stortingsrepresentant Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Juan Maulen 1 1902 Flyktningekonsu Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Carmen De Meer 2 1922 Lege Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Kaarina Lukkari 2 2003 Lærer Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Sivarajah Kanapathipillai 1 0 Fiskerirettleie Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Sonja Khan 2 104 Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Åse Gulliksen 2 217 Produksjonsarbe Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Eirik Berg 1 219 Byråsjef Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Oddveig G. Klingenberg 2 220 Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Mona G. Ruud 1 220 Rådgiver Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Esteban Navarro 1 237 Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Georg Lieungh 1 301 Rådgiver Av departement 1984 1993
1993 Vanlig varamedlem Greta Undersrud 2 301 Spesialkonsulen Av departement 1989 1993
1993 Vanlig varamedlem Erling Kielland 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992 1993
1993 Vanlig varamedlem Irene Ekeli 2 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Anne Havnør 2 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Bjørg Tveter 2 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Argumon Nessa 2 301 Hjelpepleier Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Jacob Dagnew 1 301 Kultursjef Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Rubina Rana 2 301 Redaktør Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Espen Thorud 1 301 Ridgiver Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Lan Rusli 2 301 Saksbehandler Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Tryggve Øglænd 1 301 Student Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Shoreh Nerges Esfahnie 2 427 Kokk Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Turid Wickstran Iversen 2 602 Ordfører Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Sukhvinder Sing Jhotti 1 602 Student Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Harminder Kaur Dhami 2 602 Sykepleier Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Majid Hamzehi 1 806 Student Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Lisbeth Rugtvedt 2 834 Stortingsrepresentant Av departement 1992 1993
1993 Vanlig varamedlem Mehri Manocheri Skogstad 2 1001 Tolk Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Anja Riita Hel Foss 2 1103 Administrasjons Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Marit Wikholm 2 1201 Partisekretær Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Froyla Cataylo 2 1201 Sykepleier Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Manuel Navarro 1 1528 Bibliotekassist Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Gudmund Restad 1 1573 Stortingsrepresentant Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Kobla Teteh Agbota 1 1620 Høgskolelektor Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Antionette Shir Arulandam 2 1866 Pleiemedhjelper Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Jorunn Nygård 2 Underdirektør I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Mohamed Iqbal Raja 1 103 Radiograf I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Naresh Kaur 2 220 Sykepleier I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Yasmin Mujahid 2 301 Adjunkt I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Johannes Tennøy 1 301 Bussjifør I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Sveinung Lunde 1 301 Direktør I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Sverre O. Friis-Petersen 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Gerd Irene Grimsgaard 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Carmen De Meer 2 301 Lege I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Do Van Thanh 1 301 Sivilingeniør I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Britt Hildeng 2 301 Stortingsrepresentant I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Turince Calimli 2 501 Student I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Carlos Salas 1 532 Lærer I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Ali Duymaz 1 602 Student I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Eva K. Khan 2 605 Student I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Børre Jakobsen 1 1001 I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Paul Otto Johnsen 1 1001 Redaktør Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Amara Ranaweera 1 1103 Overgeolog I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Elizabeth Miciano 2 1523 Sykepleier I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Per Aas 1 1901 Pensjonist I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Juan Maulen 1 1902 Flyktningekonsu I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Kaarina Lukkari 2 2003 Lárer I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Sivarajah Kanapathipillai 1 Fiskerirettleie I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Sonja Khan 2 104 I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Åse Gulliksen 2 217 Produksjonsarbe I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Oddveig G. Klingenberg 2 220 I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Mona G. Ruud 1 220 Rådgiver I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Esteban Navarro 1 237 I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Irene Ekeli 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Anne Havnør 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Bjørg