Utvalg for videreutvikling av plan- og bygningslov

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for videreutvikling av plan- og bygningslov" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for videreutvikling av plan- og bygningslov
Utvalgsnummer: 5112000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1985
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1987
Hjemmel:
Opprettet 13.09.1985 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal utrede og fremme forslag til bestemmelser som kan sikre en samlet sett mer rasjonell byggesaksbehandling. Videre skal utvalget bl.a. av hensyn til den nære sammenheng det er mellom arealplan og byggesak, avklare om det er behov for å gjøre j
Tidsfrist: 1987
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 3 29650 Vedkommende departement
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 9 688766 Vedkommende departement
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 6 608200
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1985 Leder Jon Holt 1 219 Direktør I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Odd Isaksen 1 301 Forbundsformann I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Dikka Simonsen 2 301 Kontorsjef I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Nils Ingvar Korsvoll 1 1134 Teknisk Sjef I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Kjell Fjærtoft 1 1504 Bygningssjef I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Svein-Erik Mordal 1 1719 Prosjektleder I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Anne Brit Børve 2 1804 Fylkesregulerings I statsråd 1985
1986 Leder Jon Holt 1 219 Direktør I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Odd Isaksen 1 301 Forbundsformann I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Dikka Simonsen 2 301 Kontorsjef I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Nils Ingvar Korsvoll 1 1134 Teknisk Sjef I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Kjell Fjærtoft 1 1504 Bygningssjef I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Svein-Erik Mordal 1 1719 Prosjektleder I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Anne Brit Børve 2 1804 Fylkesregulerings I statsråd 1985
1987 Leder Jon Holt 1 219 Direktør I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Odd Isaksen 1 301 Forbundsformann I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Dikka Simonsen 2 301 Kontorsjef I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Nils Ingvar Korsvoll 1 1134 Teknisk Sjef I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Kjell Fjærtoft 1 1504 Bygningssjef I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Svein-Erik Mordal 1 1719 Prosjektleder I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Anne Brit Børve 2 1804 Fylkesregulerin I statsråd 1985