Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven
Utvalgsnummer: 5124000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1989
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet ved kongelig resolusjon 11. august 1989.
Mandat:
Utvalg til å gjennomgå erfaringene med arbeidsmiljøloven, med sikte på å legge fram konkrete forslag. Utvalget avgav sin innstilling 24.06.92.
Tidsfrist: 1991
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 17 0 3 50068
1990 Kommunaldepartementet 17 0 5 1153430
1991 Kommunaldepartementet 17 0 21 1472280
1992 Kommunaldepartementet 17 0 5 740435
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1989 Vanlig medlem Finn Berge Haaland 1 0 Organisasjonsse I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Brit D. Semner 2 214 Juridisk Rådgiv I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Kari Holst 2 219 Underdirektør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Thorstein Larsen 1 231 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Bjørn Kolby 1 301 Advokat I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Erik C. Aagaard 1 301 Advokat Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Tore Eriksen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Arne Spildo 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Dagfinn Habberstad 1 301 Forbundsleder I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Bjørg Aase Sørensen 2 301 Forsker I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Bodil Marie Olsen 2 301 Konsulent I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Virginia Hoel 2 301 Konsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Bjørn Eirik Willadssen 1 301 Miljøsekretær I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Truls Jahnsen 1 301 Prosjektleder I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Sissel Markhus 2 301 Underdirektør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Ragnar Aasland 1 705 Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Erik Bartnes 1 1702 Ordfører Av departement 1989
1990 Leder Kari Gjesteby 2 301 Siviløkonom I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Brit D. Semner 2 214 Juridisk Rådgiv I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Kari Holst 2 219 Underdirektør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Thorstein Larsen 1 231 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Bjørn Kolby 1 301 Advokat I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Erik C. Aagaard 1 301 Advokat Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Tore Eriksen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Arne Spildo 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Dagfinn Habberstad 1 301 Forbundsleder I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Bjørg Aase Sørensen 2 301 Forsker I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Bodil Marie Olsen 2 301 Konsulent I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Virginia Hoel 2 301 Konsulent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Bjørn Eirik Willadssen 1 301 Miljøsekretær I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Finn Berge Haaland 1 301 Organisasjonsse I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Truls Jahnsen 1 301 Prosjektleder I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Sissel Markhus 2 301 Underdirektør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Øyvind Vidnes 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Oskar Nilssen 1 301 Konsulent Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Liv Undheim 2 301 Sekretær Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Jakob Wahl 1 627 Advokat Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Ragnar Aasland 1 705 Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Erik Bartnes 1 1702 Ordfører Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Brit D. Semner 2 214 Juridisk Rådgiv I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Kari Holst 2 219 Underdirektør I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Thorstein Larsen 1 231 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Erik C. Aagaard 1 301 Advokat Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Tore Eriksen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Dagfinn Habberstad 1 301 Forbundsleder I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Bjørg Aase Sørensen 2 301 Forsker I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Virginia Hoel 2 301 Konsulent Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Bjørn Eirik Willadssen 1 301 Miljøsekretær I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Finn Berge Haaland 1 301 Organisasjonsse I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Truls Jahnsen 1 301 Prosjektleder I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Sissel Markhus 2 301 Underdirektør I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Øyvind Vidnes 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Oskar Nilssen 1 301 Konsulent Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Liv Undheim 2 301 Sekretær Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Henning Strand 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Peter Chr. Koren 1 301 Divisjonsd Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Jon H. Stebergløkken 1 301 Utreder Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Jakob Wahl 1 627 Advokat Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Ragnar Aasland 1 705 Direktør I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Erik Bartnes 1 1702 Ordfører Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Brit D. Semner 2 214 Juridisk Rådgiv I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Kari Holst 2 219 Underdirektør I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Thorstein Larsen 1 231 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Erik C. Aagaard 1 301 Advokat Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Dagfinn Habberstad 1 301 Direktør I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Bjørg Aase Sørensen 2 301 Forsker I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Bjørn Eirik Willadssen 1 301 Miljøsekretær I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Finn Berge Haaland 1 301 Organisasjonsse I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Truls Jahnsen 1 301 Prosjektleder I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Sissel Markhus 2 301 Underdirektør I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Oskar Nilssen 1 301 Konsulent Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Liv Undheim 2 301 Sekretær Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Henning Strand 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Peter Chr. Koren 1 301 Divisjonsdirekt Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Jon H. Stebergløkken 1 301 Utreder Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Jakob Wahl 1 627 Advokat Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Ragnar Aasland 1 705 Direktør I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Erik Bartnes 1 1702 Forhandlingsled Av departement 1989