Tveter 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Argumon Nessa 2 301 Hjelpepleier I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Jacob Dagnew 1 301 Kultursjef I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Rubina Rana 2 301 Redaktør I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Espen Thorud 1 301 Ridgiver I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Lan Siavw 2 301 Saksbehandler I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Tryggve Øglænd 1 301 Student I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Shoreh Nerges Esfahnie 2 427 Kokk I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Turid Wickstran Iversen 2 602 Ordfører I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Sukhvinder Sing Jhotti 1 602 Student I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Harminder Kaur Dhami 2 602 Sykepleier I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Majid Hamzehi 1 806 Student I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Mehri Manocheri Skogstad 2 1001 Tolk I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Froyla Cataylo 2 1201 Sykepleier I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Manuel Navarro 1 1528 Bibliotekassist I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Kobla Teteh Agbota 1 1620 Høgskolelektor I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Antionette Shir Arulandam 2 1866 Pleiemedhjelper I statsråd 1993
1995 Nestleder Amara Ranaweera 1 1103 Overgeolog I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Jorunn Nygård 2 Underdirektør I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Mohamed Iqbal Raja 1 103 Radiograf I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Naresh Kaur 2 220 Sykepleier I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Yasmin Mujahid 2 301 Adjunkt I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Johannes Tennøy 1 301 Bussjåfør I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Sveinung Lunde 1 301 Direktør I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Sverre O. Friis-Petersen 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Gerd Irene Grimsgaard 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Carmen De Meer 2 301 Lege I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Do Van Thanh 1 301 Sivilingeniør I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Britt Hildeng 2 301 Stortingsrepresentant I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Turince Calimli 2 501 Student I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Carlos Salas 1 532 Lærer I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Ali Duymaz 1 602 Student I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Eva K. Khan 2 605 Student I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Børre Jakobsen 1 1001 I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Paul Otto Johnsen 1 1001 Redaktør Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Elizabeth Miciano 2 1523 Sykepleier I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Per Aas 1 1901 Pensjonist I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Juan Maulen 1 1902 Flyktningekonsu I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Kaarina Lukkari 2 2003 Lærer I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Sivarajah Kanapathipillai 1 Fiskerirettleie I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Sonja Khan 2 104 I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Åse Gulliksen 2 217 Produksjonsarbe I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Oddveig G. Klingenberg 2 220 I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Mona G. Ruud 1 220 Rådgiver I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Esteban Navarro 1 237 I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Irene Ekeli 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Anne Havnør 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Bjørg Tveter 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Argumon Nessa 2 301 Hjelpepleier I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Jacob Dagnew 1 301 Kultursjef I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Espen Thorud 1 301 Rådgiver I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Rubina Rana 2 301 Redaktør I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Lan Siavw 2 301 Saksbehandler I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Berit Aalborg 2 301 Student I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Elisabeth Sem Christensen 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1995
1995 Vanlig varamedlem Shoreh Nerges Esfahnie 2 427 Kokk I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Turid Wickstran Iversen 2 602 I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Sukhvinder Sing Jhotti 1 602 Student I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Harminder Kaur Dhami 2 602 Sykepleier I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Majid Hamzehi 1 806 Student I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Mehri Manocheri Skogstad 2 1001 Tolk I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Froyla Cataylo 2 1201 Sykepleier I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Manuel Navarro 1 1528 Bibliotekassist I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Kobla Teteh Agbota 1 1620 Høgskolelektor I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Antionette Shir Arulandam 2 1866 Pleiemedhjelper I statsråd 1993
1996 Leder Odd Einar Dørum 1 301 Konsulent I statsråd 1990 1996
