Arkivlovutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Arkivlovutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Arkivlovutvalget
Utvalgsnummer: 530
Opprettelsesår: 2017
Tilhørende departement: Kulturdepartementet
Opphørsår: 2019
Hjemmel:
Mandat:
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2016 Kulturdepartementet
2017 Kulturdepartementet
2018 Kulturdepartementet
2019 Kulturdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2017 Christian Henrik Prahl Reusch 1 0 advokat Kongen 01.09.2017 01.03.2019
2017 Håkon With Andersen 1 0 professor Kongen 01.09.2017 01.03.2019
2017 Dag Wiese Schartum 1 0 professor Kongen 01.09.2017 01.03.2019
2017 Rune Kjørlaug 1 0 seniorrådgiver Difi Kongen 01.09.2017 01.03.2019
2017 Anne Mette Dørum 2 0 spesialrådgiver KS Kongen 01.09.2017 01.03.2019
2017 Espen Sjøvoll 1 1364 avdelingsdirektør Arkivverket Kongen 01.09.2017 01.03.2019
2017 Lone Merethe Solheim 2 4047 avdelingsdirektør Kongen 01.09.2017 01.03.2019
2017 Hilde Elvine Bjørnå 2 9010 arkivsjef Kongen 01.09.2017 01.03.2019
2018 Christian Henrik Prahl Reusch 1 0 advokat Kongen 01.09.2017 01.03.2019
2018 Håkon With Andersen 1 0 professor Kongen 01.09.2017 01.03.2019
2018 Dag Wiese Schartum 1 0 professor Kongen 01.09.2017 01.03.2019
2018 Rune Kjørlaug 1 0 seniorrådgiver Difi Kongen 01.09.2017 01.03.2019
2018 Anne Mette Dørum 2 0 spesialrådgiver KS Kongen 01.09.2017 01.03.2019
2018 Espen Sjøvoll 1 1364 avdelingsdirektør Arkivverket Kongen 01.09.2017 01.03.2019
2018 Lone Merethe Solheim 2 4047 avdelingsdirektør Kongen 01.09.2017 01.03.2019
2018 Hilde Elvine Bjørnå 2 9010 arkivsjef Kongen 01.09.2017 01.03.2019
2019 Christian Henrik Prahl Reusch 1 0 advokat Kongen 01.09.2017 01.03.2019
2019 Håkon With Andersen 1 0 professor Kongen 01.09.2017 01.03.2019
2019 Dag Wiese Schartum 1 0 professor Kongen 01.09.2017 01.03.2019
2019 Rune Kjørlaug 1 0 seniorrådgiver Difi Kongen 01.09.2017 01.03.2019
2019 Anne Mette Dørum 2 0 spesialrådgiver KS Kongen 01.09.2017 01.03.2019
2019 Espen Sjøvoll 1 1364 avdelingsdirektør Arkivverket Kongen 01.09.2017 01.03.2019
2019 Lone Merethe Solheim 2 4047 avdelingsdirektør Kongen 01.09.2017 01.03.2019
2019 Hilde Elvine Bjørnå 2 9010 arkivsjef Kongen 01.09.2017 01.03.2019