Sametinget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Sametinget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Sametinget
Utvalgsnummer: 5125000
Opprettelsesår: 1989
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved Lov av 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (Sameloven).
Mandat:
Iflg. Samelovens paragraf 2-1, første ledd: "Sametingets arbeidsområde er alle saker som etter tingets oppfatning særlig berører den samiske folkegruppe." Samerådets funksjoner går inn i Sametinget. I første omgang har Tinget en rådgivende funksjon, men
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Forhandlingsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 39 39 0 0
1990 Kommunaldepartementet 39 39 4 1810927
1991 Kommunaldepartementet 39 39 4 2155560
1992 Kommunaldepartementet 39 39 0 0
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 39 39 4 383262
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 39 39 4 3500770
1995 Kommunal- og arbeidsdepartementet 39 39 0 0
1996 Kommunal- og arbeidsdepartementet 39 39 0 0
1997 Kommunal- og arbeidsdepartementet 39 39 0 0
2002 Kommunal- og regionaldepartementet 4 4482000
2003 Kommunal- og regionaldepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1989 Leder Ole Henrik Magga 1 2011 Professor Av andre 1989
1989 Nestleder Mary Konstanse Mikalsen 2 1940 Husflidskonsule Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Ingrid Susanne Wernberg 2 301 Husmor Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Máret Guhttor 2 301 Økonomisjef Av andre 1989
1989 Vanlig medlem John J. Nordfjell 1 1640 Reineier Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Jarle Jonassen 1 1640 Reineier Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Ella Holm-Bull 2 1736 Rektor Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Lennart Mikkelsen 1 1804 Student Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Ivar M. Simonsen 1 1805 Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Ing Lill Pavall 2 1841 Sivilagronom Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Ante Martin Eriksen 1 1850 Student Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Oddvin Storelv 1 1853 Landpostbud Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Inger Anne Johansen 2 1860 Tannlegesekretæ Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Nils Jernsletten 1 1902 Amanuensis Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Lars Nilsen 1 1902 Bilmekaniker Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Ester Marie Fjellheim 2 1902 Lege Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Olav Andersen 1 1913 Poststyrer Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Inger-Ann Fossli 2 1920 Helse- Og Sosia Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Haldis Thomassen 2 1920 Sykepleierstude Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Aage Pedersen 1 1931 Lærer Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Eilif O. Larsen 1 1940 Gårdbruker Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Mathis Mathisen Sara 1 2011 Reineier Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Mikkel Aslaksen Gaup 1 2011 Rektor Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Ruth Rye Josefsen 2 2012 Husmor Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Johan Mikkel Sara 1 2016 Lærer Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Mimmi Bæivi 2 2016 Ordfører Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Peder Mathisen 1 2020 Fisker Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Josef Vedhugnes 1 2020 Fylkessekretær Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Alf Edvard Nystad 1 2020 Trafikklærer Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Egil Olli 1 2021 Bonde Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Hans Guttorm 1 2021 Distriktsarbeid Av andre 1989
1989 Vanlig medlem John Henrik Eira 1 2021 Reineier Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Jon Viktor Aslaksen 1 2025 Bonde Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Steinar Ronald Pedersen 1 2025 Forsker Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Johan Jernsletten 1 2025 Rektor Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Inger Katrine Juuso 2 2027 Lærer Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Magnhild Mathisen 2 2027 Lærer Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Haldis Juliane Balto 2 301 Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Kjersti Myrnes Balto 2 301 Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Ann-Merete G. Rangmel 2 301 Student Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Synnøve Brevik 2 627 Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Nora Marie Bransfjell 2 1736 Lærer Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Sigfred Jåma 1 1739 Reindriftssame Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Åge Nordkild 1 1805 Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Roger Pedersen 1 1805 Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Laura Jåma Renfjell 2 1832 Reineier Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Kirsti Knutsen 2 1850 Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Hugo Kalstad 1 1850 Student Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Ingolf S. Huva 1 1852 Reineier Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Henry Minde 1 1902 Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Heidi B. Andersen 2 1902 Lærer Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Else Grete Broderstad 2 1902 Student Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Tor Ivar Andersen 1 1920 Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Anders Oskal jr. 1 1925 Reindriftssame Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Inger A. Skum 2 1931 Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Reidar H. Solberg 1 1940 Selger Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Nelly Simonsen 2 1943 Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Johan Larsen 1 1943 Småbruker Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Øystein Ballari 1 2003 Avdelingsleder Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Sigmund Johnsen 1 2003 Fylkesgeolog Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Rávdná Buljo 2 2011 Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Kirsten A.b. Eira 2 2011 Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Nils Mathisen Gaup 1 2011 Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Terje K. Haugen 1 2012 Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Leif Dunfjell 1 2012 Jurist Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Otto Svendsen 1 2017 Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Máddjá Riit Niiljut 2 2019 Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Ingunn Utsi 2 2019 Billedkunstner Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Ragnhild Nystad 2 2021 Avdelingsleder Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Mathis A. Sara 1 2021 Reindriftssame Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Hans Skoglund 1 2021 Småbruker Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Eva Kollstrøm Nedrejord 2 2022 Forretningsdriv Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Ingrid Smuk Rolstad 2 2025 Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Magnar Helander 1 2025 Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Marianne Balto Henriksen 2 2025 Ligningssekretæ Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Venche Tørmænen 2 2030 Førskolelærer Av andre 1989
1990 Leder Ole Henrik Magga 1 2011 President Av andre 1989
1990 Nestleder Mary Konstanse Mikalsen 2 1940 Husflidskonsule Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Ingrid Susanne Wernberg 2 301 Husmor Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Johan Mikkel Sara 1 301 Lastebileier Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Máret Guhttor 2 301 Økonomisjef Av andre 1989