1996 Nestleder Amara Ranaweera 1 1103 Overgeolog I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig medlem Tuula Ahola 2 Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Esmaeil Akbari 1 Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Quintino Da Fonseca 1 Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Trine Skei Grande 2 Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Rachanee Maria Holt 2 Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Terje Riis Johansen 1 Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Ghazala Kauser 2 Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Vidar Kleppe 1 Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Ratab-Ul-Lissan Malik 1 Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Sergio David Ma Marin 1 Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Daha Abdi Haji Mohamed 1 Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Nasim Riaz 2 Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Antonia Samaniego 2 Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Vo Ngoc Sang 1 Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Berit Sollien 2 Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Abdullah Tanatar 1 Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Barbro A. Bakken 2 213 Underdirektør Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Bjørn Fjeld 1 216 Avdelingsdirekt I statsråd 1990 1996
1996 Vanlig medlem Naresh Kaur 2 220 Sykepleier I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig medlem Eli Sundby 2 230 Underdirektør Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Petter J. Drefvelin 1 301 Direktør I statsråd 1988 1996
1996 Vanlig medlem Lisbeth Rugtvedt 2 301 I statsråd 1992 1996
1996 Vanlig medlem Yasmin Mujahid 2 301 Adjunkt I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig medlem Sverre O. Friis-Petersen 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig medlem Gerd Irene Grimsgaard 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig medlem Alf Modvar 1 301 Byråsjef Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Liv Anne Støren 2 301 Rådgiver Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Turid Wickstran Iversen 2 602 I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig medlem Paul Otto Johnsen 1 1001 Pensjonist I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig medlem Elizabeth Miciano 2 1523 Sykepleier I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig varamedlem Sivarajah Kanapathipillai 1 Fiskerirettleie I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig varamedlem Chiku Ali 2 Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Aurea Bekken 2 Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Nina Gran 2 Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Pa Samuel A. Harding 1 Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Mohanakumar Kanagalingam 1 Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Jiwan Kumar 1 Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Iqbal Mazhar 1 Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Nneka Okoye 2 Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Naila Raja 2 Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Odd Kristian Reme 1 Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Victoria Rweikiza 2 Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Zaher Shade 1 Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Arulampalam Vasantaarajan 1 Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Ståle Meland 1 Direktør Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Thor Arne Aass 1 Ekspedisjonssjef Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Farahnaz Bahrami 2 Morsmålslærer Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Mistry Hasmukh 1 103 Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Mona G. Ruud 1 220 Rådgiver I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig varamedlem Morten Høglund 1 220 Varaordfører Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Lise Grette 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1992 1996
1996 Vanlig varamedlem Elisabeth Sem Christensen 2 301 Underdirektør I statsråd 1995 1996
1996 Vanlig varamedlem Tove Indgjerd 2 301 Konsulent Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Åse Rellsve 2 301 Rådgiver Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Eli Fisknes 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Eva Margrete Lian 2 714 Stortingsrepresentant Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Anja Riita Hel Foss 2 1103 Administrasjons I statsråd 1990 1996
1996 Vanlig varamedlem Ahmed Bozgil 1 1103 Journalist Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Helge S. Larsen 1 1103 Skoleelev Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Froyla Cataylo 2 1201 Sykepleier I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig varamedlem Kobla Teteh Agbota 1 1620 Høgskolelektor I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig varamedlem Per Aas 1 1901 Pensjonist I statsråd 1993 1996
