Fosterhjemsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Fosterhjemsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Fosterhjemsutvalget
Utvalgsnummer: 537
Opprettelsesår: 2017
Tilhørende departement: Barne- og likestillingsdepartementet
Opphørsår: 2018
Hjemmel:
Kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2016 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2017 Barne- og likestillingsdepartementet
2018 Barne- og likestillingsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2017 Ellen Seip 2 282 Pensjonist Kongen 01.04.2017 31.12.2018
2017 Tore Nilssen 1 862 Professor Kongen 01.04.2017 31.12.2018
2017 Anika Kurshed 2 1458 Barnevernsproff Kongen 01.04.2017 31.12.2018
2017 Arild Riege 1 1671 Juridisk kyndig rettsmedlem Kongen 01.04.2017 31.12.2018
2017 Svein Ove Ueland 1 4640 Oppvekstdirektør Kongen 01.04.2017 31.12.2018
2017 Karete Johansen 2 4885 Prosjektleder Kongen 01.04.2017 31.12.2018
2017 Irene Belt Friborg 2 5353 Lærer Kongen 01.04.2017 31.12.2018
2017 Thomas Johansen 1 8514 student Kongen 01.04.2017 31.12.2018
2017 Amy Holtan 2 9011 Professor Kongen 01.04.2017 31.12.2018
2017 Lena Lauritsen Bendiksen 2 9023 Professor Kongen 01.04.2017 31.12.2018
2018 Ellen Seip 2 282 Pensjonist Kongen 01.04.2017 31.12.2018
2018 Tore Nilssen 1 862 Professor Kongen 01.04.2017 31.12.2018
2018 Anika Kurshed 2 1458 Barnevernsproff Kongen 01.04.2017 31.12.2018
2018 Arild Riege 1 1671 Juridisk kyndig rettsmedlem Kongen 01.04.2017 31.12.2018
2018 Svein Ove Ueland 1 4640 Oppvekstdirektør Kongen 01.04.2017 31.12.2018
2018 Karete Johansen 2 4885 Prosjektleder Kongen 01.04.2017 31.12.2018
2018 Irene Belt Friborg 2 5353 Lærer Kongen 01.04.2017 31.12.2018
2018 Thomas Johansen 1 8514 student Kongen 01.04.2017 31.12.2018
2018 Amy Holtan 2 9011 Professor Kongen 01.04.2017 31.12.2018
2018 Lena Lauritsen Bendiksen 2 9023 Professor Kongen 01.04.2017 31.12.2018