1990 Vanlig medlem John J. Nordfjell 1 1640 Reineier Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Jarle Jonassen 1 1640 Reineier Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Ella Holm-Bull 2 1736 Stipendiat Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Lennart Mikkelsen 1 1804 Student Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Ivar M. Simonsen 1 1805 Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Ing Lill Pavall 2 1841 Sivilagronom Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Ante Martin Eriksen 1 1850 Student Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Oddvin Storelv 1 1853 Landpostbud Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Inger Anne Johansen 2 1860 Tannlegesekretæ Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Ester Marie Fjellheim 2 1902 Lege Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Nils Jernsletten 1 1902 Professor Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Olav Andersen 1 1913 Poststyrer Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Inger-Ann Fossli 2 1920 Helse- Og Sosia Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Haldis Thomassen 2 1920 Sykepleier Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Aage Pedersen 1 1931 Lærer Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Eilif O. Larsen 1 1940 Gårdbruker Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Lars Nilsen 1 1942 Skoleelev Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Mathis Mathisen Sara 1 2011 Reineier Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Mikkel Aslaksen Gaup 1 2011 Rektor Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Ruth Rye Josefsen 2 2012 Husmor Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Svein Henning Bårdsen 1 2016 Lærer Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Mimmi Bæivi 2 2016 Ordfører Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Peder Mathisen 1 2020 Fisker Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Josef Vedhugnes 1 2020 Fylkessekretær Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Alf Edvard Nystad 1 2020 Trafikklærer Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Egil Olli 1 2021 Bonde Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Hans Guttorm 1 2021 Distriktsarbeid Av andre 1989
1990 Vanlig medlem John Henrik Eira 1 2021 Reineier Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Jon Viktor Aslaksen 1 2025 Bonde Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Steinar Ronald Pedersen 1 2025 Politisk Rådgiv Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Johan Jernsletten 1 2025 Rektor Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Ingrid Smuk Rolstad 2 2025 Sykepleier Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Inger Katrine Juuso 2 2027 Lærer Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Magnhild Mathisen 2 2027 Lærer Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Olav Magnar Dikkanen 1 2027 Bonde Av andre 1990
1990 Vanlig varamedlem Kjersti Myrnes Balto 2 301 Konsulent Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Ann-Merete G. Rangmel 2 301 Student Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Haldis Juliane Balto 2 301 Styrer Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Synnøve Brevik 2 627 Lærer Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Nora Marie Bransfjell 2 1736 Lærer Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Sigfred Jåma 1 1739 Gårdbruker Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Åge Nordkild 1 1805 Lærer Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Roger Pedersen 1 1805 Mekaniker Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Laura Jåma Renfjell 2 1832 Reineier Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Heidi B. Andersen 2 1850 Lærer Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Hugo Kalstad 1 1850 Student Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Kirsti Knutsen 2 1850 Student Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Ingolf S. Huva 1 1852 Reineier Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Henry Minde 1 1902 Førsteamanuensis Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Else Grete Broderstad 2 1902 Student Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Tor Ivar Andersen 1 1920 Student Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Anders Oskal jr. 1 1925 Reineier Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Inger A. Skum 2 1931 Reineier Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Reidar H. Solberg 1 1940 Selger Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Nelly Simonsen 2 1943 Bonde Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Johan Larsen 1 1943 Småbruker Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Øystein Ballari 1 2003 Avdelingssjef Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Sigmund Johnsen 1 2003 Fylkesgeolog Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Kirsten A.b. Eira 2 2011 Reineier Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Nils Mathisen Gaup 1 2011 Reineier Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Rávdná Buljo 2 2011 Sekretær Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Leif Dunfjell 1 2012 Jurist Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Terje K. Haugen 1 2012 Næringskonsulen Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Otto Svendsen 1 2017 Gårdbruker Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Máddjá Riit Niiljut 2 2019 Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Ingunn Utsi 2 2019 Billedkunstner Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Ragnhild Nystad 2 2021 Avdelingsleder Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Mathis A. Sara 1 2021 Reindriftssame Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Hans Skoglund 1 2021 Småbruker Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Eva Kollstrøm Nedrejord 2 2022 Kultursjef Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Magnar Helander 1 2025 Ingeniør Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Marianne Balto Henriksen 2 2025 Ligningssekretæ Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Venche Tørmænen 2 2030 Førskolelærer Av andre 1989
1991 Leder Ole Henrik Magga 1 2011 President Av andre 1989
1991 Nestleder Mary Konstanse Mikalsen 2 1940 Husmor Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Ingrid Susanne Wernberg 2 301 Avdelingsleder Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Johan Mikkel Sara 1 301 Lastebileier Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Máret Guhttor 2 301 Økonomisjef Av andre 1989