1997 Vanlig medlem Ghazala Kauser 2 104 Student I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Barbro A. Bakken 2 213 Underdirektør I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Eli Sundby 2 230 Underdirektør Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Alf Modvar 1 301 Byråsjef I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Trine Skei Grande 2 301 Generalsekretær I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Nasim Riaz 2 301 Pedagogisk-Psyk I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Quintino Da Fonseca 1 301 Prosjektleder I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Liv Anne Støren 2 301 Rådgiver I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Abdullah Tanatar 1 301 Sekretær I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Antonia Samaniego 2 301 Sosialarbeider I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Esmaeil Akbari 1 502 Ingeniør I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Berit Sollien 2 528 Rektor I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Vo Ngoc Sang 1 602 Lærer I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Ratab-Ul-Lissan Malik 1 705 Analysekjemiker I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Terje Riis Johansen 1 806 I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Daha Abdi Haji Mohamed 1 806 Lærer I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Vidar Kleppe 1 1001 Politiker I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Rachanee Maria Holt 2 1601 Lærer I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Sergio David Ma Marin 1 1837 Kulturarbeider I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Tuula Ahola 2 2023 Kunderådgiver I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Odd Kristian Reme 1 I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Ståle Meland 1 Direktør I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Thor Arne Aass 1 Ekspedisjonssjef I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Farahnaz Bahrami 2 Morsmålslærer I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Mistry Hasmukh 1 103 Daglig Leder I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Jiwan Kumar 1 219 Ligningssekretæ I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Morten Høglund 1 220 Politisk Rådgiv I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Pa Samuel A. Harding 1 230 Avdelingsingeni I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Arulampalam Vasantaarajan 1 230 Produksjonsarbe I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Iqbal Mazhar 1 301 I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Victoria Rweikiza 2 301 Miljøarbeider I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Åse Rellsve 2 301 Rådgiver I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Tove Indgjerd 2 301 Rådgiver I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Nina Gran 2 301 Spesialkonsulen I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Eli Fisknes 2 301 Spesialrådgiver I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Nneka Okoye 2 301 Student I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Aurea Bekken 2 703 I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Eva Margrete Lian 2 714 Stortingsrepresentant I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Naila Raja 2 1001 Lærer I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Helge S. Larsen 1 1103 Skoleelev I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Ahmed Bozgil 1 1103 Tiltakskonsulen I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Chiku Ali 2 1201 I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Mohanakumar Kanagalingam 1 1201 Barnevernkurato I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Zaher Shade 1 1804 Lærer I statsråd 1996
2002 Ronny Røste Høglund
2002 Bekim Sahitaj
2002 Thor Arne Aass Ekspedisjonssjef
2002 Karin Annie Bøe Rådgiver
2002 Ann Kristin Nilsen Rådgiver
2002 Chudasama Krishna Sosionom
2002 Ghazala Kauser 104 Førstepostbetjent
2002 Signe Øye 138 Stortingsrepresentant
2002 Trygve G. Nordby 217 Direktør
2002 Sissel Bye Ytteborg 219 Førstekonsulent
2002 Anne Brodtkorb 219 Underdirektør
2002 Mons Georg Rud 220 Rådgiver
2002 Pa Samuel A. Harding 230 Avdelingsingeniør
2002 Nafeesa Bano Safder 230 Reseptar
2002 Tron Erik Hovind 235 Stortingsrepresentant
2002 Qayyum Abid Raja 301
2002 Stephan G. Mo 301 Avdelingsdirektør
2002 Alf Modvar 301 Avdelingsdirektør
2002 Rønnaug Eitrem 301 Førstekonsulent
2002 Geir Olsen 301 Generalsekretær
2002 Bård Folke Fredriksen 301 Gruppeleder
2002 Victoria Rweikiza 301 Miljøarbeider
2002 Nasim Riaz 301 Pedagogisk-Psykol. Rådgiver
2002 Selma Ilyas 301 Politiadvokat
2002 Line Nernæs 301 Rådgiver
2002 Lene Oftedal 301 Rådgiver
2002 Turid Semb 301 Rådgiver
2002 Jan Tvedt 301 Rådgiver
2002 Wenche Hellerud 301 Rådgiver
2002 Aziz Ur Rehman 301 Regnskapsmedarbeider
2002 Nina Gran 301 Spesialkonsulent
2002 Karin Andersen 301 Stortingsrepresentant
2002 Trine Skei Grande 301 Stortingsrepresentant
2002 Bashe Mohamed Musse 301 Student
2002 Tithi Khan Saera 301 Student
2002 Elisabeth Sem Christiansen 301 Underdirektør
2002 Ståle Urbye 301 Utreder
2002 Esmaeil Akbari 502 Ingeniør
2002 Esperanza Martin 502 Lærer
2002 Berit Sollien 528 Rektor
2002 Vanja Stenslie Krakk 533 Politisk Rådgiver
2002 Noorsiraj Safi 602 Morsmålslærer
2002 Jon Åsheim 704 Lektor
2002 Daha Abdi Haji Mohamed 806 Lærer
2002 Angela Folåsen 906 Leder
2002 Dar Yousaf Mohammad 1001 Pensjonist
2002 Isabel Stangeland 1102 Laboratorietekniker
2002 Ahmed Bozgil 1103 Politiker
2002 Loyda Quesada 1103 Sosionom
2002 Odd Kristian Reme 1103 Teolog
2002 Kristin Ravnanger 1201
2002 Jude Chester Siluvairasa 1201 Miljøarbeider
2002 Maria Jose Aguayo Escobar 1201 Student
2002 Logeswary Vairavanathan 1502 Morsmålslærer
2002 Thomas Sebastian Fabian 1504 Assistent
2002 Thomas Ngari 1601 Førstekonsulent
2002 Rachanee Maria T. Holt 1601 Lærer
2002 Zaher Shhade 1804 Lærer
2002 Saikou-Ba Samateh 1804 Sykepleier
2002 Sivarajah Kanapathipillai 1902 Fiskerirettleier
2002 Anna Amdahl Fyhn 1902 Prosjektsjef
2002 Salla Taavetti 1938 Student
2002 Leder Bernt Bull 301 Generalsekretær
2002 Nestleder Madhu Sharma 219 Prosjektleder