Utvalg til revisjon av lovene som forvaltes av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg til revisjon av lovene som forvaltes av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg til revisjon av lovene som forvaltes av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern
Utvalgsnummer: 5134000
Opprettelsesår: 1996
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1996 Kommunal- og arbeidsdepartementet 10 8 9 400000
1997 Kommunal- og arbeidsdepartementet 10 8 8 743213
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1996 Leder Reidar Webster 1 301 Riksmeklingsman I statsråd 1996
1996 Sekretær, ikke medlem Siri Hagehaugen 2 705 Førstekonsulent I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Bjørn Y. Olsen 1 103 Underbrannmeste I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Jan B. M. Strømme 1 215 Oljesekretær I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Bjørn Henrik Lund 1 219 Rådgiver I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Trygve Østmo 1 301 Direktør I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Kristin Elise Frogg 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Lindis Nerbø 2 301 Rådgiver I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Mette Krøtø Stangerhaugen 2 301 Underdirektør I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Ellen Stokkstad 2 534 Rådmann I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Gunnar Hem 1 705 Juridisk Fagsje I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Torill Føleide Tandberg 2 722 Seksjonssjef I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Lars Drolshammer 1 104 Overingeniør Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Harald Andre Ryen 1 231 Førstekonsulent I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Arvid Stein 1 233 Forbundssekretæ I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Magne Brekstad 1 301 Miljø/Anleggsse I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Thor Erik Lindgren 1 301 Rådgiver I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Underdirektør Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Fredrik Staff 1 602 Advokat I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Helge Stamnes 1 706 Ass. Direktør I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Ellen Olsen 2 706 Driftssjef I statsråd 1996
1997 Leder Reidar Webster 1 301 Riksmeklingsman I statsråd 1996
1997 Sekretær, ikke medlem Siri Hagehaugen 2 705 Førstekonsulent I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Bjørn Y. Olsen 1 103 Underbrannmeste I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Jan B. M. Strømme 1 215 Oljesekretær I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Bjørn Henrik Lund 1 219 Rådgiver I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Trygve Østmo 1 301 Direktør I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Kristin Elise Frogg 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Mette Krøtø Stangerhaugen 2 301 Underdirektør I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Kirsten Jacobsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Ellen Stokkstad 2 534 Rådmann I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Gunnar Hem 1 705 Juridisk Fagsje I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Torill Føleide Tandberg 2 722 Seksjonssjef I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Lars Drolshammer 1 104 Overingeniør Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Harald Andre Ryen 1 231 Førstekonsulent I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Arvid Stein 1 233 Forbundssekretæ I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Magne Brekstad 1 301 Miljø/Anleggsse I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Underdirektør Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Fredrik Staff 1 602 Advokat I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Helge Stamnes 1 706 Ass. Direktør I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Ellen Olsen 2 706 Driftssjef I statsråd 1996