1991 Vanlig medlem John J. Nordfjell 1 1640 Pensjonist Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Jarle Jonassen 1 1640 Reineier Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Ella Holm-Bull 2 1736 Stipendiat Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Ivar M. Simonsen 1 1805 Uføretrygdet Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Ing Lill Pavall 2 1841 Sivilagronom Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Ante Martin Eriksen 1 1850 Student Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Oddvin Storelv 1 1853 Landpostbud Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Inger Anne Johansen 2 1860 Tannlegesekretæ Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Ester Marie Fjellheim 2 1902 Lege Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Nils Jernsletten 1 1902 Professor Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Lars Nilsen 1 1902 Student Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Olav Andersen 1 1913 Poststyrer Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Inger-Ann Fossli 2 1920 Helse- Og Sosia Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Haldis Thomassen 2 1920 Sykepleier Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Aage Pedersen 1 1931 Lærer Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Eilif O. Larsen 1 1940 Gårdbruker Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Svein Henning Bårdsen 1 2001 Adjunkt Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Mimmi Bæivi 2 2001 Varaordfører Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Lennart Mikkelsen 1 2011 Næringskonsulen Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Mathis Mathisen Sara 1 2011 Reineier Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Mikkel Aslaksen Gaup 1 2011 Rektor Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Ruth Rye Josefsen 2 2012 Husmor Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Peder Mathisen 1 2020 Fisker Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Josef Vedhugnes 1 2020 Sekretariatsled Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Alf Edvard Nystad 1 2020 Trafikklærer Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Egil Olli 1 2021 Bonde Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Hans Guttorm 1 2021 Distriktsarbeid Av andre 1989
1991 Vanlig medlem John Henrik Eira 1 2021 Reineier Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Ingrid Smuk Rolstad 2 2025 Administrativ L Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Jon Viktor Aslaksen 1 2025 Bonde Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Johan Jernsletten 1 2025 Lærer Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Inger Katrine Juuso 2 2027 Adjunkt Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Magnhild Mathisen 2 2027 Adjunkt Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Olav Magnar Dikkanen 1 2027 Bonde Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Kjersti Myrnes Balto 2 301 Konsulent Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Ann-Merete G. Rangmel 2 301 Student Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Haldis Juliane Balto 2 301 Styrer Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Synnøve Brevik 2 627 Lærer Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Nora Marie Bransfjell 2 1736 Lærer Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Sigfred Jåma 1 1739 Gårdbruker Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Åge Nordkild 1 1805 Lærer Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Roger Pedersen 1 1805 Mekaniker Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Laura Jåma Renfjell 2 1832 Reineier Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Heidi B. Andersen 2 1850 Lærer Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Hugo Kalstad 1 1850 Student Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Kirsti Knutsen 2 1850 Student Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Ingolf S. Huva 1 1852 Reineier Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Henry Minde 1 1902 Førsteamanuensi Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Else Grete Broderstad 2 1902 Student Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Tor Ivar Andersen 1 1920 Student Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Anders Oskal jr. 1 1925 Reineier Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Inger A. Skum 2 1931 Reineier Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Reidar H. Solberg 1 1940 Selger Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Nelly Simonsen 2 1943 Bonde Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Johan Larsen 1 1943 Småbruker Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Øystein Ballari 1 2003 Avdelingssjef Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Sigmund Johnsen 1 2003 Fylkesgeolog Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Kirsten A.b. Eira 2 2011 Reineier Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Nils Mathisen Gaup 1 2011 Reineier Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Rávdná Buljo 2 2011 Sekretær Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Leif Dunfjell 1 2012 Jurist Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Terje K. Haugen 1 2012 Næringskonsulen Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Otto Svendsen 1 2017 Gårdbruker Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Máddjá Riit Niiljut 2 2019 Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Ingunn Utsi 2 2019 Billedkunstner Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Ragnhild Nystad 2 2021 Avdelingsleder Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Mathis A. Sara 1 2021 Reindriftssame Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Hans Skoglund 1 2021 Småbruker Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Eva Kollstrøm Nedrejord 2 2022 Kultursjef Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Magnar Helander 1 2025 Ingeniør Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Marianne Balto Henriksen 2 2025 Ligningssekretæ Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Ivar Hansen 1 2025 Bonde Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Venche Tørmænen 2 2030 Førskolelærer Av andre 1989
1992 Leder Ole Henrik Magga 1 2011 President Av andre 1989
1992 Nestleder Mary Konstanse Mikalsen 2 1940 Husmor Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Ingrid Susanne Wernberg 2 301 Avdelingsleder Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Johan Mikkel Sara 1 301 Lastebileier Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Máret Guhttor 2 301 Økonomisjef Av andre 1989
1992 Vanlig medlem John J. Nordfjell 1 1640 Pensjonist Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Jarle Jonassen 1 1640 Reineier Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Ella Holm-Bull 2 1736 Stipendiat Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Ivar M. Simonsen 1 1805 Uføretrygdet Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Ing Lill Pavall 2 1841 Sivilagronom Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Ante Martin Eriksen 1 1850 Student Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Oddvin Storelv 1 1853 Landpostbud Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Inger Anne Johansen 2 1860 Tannlegesekretæ Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Ester Marie Fjellheim 2 1902 Lege Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Nils Jernsletten 1 1902 Professor Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Lars Nilsen 1 1902 Student Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Olav Andersen 1 1913 Poststyrer Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Inger-Ann Fossli 2 1920 Helse- Og Sosia Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Haldis Thomassen 2 1920 Sykepleier Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Aage Pedersen 1 1931 Lærer Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Eilif O. Larsen 1 1940 Gårdbruker Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Svein Henning Bårdsen 1 2001 Adjunkt Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Mimmi Bæivi 2 2001 Varaordfører Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Lennart Mikkelsen 1 2011 Næringskonsulen Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Mathis Mathisen Sara 1 2011 Reineier Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Mikkel Aslaksen Gaup 1 2011 Rektor Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Ruth Rye Josefsen 2 2012 Husmor Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Peder Mathisen 1 2020 Fisker Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Josef Vedhugnes 1 2020 Sekretariatsled Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Alf Edvard Nystad 1 2020 Trafikklærer Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Egil Olli 1 2021 Bonde Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Hans Guttorm 1 2021 Distriktsarbeid Av andre 1989
