Utvalg til å vurdere attføringsinstituttenes framtidige virksomhet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg til å vurdere attføringsinstituttenes framtidige virksomhet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg til å vurdere attføringsinstituttenes framtidige virksomhet
Utvalgsnummer: 5402800
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1980
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 10 0 1 144000 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Sol Seim 2 301 Trygdedommer 1978
1980 Sekretær, ikke medlem Grete Kvam 2 301 1978
1980 Vanlig medlem Bjarne Gulvik 1 301 1978
1980 Vanlig medlem John Olsen 1 301 Faglærer 1978
1980 Vanlig medlem Ellen Lein 2 301 Forsøksleder 1978
1980 Vanlig medlem Svein-Erik Oxholm 1 301 Hovedkasserer 1978
1980 Vanlig medlem Torgny Djupesland 1 1201 Ass.Fylkeslege 1978
1980 Vanlig medlem Gunnar Johs. Vangsnes 1 1419 Fylkesarbeidssjef 1978
1980 Vanlig medlem Odd Sagør 1 1601 Finansrådmann 1978
1980 Vanlig medlem Magnhild Blakstad 2 1601 Trygdesekretariatsleder 1978
1980 Vanlig medlem Ann Louise Kvan Egeland 2 2030 Sosialkurator 1978