Deltidsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Deltidsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Deltidsutvalget
Utvalgsnummer: 5402900
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1980
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 20 124000 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Sekretær, ikke medlem Olav Ljones 1 301 Forsker 1978
1980 Vanlig medlem Stein Reegård 1 219 Cand.Oecon. 1978
1980 Vanlig medlem Jan Brække 1 219 Kontorsjef 1978
1980 Vanlig medlem Borgny Skipperud 2 219 Personal Sjef 1978
1980 Vanlig medlem Arne S. Dolven 1 231 Byråsjef 1978
1980 Vanlig medlem Gerd Vollset 2 301 Byråsjef 1978
1980 Vanlig medlem Øyvind Vidnes 1 301 Underdirektør 1978
1980 Vanlig medlem Gerd Landfald-Nielsen 2 806 1978
1980 Vanlig medlem Tor Rødseth 1 1201 Professor 1978