1992 Vanlig medlem John Henrik Eira 1 2021 Reineier Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Ingrid Smuk Rolstad 2 2025 Administrativ L Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Jon Viktor Aslaksen 1 2025 Bonde Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Johan Jernsletten 1 2025 Lærer Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Inger Katrine Juuso 2 2027 Adjunkt Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Magnhild Mathisen 2 2027 Adjunkt Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Olav Magnar Dikkanen 1 2027 Bonde Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Kjersti Myrnes Balto 2 301 Konsulent Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Ann-Merete G. Rangmel 2 301 Student Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Haldis Juliane Balto 2 301 Styrer Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Nora Marie Bransfjell 2 1736 Lærer Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Sigfred Jåma 1 1739 Gårdbruker Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Åge Nordkild 1 1805 Lærer Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Roger Pedersen 1 1805 Mekaniker Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Laura Jåma Renfjell 2 1832 Reineier Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Heidi B. Andersen 2 1850 Lærer Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Hugo Kalstad 1 1850 Student Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Kirsti Knutsen 2 1850 Student Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Ingolf S. Huva 1 1852 Reineier Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Henry Minde 1 1902 Førsteamanuensi Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Else Grete Broderstad 2 1902 Student Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Tor Ivar Andersen 1 1920 Student Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Anders Oskal jr. 1 1925 Reineier Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Inger A. Skum 2 1931 Reineier Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Reidar H. Solberg 1 1940 Selger Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Nelly Simonsen 2 1943 Bonde Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Johan Larsen 1 1943 Småbruker Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Øystein Ballari 1 2003 Avdelingssjef Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Sigmund Johnsen 1 2003 Fylkesgeolog Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Kirsten A.b. Eira 2 2011 Reineier Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Nils Mathisen Gaup 1 2011 Reineier Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Rávdná Buljo 2 2011 Sekretær Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Leif Dunfjell 1 2012 Jurist Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Terje K. Haugen 1 2012 Næringskonsulen Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Otto Svendsen 1 2017 Gårdbruker Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Máddjá Riit Niiljut 2 2019 Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Ingunn Utsi 2 2019 Billedkunstner Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Ragnhild Nystad 2 2021 Avdelingsleder Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Synnøve Brevik 2 2021 Lærer Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Mathis A. Sara 1 2021 Reindriftssame Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Hans Skoglund 1 2021 Småbruker Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Eva Kollstrøm Nedrejord 2 2022 Kultursjef Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Peder Eikvik 1 2022 Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Magnar Helander 1 2025 Ingeniør Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Marianne Balto Henriksen 2 2025 Ligningssekretæ Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Ivar Hansen 1 2025 Bonde Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Venche Tørmænen 2 2030 Førskolelærer Av andre 1989
1993 Leder Ole Henrik Magga 1 2011 President Av andre 1989 1993
1993 Nestleder Ing Lill Pavall 2 1841 Sivilagronom Av andre 1989 1993
1993 Vanlig medlem Magne A.S. Huuva 1 0 Av andre 1993
1993 Vanlig medlem Ingrid Susanne Wernberg 2 301 Avdelingsleder Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Johan Mikkel Sara 1 301 Lastebileier Av andre 1989 1993
1993 Vanlig medlem Máret Guhttor 2 301 Økonomisjef Av andre 1989 1993
1993 Vanlig medlem Berit Johnskareng 2 301 Av andre 1993
1993 Vanlig medlem Åsta Vangberg 2 1601 Av andre 1993
1993 Vanlig medlem John J. Nordfjell 1 1640 Pensjonist Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Jarle Jonassen 1 1640 Reineier Av andre 1989 1993
1993 Vanlig medlem Ella Holm-Bull 2 1736 Stipendiat Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Ivar M. Simonsen 1 1805 Uføretrygdet Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Roger Pedersen 1 1805 Mekaniker Av andre 1989 1993
1993 Vanlig medlem Per Solli 1 1805 Av andre 1993
1993 Vanlig medlem Odd Kappfjell 1 1825 Lensmann Av andre 1993
1993 Vanlig medlem Ante Martin Eriksen 1 1850 Student Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Amund Eriksen 1 1850 Av andre 1993
1993 Vanlig medlem Nils O. Nilsen 1 1850 Av andre 1993
1993 Vanlig medlem Oddvin Storelv 1 1853 Landpostbud Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Inger Anne Johansen 2 1860 Tannlegesekretæ Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Ester Marie Fjellheim 2 1902 Lege Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Nils Jernsletten 1 1902 Professor Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Lars Nilsen 1 1902 Student Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Margrete Pive Kristiansen 2 1902 Av andre 1993
1993 Vanlig medlem Sven-Roald Nystø 1 1902 Utredningsleder Av andre 1993
1993 Vanlig medlem Olav Andersen 1 1913 Poststyrer Av andre 1989 1993
1993 Vanlig medlem Haldis Thomassen 2 1920 Sykepleier Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Inger-Ann Fossli 2 1920 Helse- Og Sosia Av andre 1989 1993
1993 Vanlig medlem Anders Oskal jr. 1 1925 Reineier Av andre 1989 1993
1993 Vanlig medlem Aage Pedersen 1 1931 Lærer Av andre 1989 1993
1993 Vanlig medlem Eilif O. Larsen 1 1940 Girdbruker Av andre 1989 1993
1993 Vanlig medlem Mary Konstanse Mikalsen 2 1940 Husmor Av andre 1989 1993
1993 Vanlig medlem Geir Tommy Pedersen 1 1940 Av andre 1993
1993 Vanlig medlem Svein Henning Bårdsen 1 2001 Adjunkt Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Mimmi Bæivi 2 2001 Varaordfører Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Lennart Mikkelsen 1 2011 Næringskonsulen Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Mathis Mathisen Sara 1 2011 Reineier Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Mikkel Aslaksen Gaup 1 2011 Rektor Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Inger Anne S. Gaup 2 2011 Av andre 1993
1993 Vanlig medlem Heaika Skum 2 2011 Av andre 1993
1993 Vanlig medlem Ruth Rye Josefsen 2 2012 Husmor Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Terje K. Haugen 1 2012 Næringskonsulen Av andre 1989 1993
1993 Vanlig medlem Tore Bongo 1 2012 Av andre 1993
1993 Vanlig medlem Ingar Eira 1 2017 Av andre 1993
1993 Vanlig medlem Jens Petter Olsen 1 2018 Av andre 1993
1993 Vanlig medlem Josef Vedhugnes 1 2020 Sekretariatsled Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Peder Mathisen 1 2020 Fisker Av andre 1989 1993
1993 Vanlig medlem Alf Edvard Nystad 1 2020 Trafikklærer Av andre 1989 1993
1993 Vanlig medlem Hans Guttorm 1 2021 Distriktsarbeid Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Ragnhild Nystad 2 2021 Avdelingsleder Av andre 1989 1993
