Styret for Domstoladministrasjonen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Domstoladministrasjonen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Domstoladministrasjonen
Utvalgsnummer: 514
Opprettelsesår: 2002
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Lov
Mandat:
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Justis- og politidepartementet
2005 Justis- og politidepartementet
2006 Justis- og politidepartementet
2007 Justis- og politidepartementet
2008 Justis- og politidepartementet
2009 Justis- og politidepartementet
2010 Justis- og politidepartementet
2011 Justis- og politidepartementet
2012 Justis- og beredskapsdepartementet
2013 Justis- og beredskapsdepartementet
2014 Justis- og beredskapsdepartementet
2015 Justis- og beredskapsdepartementet
2016 Justis- og beredskapsdepartementet
2017 Justis- og beredskapsdepartementet
2018 Justis- og beredskapsdepartementet
2019 Justis- og beredskapsdepartementet
2020 Justis- og beredskapsdepartementet
2021 Justis- og beredskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Kristin Lande 2 0 jordskifterettsdommer Kongen 01.01.2002 31.05.2018
2005 Kristin Lande 2 0 jordskifterettsdommer Kongen 01.01.2002 31.05.2018
2006 Kristin Lande 2 0 jordskifterettsdommer Kongen 01.01.2002 31.05.2018
2007 Kristin Lande 2 0 jordskifterettsdommer Kongen 01.01.2002 31.05.2018
2008 Kristin Lande 2 0 jordskifterettsdommer Kongen 01.01.2002 31.05.2018
2009 Kristin Lande 2 0 jordskifterettsdommer Kongen 01.01.2002 31.05.2018
2010 Kristin Lande 2 0 jordskifterettsdommer Kongen 01.01.2002 31.05.2018
2011 Kristin Lande 2 0 jordskifterettsdommer Kongen 01.01.2002 31.05.2018
2011 Magni Elsheim 2 5521 Førstelagmann Kongen 01.08.2011 31.07.2019
2012 Kristin Lande 2 0 jordskifterettsdommer Kongen 01.01.2002 31.05.2018
2012 Magni Elsheim 2 5521 Førstelagmann Kongen 01.08.2011 31.07.2019
2013 Kristin Lande 2 0 jordskifterettsdommer Kongen 01.01.2002 31.05.2018
2013 Anders Rasmussen 1 0 rådgiver Kongen 01.08.2013 31.07.2019
2013 Bård Tønder 1 0 tidl. høyesterettsdommer Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2013 Sonja Irene Sjøli 2 2092 Tidl. stortingsrepresentant Kongen 01.10.2013 31.07.2021
2013 Oddmund Roalkvam 1 5411 Jordskifteleder Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2013 Magni Elsheim 2 5521 Førstelagmann Kongen 01.08.2011 31.07.2019
2013 Rolf Selfors 1 8613 Sorenskriver Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2014 Kristin Lande 2 0 jordskifterettsdommer Kongen 01.01.2002 31.05.2018
2014 Anders Rasmussen 1 0 rådgiver Kongen 01.08.2013 31.07.2019
2014 Bård Tønder 1 0 tidl. høyesterettsdommer Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2014 Sonja Irene Sjøli 2 2092 Tidl. stortingsrepresentant Kongen 01.10.2013 31.07.2021
2014 Oddmund Roalkvam 1 5411 Jordskifteleder Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2014 Magni Elsheim 2 5521 Førstelagmann Kongen 01.08.2011 31.07.2019
2014 Rolf Selfors 1 8613 Sorenskriver Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2015 Kristin Lande 2 0 jordskifterettsdommer Kongen 01.01.2002 31.05.2018
2015 Anders Rasmussen 1 0 rådgiver Kongen 01.08.2013 31.07.2019
