Kommune- og fylkesinndelingsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kommune- og fylkesinndelingsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kommune- og fylkesinndelingsutvalget
Utvalgsnummer: 5123000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1989
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet ved kongelig resolusjon 18. april 1989.
Mandat:
- Evaluering av den kommunale og fylkeskommunale inndelingen med sikte på å få en generell oversikt over hvordan dagens kommune- og fylkesstruktur fungerer. - Vurdere erfaringene med endringene i kommuneinndelingen i de øvrige nordiske land. - Komme med f
Tidsfrist: 1992
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 13 0 4 502830
1990 Kommunaldepartementet 13 0 7 1049245
1991 Kommunaldepartementet 13 0 10 1205000
1992 Kommunaldepartementet 13 0 6 540000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1989 Leder Ragnar Christiansen 1 625 Fhv. Fylkesmann I statsråd 1989
1989 Sekretær, ikke medlem Geir Thorsnæs 1 301 Prosjektleder I statsråd 1989
1989 Sekretær, ikke medlem Geir Vinsand 1 301 Utredningsleder I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Inger Lindgren 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Kåre Grønbech 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Liv Nilsson 2 301 Forbundsleder I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Per Høybråten 1 301 Kirkeverge I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Torill Bente Engseth 2 301 Underdirektør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Unn Aarrestad 2 1121 Bondekone I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Jens Christian Hansen 1 1201 Professor I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Dagfinn Hjertenes 1 1401 Stortingsrepresentant I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Kåre Ellingsgård 1 1502 Spesialkonsulen I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Jørn Rattsø 1 1601 Førsteamanuensi I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Margit Hansen Krone 2 1942 Fhv. Stortingsr I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Mimmi Bæivi 2 2016 Ordfører I statsråd 1989
1990 Leder Ragnar Christiansen 1 625 Fhv. Fylkesmann I statsråd 1989
1990 Sekretær, ikke medlem Geir Thorsnæs 1 301 Prosjektleder I statsråd 1989
1990 Sekretær, ikke medlem Geir Vinsand 1 301 Utredningsleder I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Bjørn Kolby 1 301 Advokat I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Inger Lindgren 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Kåre Grønbech 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Liv Nilsson 2 301 Forbundsleder I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Per Høybråten 1 301 Kirkeverge I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Bodil Marie Olsen 2 301 Konsulent I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Torill Bente Engseth 2 301 Underdirektør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Oskar Nilssen 1 301 Konsulent Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Liv Undheim 2 301 Sekretær Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Jan O. Moslet 1 412 Bonde Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Jakob Wahl 1 627 Advokat Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Unn Aarrestad 2 1121 Bondekone I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Jens Christian Hansen 1 1201 Professor I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Dagfinn Hjertenes 1 1401 Stortingsrepresentant I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Kåre Ellingsgård 1 1502 Spesialkonsulen I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Jørn Rattsø 1 1601 Professor I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Margit Hansen Krone 2 1942 Fhv. Stortingsr I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Mimmi Bæivi 2 2016 Ordfører I statsråd 1989
1991 Leder Ragnar Christiansen 1 625 Fhv. Fylkesmann I statsråd 1989
1991 Sekretær, ikke medlem Geir Thorsnæs 1 301 Prosjektleder I statsråd 1989
1991 Sekretær, ikke medlem Geir Vinsand 1 301 Utredningsleder I statsråd 1989
1991 Sekretær, ikke medlem Sverre Mogstad 1 301 Utreder Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Inger Lindgren 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Kåre Grønbech 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Liv Nilsson 2 301 Forbundsleder I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Torill Bente Engseth 2 301 Underdirektør I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Jan O. Moslet 1 412 Bonde Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Unn Aarrestad 2 1121 Bonde I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Jens Christian Hansen 1 1201 Professor I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Dagfinn Hjertenes 1 1401 Stortingsrepresentant I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Kåre Ellingsgård 1 1502 Spesialkonsulen I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Jørn Rattsø 1 1601 Professor I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Margit Hansen Krone 2 1942 Fhv. Stortingsr I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Mimmi Bæivi 2 2001 Varaordfører I statsråd 1989
1992 Leder Ragnar Christiansen 1 625 Fhv. Fylkesmann I statsråd 1989
1992 Sekretær, ikke medlem Geir Vinsand 1 301 Utredningsleder I statsråd 1989
1992 Sekretær, ikke medlem Sverre Mogstad 1 301 Utreder Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Inger Lindgren 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Kåre Grønbech 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Liv Nilsson 2 301 Forbundsleder I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Torill Bente Engseth 2 301 Underdirektør I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Jan O. Moslet 1 412 Bonde Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Unn Aarrestad 2 1121 Bonde I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Jens Christian Hansen 1 1201 Professor I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Dagfinn Hjertenes 1 1401 Stortingsrepresentant I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Kåre Ellingsgård 1 1502 Spesialkonsulen I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Jørn Rattsø 1 1601 Professor I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Margit Hansen Krone 2 1942 Fhv. Stortingsr I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Mimmi Bæivi 2 2001 Varaordfører I statsråd 1989