1993 Vanlig medlem Egil Olli 1 2021 Bonde Av andre 1989 1993
1993 Vanlig medlem John Henrik Eira 1 2021 Reineier Av andre 1989 1993
1993 Vanlig medlem Ingrid Smuk Rolstad 2 2025 Administrativ L Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Jon Viktor Aslaksen 1 2025 Bonde Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Marianne Balto Henriksen 2 2025 Ligningssekretæ Av andre 1989 1993
1993 Vanlig medlem Hartvik Hansen 1 2025 Av andre 1993
1993 Vanlig medlem Steinar Ronald Pedersen 1 2025 Politisk Ridgiv Av andre 1993
1993 Vanlig medlem Inger Katrine Juuso 2 2027 Adjunkt Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Magnhild Mathisen 2 2027 Adjunkt Av andre 1989 1993
1993 Vanlig medlem Olav Magnar Dikkanen 1 2027 Bonde Av andre 1989 1993
1993 Vanlig medlem Berit Ranveig I Nilsen 2 2027 1993
1993 Vanlig varamedlem Kjersti Myrnes Balto 2 301 Konsulent Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Ann-Merete G. Rangmel 2 301 Student Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Haldis Juliane Balto 2 301 Styrer Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Birger Nymo 1 301 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Åse Niemi 2 602 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Ole Mathis Hetta 1 1103 Overlege Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Nora Marie Bransfjell 2 1736 Lærer Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Kjell Jøran Jima 1 1736 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Sigfred Jåma 1 1739 Girdbruker Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Nils Ludvik Jima 1 1739 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Kjell-Arne Mathisen 1 1804 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Åge Nordkild 1 1805 Lærer Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Odd-Roar Strømme 1 1805 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Laura Jåma Renfjell 2 1832 Reineier Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Einar Lifjell 1 1832 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Heidi B. Andersen 2 1850 Lærer Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Hugo Kalstad 1 1850 Student Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Kirsti Knutsen 2 1850 Student Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Anita S Nergård 2 1850 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Ingolf S. Huva 1 1852 Reineier Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Noralf Amundsen 1 1853 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Ingolf Kvandahl 1 1854 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Mary Helander 2 1860 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Else Grete Broderstad 2 1902 Student Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Henry Minde 1 1902 Førsteamanuensi Av andre 1989 1993
1993 Vanlig varamedlem Ann-Mari Thomassen 2 1913 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Tor Ivar Andersen 1 1920 Student Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Judy Danielsen 2 1920 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Ove Johnsen 1 1920 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Inger A. Skum 2 1931 Reineier Av andre 1989 1993
1993 Vanlig varamedlem Jan Einar Johnsen 1 1933 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Rolf Arthur Johansen 1 1938 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Reidar H. Solberg 1 1940 Selger Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Turid Halonen 2 1942 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Terje Josefsen 1 1942 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Nelly Simonsen 2 1943 Bonde Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Johan Larsen 1 1943 Smibruker Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Sigmund Johnsen 1 2003 Fylkesgeolog Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Øystein Ballari 1 2003 Avdelingssjef Av andre 1989 1993
1993 Vanlig varamedlem Leif Nystrøm 1 2003 Stasjonssjef Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Kirsten A.b. Eira 2 2011 Reineier Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Nils Mathisen Gaup 1 2011 Reineier Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Rávdná Buljo 2 2011 Sekretær Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Klemet K. Hætta 1 2011 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Mikkel Isaksen Buljo 1 2011 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Klemet J Hætta 1 2011 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Idun Henni Meli 2 2012 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Anne Lise Varsi Solbakk 2 2012 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Per Edvin Varsi 1 2012 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Otto Svendsen 1 2017 Gårdbruker Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Ingunn Utsi 2 2019 Billedkunstner Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Peder A. Persen 1 2020 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Synnøve Brevik 2 2021 Lærer Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Mathis A. Sara 1 2021 Reindriftssame Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Hans Skoglund 1 2021 Småbruker Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Per John Aslaks Anti 1 2021 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Marit Sofie Holmestrand 2 2021 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Berit Anna Gren Somby 2 2021 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Eva Kollstrøm Nedrejord 2 2022 Kultursjef Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Sverre Andersen 1 2022 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Gudmund Vevang 1 2022 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Magnar Helander 1 2025 Ingeniør Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Johan Jernsletten 1 2025 Lærer Av andre 1989 1993
1993 Vanlig varamedlem Ivar Hansen 1 2025 Bonde Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Randi Lille 2 2025 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Kirstin Biti Johansen 2 2025 Kultursekretær Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Venche Tørmænen 2 2030 Førskolelærer Av andre 1989 1993
1994 Vanlig medlem Berit Johnskareng 2 301 Lárer Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Åsta Vangberg 2 1601 Konsulent Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Per Solli 1 1805 Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Odd Kappfjell 1 1825 Lensmann Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Nils O. Nilsen 1 1850 Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Amund Eriksen 1 1850 Økonomi- Og Mar Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Magne A.S. Huuva 1 1852 Reineier Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Margrete Kristiansen 2 1902 Hjelpepleier Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Sven-Roald Nystø 1 1902 Utredningsleder Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Geir Tommy Pedersen 1 1940 Oppsynsmann Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Heaika Skum 2 2011 Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Inger Anne S. Gaup 2 2011 Reineier Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Tore Bongo 1 2012 Lárer Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Ingar Eira 1 2017 Maskinkjører Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Jens Petter Olsen 1 2018 Rektor Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Steinar Ronald Pedersen 1 2025 Forsker Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Hartvik Hansen 1 2025 Språkkonsulent Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Berit Ranveig I Nilsen 2 2027 Lárer Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Birger Nymo 1 301 