2015 Bård Tønder 1 0 tidl. høyesterettsdommer Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2015 Sonja Irene Sjøli 2 2092 Tidl. stortingsrepresentant Kongen 01.10.2013 31.07.2021
2015 Rannveig Sem 2 3744 advokat Kongen 01.08.2015 31.07.2023
2015 Oddmund Roalkvam 1 5411 Jordskifteleder Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2015 Magni Elsheim 2 5521 Førstelagmann Kongen 01.08.2011 31.07.2019
2015 Bente Fanavold Elverum 2 7540 Seksjonssjef Kongen 01.08.2015 31.07.2023
2015 Rolf Selfors 1 8613 Sorenskriver Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2015 Marianne Abeler 2 9013 Advokat Kongen 01.08.2015 31.07.2019
2015 Bjørnar Stokkan 1 9016 lagdommer Kongen 01.08.2015 31.07.2023
2016 Anders Rasmussen 1 0 rådgiver Kongen 01.08.2013 31.07.2019
2016 Kristin Lande 2 0 jordskifterettsdommer Kongen 01.01.2002 31.05.2018
2016 Bård Tønder 1 0 tidl. høyesterettsdommer Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2016 Sonja Irene Sjøli 2 2092 Tidl. stortingsrepresentant Kongen 01.10.2013 31.07.2021
2016 Rannveig Sem 2 3744 advokat Kongen 01.08.2015 31.07.2023
2016 Oddmund Roalkvam 1 5411 Jordskifteleder Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2016 Magni Elsheim 2 5521 Førstelagmann Kongen 01.08.2011 31.07.2019
2016 Bente Fanavold Elverum 2 7540 Seksjonssjef Kongen 01.08.2015 31.07.2023
2016 Rolf Selfors 1 8613 Sorenskriver Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2016 Marianne Abeler 2 9013 Advokat Kongen 01.08.2015 31.07.2019
2016 Bjørnar Stokkan 1 9016 lagdommer Kongen 01.08.2015 31.07.2023
2017 Bård Tønder 1 0 tidl. høyesterettsdommer Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2017 Aase Karine Sigmond 2 0 advokat Kongen 01.08.2017 31.05.2018
2017 Arve Konstali 1 0 Jordskifterettsleder Kongen 01.08.2017 31.07.2021
2017 Kristin Lande 2 0 jordskifterettsdommer Kongen 01.01.2002 31.05.2018
2017 Anders Rasmussen 1 0 rådgiver Kongen 01.08.2013 31.07.2019
2017 Anne-Kristine Hagli 2 0 lagdommer Kongen 01.08.2017 31.05.2018
2017 Are Trøan Nilsen 1 0 tingrettsdommer Kongen 01.08.2017 31.05.2018
2017 Inger Kjersti Dørstad 2 0 tingrettsdommer Kongen 01.08.2017 31.07.2019
2017 Anne Marit Pedersen 2 0 Advokat Kongen 01.08.2017 31.07.2021
2017 Arne Lyngstad 1 0 Direktør Kongen 01.08.2017 31.07.2021
2017 Inger-Cecilie Østensen Berglund 2 0 Høyesterettsdommer Kongen 01.08.2017 31.07.2021
2017 Kim Dobrowen 1 268 advokat Kongen 01.08.2017 31.05.2018
2017 Marit Nybakk 2 368 tidl. stortingsrepresentant Kongen 01.08.2017 31.07.2021
2017 Sonja Irene Sjøli 2 2092 Tidl. stortingsrepresentant Kongen 01.10.2013 31.07.2021
2017 Kari S Woldseth 2 3144 tidl. stortingsrepresentant Kongen 01.01.2017 31.07.2021
2017 Rannveig Sem 2 3744 advokat Kongen 01.08.2015 31.07.2023
2017 Oddmund Roalkvam 1 5411 Jordskifteleder Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2017 Magni Elsheim 2 5521 Førstelagmann Kongen 01.08.2011 31.07.2019
2017 Bente Fanavold Elverum 2 7540 Seksjonssjef Kongen 01.08.2015 31.07.2023
2017 Rolf Selfors 1 8613 Sorenskriver Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2017 Marianne Abeler 2 9013 Advokat Kongen 01.08.2015 31.07.2019
2017 Bjørnar Stokkan 1 9016 lagdommer Kongen 01.08.2015 31.07.2023
2018 Kristin Lande 2 0 jordskifterettsdommer Kongen 01.01.2002 31.05.2018
2018 Anders Rasmussen 1 0 rådgiver Kongen 01.08.2013 31.07.2019
2018 Anne-Kristine Hagli 2 0 lagdommer Kongen 01.08.2017 31.05.2018
2018 Inger Kjersti Dørstad 2 0 tingrettsdommer Kongen 01.08.2017 31.07.2019
2018 Anne Marit Pedersen 2 0 Advokat Kongen 01.08.2017 31.07.2021
2018 Inger-Cecilie Østensen Berglund 2 0 Høyesterettsdommer Kongen 01.08.2017 31.07.2021
2018 Bård Tønder 1 0 tidl. høyesterettsdommer Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2018 Aase Karine Sigmond 2 0 advokat Kongen 01.08.2017 31.05.2018
2018 Are Trøan Nilsen 1 0 tingrettsdommer Kongen 01.08.2017 31.05.2018
2018 Arne Lyngstad 1 0 Direktør Kongen 01.08.2017 31.07.2021
2018 Arve Konstali 1 0 Jordskifterettsleder Kongen 01.08.2017 31.07.2021
2018 Kim Dobrowen 1 268 advokat Kongen 01.08.2017 31.05.2018
2018 Marit Nybakk 2 368 tidl. stortingsrepresentant Kongen 01.08.2017 31.07.2021
2018 Anders Brosveet 1 777 Advokat Kongen 14.09.2018 31.07.2021
2018 Sonja Irene Sjøli 2 2092 Tidl. stortingsrepresentant Kongen 01.10.2013 31.07.2021
2018 Kari S Woldseth 2 3144 tidl. stortingsrepresentant Kongen 01.01.2017 31.07.2021
2018 Rannveig Sem 2 3744 advokat Kongen 01.08.2015 31.07.2023
2018 Oddmund Roalkvam 1 5411 Jordskifteleder Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2018 Magni Elsheim 2 5521 Førstelagmann Kongen 01.08.2011 31.07.2019
2018 Bente Fanavold Elverum 2 7540 Seksjonssjef Kongen 01.08.2015 31.07.2023
2018 Rolf Selfors 1 8613 Sorenskriver Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2018 Marianne Abeler 2 9013 Advokat Kongen 01.08.2015 31.07.2019
2018 Bjørnar Stokkan 1 9016 lagdommer Kongen 01.08.2015 31.07.2023
2019 Anders Rasmussen 1 0 rådgiver Kongen 01.08.2013 31.07.2019
2019 Inger Kjersti Dørstad 2 0 tingrettsdommer Kongen 01.08.2017 31.07.2019
2019 Inger-Cecilie Østensen Berglund 2 0 Høyesterettsdommer Kongen 01.08.2017 31.07.2021
2019 Arve Konstali 1 0 Jordskifterettsleder Kongen 01.08.2017 31.07.2021
2019 Bård Tønder 1 0 tidl. høyesterettsdommer Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2019 Anne Marit Pedersen 2 0 Advokat Kongen 01.08.2017 31.07.2021
2019 Arne Lyngstad 1 0 Direktør Kongen 01.08.2017 31.07.2021
2019 Wenche Nilsen 2 0 rådgiver Kongen 01.08.2019 31.07.2023
2019 Marianne Vollan 2 286 førstelagmann Kongen 01.08.2019 31.07.2023
2019 Marit Nybakk 2 368 tidl. stortingsrepresentant Kongen 01.08.2017 31.07.2021
2019 Anders Brosveet 1 777 Advokat Kongen 14.09.2018 31.07.2021
2019 Anne Helsingeng 2 1368 Advokat Kongen 01.08.2019 31.07.2023
2019 Sonja Irene Sjøli 2 2092 Tidl. stortingsrepresentant Kongen 01.10.2013 31.07.2021
2019 Kari S Woldseth 2 3144 tidl. stortingsrepresentant Kongen 01.01.2017 31.07.2021
2019 Rannveig Sem 2 3744 advokat Kongen 01.08.2015 31.07.2023
2019 Håkon Rastum 1 5072 Sorenskriver Kongen 01.08.2019 31.07.2021
2019 Oddmund Roalkvam 1 5411 Jordskifteleder Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2019 Ingebrigt S. Sørfonn 1 5419 tidl. stortingsrepresentant Kongen 01.08.2019 31.07.2021
2019 Magni Elsheim 2 5521 Førstelagmann Kongen 01.08.2011 31.07.2019