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Åse Niemi 2 602 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Ole Mathis Hetta 1 1103 Overlege Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Kjell Jø Jåma 1 1736 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Nils Lud Jåma 1 1739 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Kjell-Arne Mathisen 1 1804 Student Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Odd-Roar Strømme 1 1805 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Einar Lifjell 1 1832 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Anita S Nergård 2 1850 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Noralf Amundsen 1 1853 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Ingolf Kvandahl 1 1854 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Mary Helander 2 1860 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Ann-Mari Thomassen 2 1913 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Judy Danielsen 2 1920 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Ove Johnsen 1 1920 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Jan Einar Johnsen 1 1933 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Rolf Arthur Johansen 1 1938 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Turid Halonen 2 1942 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Terje Josefsen 1 1942 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Johan Larsen 1 1943 Smibruker Av andre 1989
1994 Vanlig varamedlem Leif Nystrøm 1 2003 Stasjonssjef Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Klemet K. Hætta 1 2011 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Mikkel Isaksen Buljo 1 2011 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Klemet J Hætta 1 2011 Entreprenør Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Anne Lise Varsi Solbakk 2 2012 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Per Edvin Varsi 1 2012 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Idun Henni Meli 2 2012 Lærer Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Peder A. Persen 1 2020 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Mathis A. Sara 1 2021 Reindriftssame Av andre 1989
1994 Vanlig varamedlem Marit Sofie Holmestrand 2 2021 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Berit Anna Gren Somby 2 2021 Bonde Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Per John Aslaks Anti 1 2021 Reineier Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Sverre Andersen 1 2022 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Gudmund Vevang 1 2022 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Magnar Helander 1 2025 Ingeniør Av andre 1989
1994 Vanlig varamedlem Randi Lille 2 2025 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Kirstin Biti Johansen 2 2025 Kultursjef Av andre 1993
1995 Vanlig medlem Berit Johnskareng 2 301 Lærer Av andre 1993
1995 Vanlig medlem Åsta Vangberg 2 1601 Konsulent Av andre 1993
1995 Vanlig medlem Per Solli 1 1805 Av andre 1993
1995 Vanlig medlem Odd Kappfjell 1 1825 Lensmann Av andre 1993
1995 Vanlig medlem Nils O. Nilsen 1 1850 Av andre 1993
1995 Vanlig medlem Amund Eriksen 1 1850 Økonomi- Og Mar Av andre 1993
1995 Vanlig medlem Magne A.S. Huuva 1 1852 Reineier Av andre 1993
1995 Vanlig medlem Margrete Kristiansen 2 1902 Hjelpepleier Av andre 1993
1995 Vanlig medlem Sven-Roald Nystø 1 1902 Kontorsjef Av andre 1993
1995 Vanlig medlem Geir Tommy Pedersen 1 1940 Oppsynsmann Av andre 1993
1995 Vanlig medlem Inger Anne S. Gaup 2 2011 Reineier Av andre 1993
1995 Vanlig medlem Heaika Skum 2 2011 Selvstendig Næringsdriven Av andre 1993
1995 Vanlig medlem Tore Bongo 1 2012 Lærer Av andre 1993
1995 Vanlig medlem Ingar Eira 1 2017 Maskinkjører Av andre 1993
1995 Vanlig medlem Jens Petter Olsen 1 2018 Rektor Av andre 1993
1995 Vanlig medlem Steinar Ronald Pedersen 1 2025 Forsker Av andre 1993
1995 Vanlig medlem Hartvik Hansen 1 2025 Språkkonsulent Av andre 1993
1995 Vanlig medlem Berit Ranveig I Nilsen 2 2027 Lærer Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Birger Nymo 1 301 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Åse Niemi 2 602 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Ole Mathis Hetta 1 1103 Overlege Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Kjell Jø Jåma 1 1736 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Nils Lud Jåma 1 1739 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Kjell-Arne Mathisen 1 1804 Student Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Anita S Nergård 2 1804 Student Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Odd-Roar Strømme 1 1805 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Einar Lifjell 1 1832 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Noralf Amundsen 1 1853 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Ingolf Kvandahl 1 1854 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Mary Helander 2 1860 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Ann-Mari Thomassen 2 1913 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Judy Danielsen 2 1920 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Ove Johnsen 1 1920 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Jan Einar Johnsen 1 1933 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Rolf Arthur Johansen 1 1938 Lærer Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Turid Halonen 2 1942 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Terje Josefsen 1 1942 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Johan Larsen 1 1943 Småbruker Av andre 1989
1995 Vanlig varamedlem Leif Nystrøm 1 2003 Stasjonssjef Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Klemet K. Hætta 1 2011 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Mikkel Isaksen Buljo 1 2011 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Klemet J Hætta 1 2011 Entreprenør Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Anne Lise Varsi Solbakk 2 2012 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Per Edvin Varsi 1 2012 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Idun Henni Meli 2 2012 Lærer Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Peder A. Persen 1 2020 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Mathis A. Sara 1 2021 Reindriftssame Av andre 1989
1995 Vanlig varamedlem Marit Sofie Holmestrand 2 2021 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Berit Anna Gren Somby 2 2021 Bonde Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Per John Aslaks Anti 1 2021 Reineier Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Sverre Andersen 1 2022 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Gudmund Vevang 1 2022 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Magnar Helander 1 2025 Ingeniør Av andre 1989
1995 Vanlig varamedlem Randi Lille 2 2025 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Kirstin Biti Johansen 2 2025 Kultursjef Av andre 1993
1996 Vanlig medlem Berit Johnskareng 2 301 Lærer Av andre 1993
1996 Vanlig medlem Åsta Vangberg 2 1601 Konsulent Av andre 1993
1996 Vanlig medlem Per Solli 1 1805 Av andre 1993
1996 Vanlig medlem Odd Kappfjell 1 1825 Lensmann Av andre 1993
1996 Vanlig medlem Nils O. Nilsen 1 1850 Av andre 1993
1996 Vanlig medlem Amund Eriksen 1 1850 Økonomi- Og Mar Av andre 1993
1996 Vanlig medlem Magne A.S. Huuva 1 1852 Reineier Av andre 1993
1996 Vanlig medlem Margrete Påve Kristiansen 2 1902 Hjelpepleier Av andre 1993
1996 Vanlig medlem Sven-Roald Nystø 1 1902 Kontorsjef Av andre 1993
1996 Vanlig medlem Geir Tommy Pedersen 1 1940 Oppsynsmann Av andre 1993
1996 Vanlig medlem Heaika Skum 2 2011 Av andre 1993
1996 Vanlig medlem Inger Anne S. Gaup 2 2011 Reineier Av andre 1993
1996 Vanlig medlem Tore Bongo 1 2012 Lærer Av andre 1993
1996 Vanlig medlem Ingar Eira 1 2017 Maskinkjører Av andre 1993
1996 Vanlig medlem Jens Petter Olsen 1 2018 Rektor Av andre 1993
1996 Vanlig medlem Steinar Ronald Pedersen 1 2025 Forsker Av andre 1993
1996 Vanlig medlem Hartvik Hansen 1 2025 Språkkonsulent Av andre 1993
1996 Vanlig medlem Berit Ranveig I Nilsen 2 2027 Lærer Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Birger Nymo 1 301 Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Mary Helander 2 301 Barnehageassist Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Åse Niemi 2 602 Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Ole Mathis Hetta 1 1103 Overlege Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Kjell Jøran Jåma 1 1736 Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Nils Ludvik Jåma 1 1739 Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Kjell-Arne Mathisen 1 1804 Student Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Anita S. Nergård 2 1804 Student Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Odd-Roar Strømme 1 1805 Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Einar Lifjell 1 1832 Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Noralf Amundsen 1 1853 Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Ingolf Kvandahl 1 1854 Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Ann-Mari Thomassen 2 1913 Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Judy Danielsen 2 1920 Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Ove Johnsen 1 1920 Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Jan Einar Johnsen 1 1933 Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Rolf Arthur Johansen 1 1938 Lærer Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Turid Halonen 2 1942 Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Terje Josefsen 1 1942 Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Johan Larsen 1 1943 Småbruker Av andre 1989
1996 Vanlig varamedlem Leif Nystrøm 1 2003 Stasjonssjef Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Mikkel Isaksen Buljo 1 2011 Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Klemet Klemetse Hætta 1 2011 Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Klemet J. Hætta 1 2011 Entreprenør Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Anne Lise Varsi Solbakk 2 2012 Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Per Edvin Varsi 1 2012 Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Idun Henni Meli 2 2012 Lærer Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Peder A. Persen 1 2020 Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Mathis A. Sara 1 2021 Reindriftssame Av andre 1989
1996 Vanlig varamedlem Marit Sofie Holmestrand 2 2021 Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Berit Anna Gren Somby 2 2021 Bonde Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Per John Aslaks Anti 1 2021 Reineier Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Sverre Andersen 1 2022 Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Gudmund Vevang 1 2022 Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Magnar Helander 1 2025 Ingeniør Av andre 1989
1996 Vanlig varamedlem Randi Lille 2 2025 Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Kirstin Biti Johansen 2 2025 Kultursjef Av andre 1993
1997 Leder Sven-Roald Nystø 1 1902 Sametingspresid Av andre 1993 1997
1997 Nestleder Ragnhild Nystad 2 2021 Avdelingsleder Av andre 1989 1997
1997 Vanlig medlem Johan Mikkel Sara 1 301 Lastebileier Av andre 1989 1997
1997 Vanlig medlem Berit Johnskareng 2 301 Lærer Av andre 1993
1997 Vanlig medlem Birger Nymo 1 301 Av andre 1993 1997
1997 Vanlig medlem Laila Wilks 2 301 Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Åsta Vangberg 2 1601 Konsulent Av andre 1993
1997 Vanlig medlem Roger Pedersen 1 1805 Mekaniker Av andre 1989 1997
1997 Vanlig medlem Per Solli 1 1805 Av andre 1993 1997
1997 Vanlig medlem Odd Kappfjell 1 1825 Lensmann Av andre 1993
1997 Vanlig medlem Leif Elsvatn 1 1826 Lærer Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Einar Lifjell 1 1832 Reineier Av andre 1993 1997
1997 Vanlig medlem Nils O. Nilsen 1 1850 Av andre 1993 1997
1997 Vanlig medlem Amund Eriksen 1 1850 Økonomi- Og Mar Av andre 1993 1997
1997 Vanlig medlem Magne A.S. Huuva 1 1852 Reineier Av andre 1993 1997
1997 Vanlig medlem Margrete Påve Kristiansen 2 1902 Hjelpepleier Av andre 1993 1997
1997 Vanlig medlem Randi Skum 2 1902 Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Asbjørg Skåden 2 1913 Leder Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Ove Johnsen 1 1920 Av andre 1993
1997 Vanlig medlem Arvid Skjellhaug 1 1925 Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Willy Ørnebakk 1 1939 Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Geir Tommy Pedersen 1 1940 Oppsynsmann Av andre 1993 1997
1997 Vanlig medlem Tor Nilsen 1 1940 Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Willy Olsen 1 2001 Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Marie Therese N Aslaksen 2 2003 Skoleelev Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Ole Henrik Magga 1 2011 Av andre 1989 1997
1997 Vanlig medlem Heaika Skum 2 2011 Av andre 1993
1997 Vanlig medlem Inger Anne S. Gaup 2 2011 Reineier Av andre 1993
1997 Vanlig medlem Per Anders Bæhr 1 2011 Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Isak Mathis O. Hætta 1 2011 Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Inge Arne Eriksen 1 2012 Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Eva Josefsen 2 2012 Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Ingar Eira 1 2017 Maskinkjører Av andre 1993
1997 Vanlig medlem Peder Mathisen 1 2018 Fisker Av andre 1989 1997
1997 Vanlig medlem Jens Petter Olsen 1 2018 Rektor Av andre 1993
1997 Vanlig medlem Josef Vedhugnes 1 2020 Sekretariatsled Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Egil Olli 1 2021 Bonde Av andre 1989 1997
1997 Vanlig medlem John Henrik Eira 1 2021 Reineier Av andre 1989 1997
1997 Vanlig medlem Geir Liland 1 2022 Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Hartvik Hansen 1 2025 Språkkonsulent Av andre 1993
1997 Vanlig medlem Steinar Ronald Pedersen 1 2025 Forsker Av andre 1993 1997
1997 Vanlig medlem Nils Henrik Måsø 1 2025 Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Magnhild Mathisen 2 2027 Adjunkt Av andre 1989 1997
1997 Vanlig medlem Olav Magnar Dikkanen 1 2027 Bonde Av andre 1989 1997
1997 Vanlig medlem Berit Ranveig I Nilsen 2 2027 Lærer Av andre 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Elisabeth Erke Blaser 2 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Elin Mary Sabbasen 2 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Hallgeir Skøyen Varsi 1 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Henrik Eriksen 1 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Anne Dalheim Eriksen 2 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Jørn Are Gaski 1 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Kaia Langgård 2 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Tone Amundsen 2 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Rauni Magga Lukkari 2 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Stein Willy Andersen 1 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Arne Mortensen 1 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Jan Ingebrigtsen 1 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Trine Kalstad 2 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Torstein Jørgensen 1 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Jonhild Jåma 2 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Mary Helander 2 301 Barnehageassist Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Gro Merete Siri 2 301 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Åse Niemi 2 602 Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Ole Mathis Hetta 