2019 Bente Fanavold Elverum 2 7540 Seksjonssjef Kongen 01.08.2015 31.07.2023
2019 Rolf Selfors 1 8613 Sorenskriver Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2019 Marianne Abeler 2 9013 Advokat Kongen 01.08.2015 31.07.2019
2019 Bjørnar Stokkan 1 9016 lagdommer Kongen 01.08.2015 31.07.2023
2020 Inger-Cecilie Østensen Berglund 2 0 Høyesterettsdommer Kongen 01.08.2017 31.07.2021
2020 Arve Konstali 1 0 Jordskifterettsleder Kongen 01.08.2017 31.07.2021
2020 Bård Tønder 1 0 tidl. høyesterettsdommer Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2020 Anne Marit Pedersen 2 0 Advokat Kongen 01.08.2017 31.07.2021
2020 Arne Lyngstad 1 0 Direktør Kongen 01.08.2017 31.07.2021
2020 Wenche Nilsen 2 0 rådgiver Kongen 01.08.2019 31.07.2023
2020 Marianne Vollan 2 286 førstelagmann Kongen 01.08.2019 31.07.2023
2020 Marit Nybakk 2 368 tidl. stortingsrepresentant Kongen 01.08.2017 31.07.2021
2020 Anders Brosveet 1 777 Advokat Kongen 14.09.2018 31.07.2021
2020 Anne Helsingeng 2 1368 Advokat Kongen 01.08.2019 31.07.2023
2020 Sonja Irene Sjøli 2 2092 Tidl. stortingsrepresentant Kongen 01.10.2013 31.07.2021
2020 Kari S Woldseth 2 3144 tidl. stortingsrepresentant Kongen 01.01.2017 31.07.2021
2020 Rannveig Sem 2 3744 advokat Kongen 01.08.2015 31.07.2023
2020 Håkon Rastum 1 5072 Sorenskriver Kongen 01.08.2019 31.07.2021
2020 Oddmund Roalkvam 1 5411 Jordskifteleder Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2020 Ingebrigt S. Sørfonn 1 5419 tidl. stortingsrepresentant Kongen 01.08.2019 31.07.2021
2020 Bente Fanavold Elverum 2 7540 Seksjonssjef Kongen 01.08.2015 31.07.2023
2020 Rolf Selfors 1 8613 Sorenskriver Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2020 Bjørnar Stokkan 1 9016 lagdommer Kongen 01.08.2015 31.07.2023
2021 Bård Tønder 1 0 tidl. høyesterettsdommer Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2021 Arve Konstali 1 0 Jordskifterettsleder Kongen 01.08.2017 31.07.2021
2021 Anne Marit Pedersen 2 0 Advokat Kongen 01.08.2017 31.07.2021
2021 Arne Lyngstad 1 0 Direktør Kongen 01.08.2017 31.07.2021
2021 Inger-Cecilie Østensen Berglund 2 0 Høyesterettsdommer Kongen 01.08.2017 31.07.2021
2021 Wenche Nilsen 2 0 rådgiver Kongen 01.08.2019 31.07.2023
2021 Marianne Vollan 2 286 førstelagmann Kongen 01.08.2019 31.07.2023
2021 Marit Nybakk 2 368 tidl. stortingsrepresentant Kongen 01.08.2017 31.07.2021
2021 Anders Brosveet 1 777 Advokat Kongen 14.09.2018 31.07.2021
2021 Anne Helsingeng 2 1368 Advokat Kongen 01.08.2019 31.07.2023
2021 Sonja Irene Sjøli 2 2092 Tidl. stortingsrepresentant Kongen 01.10.2013 31.07.2021
2021 Kari S Woldseth 2 3144 tidl. stortingsrepresentant Kongen 01.01.2017 31.07.2021
2021 Rannveig Sem 2 3744 advokat Kongen 01.08.2015 31.07.2023
2021 Håkon Rastum 1 5072 Sorenskriver Kongen 01.08.2019 31.07.2021
2021 Oddmund Roalkvam 1 5411 Jordskifteleder Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2021 Ingebrigt S. Sørfonn 1 5419 tidl. stortingsrepresentant Kongen 01.08.2019 31.07.2021
2021 Bente Fanavold Elverum 2 7540 Seksjonssjef Kongen 01.08.2015 31.07.2023
2021 Rolf Selfors 1 8613 Sorenskriver Kongen 01.08.2013 31.07.2021
2021 Bjørnar Stokkan 1 9016 lagdommer Kongen 01.08.2015 31.07.2023