1 1103 Overlege Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Merika Jonassen 2 1424 Reineier Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Kjell Jøran Jåma 1 1736 Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Nils Ludvik Jåma 1 1739 Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Anita S. Nergård 2 1804 Student Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Kjell-Arne Mathisen 1 1804 Student Av andre 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Odd-Roar Strømme 1 1805 Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Noralf Amundsen 1 1853 Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Idar Reinås 1 1853 Spesialpedagog Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Ingolf Kvandahl 1 1854 Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Inger Anne Johansen 2 1860 Tannlegesekretæ Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Ann-Mari Thomassen 2 1913 Av andre 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Judy Danielsen 2 1920 Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Jan Einar Johnsen 1 1933 Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Rolf Arthur Johansen 1 1938 Lærer Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Sylvi Vatne Pedersen 2 1940 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Turid Halonen 2 1942 Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Terje Josefsen 1 1942 Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Randi Kvivesen 2 2001 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Øystein Ballari 1 2003 Avdelingssjef Av andre 1989 1997
1997 Vanlig varamedlem Leif Nystrøm 1 2003 Stasjonssjef Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Mikkel Isaksen Buljo 1 2011 Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Klemet Klemetse Hætta 1 2011 Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Klemet J. Hætta 1 2011 Entreprenør Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Marit Kristine Hætta 2 2011 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Klemet Erland Hætta 1 2011 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Hans Isak Olsen 1 2011 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Anne Lise Varsi Solbakk 2 2012 Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Per Edvin Varsi 1 2012 Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Idun Henni Meli 2 2012 Lærer Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Tore Bongo 1 2012 Lærer Av andre 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Randi Solli Pedersen 2 2017 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Per Somby 1 2020 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Olaf Eliassen 1 2020 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Marit Sofie Holmestrand 2 2021 Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Berit Anna Gren Somby 2 2021 Bonde Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Per John Aslaks Anti 1 2021 Reineier Av andre 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Berit Alette Ut Eira 2 2021 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Aile Javo 2 2021 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Gudmund Vevang 1 2022 Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Sverre Andersen 1 2022 Av andre 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Randi Lille 2 2025 Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Kirstin Biti Johansen 2 2025 Kultursjef Av andre 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Arild Johnsen 1 2027 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Sissel Sildnes 2 2030 Av andre 1997
2002 Simon Ivar Andersen
2002 Sverre Anderssen
2002 Amund P. Anti
2002 Jon Erland Balto
2002 Tormod Bartholdsen
2002 Berit Marie P.E. Eira
2002 Henrik Eriksen
2002 Stig Eriksen
2002 Jørn Are Gaski
2002 May Sylvi Grande
2002 Ristin Guttorm
2002 Lene Hansen
2002 Sten Erling Jønsson
2002 Per-Bjørn Lakselvnes
2002 Lars Oskar Larsen
2002 Bjørn Inge Mo
2002 Kristine Marthinsen
2002 Åge Norkild
2002 Sigdis Olsen
2002 Ole Mathis Oskal
2002 Elna K. Persen
2002 Cato Olsen
2002 Jørn Ingemar Reinås
2002 Janôs Trosten
2002 Anders Urheim
2002 Reidun Margrete Vælidalo
2002 Grethe Dunfjeld
2002 Vibeke Larsen
2002 Inger Mathisen
2002 Jon Harald Skum
2002 Britt Hjørdis Somby
2002 Elin Mary Sabbasen 301
2002 Birger Nymo 301 Arkitekt
2002 Johan Mikkel Sara 301 Lastebileier
2002 Ole Mathis Hetta 1103 Overlege
2002 Jarle Jonassen 1640 Reineier
2002 Kjell Jøran Jåma 1736
2002 Bård Arve Berg 1804 Forsker
2002 Per Solli 1805 Major
2002 Roger Pedersen 1805 Sivilarbeider
2002 John Kappfjell 1825 Sjåfør
2002 Laura Aminda Jåma Renfjell 1832 Reineier
2002 Tone Kristin Amundsen 1850
2002 Margrete Påve Kristiansen 1902 Hjelpepleier
2002 Sven-Roald Nystø 1902 Sametingspresident
2002 Randi Skum 1902 Student
2002 Ann-Mari Thomassen 1913
2002 Berit Oskal Eira 1920 Lærer
2002 Ove Johnsen 1920 Maskinkjører
2002 Willy Ørnebakk 1939
2002 Svein Petter Pedersen 1940
2002 Geir Tommy Pedersen 1940 Oppsynsmann
2002 Willy Olsen 2004 Sekretær
2002 Klemet Erland Hætta 2011
2002 Hans Isak Olsen 2011 Butikksjef
2002 Isak Mathis O. Hætta 2011 Fullmektig
2002 Ole Henrik Magga 2011 Professor
2002 Per Anders Bæhr 2011 Reineier
2002 Christel Trana Nilsen 2012
2002 Per Edvin Varsi 2012
2002 Ingar Eira 2017 Maskinkjører
2002 Olaf Eliassen 2020 Bonde
2002 Josef Vedhugnes 2020 Sekretariatsleder
2002 Berit Alette Utsi Eira 2021
2002 Terje Tretnes 2021
2002 Egil Olli 2021 Bonde
2002 Mattis Nilsen Eira 2021 Reineier
2002 Ragnhild Nystad 2021 Visepresident
2002 Nancy C. Porsanger 2025
2002 Steinar Ronald Pedersen 2025 Forsker
2002 Marie Therese Nordsletta Aslaksen 2025 Lærervikar
2002 Arild Johnsen 2027
2002 Magnhild Mathisen 2027 Adjunkt
2002 Olav Magnar Dikkanen 2027 Bonde
2002 Berit Ranveig Iversen Nilssen 2027 Lærer
2003 Simon Ivar Andersen
2003 Tone Kristin Amundsen
2003 Amund P. Anti
2003 Jon Erland Balto
2003 Grethe Dunfjeld
2003 Berit Alette Utsi Eira
2003 Berit Marie P.E. Eira
2003 Henrik Eriksen
2003 Stig Eriksen
2003 Jørn Are Gaski
2003 May Sylvi Grande
2003 Sverre Anderssen
2003 Klemet Erland Hætta
2003 Kjell Jøran Jåma
2003 Sten Erling Jønsson
2003 Vibeke Larsen
2003 Kristine Marthinsen
2003 Inger Mathisen
2003 Elin Mary Sabbasen
2003 Britt Hjørdis Somby
2003 Jon Harald Skum
2003 Terje Tretnes
2003 Anders Urheim
2003 Reidun Margrete Vælidalo
2003 Willy Ørnebakk
2003 Ann-Mari Thomassen
2003 Per Edvin Varsi
2003 Tormod Bartholdsen
2003 Ristin Guttorm
2003 Lene Hansen
2003 Arild Johnsen
2003 Per-Bjørn Lakselvnes
2003 Lars Oskar Larsen
2003 Bjørn Inge Mo
2003 Christel Trana Nilsen
2003 Åge Norkild
2003 Cato Olsen
2003 Sigdis Olsen
2003 Ole Mathis Oskal
2003 Svein Petter Pedersen
2003 Elna K. Persen
2003 Nancy C. Porsanger
2003 Jørn Ingemar Reinås
2003 Janôs Trosten
2003 Magnhild Mathisen Adjunkt
2003 Birger Nymo Arkitekt
2003 Olav Magnar Dikkanen Bonde
2003 Olaf Eliassen Bonde
2003 Egil Olli Bonde
2003 Hans Isak Olsen Butikksjef
2003 Bård Arve Berg Forsker
2003 Steinar Ronald Pedersen Forsker
2003 Isak Mathis O. Hætta Fullmektig
2003 Margrete Påve Kristiansen Hjelpepleier
2003 Berit Oskal Eira Lærer
2003 Berit Ranveig Iversen Nilssen Lærer
2003 Marie Therese Nordsletta Aslaksen Lærervikar
2003 Johan Mikkel Sara Lastebileier
2003 Per Solli Major
2003 Ingar Eira Maskinkjører
2003 Ove Johnsen Maskinkjører
2003 Geir Tommy Pedersen Oppsynsmann
2003 Ole Mathis Hetta Overlege
2003 Ole Henrik Magga Professor
2003 Per Anders Bæhr Reineier
2003 Mattis Nilsen Eira Reineier
2003 Jarle Jonassen Reineier
2003 Laura Aminda Jåma Renfjell Reineier
2003 Sven-Roald Nystø Sametingspresident
2003 Willy Olsen Sekretær
2003 Josef Vedhugnes Sekretariatsleder
2003 Roger Pedersen Sivilarbeider
2003 John Kappfjell Sjåfør
2003 Randi Skum Student
2003 Ragnhild Nystad Visepresident